Hector Wenes-Verhack VAN MERRIS, COEVOET C IliW Cf: B t® Hf Bïï S A. VANNESTE pu INE N en GK01N D de deux MAISOiNS en ruines Nombreux Terrains a vendre A VENDRE: A VENDUE a YPRES Bank van Poperinghe bij C. BOO NE-TERRIER HOFSTEDE Voor uwe MATRASSEN en ENGELSCHE BEDDEN, Thouroutsche steenweg Monomrjzvjj kjoi3 R| op oiu 'g rtotarieele n Aankondigingen i tip van den notaris Alfred REYNAERT, fc>tum te Yper. Up ZATERl)AG 3 JULI 1920; uin 2 ure namiddag, Vnpi. jjii Honoré Vermeulen, Stalieplaats, te P OPENBARE VERKOOPING de eigendommen van M. Amand Van Va?lslande, van Yper. E1 STAD YPER. I Woonhuis van i are, 47 cent, noordkant -to Jules Capronstraat, num. 4, vroeger ge- h-nikt door M. Amand an Elslande. o V 2 Aaneenhoudende Woonhuizen, nöord- ~j |Uies Capronstraat, num. 40 en 42, met werkhuis en uitgang in de Waterkasteelstraat, te santen groot 3 aren. 45 cent., laatst bewoond I jr \ni Van Elslande. Verdeeld in 2 koopen. 3 4 Aaneenhoudende Woonhuizen, aan zuid kant der Waterkasteelstraat, ieder groot 70 centiaren. Verdeeld in 4 koopen j Huis aan "t Hoornwerk, kad. Sie C, num. 1k5/ö "root 1 are. 10 cent., palende van wes ten aan de buitenwandeling; vroeger gebruikt Hoor M. Witterbecq. GEMEENTE WEST-NIEU W KERKE. 5 Huis, zuidkant der Yper ol' Mcessenstraat, groot'1 are, 80 cent., cad. Sie C, num. 120b. Huis en 80 cent. grond, ead. Sie A, num. Ill oost langs de Yivestraat. GEMEENTE WESTOpTER. Niet y,er van 't dorp, dicht den steenweg naar Lucre, de Kwaadestraat en de Schonnninkelstr. 8) Partij bosch, grout 32 aren, Sie G. num. 228 en 220. 9'. Partij bosch, groot 51 aren, 30 eent., palen de west aan de roüde beek dicht bij voorgaande. l(i partij bosch, groot 21 aren. 6<U-ent., dicht voorgaande, Sie C, num. 218, palende west aan de roode beek. GEMEENTE DIXMUDE. Zuidkant van den steenweg naar Eessen. 11 Huis, windmolen en 6 aren, 00 cent., ead. Sie ti. lirs 181, 182b. 183, palende oost en west Louis Vrancke-Dfelahaije te Dixmude. GEMEENTE RENINGHE. 12 i Partij bosch, groot 1 hectare. 22 aren, cad. Sie 0. num. 192/2, palende oost den weg Reniaghe-Yper, west Jules Boes te VY nesten en noord Camiel Bondolf-Deseegher te Boesinghe. Zie plakbrieven met plan. Alle schadevergoedingen medeverkocht. Etude du Notaire LANNOY, a Comines JEUDI 24 Juin 1920, a 14 heures, a Wervicq, au local St-Paul, rue des Pigeons, devant M. Ie Juge de Paix et suivant la loi de 1816, VENTE PUBLIQUE POUR SORTIR D'INDIVISION et 12 a. 30 c. de fonds et terrain a COMINES, chaussée de Wervicq, avec leurs dommages de guerre s'élevant a 6,760 francs. Etude du notaire LANNOY a Comines et a Courtrai, Boulevard Pierre Tack, 69. a bon marché, bonne agglomeration, propres a construction pro visoire. sur 10 m. de front au gravier de Messines au Corentje et 50 m. de profondeur. Etude du Notaire EMILE BUTAYE, a Anvers, 13, rue Van Noort. 