Vanneste-Kerkhof 31S3NNVA 'V J. DUMORTIER Huis DELAPLAOE - DESOAMPS Drukkerij, Boek- en Papierhandel Muis S. UFOKTETO B9ÜWGKONBEN ONS PROGRAMMA NOTRE PROGRAMME HOFSTEDE HOFSTEDEKEN HOFSTEDE WEIDE groot i h. 29 a. 50 c. HOFSTEDE GOEDE HOFSTEDE PARCEEL MAAIGRAS Nombreux Terrains a vendre MONO POEDERS Apotheek NOTREDAME A la Ville de Poperinghe IB 7R, _A_ 2sT 3D CYRILLE HOSDEY, Rrussel WINKELIERS Voor uwe Souve nirs d'Ypres, 8, rue de la Clef, Hazebrouck ^0AiU00js 0qosïno.inoqj^ 'NiHKKiH hii:)n'i:dk:i N3SSVH1VW vun jooA VINS et LIQUEURS de choix Edouard TOUSSAERT ROÜSSELARE vroeger te YPER, Roterstraat, 17 thans te POPERINGHE, Yperstraat, 21 Onzen droevigen toestand kenbaar te maken aan al de Belgen Strijden voor het erkennen van onze grieven De noodige hulpmiddelen opzoeken In korte woorden, medewerken tot het herleven der geteisterde streek met de tusschenkomst van al de belanghebbenden van goeden wil. Weg met alle politieke en andere twisten. Onze leus Eendracht maakt macht. LA REGION D'YPRES se consacre exclusi- vement a la défense des intéréts matériels et moraux des sinistrés. Elle s'adresse done a tous les habitants de l'arrondissement d'Ypres et même de Furnes et a tous ceux qui y ont des intéréts, qu'ils soier.t catho- liques, libéraux, socialistes, wallons ou flamands, qu'ils habitent dans la région ou en dehors. Tous auront a cceur de la soutenir en lui appor- tant leurs abonnements et leurs annonces. Faire connaitre au pays notre situation navrante Lutter pour le redressement de nos griefs Etudier les remèdes a appliquer Coopérer en un mot a la renaissance de la région dévastée en groupant toutes les bonnes volontés. Pas de politique d'aucune sorte dans notre journal. Notre devise L'union fait la force. Notarieele Aankondigingen Uit ter hand te koopen met de schadevergoeding, gelegen te YPER, voor de noodige inlichtingen zich te wenden bij Charles Spilliaert, Winnezeelstraat, 23, WATOU. Studie van den notaris REYNAERT te Yper. DONDERDAG 27 MEI 1920, om 2 ure namiddag, te Oostvleteren, ter herberg Sint Sebastiaan, bij de hinders Dequecker Openbare Verkooping vanGemeente Reninghe groot 13 h. 90 a. 10 e. verdeeld in 7 koopen en gebruikt tot 1 Oktober 1920 door Henri Gheeraert, mits 1,810 fr. 's jaars. groot 8 h. 47 a. 70 c. verdeeld in 2 koopen, gebruikt door de We Vanden- bulcke tot 1 Oktober 1923, mits 550 fr. 's jaars. Boomprijs 100 fr. Vette Weide en Landen samen groot 31 h. 32 a. 90 e. verdeeld in 25 koopen, al gebruikt door Cb.-L. Delva-Butaye, mits 5,005 fr. 's jaars, tot 1 October 1923. Boomprijs 2,025 fr. gebruikt door Aug. Longuepé, mits 232 fr. 's jaars. groot 23 h. 93 a. 60 e. verdeeld in 11 koopen, gebruikt mits 3,585 fr. 