Hector Wenes-Verhack VAN MERRIS, COEVOET 0 L VANNESTE hofstede p y t N E N en GilON O de deux M VISONS en ruines Nombreux Terrains a vend re A VENDRE: A VENDUE a YPJBES bij C. BOONE-TEBBIER Voor uwe M ATB ASSEN en ENGELSCHE BEDDEN, I houroutsche steenweg AVIS Nous prevenons ies aöonnés, n'ayant pas ncore paye, que lb poste leur presentera trés prochainement une quittance. Studie van den notaris Alfred REYNAERT, te Yper. Up ZATERDAG 3 JULI 1920, om 2 ure namiddag, to Voer, bij Honoré Vermeulen, Stulieplaats. V OPENBARE VERKOOPING van de eigendommen van M. Amand Van Elslande, van Yper. STAD YPER. j 'Woonhuis van 1 are, 47 cent. noordkant der'Jules Capronstraat, num. 4, vroeger ge bruikt door iVi. Amand Van Elslande. 2 Aaneenhoudende Woonhuizen, noord kant Jules Capronstraat, num. 40 en 42, met werkhuis en uitgang in de Waterkasteelstraat, te samen groot 3 aren, 45 cent., laatst bewoond door Am. Van Elslande. Verdeeld in 2 koopen. 3 4 Aaneenhoudende Woonhuizen, aan zuid kant der Waterkasteelstraat, ieder groot 70 centiaren. Verdeeld in 4 koopen. 4 Huis aan 't Hoornwerk, kad. Sie C, num. 1k5 (j, groot 1 are, 10 cent., palende van wes ten aan de buitenwandeling; vroeger gebruikt door M. Witterbecq. GEMEENTE WEST-NIELWKERKE: 5 Huis, zuidkant der Yper of Meessenstraat, groot 1 are, 80 cent., cad. Sie G, num. 120b. G Huis eii 80 cent. grond, cad. Sie A, num. Ill oost langs de Yivestraat. GEMEENTE WESTOUTER. Niet ver van 't dorp, dicht den steenweg naar Locre, de Ewaadestraat en de ifchomminkels.tr. 3 Partij bosch, groot 32 aren. Sie G, num. 228 en 229. 9 Partij bosch, groot 51 aren, 30 cent., palen de west aan de roode beek dicht bij voorgaande. 10 Partij bosch, groot 21 aren, üO cent., dicht voorgaande, Sie C, num. 218, palende west aan de roode beek. GEMEENTE DIXMUDE. Zuidkant van den steenweg naar Lessen. 11 Huis, windmolen en 6 aren. 00 cent., cad. Sie B. nrs 181, 182b. 183. palend! oost en west Louis Vrancke-Delahaije te Dixmude. w GEMEENTE RENINGHE. 12 Partij bosch, groot 1 hectare, 22 aren. cad. Sie C. num. 192/2. palende oost den weg Reninghe-Yper. west Jules Baes te Woesten en noord Camiel Boudolf-Deseegher te Boesinghe. Zie plakbrieven met plan. Alle schadevergoedingen medeverkocht. Etude du Notaire LANNOY, a Comines JEUDI 24 JUIN 1920, a 14 heures, a Wervicq, au local St-Paul, rue des Pigeons, devant M. Ie Juge de Paix et suivant la loi de 1816, VENTE PUBLIQUE POUR SORTIR D'INDIVISION et 12 a. 30 c. de fonds et terrain a COMINES, chaussée de Wervicq, avec leurs dommages de guerre s'élevant a 6,760 francs. Etude du notaire LANNOY a Comines et a Courtrai, Boulevard Pierre Tack, 69. a bon marché, bonne agglomeration, propres a construction pro visoire, sur 10 m. de front au gravier de Messines au Corentje et. 50 m. de profondeur. Uit ter hand te koopen met de schadevergoeding, gelegen te YPER, voor de noodige inlichtingen zich te wenden bij Charles Spilliaert, Wlnnezeelstraat, 23, WATOU. A vendre au Bizet. Maison a usage de commerce, toiture