1° Nombreux TERRAINS A BATIR, droit au remploi compris, a YPRES et hors ville, notamment rues de Lille, de la Station, de Dix mude, boulevard Malou, rue au Beurre, Grand- Place, Place van den Peereboom, rue des Chiens, rue Carton, rue de Haerne, Bascule, Potyze, etc. 2" PATURES avec terrains a briques, a WARNETON (Touquet), occupées avant la guerre par Briais. 3" Terrains a batir, a PLOEGSTEERT (Bizet), appartenant a Madame Ve Jules Dansette- de Forceville et Enfants. (6720) avec droit au remploi 1" PROPRIÉTÉ de Madame Vc Morlion, boule vard Malou, avec maison attenante, sise rue Fiers, au total de 798 m'2 moyennant 68,000 francs. 2° L'lMPASSE SPINNEWYN, sise rues de Stuers et de la Terre, a proximité de la Gare, avec droit au remploi de reconstruction de seize maisons ouvrières, d'une superficie de 1227 m2 moyennant 35,000 francs. Pour tous renseignements, plans et conditions, s'adresser au Notaire EMILE BU TAYE, a Anvers, 13, rue Van Noort. .^7, Grande maison Baus, rue de Lille 1603 ml Petite maison Baus, rue de Lille, 5U6 m2 Maison Joos et Van Wujftterghem, rue au beure, 617 m2 Maison De Bisschop, rue de Lille 415 m2 rue de Lille, 114 m2 rue d'Elverdinghe, 180 m2 rue Ste-Elisabeth, 60 m2 rue Surmont de Volsherghe, 102 m2 Maison Amerlynck, Boulevard Malon, 300 m2 Iinprihierie Deweerdt, rue de Lille, 112 m2 Maison .Maillard, rue de Lille, 99 m2 Maison V' Lapiere. rue Carton, 627 in2 Maison Stoffel et Warlomon, rue de Haerne, m2 Maison Eiu. Butave. rue do Haerne, 6/0 m2 Maison Van Damme, rue de Dixmude, 374 m2 Maison Bultiau, rue de Lille, 1 oi2 ALLE SLAG VAN Naaimachienen SINGER Herstellingen en toebehoorten Arthur BAERT Agent der maatsebappij Singer (27620) HOTEL - CAFE - RESTAURANT VICTORIA PALACE PropriétaireVande Yyvere YPRES Porte de Menin YPRES Table d'hote a 12 1/2 heures. Service a la carte. Buffet froid. Gonsommations de i1' choix. GHambres confortables pour voyageurs et touristes. (31820) Gustave DOOLAEGHE-DEHUYSSERE oud huis: Statiestraat, 46, Yper. van alle stelsels. maakt kenbaar dat hij van nu af al de stukken en toebehoorten kan leveren van gelijk welke naaimachienen. Zich te wenden of te schrijven Avenue Emile Verhaeren, 27, BRUSSEL, later te YPER. N. B. Naaimachienen en toebehoorten zijn nu vier maal zoo duur als voor den oorlog. IN DE GOUDEN VORK Alles aan genadige prijzen buiten concur rentie. (31820). Etude du Notaire REYNAERT, a Ypres Le LUNDI 28 Juin 1920, a 2 heures de l'après- midi, a Ypres, rue de Lille, au Café du Centre, tenu par M. Pierre Theys, VENTE PUBLIQUE VILLE D'YPRES A. Sud de la rue de la Station: 1 Les ruines et le fonds deTaneienue mai son de M. Podevyn, avec porte cochèrë et sortie par la rue du Progrès, contènance 1 a. 80 ca., cad. Section F, n° 682n. 2 Les ruines et fonds d'une maison a 1 est n° 1. contenance 58 ca., cad. Section F, n° 6S2l. Occupé jadis par M. Pierre Theys. B. Boulevard Malou (en face de la gare). 