1T Antverpia APOTHEEK VANDENBERGHE z, VENSTERGLAS Weduwe JOSEPH GALANT E.BEIRNAERT Baak van Ste-Mariaburg Klein z UI s iAïffiOBJ® hotel ypriana ea au Voiinres ie lonap en tons petes lij CAIILLE DEZEURE-P Aö WELS MEKANIEKE MEUBELMAKERIJ Opvolger FR. VAN DE PLAS a ES a O u s KLEUREN -■ VERNISSEN H. COSTEUR MOERKERKE GROOTHANDEL EN COMMISSIE Kruidenierswaren, Kofïies, Wijnen We ALF. LATOUR AIMÉ QRUWEZ C. Despiegel-Segers H. Vermeulen - Roose MARCEL SOETE- BOER HAVE Bureel en Magazijnen bij de Goederenstalie Telefoon Nr 13 POPERINGHti van het MINISTERIE bij Edm. STEVENS-PATTOU ENTREPRISE GÉNÉRALE Rijsselstraat, 88, YPER (terug) Alle slach van meubels, ijzeren en andere bedden, matrassen, tafels, stoelen, stoven, spiegels en alle huisgerief. PRIJZEN BUITEN ALLE CONCURRENTIE 99 Porte de Menin, YPRES déjeuner - diner - souper - café - thé CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX Groote Markt, POPERINGHE Zooals vroeger te Yper mans- en kindercostumen, alle nieuwig- heden, ceremoniestoffen, voeringen, pane, moleskin. Alle werk binnen 12 uren verzorgd geleverduiterst voordeelig. ss Bijzondere prijs voor voortverkoopers Bertenplaats, 10 (KLEINE MARKT), POPERINGHE Algemeen Dépot der Apothekerij Lihotte, van Yper. SÉ C/5 E - enz. CC 1 Q* a a (0 w 0 ■w w C «5 0 u 0 2 2 0 Q i i 2 '5. '5 Serreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, penseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, toile cirée. Duïnkerkestraat, 43bis, POPERINGHE oud Huis Kindt Schmidt Dépot van het Huis MARTINI en ROSSI Bruggestraat, rechtover de Ste Union, POPERINGHE Bij huis te Yper Remi LEURIDAN-LEMAHIEU, Rijsselstraat Alle vervoerwerk, verhuizingen, statiewerk, vervoer van bouw stoffen, enz. Dickebuschsteenweg achter de Statie, YPER - oud Huis - LIGY-DEGELS Mode-artikelen in 't groot, Kleerstoffen, Witgoed, Gordijnen, Merceriën. Specialiteit van gemaakte Vlamingstraat, 7, POPERINGHE Hotel des Pays-Bas rue d'Elverdinghe, 8, YPRES Hotel-Restaurant des Brasseurs Place de la Gare, YPRES Voor al uwe wendt u bij voorloopig TE ABEELE (bij de Statie) In 't kort opening te YPER Noordsch en Amerikaansch HOUT ie Spoedige bestelling. Kosteloos vervoer. In den Waren Goeden Koop 5, Priesterstraat, 5, POPERINGHE Werktuigmaker, Elverdingestraat, POPERINGHE. Couleurs, Vernis, Siccatif, Brasses, Eponges, Peaux de Chamois Verres a vitres, Miroirs, Moulures, Diamants pour vitriers Verres pour serres et pour églises, Pannes en verre, Verres striés, losangés martelés canneles, mousselinés, Verre diamanté, Rosaces, Mastic.' Kleuren, Vernissen, Siccatif, Borstels, Sponsen, Zeemvellen, Vensterglas Spiegels, Kaderhjsten, Diamanten voor glassnijders, Serre- en Kerkelas' Glazen Pannen, gestriëerd, losangeerd, gemarteleerd, canneleerd en mousselineglas, gediamanteerd Glas, Rosetten, Mastic. Alle soorten van Emailkleuren in magazijn. Rue de l'Hópital, 3, POPERINGHE. 3, Gasthuisstraat de Peinture, Vitrerie et Tapisserie 2, Rue Notre-Dame, 2 YPRES vër en bij gekende Kruidenierswinkel van Vijfhoek te Yper is tegenwoordig open Poperinghe, Gasthuisstraat, nummer 25. Alle specialiteiten van Conserven in doozen, Biscuiten en gedroogde Fruiten. n Hms blJ zonder gekend voor zijne echte Wijnen Wijnazijnen, Salade- en Olijfoliën DEPOT VAN DE VERMAARDE FRANSCHE VERMOUTH PERNOT ISIDORE de haene-deruddere KOMT ZIEN EN OORDEELT H H TENU PAR Chambres pour Voyageurs Maatschappelijk kapitaal 25 millioen frank. gevestigd te S'e-Mariaburg Antwerpen 1. Leeningen op hypotheek, op titels of andere vaste waarborg. 2. Koop en verkoop van stadsloten en andere fondsen op komptant of met maandelijk- sche afkortingen. 3. Neemt gelden in bewaring Loopende reke ning aan 3.30 °/0; spaarboekjes aan 3.50 3.75 of 4 °/o 's jaars. Voor inlichtingen zich te wenden tot M. C. L E F E R E, wonende voorloopig Yperstraat, 45, te Poperinghe. is de eerste en de beste Belgische Maatschappij van verzekeringen op het leven. Sluit verzekeringen op het leven en op be paalde leeftijd met jaariijksche, maandelijksche en wekelijksche premiën. Voor alle inlichtingen wende men zich tot M. C. LEFERE, inspecteur der afdeeling Yper, wonende voorloopig Yperstraat, 45, te Poperinghe, of tot een zijner agenten. Goede agenten worden altijd gevraagd. DE KEIZER N CD CD CT3 y> O CD N C <D c u. CD <D "O (D CO "a> O b£ cn b£> O C CD W Lm O CD n :a> O Cd bfl L— <D TD O L- CD CD O c "ö3 CD Li CD cd CA 50 c <D b> Q. (S) bC U J 3 *a lil a> CD jx. Q a O b£ cd JZ 50 •-J cd c CD H 0 cd CD "03 *a c cn c cd Lm <D <D JZ C CD C CD u- cd l— <v cd Lm L_ CL <L> N HUIS VAN VERTROUWEN Genadige pryzen. Spoedige bediening binnen kort te IJper REPAS CHAUDS ET BUFFET FROID Ijzerwaren, Landbouwmachienen, Bouw- artikelen, Alaam, Huisgerief, Jachtstoven en gegoten Stoven van Godin, Boter- en Wasch- keerns, Jumellen, Ressooreegden en ijzeren Eegden van Mélotte, Strooisnijders, Wind molens, enz.Bakwagens voor metsers, brieke- bakkers, kassijieggers, enz., enz. Marmijten, seulen en alaam. Herstellingen en Veranderingen. Spoedige bediening. PIERRE VALGKE f"a"dnelrtrfijne ,Wjlnen vroeger) van kwal#; heid zich weder tot het Huis richtern herkomst. De kalanten mogen in voile get® Druk. C. Dumortier, Poperinghe vroeger te Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 4