complète- réparée, iacilité de payement, s'adresser a bogie, menuisier, Bizet-Belge n" 11 Te koop op den Bizet. Huis ten dienste van handel, dak totaal hersteld, 8emak van betaling. Zich wenden tot Mr L gie, '"Timerman, Bizet Belgie n° 11. TE PACHTEN OF TE KOOPEN meerschen De Gavers, groot 10 hectaren, op BECELAERE en GHELUWE. de "F ijr.vtLlj. VJ'.n I', en tiJtlJUJUU v a ^"lichtingen bi j notaris E. Butaye, 13, Van °°i'tstraat, Antwerpen. Etude du Notaire EMILE BUTAYE, a Anvers, 13, rue Van Noort. I Nombreux TERRAINS A BATIR, droit au remploi compris, a YPRES et hors ville, notamment rues de Lille, de la Station, de Dix mude, boulevard Malou, rue au Beurre, Grand'- Place, Place van den Peereboom, rue des Chiens, rue Carton, rue de Haerne, Bascule, Potyze, etc. 2° PATURES avec terrains a briques, a WARNETON (Touquet), occupées avant la guerre par Briais. 3° Terrains a batir, a PLOEGSTEERT (Bizet), appartenant a Madame Vc Jules Dansette- de Forceville et Enfants. (6720) avec droit au remploi 1" PROPR1ÉTÉ de Madame Vc Morlion, boule vard Malou, avec maison attenante, sise rue Fiers, au total de 798 m2 moyennant 68,000 francs. 2° L'lMPASSE SPINNEWYN, sise rues de Stuers et de la Terre, a proximité de la Gare, avec droit au remploi de reconstruction de seize maisons ouvrières, d'une superficie de 1227 m2 moyennant 35,000 francs. .Pour tous renseignements, plans et conditions, s'adresser au Notaire EMILE BUTAYE, a Anvers, 13, rue Van Noort. (6720) Grande maison Baus, rue de Lille 1603 m2 Petite maison Baus, rue de Lille, 506 m2 Maison Joos et Van Wonterghem, rue au beure, 617 m2 Maison De Bisschop, rue de Lille 415 m2 rue de Lille, 114 m2 rue d'Elverdiughe, 180 m2 rue Ste-Elisabeth, 60 m2 rue Surmont de Yofsberghe, 102 m2 Maison Amerlynck, Boulevard Malon, 300 m2 Imprinierie Deweerdt. rue de Lille, 112 m2 Maison Maillard, rue de Lille, 99 m2 j Maison V' Lapiere, rue Carton, 627 m2 Maison Stoffel et Warlomon, rue de Haerne, 220 m2 Maison Em. Butaye, rue de Haerne. 670 m2 Maison Van Damme, rue de Dixmude, 374 m2 Maison Bhltiau, rue de Lille, 177 m2 Etude du Notaire REYNAERT, a Ypres Le LUNDI 28 JUIN 1920, a 2 heures de l'après- midi, a Ypres, rue de Lille, au Café du Centre, tenu par M. Pierre Theys, VENTE PUBLIQUE VILLE D YPRES A. Slid de la rue de la Station: 1 Les ruines et le fonds de l'ancieftne mai son de M. Podevyh, avec porte cochère et sortie par la rue du Progrès, contenance 1 a. 80 ca., cad. Section F, n° 6823. 2 Les ruines et fonds d une maison a l'est n° 1. contenance 58 ca., cad. Section F, n° 682l. Occupé jadis par M. Pierre Theys. B. Boulevard Malou (en face de la gare). 