1) Les ruines et fonds d'une maison, tenant du Nord au café de la gare, contenance 1 a.. bi ca., cad. Section F., n° 559/2c. 2 Les ruines et fonds d'une maison et de 3 maisonnettes, coin du Boulevard Malou et de la rue dito Aardestraat au Sud du nJ contenance totale 1 a., 70- ca., cad. Section F, ii» 559/2a, 559b, 559g. 559h. Tons droits aux dommages de guerre uux acquéreurs. Affiche avec plans chez le notaire. 6, Schaalstraat, POPERINGHE Loopende rekeningen. Geldplaatsingen op korte en lange termijnen. Beursbewerkingen. Wissel van vreemde gelden. Leeningen op titels. Bureelen open alle werkdagen van 9 tot 12 en van 2 tot 4 ure. Den Vrijdag van 8 1/2 tot 12 en van 2 tct 4 ure. Den Zaterdag van 9 lot 1 ure namiddag. (Co-29520) ALLE SLACH VAN Stoelen, Spiegels, Engelsche Bedden, Wollen- en andere Matrassen, enz. enz. Casselstraat, 27 (bij O. L. Vrouwkerk) POPERINGHE Uit ter hand te koopen met de schadevergoeding, gelegen te YPER, voor de noodige inlichtingen zich te wenden bij Charles Spilliaert, Winnczeelstraat, 23, WATOU. A vendre au Uizet. Maison a usage de commerce, toiture complète- ment réparée, iacilité de payement, s'adresser a Mr Logie, menuisier, Bizet-Beige nn 11. Te koop op den Bïzet. Huis ten dienste van handel, dak totaal hersteld, gemak van betaling. Zich wenden tot Mr L:gie, timmerman, Bizet Belgie n° 11. te pachten of te koopen de tneersehen De Gavers, groot 10 hectaren, op BECELAEBE en GHELUWE. Inlichtingen bij notaris E. Butaye, 13, Van Noortstraat, Antwerpen. A VENDRE ET A LOUER Zonnebeke: la ferme Termote, 4 H. 58 a. 50 ca. Becelaerela ferme Becquart, 12 Ha. 06 a. 60 ca. Zillebeke: la ferme Heyte. 15 Ha. 88 a. 35 ea. West-Vlaanderen. Arrondissement YPer. GEMEENTE WULVERGHEM OP WOENSDAG 23 JUNI 1920, Openbare Aanbesteding der Herstellingswerken VAN DE gekalsijde buurtweg Wulverghem-Hooghof. Bedrag van het Bestek: 49,192.00 fr. Beloop van de Borgsom: 2,500.00 fr. De opening der aanbestedingsbrieven zal plaats hebben in het Gemeentehuis te Wulver- ghem, om 11 ure 's morgens. Laatste termijn der Ier post te bestellen ge- zegelde aanbestedingsbrieven: 21 Juni 1920. Bestek en lastenkohier zijn ter inzage op het Gemeentehuis te Wulverghem. wendt u rechtstreeks naar de goedgekende Matrassenfabriek van OOSTENDE Bijzondere prijzen voor Hotels en Gestichten TE KOOP Schoone tent gedekt met pannen dienstig voor winkel of herberg, uiteenneembaar in vlaken met boutten een boven, grooten drieluchter in de face en ander openslagers vensters, kan geplaatst worden op aanvraag van den kooper. Zichtbaai 't Yper kal- vaart pilkemstraat bij Cyrille Desmadryl. wzfud uê udjvfs pui dzimi ud} ipiz ifddSdq Soojauoo do fIn jpua.vv -Mnosdl«pnsTooA SH3ITÜ5IMIAA lil U3|33«tl| 3...li JOO/I :a«ao\iozria 'U3>)JOA 'S[3d9| 3Mn JOOA MK1I IkiJLA^Jtl VAN DE SURMONTSTRAATYPER. POPERINGHESTEENWEG, YPER. Gereedschappen voor timmerlieden, metsers, aardewerkers, hoveniers, enz. Pointeh, vij zen, bouten, sloten, klinken, scharnieren,lepels, messen, scharen, emmers, traliedraad, terre- papier, enz., enz. I 13U32I[3|E| 'U3SS3UI ,T

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 3