J.DUMORTIEU APOTHEEK VANDENBERGHE Torrelle Loyette Weduwe JOSEPH GALANT E.BEIRNAERT if laa z z Voitires ie taaie en tas pires DISTILLER® Dü ROYAL AMER VINS ET SPIRITÜEDX EN GROS tój CA11LLE DEZEURE-FAUWËLS MEKAINIEKE MEUBELMAKERIJ |SIDORE DEHAENE-DERUDDERE OTEL YPRIANA Z a a a x c* yj VERNtSSEN VENSTERGLAS H. COSTEUR - MOERKERKE GROOTHANDEL EN COMMISSIE Kruidenierswaren, Koffies, Wijnen We ALE. LATOUR AIMÉ QRU WEZ C. Despiegel - Segers H. Vermeulen - Roose MARCEL SOETE - BOE BH AVE Bureel en Magazijnen bij de Goederenstalie Telefoon iV 13 POPERINGHl I se ROOOE BOL s: ENTREPBISE GÉNÉRALE van het MINISTERIE Alle slach van meubels, ijzeren en andere bedden, matrassen, tafels, stoelen, stoven, spiegels en alle huisgerief. PRIJZEN BUITEN ALLE CONCURRENTIE T' Porte de Menin, YPRES CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX 7 et 9, rue de Robiano BRUXELLES SPÉCIALITÉS Royal Amer. Robe, Apéritif. Elitos, liqueur surfine. Florestine, Elixir supérieur Zigomar, Hasselt extra. Pour les deux Flandres s'adresser a M. Ed. TOUSSAERT, rue Sergent De Bruyne, 33, Blankenberghe. Groofe Markt, POPERINGHE Zooals vroeger te Yper mans- en kindercostumen, alle nieuwig- heden, ceremoniestoffen, voeringen, pane, moleskin. Alle werk binnen 12 uren verzorgd geleverd, uiterst voordeelig. Bijzondere prijs voor voortverkoopers Opvolger FR. VAN DE PLAS Bertenplaats, 10 (KLEINE MARKT), POPERINGHE Algemeen Dépot der Apothekerij Libotte, van Yper. 0£ U CL cd cd u c O - c - Serreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, penseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, toile cirée. Duinkerkestraat, 43bis, POPERINGHE IJl. oud Huis Kindt&S-chmid' Dépöt van het Huis MARTINI en ROSSI Bruggestraat, rechtover de Sté Union, POPERINGHE Bijhuis te YperRemi LEURIDAN-LEMAHIEU, Rijsselstraa Alle vervoerwerk, verhuizingen, statiewerk, vervoer van bouw stoffen, enz. Dickebuschsteenweg achter de Statie, YPER - oud Huis - LIGY-DEGELS Mo de-artikelen in 't groot, Kleerstoffen, Witgoed, Gordijnen, Merceriën. Specialiteit van gemaakte Vlamingstraat, 7, POPERINGHE Hötel des Pays-Bas rue d'Elverdinghe, 8, YPRES Hotel-Restaurant des jrasseurs Place de la Gare, YPRES Voor ai uwe wendt u bij voorloopig TB ABEELE C&U de Statie) In 't kort opening te YPER Noordsch en I.merikaansch HOUT Spoedige bestelling. Kosteloos vervoer. In den Waren Goeden Koop 5, Priesterstraat, 5, POPERINGHE Gasthuisstraat, 3, POPERINGHE, vroeger YPER, Botermarkt Kleuren, vernissen, siccatif, borstels, enz. Vensterglas, spiegels, serreglas, kaderlijsten, alle soorten van emailkleuren. de Peinture, Vitrerie et Tapisserie 2, Rue Notre-Dame, 2 YPRES bij Edm. STEVENS-PATTOU De ver en bij gekende Kruidenierswinkel van d Vijfhoek te Yper is tegenwoordig open t Poperinghe, Gasthuisstraat, nummer 25. Alle specialiteiten van Conserven in doozen, Biscuiten en gedroogde Fruiten. Huis bijzonder gekend voor zijne echte Wijnen Wijnazijnen, Salade- en Olijfoliën Rijsselstraat, 88, YPER (terug) KOMT ZIEN EN OORDEELT CC TENU PAR DÉJEUNER DINER SOUPER CAFÉ THÉ Chambres pour Voyageurs DE KEIZER M ts cq 4 W) <0 DC u O O c - O) co co ca cn O 'c w a <L> TD <D <D co öc O O N c <v O •O CJ a O b£ <D CL (S) C <L> ca bfl O a -a <V QJ J* c c <v TZ LSL ca jd ca H "o3 c ca x: o. ca O- 9 I HUIS VAN VERTROUWEN Genadige pryzen. Spoedige bediening binnen kort te Uper REPAS CHAUDS ET BUFFET FROID Ijzerwaren, Landbouwmachienen, Bouw- artikelen, Alaam, Huisgerief, Jachtstoven en gegoten Stoven van Godin, Boter- en Wasch- keerns, Jumellen, Ressooreegden en ijzeren Eegden van Mélotte, Strooisnijders, Wind molens, enz. Bakwagens voor metsers, brieke- bakkers, kassijleggers, enz., enz. Elverdingstraat, POPERINGHE. Ressort-eegden, rollen, strooisnijders, ontroomers en tuimelaarkerns, zaai- pik- en maai- machienen, enz., enz. Alles aan verminderde prijzen, voor de verwoeste streken. Bij mij zijn ook te verkrijgen, besten tracteur, gebreveteerde beetmolens, chicorijsnijders, kernmachienen, windmolens, basculen, fournoisen, Jumellen, enz., enz. Marmijten, seulen en alaam. Herstellingen en Veranderingen. Spoedige bediening. P|C" DDE" \t Al garandeert zijne Wijnen (zooals vroeger) van kwalitei ILnnt w jaar en herkomst. De kalanten mogen in volle gerus heid zich weder tot het Huis richten. - DEPOT VAN DE VERMAARDE FRANSCHE VERMOUTH PERNOT - Druk. C. Dumortier, Poperinghe vroeger te Yper. i—

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 4