1 Les ruines et fonds d'une maison, tenant du N'ord aü café de la gare, contenance 1 a.. 16 ca.. cad. Section F.. n° 559/2c. 2 Les ruines et fonds d'une maison et de 3 maisonnettes, coin du Boulevard Malou et de la rue dite Aardestraaf». au Sud du nJ E contenanpe totale 1 a., 70 ca., cad. Section F, n° 559/2a, 559b, 559g, 559h. Tous droits aux dommages de guerre a ax acquéreurs. Affiche avec plans chez le notaire. A VENDRE ET A LOUER Zonnebeke: la ferme Termote, 4 H. 58 a. 50 ca. Becelaere: la ferme Becquart, 12 Ha. 06 a. 60 ca. Zillebeke: la ferme Hevte, 15 Ha. 88 a. 35 ca. West-Vlaanderen. Arrondissement Yper. GEMEENTE WULVERGHEM OP WOENSDAG 23 JUNI -1920, Openbare Aanbesteding der Herstellingswerken gekalsijde buurtweg Wulverghem-Hooghof. Bedrag van het Bestek49,192.00 fr. Beloop van de Borgsom: 2,500.00 fr. De opening der aanbestedingsbrieven zal plaats hebben in het Gemeentehuis te Wulver- ghem. om 11 ure 's morgens. Laatste termijn der ter post te bestellen ge zegelde aanbestedingsbrieven: 21 Juni 1920. Bestek ep lastenkohier zijn ter inzage op het Gemeentehuis te Wulvergh'em. TE KOOP Schoone tent gedekt met pannen dienstig voor winkel of herberg, uiteenneembaar in vlaken met boutten, een boven, grooten drieluchter in deface en ander openslagers vensters, kan geplaatst worden op aanvraag van den kooper. Zichtbaar 't Yper kal- vaart pilkemstraat bij Cyrille Desmadryl. ALLE SLAG VAN Naai mach lenen SINGER Herstellingen en toebehoorten Arthur BAIERT Surmontstraat, YPER. Agent der maatschappij Singel' (27620) HOTEL - GAFE - RESTAURANT VICTORIA PALA C E Propriétaire: Yande Yyvere YPRES Porte de Menin YPRES - Table d'höte a 12 1/2 heures. Service a la carte. Buffet froid. Gonsommations de 1' choix. Ghambres conl'ortables puur voyageurs et touristes. (31820) Gustave DOOLAEGHE-DEHUYSSERE oud iiuis: Statiestraat, 40, Yper. van alle stelsels. maakt kenbaar dat hij van nu af al de stukken en toebehoorten kan leveren van gelijk welke naaimachienen. Zich te wenden of te schrijven Avenue Emile Verhaerem 27, BRUSSEL, later te YPER. N- B. Naaimachienen en toebehoorten zijn nu vier maal zoo duur als voor den oorlog. IN DE GOUDEN VORK Alles aan genadige prijzen buiten concur rentie. (31820). ie Bank van Poperinghe 6, Schaalstraat, PöPERINGHE Loopende rekeningen. Geldplaatsingen op korte en lange termijnen. Beursbewerkingen. Wissel van vueemde gelden. Leeningen op titels. Bureelen open alle werkdagen van 9 tot 12 en van 2 tot 4 ure. Den Vrijdag van 8 1/2 tot 12 en van 2 tct 4 ure. Den Zaterdag van 9 tot I ure namiddag. (Co-29520) ALLE SLACH VAN Stoelen, Spiegels, Engelsche Bedden, Wollen- en andere Matrassen, enz. enz. Casselstraat, 27 (bij O. L. Vrouwkerk) POPERINGHE wendt u rechtstreeks naar de goedgekende Matrassenfabriek van OOSTENDE Bijzondere prijzen voor Hotels en Gestichten uazfijd ua ud]v;s ;diu dZltiy lid] IfOlZ ;f.33ÏÏ3q SüÜJAUOO dQ m:i:kiuii:i/v|[ b| op otu 'S' 'sajdA.p sjtu -3Anog 3mh jooa snanajiwiM 9iqnop «WAUZ 'pnoS ui u3i93Atnf 3/wn jooa anaa\iozrm J3U3Ït|3]E} U3SS3UI 'U3>|J0A 'S[9d3| 3A\n jooa svianaxoH VAN DE VAN DE POPERINGHESTEENWEÖ, YPER. Gereedschuppen voor timmerlieden, metsers, aardewerkers, hoveniers, enz. Pointen, vij zen, bouten, sloten, klinken, scharnieren,lepels, messen, scharen, emmers, traliedraad, terre- papier, enz., enz. fjq n ipnaM

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 3