Antverpia APOTHEEK VANDENBERGHE I Weduwe JOSEPH CALANT e.beirnaert it ISIDORE DEHAENE-DERUDDERE Bank van Ste-Mariaburg Groot CC Voitnres 3e top en te piires C. Despiegel - Segers FK "fjA w TC i ik'Jqi JM bij CAMILLE BEZEIIRE-PAUffELS Uw MEKA1NIEKE MEUBELMAKERIJ HOTEL YPRIANA Opvolger FR. VAN DE PLAS X u a VERNtSSEN VENSTERGLAS GROOTHANDEL EN COMMISSIE Kruidenierswaren, Kofïies, Wij nen We ALF. LATOUR AIMÉ GRUWEZ H. Vermeulen - Roose I MARCEL SOETE - ROERHAVE van het MINISTERIE bij Edm. STEVENS-PATTOU Rureel en Magazijnen bij de Goederenstatie ENTREPRISE GÉNÉRALE Rijsselstraat, 88, YPER (terug) Alle slach van meubels, ijzeren en andere bedden, matrassen, tafels, stoelen, stoven, spiegels en alle huisgerief. PRIJZEN BUITEN ALLE CONCURRENTIE 99 Porie de Menin, VPRES CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX Groote Mai*kt, POPERINGHE Zooals vroeger te Yper mans- en kindercostumen, alle nieuwig- heden, ceremoniestoffen, voeringen, pane, moleskin. Alle werk binnen 12 uren verzorgd geleverd, uiterst voordeelig. Bijzondere prijs voor voort ver koopers Bertenplaats, 10 (KLEINE MARKT), POPERINGHE Algemeen Dépot der Apothekerij Libotte, van Yper. N 00 GO 20 Ld Ui Om CS CS Q enz. w a a w O cn cl Serreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, penseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, toile cirée. Duinkerkestraat, 43bis, POPERINGHE oud Huis Kindt Schmidt Dépot van het Huis MARTINI en ROSSI Bruggestraat, rechtover de Ste Union, POPERINGHE Bijhuis te Yper Remi LEURIDAN-LEMAHIEU, Rijsselstraat Alle vervoerwerk, verhuizingen, statiewerk, vervoer van bouw stoffen, enz. Dickebuschsteenweg achter de Statie, VP ER - oud Huis - LIGY-DEGELS Mode-artikelen in 't groot, Kleerstoffen, Witgoed, Gordijnen, Merceriën. Specialiteit van gemaakte Vlamingstraat, 7, POPERINGHE Hotel des Pays-Bas rue (i'Elverdinghe, 8, YPRES Hotel-Restaurant des Brasseurs Place de la Gare, YPRES jU J Voor* al uwe wendt u bij voorloopig TE ABEELE (bij de Statie) In 't kort opening te YPER In den Waren Goeden Koop Noofdsch en Amerikaansch HOUT 5, Priesterstraat, 5, POPERINGHE Elverdingstraat, POPERINGHE. Couleurs, Vernis, Siccatif, Brasses, Eponges, Peaux de Chamois Verres a vitres, Miroirs, Moulures, Diamants pour vitriers Verres pour serres et pour eglises Pannes en verre, Verres striés, losangés martelés canneles, mousselinés, Verre diamanté, Rosaces Mastic teleS' Kleuren, Vernissen Siccatif, Borstels, Sponsen, Zeemvellen Vensterglas Spiegels, Kaderhjsten, Diamanten voor glassnijders, Serre-'en Kerkglas' Glazen Pannen, gestneerd, losangeerd, gemarteleerd, canneleerd en moussehneglas, gediamanteerd Glas, Rosetten, Mistic Alle soorten van Emailkleuren in magazijn. Rue de l'Höpital, 3, POPERINGHE, 3, Gasthuisstraat Spoedige bestelling. Kosteloos vervoer. Telefoon .V 13 POPERINGHE de Peinture, Vitrerie et Tapisserie 2, Rue Notre-Dame, 2 YPRES VI 8^ende Kruidenierswinkel van de Vijfhoek te Yper is tegenwoordig oDen te Poperinghe, Gasthuisstraat, nummer 25 Alle specialiteiten van Conserven in doozen Biscuiten en gedroogde Fruiten. Huis bijzonder gekend voor zijne echte Wijnen Wijnazïjnen, Salade- en Olijfoliën DEPOT VAN DE VERMAARDE FRANSCHE VERMOUTH PERNOT KOMT ZIEN EN OORDEELT TENU PAR DEJEUNER DINEE SOUPEE CAFÉ - THÉ Chambres pour Voyageurs Maatschappelijk kapitaal 25 millioen frank. gevestigd te S'e-Mariaburg Antwerpen 1. Leeningen op hypotheek, op titels of andere vaste waarborg. 2. Koop en verkoop van stadsloten en andere fondsen op komptant of met maandelijk- sche afkortingen. 3. Neemt gelden in bewaring Loopende reke ning aan 3 30 °/0; spaarboekjes aan 3.50 3.75 of 4 °/o 's jaars. Voor inlichtingen zich te wenden tot M. C. LEFERE, wonende voorloopig Yperstraat, 45, te Poperinghe. is de eerste en de beste Belgische Maatschappij van verzekeringen op het leven. Sluit verzekeringen op het leven en op be paalde leeftijd met jaarlijksche, maandelijksche en wekelijksche premiën. Voor alle inlichtingen wende men zich tot M. C. LEFERE, inspecteur der afdeeling Yper, wonende voorloopig Yperstraat, 45, te Poperinghe, of tot een zijner agenten. Goede agenten worden altijd gevraagd. DE KEIZER Gd 03 h CO M C (S SS u O O G <D to C/J 03 C/J O C N G CD c 4— <D <D *0 (D 1 C/J bfi O) en bl C 0J O O 2; G :<V W— O O CD u. 03 bi N 4 CD T3 O O <D 4—t O <D ÖJD <D cd G CD V- 03 Cl bi <L) CJ W G TD m. UJ (D CD JX. Q cx O O 03 03 C <D 03 H O -> 4J T3 C I C/J C 03 1 4) 'c <D CD C <D 4— sz 4—1 'q. U 03 03 a <D N HUIS VAN VERTROUWEN Genadige pryzen. Spoedige bediening binnen kort te IJper REPAS CHAUDS ET BUFFET FROID ijzerwaren, Landbouwmachienen. Bouw- artikelen, Alaam, Huisgerief, Jachtstoven en gegoten Stoven van Godin, Boter- en Wasch- keerns, Jumellen, Ressooreegden en ijzeren Eegden van Mélotte, Strooisnijders, Wind molens, enz. Bakwagens voor metsers, brieke- bakkers, kassijleggers, enz., enz. machjenen enffenz^AnM a™veffi sTreken^" maa''" kernrnachienenn Zdllen's.Ta^fetToufnofsen'. SeTeX^0'6"8' chicoriisnii^s, Marmijten, seulen en alaam. z-' enz- Herstellingen en Veranderingen. - Spoedige bediening. Druk. C. Dumortier, Poperinghe vroeger te Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 4