VAN MERRIS, 00EV0ET O1 JOipïI32£-0}S3UII'eA> Huis DËLAPLAOE - DESOAMPS A. VANNESTE Huis S. Lafonteyne - C. DUMORTIER, opv. J. DUMORTIER MONO POEDERS Z,r Verscheidene partijen Bosch j! 0 perceelen Bosch, ^4 aren 20 centiaren Zaailand, de deux MAISONS en ruines A VENDRE: A VENDUE a YPRES D ON BEAU TERRAIN Nombreux Terrains a vendre OPENBARE AANBESTEDING Bank van Poperinghe AANKOOP van GRONDEN bij C. BOONE-TERRIER ^DnoHsiazvu ej op oïu -^"ILTooa SH3II3MMIM Apotheek NOTREDAME A la V ille de Poperinghe ZBIR^ISTID CYBILLE HOSDEY, Brussel Voor uwe MATRASSEN en ENGELSCHE BEDDEN, Thouroutsche steenweg Drukkerij, Boek- en Papierhandel vroeger te YPER, Boterstraat, 17 thans te POPERINGHE, Yperstraat, 21 VINS el LIQUEURS de choix Edouard TOUSSAERT 35 en 36. Huis en 3 H. 47 a. KoopeiV 84, in, wei fstede Lampaert. Voor verdere inlichti ngen zie de plakbrieven. c tuin, weide en bouwgrond, deel der vroe geve ho c i;„ van den Notaris HECTOR MASUREEL ^tu te Staden STELLIGE toewijzing DINSDAG 15 JUNI 1920, om 1 ure stipt 's na- te Oostvleteren, in het gasthof Sint- iaaagj> p. op sèbastlaanV,, bij M. Dequeker, van GEMEENTE OOSTVLETEREN Zaailand, Huis, Magazijnen Tuin groot H. 4-41-23, verdeeld in 10 koopen. en Slechts ingesteld 13,125 fr. GEMEENTE WESTVLETEREN Vette Weide, Woonhuis met schuur en stalling, in 5 koopen. Slechts ingesteld 8,500 fr. Gemeente RENINGt-lE Ingesteld 3,300 fr. Al gebruikt zonder recht van pacht tot Oct. naast Inlichtingen te bekomen bij den Notaris REYNAERT te Yper. - Etude du Notaire LANNOY, a Comines JEUDI 24 JUIN 1920, a 14 heures, a Wervicq, au local St-Paul, rue des Pigeons, devant M. Ie Juge dePaix et suivant la loi de 1816, VENTE PUBLIQUE POUR SORTIR D'INDIVISION et 12 a. 30 c. de fonds et terrain a COMINES, chaussée de Wervicq, avec leurs dommages de guerre s'élevant a 6,760 francs. Etude du Notaire EMILE BUTAYE, a Anvers, 13, rue Van Noort. 1 Nombreux TERRAINS A BATIR, droit au remploi compris, a YPRES et hors ville, notammentrues de Lille, de la Station, de Dix- mude, boulevard Malou, rue au Beurre, Grand'- Place, Place van den Peereboom, rue des Chiens, rue Carton, rue de Haerne, Bascule, Potyze, etc. 2° PATURES avec terrains a briques, a WARNETON (Touquet), occupées avant la guerre par Briais. 3° Terrains a batir, a PLOEGSTEERT (Bizet), appartenant a Madame Ve Jules Dansette- de Forceville et Enfants. (6720) avec droit au remploi U PROPRIÉTÉ de Madame Ve Morlion, boule vard Malou, avec maison attenante, sise rue Fiers, au total de 798 m2 moyennant 68,000 francs. j- IMPASSE SPINNEWYN, sise rues de Stuers et de la Terre, a proximité de la Gare, avec droit a" remploi reconstruction de seize maisons «rv!nr?s' c''une superficie de 1227 m2 moyennant jjjUOO francs. j0ur tous renseignements, plans et conditions, sadresser au Notaire EMILE BUTAYE, a Anvers, 13, rue Van Noort. (6720) Etude du Notaire REYNAERT, a Ypres j? EUNDI 28 JUIN 1920, a 2 heures de l'après- 1 a Ypres, rue de Lille, au Café du Centre, par M. Pierre Theys, VENTE PUBLIQUE et d S'S rue Station v,,eux Maisons en ruines, boule- Malou, en face de la Gare, a Ypres. ave°' E 1 a. 80 c. de TERRAIN, rue de la Gare, valt° S°^Je Par rue du Progrès, sur lequel s'éle- LrvtV 'a ma'son de M. Podevyn-Desmadryl. ]e 01 58 c. de TERRAIN, rue de la Gare, sur constrjt ma'son' occup6e par M. P. Theys, était de^jts et d. 2 a. 86 c. de TERRAIN avec ruines Gare^t ma.'sons> boulevard Malou, en face de la pt trois maisonnettes rue de la Terre. °'ts aux dommages de guerre aux acquéreurs de TE PACHTEN OF TE KOOPEN meerschen De Gavers, groot 10 hectaren, Inn ït BECELAERE en GHELUWE. Nnn.t i nsen Dij notaris E. Butaye, 13, Van N°oi'tstraat, Antwerpen. Etude du notaire LANNOY a Comines et a Courtrai, Boulevard Pierre Tack, 69. a bon marché, bonné agglomeration, propres a construction pro visoire, sur 10 m. de