's jaars, door Remi Doom tot 1 October 1922. Boom- en Haagprijs 1,560 fr. DONDERDAG 27 MEI 1920 om 2 uren namiddag, ter herberg Sint Sebastiaanshof te Oostvleteren, Openbare Verkooping van eene te LOO groot 24 h. 53 a. 10 e. en gebruikt, door Alois Debyser tot 15 October 1923. Boomprijs 500 fr. en van een groot 74 a. 10 e. gelegen te Reninghe en gebruikt door Alois Debyser tot 1 October 1923. Recht van samenvoeging. Etude du notaire LANNOY a Gomines et a Courtrai, Boulevard Pierre Tack, 69. a bon marché, bonne agglomération, propres a construction pro visoire, sur 10 m. de front au gravier de Messines au Corentje et 50 m. de profondeur. Kantoor van den notaris DE TAVERN1ER, te Poelcapelle. WOENSDAG 2 JUNI 1920, om 3 uren stipt namiddag, in éénen Zitdag, In den dobbelen Arend, onder het voorzitterschap van den heer Vrederechter van het canton Hooglede, Openbare Verkooping groot 9 h. 02 a. 22 e. gelegen op Staden en West-Roosebeke, wijk Staden- dreei, destijds gebruikt geweest door MM. Bogaert en na hun door M. Jules Tanghe. GEVRAAGD BESTUURDERS VOOR BOUWWERKEN WELBEKEND MET PLAATSBESCHRIJVENDE SCHETSEN, WEDERSTANDBARE BEREKENINGEN, GEWAPENDE CIMENT, WATERBOUWKUNDIGE WERKEN, TIMMERWERK, enz. Zich wenden tot de Société Générale Fon- cière et de Travaux, Ypres Kalfvaart. TE KOOP Schoone tent gedekt met pannen dienstig voor winkel of herberg, uiteenneembaar in vlaken met boutten, een boven, grooten drieluchter in de face en ander openslagers vensters, kan geplaatst worden op aanvraag van den kooper. Zichtbaar 't Yper kal- vaart pilkemstraat bij Cyrille Desmadryl. HOOFDPIJN, ZENUWKOORTSEN, TANDPIJN, GRIPPE worden aanstonds gestild en altijd genezen door de de voornaamste geneesheeren aanbevolen. Dozen van 1.75 en 3.00 fr. POPERINGIIE Als ge naar BRUSSEL gaat, vergeet niet een bezoek te brengen aan het HOTEL-RRASSERIE gehouden door CYRILLE HOSDEY, Vooruitgan^straat, 51 rue du Progrcs Rechts, als ge uit de Noordstatie komt. Neem uwe voor zorgen tegen Bij REMI TALLY, Yperstraat, 73, zal ik standvastig een schoone keus COFFRE- FORTS te koop stellen. Alle dagen te zien. Eenige occasie. HOTELIERS Voor uwe lepels, vorken, messen, tafelgerief; RÏJZONDEREVoor uwe juweelen in goud, zilver, doublé wendt ii bij Op aanvraag begeeft zich ten huize met stalen en prijzen. uajqoqsar) ua s^qh -iooa uazfud ajspuozhg 7I4IV7-I.I.SOO DISTILLER IE DU ROYAL AMER et 9, ruc de Robiano.BRUXELLES Concessionnaire pour les Flandres SOa, Chauss. de Bruges, UYTKERKE Anciennement rue de Lille, a YPRES Spécialités de la Maison Ooststraat, 98 (Statiestraat) Groote keus van alle slach van Witgoed, Zijde in alle kleuren, toebehoorten voor kleermakers en kleer maaksters, groote keus van Hoeden en Klakken aan de genadigste prijzen mogelijk. J. DELAPLACE. A vendre au Bizet. Maison a usage de commerce, toiture compléte- ment féparée, facilité de payement, s'adresser a Mr Logie, menuisier, Bizet-Belge nn 11. Te koop op den Bizet. Huis ten dienste van handel, dak totaal hersteld, gemak van betaling. Zich wenden tot Mr Logie, timmerman, Bizet Belgie n° 11. VAN Hoek der Weldadigheidstraat, I en 3, Coin de Ia rue de la Bienfaisance, 1 et 3, UBA >]3UqB}UaSSBJtBW 9pU9>]3§p;3oS 9p JBBU S>(33J}S;qD3J n JPU9M Maison fondée en 1840 Télépb. Br. 11074 Royal Amer, Florestine Elixir, Robe apéritif, Zigomar Hasselt Monopole pour la Belgique Schiedam Henkes, Cognac Faure Gamier. C. DUMORTIER, opv.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 3