Isidore DEHAENE-DERUDDERE 1 J. DUMOHTIEE APOTHEEK VANDENBERGHE CC Torrelle Loyette Weduwe JOSEPH GALANT E.BEIRNAERT DISTILLERIE Dü ROYAL AMEE TINS ET SPIRITUEUX EN GROS LU o VERNISSEN VENSTERGLAS Voitre it loiaie ei toni pores liTcAffllLLK DEZEURE-PAÜW ELS MIii«®W«I®WIIII MEKAINIEKE MEUBELMAKERIJ HOTEL YPRIANA pa a a GBOOTHANDEL EN COMMISSIE kruidenierswaren, Koiïies, Wijnen We ALE.LATOL li ilMË GRU WE Z C. Bespiegel - Segers H. V ermeulen - Boose MARCEL SOETE-BOERHAVE Bureel en Magazijnen bij de Goederenstalie Tele joon N* 13 IN DE ROODE BOL ENÏREPRISE GÉNÉRALE van het MINISTERIE Rijsselstraat, 88, YPER (terug) Alle slach van meubels, ijzeren en andere bedden, matrassen, tafels, stoelen, stoven, spiegels en alle huisgerief. PRIJZEN BUITEL ALLE CONCURRENTIE n p. Porte de Menin, YPRES 7 et 9, rue de Robiano BRUXELLES SPÉCIALITÉS Royal Amer. Robe, Apéritif. Elitos, liqueur surfine. Florestine, Elixir supérieur Zigomar, Hasselt extra. Pour les deux Flandres s'adresser a M Ed. TOUSSAERT, rue Sergent De Bruyne, 33, Blankenberghe. Groofe Markt, POFERINGHE Zooals vroeger te Yper mans- en kindercostumen, alle nieuwig- heden, ceremoniestoffen, voeringen, pane, moleskin. Alle werk binnen 12 uren verzorgd geleverd, uiterst voordeelig. Bijzondere prijs voor voortverkoopers Opvolger FR. VAN DE PLAS Bertenplaats, 10 (KLEINE MARKT), POPERINGHE Algemeen Dépot der Apothekerij Libotte, van Yper. N ca k CJ QC CL >- k O g w a cö u x Ufi e cö W) u O O O a g o S 0 w w Q O O Serreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, penseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, toile cirée. Duinkerkestraat, 43bis, POPERINGHE oud Huis Kindts Schmidt Dépot van het Huis MARTINI en ROSSI Bruggestraat, rechtover de S4é Union, POPERINGHE Bijhuis te Yper Remi LEURIDAN-LFMAHIEU, Rijsselstraat Alle vervoerwerk, verhuizingen, statiewerk, vervoer van bouw stoffen, enz. Dickebuschsteenweg achter de Statie, VPER - oud Huis - LIG Y-DEGELS Mode-artikelen in 't groot, Kleerstoffen, Witgoed, Gordijnen, Merceriën. Specialiteit van gemaakte Vlamingstraat, 7, POPERINGHE Hotel des Pays-Bas rue d'Elverdinghe, 8, YPRES Hótel-Restaurant des Brasseurs Place de la Gare, YPRES Voor al uwe wendt u bij voorloopig TE ABEELE Cfeij de Statie) In 't kort opening te YPER Noordsch en Amerikaansch HOUT Spoedige bestelling. Kosteloos vervoer. In den Waren Goeden Koop 5, Priesterstraat, 5, POPERINGHE Gasthuisstraat, 3, POPERINGHE, vroeger YPER, Botermarkt Kleuren, vernissen, siccatif, borstels, enz. Vensterglas, spiegels, serreglas, kaderlijsten, alle soorten van emailkleuren. de Peinture, Vitrerie et Tapisserie 2, Rue Notre-Dame, 2 s: YPRES frig Edm. STEVENS-PATTOU Elverdingstraat, POPERINGHE. De ver en bij gekende Kruidenierswinkel van de Vijfhoek te Yper is tegenwoordig open te Poperinghe, Gasthuisstraat, nummer 25. Alle specialiteiten van Conserven in doozen, Biscuiten en gedroogde Fruiten. Huis bijzonder gekend voor zijne echte Wijnen Wijnazijnen, Salade- en Olijfoliën KOMT ZIEN EN OORDEELT TENU PAR DÉJEUNER DINER SOUPER CAFÉ THÉ Chambres pour Voyageurs CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX m DE KEIZER n™. c - CU C/3 C/3 ca c/3 CÉ d) - j* c CU "O <u CU C/3 o V-c CU TD CJ <u CU E CA) C CU ca öjo DC O, 3 "O (U <U c oc - J* ca 5 cfj c a> W ÖJD I Cc: ca -O ca H TJ G ca c a> T3 ca i— 03 S3 O. ca CL HUIS VAN VERTROUWEN Genadige pryzen. Spoedige bediening binnen kort te IJper REPAS CHAUDS ET BUFFET FROID Ijzerwaren, Landbouwmachienen, Bouw- artikelen, Alaam, Huisgerief, Jachtstoven en gegoten Stoven van Godin, Boter- en Wasch- keerns, Jumellen, Ressooreegden en ijzeren Eegden van Mélotte, Strooisnijders, Wind molens, enz. Bakwagens voor metsers, brieke- bakkers, kassijleggers, enz., enz. Ressort-eegden, rollen, strooisnijders, ontroomers en tuimeiaarkerns, zaai- pik- en maai- machienen, enz., enz. Alles aan "verminderde prijzen, voor de verwoeste streken. Bij mij zijn ook te verkrijgen, besten tracteur, gebreveteerde beetmolens, chicorijsnijders, kernmachienen, windmolens, basculen, fournoisen, jumellen, enz., enz. Marmijten, seulen en alaam. Herstellingen en Veranderingen. Spoedige bediening. P1 jp Q Q £7 \ff I PgZC" garandeert zijne Wijnen (zooals vroeger) van kwaliteit, T— r j jaar en herkomst. De kalanten mogen in voile gerust heid zich weder tot het Huis richten. DEPOT VAN DE VERMAARDE FRANSCHE VERMOUTH PERNOT Druk. C. Dumortier, Poperinghe vroeger te Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 4