front au gravier de Messines au dorentje et 50 m. de profondeur. Uit ter hand te koopen met de schadevergoeding, gelegen te YPER, voor de noodige inlichtingen zich te wenden bij Charles Spilliaert, Winnezeelstraat, 23, WATOU. WEST-VLAANDEREN GEMEENTE BECELAERE UP DONDERDAG 10 JUNI 1920 der herstellingswerken van de gekalsijde buurtweg BeCELAERE-DadIZEELE. Bedrag van het Bestek 129,893.50 fr. Beloop van de Borgsom 4,000.00 fr. De opening der aanbestedingsbrieven zal plaats hebben in het gemeente-sekret-ariaat te Becelaere, om 11 ure 's morgens. Laatste termijn der ter post te bestellen geze gelde aanbestedingsbrieven 7 Juin 1920. Bestek en lastenkohier zijn ter inzage op het gemeente-sekretariaat te Becelaere. (6620). INSTALLATION DE CAFE BRASSERIE a vendre d'occasion, eomprenant 22 mètres de lambris chêne avec glacés bisceatées, 12 ta bles et 24 chaises chêne, comptoir avec feuille marbre, verreries, etc., Ie tout 8.500 francs. 9. Montagne aux Herbes Potagères. Bruxelles. (21620). 6, Schaalstraat, POPERINGHE Loopende rekeningen. Geldplaatsingen op korte en lange termijnen. Beursbewerkingen. Wissel van vreemde gelden. Leeningen op titels. Bureelen open alle werkdagen van 9 tot 12 en van 2 tot 4 ure. Den Vrijdag van 8 1/2 tot 12 en van 2 tot 4 ure. Den Zaterdag van 9 tot 1 ure namiddag. (Co-29520) Eigenaars der verwoeste streek die wen- schen gronden te verkoopen met of zonder oorlogschade kunnen zich daarvoor wenden tot M. DEBRUYCKER, Ooststraat, n° 16, Roeselare. (29520) ALLE SLACH VAN Stoelen, Spiegels, Engelsche Bedden, Wollen- en andere Matrassen, enz. enz. Casselstraat, 27 (bij O. L. Vrouwkerk) POPERINGHE A vendre au Bizeft. Maison a usag^de commerce, toiture complète- ment réparée, lacilité de payement, s'adresser a Mr Logie, menuisier, Bizet-Belge nn 11 Te koop op den Bizet. Huis ten dienste van handel, dak totaal hersteld, gemak van betaling. Zich wenden tot Mr Logie, timmerman, Bizet Belgie n° 11. uazfijd ua uajv;s ;aw aziny ua; ipiz ifaaSaq Sodjauoo do fjq li ipu-ï.vv iaiqnop'J3A|!Z 'pnoS ui uaiaaMnf a.v\n jooa [fl cISUMOZf 19 tauaSiami 'uassaut 'ua>iiOA 'sqadai avtn jooa :suan:noH TE KOOP Schoone tent gedekt met pannen dienstig voor winkel of herberg, uiteenneembaar in vlaken met boutten, een boven, grooten drieluchter in de face en ander openslat;ers vensters, kan geplaatst worden op aanvraag van den kooper. Zichtbaar 't Yper kal- vaart pilkemstraat bij Cyrille Desmadryl. HOOFDPIJN, ZENUWKOORTSEN TANDPIJN, GRIPPE worden aanstonds gestild en altijd genezen door de de voornaamste geneesheeren aanbevolen. Dozen van 1.75 en 3.00 fr. POPERINGHE Ooststraat, 98 (Statiestraat) ROUSSELARE Groote keus van alle siach van Witgoed, Zijde in alle kleuren, toebehoorfen voor kleermakers en kleer maaksters, groote keus van Hoeden en Klakken aan de genadigste prijzen mogelijk. .1. DËLAPLACE. Als ge naar lïRUSSEL gaat, vergeet niet een bezoek te brengén aan het HOTEL-DRASSER IE gehouden door CYRILLE ROSOEY, Vooruitgang/straat, 51 rue du Progrès Hoek der Weldadigheidstraat, 1 en 3, Coin de la rue de la Bienfaisance, 1 et 3, Rechts, als ge uit de Noordstatie komt. Neem uwe voor zorgen tegen Bij REJUI TALLY, Yperstraat, T3, zal ik standvastig een schoone keus COFFRE- FORTS te koop stellen. Alle dagen te zien. Eenige occasie. wendt u rechtstreeks naar de goedgekende Matrassenfabriek van OOSTENDE Bijzondere prijzen voor Hotels en Gestichten DISTILL ERIE DU ROYAL AMER Maison fondée en 1840 Téléph. Br. 1)074 7 et 9, rue de Kohiano,DRUXELLES Concessionnaire pour les Flandres HOa, Chauss. de Itruges, UYTKERKE Anciennement rue de Lille, a YPRES Spécialités de la Maison Royal Amer, Florestine Elixir, Robi apéritif, Zigomar Hasselt Monopoles pour la Belgique Schiedam Henkes, Cognac Faure Garnier. i ARRONDISSEMENT YPER

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 3