IS DEHAENE-DERUDDERE Antverpia APOTHEEK VANDENBERGHE Torrelle Loyette Weduwe JOSEPH GALANT E.BEIRNAER W' Bank van Ste-Mariaburg VERNISSEN VENSTERGLAS Voilnres Se loiap en tons pro tplMILLE BEZKURE-PAUWELS MEKANIEKE MEUBELMAKERIJ HOTEL YPRIANA M l Opvolger FR. VAN DE PLAS X u x 's GROOTHANDEL EN COMMISSIE Kruidenierswaren, Koffies, Wij nen We ALF. LATOUR AIME GRUWEZ C. Despiegel - Seger H. Vermeulen-Rooi MARCEL SOETE-BOERHAVE Bureel en Magazijnen bij de Goederenstatie Telefoon /Yr 13 POPERINGH ENTREPRISE GÉNÉRAI van het MINISTERIE Alle slach van meubels, ijzeren en andere bedden, matrassen, tafels, stoelen, stoven, spiegels en alle huisgerief. PRIJZEN BUITEN ALLE CONCURRENTIE fi n 77T,. QiJTV P/ï> O 1 ar Porte de Menin, YPRES CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX Groote Markt, POPERINGHE Zooals vroeger te Yper mans- en kindercostumen, alle nieuwig- heden, ceremoniestoffen, voeringen, pane, moleskin. Alle werk binnen 12 aren verzorgd geleverd, uiterst voordeelig. Bijzondere prijs voor voortverkoopers Bertenplaats, 10 (KLEINE MARKT), POPERINGHE Algemeen Dépöt der Apothekerij Libotte, van Yper. N X Ch B6 W ft, «3 cö u Sc 03 O S Serreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, penseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, toile cirée. Duinkerkestraat, 43bis, POPERINGHE oud Huis Kindt&Schm: Dépot van het Huis MARTINI en ROSSI Bruggestraat, rechtover de S*é Union, POPERINGf Bijhuis te Yper Remi LEURIDAN-LEMAHIEU, Rijsselstra Alle vervoerwerk, verhuizingen, statiewerk, vervoer van bouw stoffen, enz. Dïckebuschsteenweg achter de Statie, YPER - oud Huis - LIGY-DEGELS Mode-artikelen in 't groot, Kleerstoffen, Witgoed, Gordijnen, Merceriën. Specialiteit van gemaakte Vlamingstraat, 7, POPERINGHE Hotel des Pays-Bas rue d'Elverdinghe, 8, YPRES Hotel-Restaurant des Brasseurs Place de la Gare, YPRES Voor al uwe wendt u bij voorloopig TB ABEELE (bij de Statie) In 't kort opening te YPER Noordsch en Amerikaansch HOU Spoedige bestelling. Kosteloos vervoer. 5, Priesterstraat, 5, POPERINGHE Couleurs, Vernis, Siccatif, Brosses, hponges, Peaux de Chamois, Verres a vitres, Miroirs, Mouiures, Diamants pour yitriers, Verres pour serres et pour églises, Pannes en verre, Verres striés, losangés, martelés, cannelés, moussetinés, Verre diamanté, Rosaces, Mastic. Kleuren, Vernissen, Siccatif, Borstels, Sponsen, Zeemvellen, Vensterglas, Spiegels, Kaderlijsten, Diamanten voor glassnijders, Serre- en Kerkglas, Glazen Pannen, gestriëerd, losangeerd, gemarteleerd, canneleerd en mousselineglas, gediamanteerd Glas, Rosetten, Mastic. Alle soorten van Emailkleuren iri magazijn. Rue de l'Hopital, 3, POPERINGHE, 3, Gasthuisstraat de Peinture, Vitrerie et Tapisserie 2, Rue Notre-Dame, 2 s: YPRES bij Edm. STEVENS-PATTOU De ver en hij gekende Kruidenierswinkel van Vijfhoek te Yper is tegenwoordig open Poperinghe, Gasthuisstraat, nummer 25. Alle specialiteiten van Conserven in doozen, Biscuiten en gedroogde Fruiten. Huis bijzonder gekend voor zijne echte Wijnen Wijnazijnen, Salade- en Olijfoliën Rijsselstraat, 88, YPER (terug) KOMT ZIEN EN OORDEELT TENU PAR V?) DÉJEUNER. DINER SOUPER CAFÉ THÉ Chambres pour Voyageurs Maatschappelijk kapitaal 25 millioen frank. gevestigd te S'e-Mariaburg Antwerpen 1. Leeningen op hypotheek, op titels of andere vaste waarborg. 2. Koop en verkoop van stadsloten en andere fondsen op komptant of met maandelijk- sche afkortingen. 3. Neemt gelden in bewaring Loopende reke ning aan 3.30 °/0; spaarboekjes aan 3.50 3-75 of 4 's jaars. Voor inlichtingen zich te wenden tot M. C. LEFEVERE, wonende voorloopig Yperstraat, 45, te Poperinghe. is de eerste en de beste Belgische Maatschappij van verzekeringen op het leven. Sluit verzekeringen op het leven en op be paalde leeftijd met jaarlijksche, maandelijksche en wekelijksche premiën. Voor alle inlichtingen wende men zich tot M. C. LEFEVERE, inspecteur der afdeeling Yper, wonende voorloopig Yperstraat, 45, te Poperinghe, of tot een zijner agenten. Goede agenten worden altijd gevraagd'. m DE KEIZER Klein - <u C/3 C/3 CT3 C/3 B «5 C CÖ Öfl u O O Q O) O) co euo O o c :<L> "O CJ <D d> U, <D 03 Q. ÖX T3 O) T3 <L> O CUD <u <u TJ 03 SZ c <u t— 03 CU N Q. o3 Oh HUIS VAN VERTROUWEN Genadige pryzen. Spoedige bediening binnen kort te IJper REPAS CHAUDS ET BUFFET FR0I1 In den Waren Goeden Koop Ijzerwaren, Landbouwmachienen, Bouw- artikelen, Alaam, Huisgerief, Jachtstoven en gegoten Stoven van Godin, Boter- en Wasch- keerns, Jumellen, Ressooreegden en ijzeren Eegden van Mélotte, Strooisnijders, Wind molens, enz. Bakwagens voor metsers, brieke- bakkers, kassijleggers, enz., enz. Elverdingstraat, POPERINGHE. Ressort-eegden, rollen, strooisnijders, ontroomers en tuimelaarkerns, zaai- pik- en maai- machienen, enz., enz. Alles aan verminderde prijzen, voor de verwoeste streken. Bij mij zijn ook te verkrijgen, besten tracteur, gebreveteerde beetmolens, chicorijsnijders, kernmachienen, windmolens, basculen, fournoisen, jumellen, enz., enz. Marmijten, seulen en alaam. Herstellingen en Veranderingen. Spoedige bediening. DIFRRC \i I PI/C garandeert zijne Wijnen (zooals vroeger) van kwalit I ItilllC. w nLulV). jaar en herkomst. De kalanten mogen in volle geri heid zich weder tot het Huis richten. DEPOT VAN DE VERMAARDE FRANSCHE VERMOUTH PERNOT Druk. C. Dumortier, Poperinghe vroeger te Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 4