Isidore DEHAENE-OERUDDERE llÏf 1 Antverpia APOTHEEK VANDENBERGHE cc ler4ISc;SS?u',"M^ e.beirnaert Bank van Ste-Mariaburg Voitnres ie Inane ea leis pares Mj CAfflILLE DEZEURE-PADWELS MEKANIEKE MEUBELMAKERIJ hotel YPRIANA Hl A Groote Harkt, POPERINGHE Opvolger FR. VAN DE PLAS u a a 3 si s VERNISSEN VENSTERGLAS H. COSTEUR - MOERKERKE GROOTHANDEL EN COMMISSIE Kruidenierswaren, Koffies, Wijnen ALF. LATOUR AIMÉ GRUWEZ C. Bespiegel - Segers H. Vermeulen -Roose MARCEL SOETE-BOERHAVE Bureel en Magazijnen bij de Goederenstatie ENTREPRISE GÉNÉRALE A"e SBiS Rijsselstraat, 88, YPER (terug) Alle slach van meubels, ijzeren en andere bedden, matrassen, tafels, stoelen, stoven, spiegels en alle huisgerief. PRIJZEN BUITEN ALLE CONCURRENTIE KOMT Z-IEN EN OORDEELT JTl> Porte de Menin, YPRES CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX Zooals vroeger te Yper mans- en kindercostumen, alle nieuwig- heden, ceremoniestoffen, voeringen, pane, moleskin. Alle werk binnen 12 uren verzorgd geleverd, uiterst voordeelig. Bijzondere prijs voor voortverkoopers Bertenplaats, 10 (KLEINE MARKT), POPERINGHE Algemeen Dépot der Apotheker!j Libotte, van Yper. N PP Xj Sk w CU cö cö Q c SP w O 5 w Q '5. Serreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, penseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, tóile cirée. Duinkerkestraat, 43bis, POPERINGHE oud Huis Kindt Schmidt Dépot van het Huis MARTINI en ROSSI Bruggestraat, rechtover de Ste Union, POPERINGHE Bijhuis te YperReiTii LEURIDAN-LEMAHIEU, Rijsselstraat Alle vervoerwerk, verhuizingen, statiewerk, vervoer van bouw stoffen, enz. Dickebuschsteenweg achter de Statie, YPER - oud Huis - LIG Y-DEGELS Mode-artikelen in 't groot, Kleerstoffen, Witgoed, Gordijnen, Merceriën. Specialiteit van gemaakte Vlamingstraat, 7, POPERINGHE Hotel des Pays-Bas rue d'Elverdinghe, 8, YPRES Hotel-Restaurant des Brasseurs Place de la Gare, YPRES Voor al uwe wendt u &>ïj voorloopig TE ABEELE (bij de Statie) In 't kort opening te YPER In den Waren Goeden Koop 5, Priesterstraat, 5, POPERINGHE Noordsch en Amerïkaansch HOUT ie Spoedige bestelling. Kosteloos vervoer. Telefoon Ar 13 Couleurs, Vernis, Siccatif, Brasses, Eponges, Peaux de Chamois Verres a vitres, Miroirs, Moulures, Diamants pour vitriers V™ pour serres et pour églises, Pannes en verre Verres striL ill -Verres cannelés, „Lssainfe, en moussel.neglas, gediamantird Glfs. RoStten Maalc Alle soorten van Emailklenren in magazlji. - Elverdingstraat, POPERINGHE. de Peinture, Vitrerie et Tapisserie 2, Rue Notre-Dame, 2 YPRES Viifhoek bfL^v6nde .KruidenieT3winkel van de open ,e Discuiten en gedroogde Fruiten. PIPRDC WAfnJ?""1 VO°r Iij°e echte Wijnen - tw nel, Wijnazijnen, Salade- en Olïif^«i;" - depot van DE vermaaede pransche vermouthTermot if 99 TENU PAR V?) DÉJEUNER DINER SOUPER CAFÉ I HÉ Chambres pour Voyageurs Maatschappelijk kapitaal 25 miilioen frank. gevestigd te S,e-Mariaburg Antwerpen 1. Leeningen op hypotheek, op titels of andere vaste waarborg. 2. Koop en verkoop van stadsloten en andere fondsen op komptant of met maandelijk- sche afkortingen. 3. Neemt gelden in bewaring Loopende reke ning aan 3.30 °/0; spaarboekjes aan 3.50 3.75 of 4 °/o 's jaars. Voor inlichtingen zich te wenden tot M. C. LEFERE, wonende voorloopig Yperstraat, 45, te Poperinghe. is de eerste en de beste Belgische Maatschappij van verzekeringen op het leven. Sluit verzekeringen op het leven en op be paalde leeftijd met jaarlijksche, maandelijksche en wekelijksche premiën. Voor alle inlichtingen wende men zich tot M. C. LEFERE, inspecteur der afdeeling Yper, wonende voorloopig Yperstraat, 45, te Poperinghe, of tot een zijner agenten. Goede agenten worden altijd gevraagd. M DE KEIZER W a u X W! C «3 u 0 O - D tn cn cc cn O w <u <u CO Cyc 'ai 00 O N C u 9 z. CC :<D O) TJ CJ <v «- O <D <V CL CO c: <D 5 "O OJ <L> C W i_ v_ CC li c/j c CJ c <D L- CC cj LH CC X) CC ai "O c 2: w N tx (V O O c <v T3 CC u. <L> N O) CC cl HUIS VAN VERTROUWEN Genadige pryzen. Spoedige bediening binnen kort te IJper REPAS CHAUDS ET BUFFET FROID Ijzerwaren, Landbouwmachienen. Bouw- artikelen, Alaam, Huisgerief, Jachtstoven en gegoten Stoven van Godin, Boter- en Wasch- keerns, Jumellen, Ressooreegden en ijzeren Eegden van Mélotte, Strooisnijders, Wind molens, enz.Bakwagens voor metsers, brieke- bakkers, kassijleggers, enz., enz. Herstellingen en Veranderingen. - Spoedige bediening. vroeger te Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 4