WOONHUIS Maison VERGRACHT E.OUSTRIC&C0 CAFÉ CONTINENTAL TRAUVAUX de RESTAURATION Restauration de 136 Immeubles We DOOM MAHIEU Magasin YP1ES Quai E. TALON-RGSSEEL CREDIT FONCIER DE BELGIQUE DROOG MOUT Ponderdag 4 November 1920 Openbare Toewijzing Eene partij Bouwland BOIS DU NORD BRAND O M ER SAEY Arthur SOETE te OOSTVLETEREN, Kasteelstraat Grand'Place, YPRES ADJUDICATION 104 Immeubfes en 7 lots a MEMIN OUVERTURE OE SOUMISSIONS ARMES et MUNITIONS Cherche créer magasin détail et demi-gros en Dépot ou Succursale 5000 Spaanschhoiitplanten ETABLISSEMENTS EXCELSIOR Dépot a POPERÏNGIIE Chanssée d'Ypres LA BELGIQUE Qoeden Rutomatique Orgel GRANDE D:STILLER;E DiJONNAiSE HYPOTHEE li LEENINGEN HoutKoopman, POPERINGHE Verdeeld in 13 koopen (zie plakbrieven met plan). Koop 1 slechts ingesteld 1000 franken. Koop 2 800 Koop 3 800 Koopen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 bij samenvoeging ingesteld 5000 fr. Koop 13 ingesteld 700 jr. Overslag Dinsdag 26 October 1920 om 2 ure namiddag te Woesten in de herberg La Ville de Roabaix bij M. A. Van Lerberghe. Studie van den Notaris Alf. REYNAERT, te Yper, tijdelijk te Oostvleteren. om 2 ure namiddag ter herberg Den Arend bij de We Deblock, te Oostvleteren, onder het voorzitterschap van den heer Vrederechter der beide kantons Yper van een MET 2 A. 62 C. GROND vroeger bewoond door de We Johannes Coquel- Vandenbroucke, thans door Auguste Boussemaere, zonder recht van pacht. Ingesteld 11.300 fr. TE WESTVLETEREN Gehucht YSERHOEK al den westkant der Kallestraat en gebruikt door Achille Candaele, tot 1 October 1921. Ingesteld 3.050 fr. - RESTAURANT - TEA ROOM en face de la gare,YPRES tenu par A. BURGHO-DUCORNEY auparavant CAFÉ DU SULTAN D ES COMPORTANT legros ceavre, le plafonnage, la menuiserie, l'achèvement. Pour conditions et renseignements, s'adresser au Bureau, rue d'Ypres, 27, a Menin. Soumissions sous pli recommandé déposées le 25 Octobre au plus tard. MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR MERCREDI 3 NOVEMBRE a 4 heures, dans les bureaux du Haut Commissaire Royal Adjoint, 13, Rue Neuve, a WERVICQ pour la a WERVICQ répartïs en 13 lots Renseignements ou achats de documents a l'a- dresse ci-dessus. Soumissions recommandées sous double enve loppe remises a la poste le 31 Octobre. AJNfClENNE FABRIQUE D'ARMES Éprire G. K. B. R. 38, bureau du journal. TE KOOP voor afsluitingen aan zeer voordeelige prijzen, in alle grootte tot 160 m. Zichtbaar bij Eg.CORNELIS, boomkweeker S* GILLIS bij Dendermonde, Kerk hofstraat. 10 a 30 mois de crédit. Salons, salles a manger, chambres a coucher, lits anglais, matelas, meubles de cuisine et de bureaux adressez-vous aux Société Anonyme, 36, rue des Croisades, BRUXEL- LES, Nord. Téléphone 5868. Représenté par M. VictorCALLENS, 839, Plained'Amour, Ypres. Het alom gekend huis van YPER, Kaai maakt zijne talrijke kalanten kenbaar dat zijne ateliers tot Yper terug in werking zijn. Zij "houden zich, gelijk voor den oorlog, ten dienste van ieder een voor al wat moteurs, gazogènes en maalde rijen aangaat. Groote voorraad van Motoren en gaszogènes in magazijn alsookvol- ledige installatiën voor Maalderijen. Bureaux zijn nog voorloopig Francois De Greef- straat if 1, SCHAERBEEK (Brussel.) Het alombekend HOOFDAGENTSCHAP HALLYNCK-YPER der brandverzekerings maatschappij blijft als vóór den oorlog bestuurd door Valere HALLYNCK, voorloopig Gemeentehuls, WATOU. Spoedige bediening Onbetwistbare zorgvuldigheid. TE KOOP Yperstraat, 8, POPERINGhE. PLOMBERiE, COUVERTURESenZINC, ARTICLES SANITAIR ES Pompes en tous genres - Spécialité de pompes a bière a pression Chaussée de Ylamertinghe, YPRES et 4, rue du Bassin, POPER.INGHE. FONDEÉ EN 1836 BRUXELLES-DIJON Succrs YAN DEN BOOGAERDE BLOMME Crème de Cassis de Dijon Amer P Mare de Bourgogne Schiedam de Bataaf Uine Bil fl'TiC Chai a Libourne (Gironde) ïillo c!i yiuo i Chai a NuitsS* Georges (Cóted'or) BELGISCH GROND KR EDI ET om het bouwen en aankoopen van huizen te VERGEMAKKELIJKEN UITGAVE van GBLIGATIËN aan Ar 1/2 o/o Algemeen Agent, WISSELAAR 5, S1 Jorisstraat, KORTRIJK. Groote Hoeveelheid popelieren, iepen, eiken en beuken van 1 tot 15 centimeters dikte TE BEKOMEN BIJ Drukkerij C. Dumortier, Poperinghe. te WOESTENpalende noord de Steenstraat en oost de Kleinestraat. groot 44 a. IS ca. dans les bureaux du Haut Commissariat Royal, Rue Neuve, 13, a WERVICQ D E Garantie Exigée 25.000 Fr. alaam sluvcu, vloue-ioi vïs veiidM vei sraeekolenenzenz 23, Rue Claessens, BRUXELLES,(Quartier Maritime) Sirops pur fruits Toutes liqueurs fines Prix Courants sur demande

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 5