Isidore DEHAENE-DERUDDERE Antverpia APOTHEEK VANDENBERGHE Torrelle Loyette Weduwe JOSEPH GALANT E.BEIRNAEF Bank van Ste-Mariaburg Groot Klein UJ VERNISSEN VENSTERGLAS Kindt &Sch Volres ie lonap en tons pi MjCiilLLE DEpüRE-PAÜf ELS MEKANIEKE MEUBELMAKERIJ HOTEL YPRIANA Opvolger FR. VAN DE PLAS H. COSTEUR - MOERKERKE GROOTHANDEL EN COMMISSIE Kruidenierswaren, Koffies, Wijnen We ALF. LATOUR C. Despj,cgcl - Sëge H. Vermeulen-Ro MARCEL SOETE- BOERHAVE Bureel en Magazijnen bij de Goederenstati Telefoon W IS POPERING1 ENTREPRISE GÉNÉR/ van het MINISTERIE Rijsselstraat, 88, YPER (terug) Alle slach van meubels, ijzeren en andere bedden, matrassen, tafels, stoelen, stoven, spiegels en alle huisgerief. PRIJZEN BUITEN ALLE CONCURRENTIE Porte de MeninYPRES CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOI] Groote Markt, POPERINGHE Zooals vroeger te Yper mans- en kindercostumen, alle nieuwig heden, ceremoniestoffen, voeringen, pane, moleskin. Alle werk binnen 12 uren verzorgd geleverd, uiterst voordeelig. z" Bijzondere prijs voor voort ver koopers Bertenplaats, 10 (KLEINE MARKT), POPERINGHE Algemeen Dépot der Apotheker!j Libotte, van Yper. U rJi Lsp ■Oü U P* (6 <3 s* Q 2 Serreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, penseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, toile cirée. Duinkerkestraat, 43bis, POPERINGHE oud Hui Dépot van het Huis. MARTINI en ROSSI Bruggestraat, rechtover de Sté Union, POPERING Alle vervoerwerk, verhuizingen, statiewerk, vervoer van bouw stoffen, enz. Dickebuschsteenweg achter de Statie, YPER AI MÉ GRUWEZ -oud huïs.- ww LIGY-DEGELS Mode-artikelen in 't groot, Kleerstoffen, Witgoed, Gordijnen, Merceriën. Specialiteit van gemaakte STOORS Vlamingstraat, 7, POPERINGHE Hotel des Pays-Bas rue d'Elverdinghe, 8, YPRE Hotel-Restaurant des Brassen Place de la Gare, YPRES Voor al uwe wendt u bij voorloopig TE ABEELE bij de Statie) In 't kort opening te YPER Noordsch en Amerikaansch HOI Spoedige bestelling. Kosteloos vervoer. In den Waren Goeden Koop 5, Priesterstraat,*5, POPERINGHE Couleurs, Vernis, Siccatif, Brosses, Eponges, Peaux de Chamois, Verres a vitres, Miroirs, Moulures, Diamants pour vitriers, Verres pour serres et pour églises, Pannes en verre, Verres striés, losangés, martelés, cannelés, mousselinés, Verre diamanté, Rosaces, Mastic. Kleuren, Vernissen, Siccatif, Borstels, Sponsen, Zeemvellen, Vensterglas, Spiegels, Kaderlijsten, Diamanten voor glassnijders, Serre- en Kerkglas, Glazen Pannen, gestriëerd, losangeerd, gemarteleerd, canneleerd en mousselineglas, gediamanteerd Glas, Rosetten, Mastic. Alle soorten van Emailkleuren in magazijn. Rue de l'Höpital, 3, POPERINGHE, 3, Gasthuisstraat de Peinture, Vitreri et Tapisserie 2, Rue Notre-Dame, 2 YPRES bij Edm. STEVENS-PATTOU Elverdingstraat, POPERINGHE. D^e ver en bij gekende Kruidenierswinkel v< Vijfhoek te Yper is tegenwoordig opt Poperinghe^Gasthuisstraat, nummer 25. Alle specialiteiten van Conserven in dooze Biscuiten en gedroogde Fruiten. Huis bijzonder gekend voor zijne echte Wijnen - Wijnazïjnen, Salade- en Olijfoliën DEPOT VAN DE VERMAARDE FRANSCHE VERMOUTH PERNOT - KOMT ZIEN EN OORDEELT TENU PAR DÉJEUNER DINER SOUPER' CAFÉ TH Chambres pour Voyageurs Maatschappelijk kapitaal 25 millioen frank. gevestigd te S'e-Mariaburg Antwerpen 1. Leeningen op hypotheek, op titels of andere vaste waarborg. 2. Koop en verkoop van stadsloten en andere fo-ndsen op komptant of met maandelijk- sche afkortingen. 3. Neemt gelden in bewaring Loopehde reke ning aan 3.30 °/0; spaarboekjes aan 3.50 3.75 of 4 °/p 's jaars. Voor inlichtingen zich te wenden tot M. C. LËFERE, wonende voorloopig Yperstraat, 45, te Poperinghe. is de eerste en de beste Belgische Maatschappij van verzekeringen op het leven. Sluit verzekeringen op het leven en op be paalde leeftijd met jaarlijksche, maandelljksche en wekelijksche premiën. Voor alle inlichtingen wende men zich tot M. C. LEFERE, inspecteur der afdeeling Yper, wonende voorloopig Yperstraat, 45, te Poperinghe, of tot een zijner agenten. Goede agenten worden altijd gevraagd. DE KEIZER a E3 co 31) C (3 u O O ca co O qj ca "5 O c O) i— 3 QJ c 1» CA CA S <jj dA C <u TJ QJ CO tuc O v_ O O *o i QJ O Sf QJ QJ CL O TD QJ O Ctf .O h c QJ *3 l— Jül CZ QJ n QJ C QJ m a g Ct 2, Bijhuis te Yper Remi LEURIDAN-LEMAHIEU, Rijsselst HUIS VAN VERTROUWEN Genadige pryzen. Spoedige bediening binnen kort te IJper REPAS CHAUDS ET BUFFET FR( Ijzerwaren, Landbouwmachienen, Bouw- artikelen, Alaam, Huisgerief, Jachtstoven en gegoten Stoven van Godin, Boter- en Wasch- keerns, Jumellen, Ressooreegden en ijzeren Eegden van Mélotte, Strooisnijders, Wind molens, enz. Bakwagens voor metsers, brieke- bakkers, kassijleggers, enz., enz. Ressort-eegden, rollen, strooisnijders, ontroomers en tuimelaarkerns, zaai- pik- en maai- machienen, enz., enz. Alles aan verminderde prijzen, voor de verwoeste streken. Bij mij zijn ook te verkrijgen, besten tracteur, gebreveteerde beetmolens, chicorijsnijders, kernmachienen, windmolens, basculen, fournoisen, jumellen, enz., enz. Marmijten, seulen en alaam. Herstellingen en Veranderingen. Spoedige bediening. PIITDDC I/Ai O I/C" 8arandeert zijne Wijnen (zooals vroeger) van kw. icnnt W MiLwSYEb jaar en herkomst. De kalanten mogen in volle g heid zich weder tot het Huis richten. Druk. C. Dumortier, Poperinghe vroeger te Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 4