li H T Antverpia Q"*>t DE KEIZER Klein APOTHEEK VANOENBERGHE uT Weduwe JOSEPH GALANT Torrelle Loyette e.beirnaert ISIDORE DEHAENE-DERUDDERE li n Bank van Ste-Mariaburg Mires ie laiap ei tons pares bij CAM1LLE BEZEDRE-PADWELS LftJ MEKANIEKE MEUBELMAKERIJ HOTEL YPRIANA l lx jtx tx, ISA M Opvolger FR. VAN DE PLAS 53 w H VERNISSEN VENSTERGLAS GROOTHANDEL EN COMMISSIE Kruidenierswaren, Koffies, Wijnen We ALF. L A TO I I* AIME GRUWEZ C. Bespiegel - Segers H. Vermeulen - Roose MARCEL SOETE-BOERHAVE Bureel en Magazijnen bij de Coederenslatie ENTREPRISE GÉNÉRALE van het MINISTERIE bij Edm. STEVEH8-PATTOU Rijsselstraat, 88, YPER (terug) Alle slach van meubels, ijzeren en andere bedden, matrassen, tafels, stoelen, Stoven, spiegels en alle huisgerief. PRIJZEN BUITEN ALLE CONCURRENTIE ii TX XX' f% T/ I Inl®' Porte de Men inYPRES CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX Groote Markt, POPERINGHE Zooals vroeger te Yper mans- en kindercostumen, alle nieuwig heden, ceremoniestoffen, voeringen, pane, moleskin. Alle werk binnen 12 uren verzorgd geleverd, uiterst voordeelig. Bijzondere prijs voor voortverkoopers Bertenplaats, 10 (KLEINE MARKT), POPERINGHE Algemeen Dépot der Apothekerij Libotte, van Yper. N X c Du cö fö u •m M C (8 Sfi u 0 0 Q "S u cn -Q 2 w w O 5 tü Q O O 2 03 Cl Serreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, penseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, toile cirée. Duinkerkestraat, 43bis, POPERINGHE oud Huis Kindt&Schmidt Dépot van het Huis MARTINI en ROSSI Bruggestraat, rechtover de S*e Union, POPERINGHE Bijhuis te YperReirii LEUR1DAN-LEMAHIEU, Rijsseistraat Alle vervoerwerk, verhuizingen, statiewerk, vervoer van bouw stoffen, enz. Dickebuschsteenweg achter de StatieYPER - oud Huis - LIGY-DEGELS Mode-artikelen in 't groot, Kleerstoffen, Witgoed, Gordijnen, Merceriën. Specialiteit van gemaakte STOORS Vlamingstraat, 7, POPERINGHE Hotel des Pays-Bas rue d'Elverdinghe, 8, YPRES Hotel-Restaurant des Brasseurs Place de la Gare, YPRES Voor al uwe wendt u bij voorloopig TE ABEELE (bij de Statie) In 't kort, opening te YPER In den Waren Goeden Koop 5, Priesterstraat, 5, POPERINGHE Couleurs, Vernis Siccatif, Brasses, Eponges, Peaux de Chamois Verres a vitres, Miroirs, Moulures, Diamants pour vitriers Verrps pour serres et pour églises, Pannes en verre, Verres striés, losangés martelés canneles, mousselinés, Verre diamanté, Rosaces Mastic Kleuren, Vernissen Siccatif, Borstels, Sponsen, Zeemvellen, Vensterglas Spiegels, Kaderesten, Diamanten voor glassnijders, Serre- en Kerkglas'* Glazen Pannen, gestriëerd, losangeerd, gemarteleerd, canneleerd' en moussehneglas, gediamanteerd Glas, Rosetten, Mastic. Alle soorten van Emailkleuren in magazijn. Rue de l'Hópital, 3, POPERINGHE, 3, Gasthuisstraat Noordsch en Amerikaansch HOUT Spoedige bestelling. Kosteloos vervoer. telefoon .V* 13 POPERINGHE de Peinture, Vitrerie et Tapisserie 2, Rue Notre-Dame, 2 ElverdingsAraat, POPERI NGHE. maCBHnmr .ndMdë'pSf voorde'vlmowte streken maai" VUefhoekbtL8Yende Kruide"ierswinke! van de - Huis bijzonder gekend voor zijne echte Wijnen - Wijnazïjnen, Salade- en Olijfoliën depot van de vermaarde fransche VERMOUTH pernot- - - KOMT ZIEN EN OORDEELT 99 TENU PAR DINER SOUPER CAFÉ - THÉ Chambres pöur Voyageurs DEJEUNER Maatschappelijk kapitaal 25 millioen frank. gevestigd te Ste-Mariaburg (Antwerpen) 1. Leeningen op hypotheek, óp titels of andere vaste waarborg. 2. Koop en verkoop van stadsjoten en andere fondsen op komptant of met tnaandelijk- sche afkortingen. 3. Neemt gelden in bewaring Loopende reke ning aan 3 30 °/0spaarboekjes aan 3.50 3.75 of 4 Six's jaars. Voor inlichtingen zich te wenden tot M. C. L E F E R E, wonende voorloopig YpeTstraat, 45, te Poperinghe. is de eerste en de beste Belgische Maatschappij van verzekeringen op het leven. Sluit verzekeringen op het leven en op be paalde leeftijd met jaarlijksche, maandelijksche en wekelijksche premiën. Voor alle inlichtingen wende men zich tot M. C. LEFERE, inspecteur der afdeeling Yper, wonende voorloopig Yperstraat, 45, te Poperinghe, of tot een zijner agenten Goede agenten worden altijd gevraagd. Cd O) X CTj O O c (D C <D CD CO tx O N C <U 3 u 2*. O QJ <V CL ÖX CU -3Z O 03 tut ja ce N a, QJ "O c 03 »- CL HUIS VAN VERTROUWEN Genadige pryzen. Spoedige bediening binnen kort te IJper REPAS CHAUDS ET BUFFET FR0ID Ijzerwaren, Landbouwmachienen, Bouw- artikelen, Alaam, Huisgerief, Jachtstoven en gegoten Stoven van Godin, Boter- en Wasch- keerns, Jumellen, Ressooreegden en ijzeren Eegden van Mélotte, Strooisnijders, Wind molens, enz. Bakwagens voor metsers, brieke- bakkers, kassijleggers, enz., enz. kernmachten, wLm^ïe^V^cuS Dmno^n', chicor«sn«<!?rs, Marmijten, seulen en alaam. juuienen, enz., enz. Herstellingen en Veranderingen. - Spoedige bediening.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 4