ISIDORE DEHAENE-DERUDDERE Antverpia APOTHEEK VANDENBERGHE cc VENSTERGLAS I Loyette C Weduwe JOSEPH GALANT E.BEIRNAER Bank van Ste-Mariaburg Groot Klein UJ Voitires ie lotap Ij CAMILLE DEZEURK-PAOWELS L'Sr»"e, e" 'e,ton"1 De m.S MEKANIEKE MEUBELMAKERIJ HOTEL YPRIANA Opvolger FR. VAN DE PLAS S3 KLEUREN -- VERNISSEN H. COSTEUR - MOERKERKE ALF. LATOUR GROOTHANDEL EN COMMISSIE Kruidenierswaren, Koffies, Wijnen C. bespiegel - Seg» H. Vermeulen-Rooi MARCEL SOETE - BOERHAVE Bureel en Magazijnen bij de Goederenstati Telefoon iVr 13 POPERINGR ENTREPRISE GÉNÉflH van het MINISTERIE Rijsselstraat, 88, YPER (terug) Alle slach van meubels, ijzeren en andere bedden, matrassen, tafels, stoelen, stoven, spiegels en alle huisgerief. PRIJZEN BUITEN ALLE CONCURRENTIE porte de Menin, YPRES CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOlX Grootte Markt, POPERINGHE Zooals vroeger te Yper mans- en kindercostumen, alle nieuwig- heden, ceremoniestoffen, voeringen, pane, moleskin. Alle werk binnen 12 uren verzórgd geleverd, uiterst voordeelig. Bijzondere prijs voor voort ver koopers Bertenplaats, 10 (KLEINE MARKT), POPERINGHjE Algemeen Dépot der Apothekerij Lïbotte, van Yper* 5 F - 06 U 0, c F - 13 'S Serreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, penseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, toile cirée. Duinkerkestraat, 43bis, POPERINGHE Alle vervoerwerk, verhuizingén, statiewerk, vervoer van bouw stoffen, enz. Dickebuschsteenweg achter de Statie, YPER oud Huis Kindt&Schmii Dépot van het Huis MARTINI en ROSSI Bruggestraat, rechtover de Ste Union, POPERINGH 41 MO DEN-ART! KELEN IN 'T GROOT Kleerstoffen, Witgoed, Merceriërt, Sajetten, enz. Specialiteit van Gordijnen gemaakte Stoors Fourruren Herstellingen YPER j POPERINGHE Boterstraat, dicht bij de Halle 7, Vlamingstraat, bij de Groote Markt Hotel des Pays-Bas rue d'Elverdinghe, 8, YPRES Hotel-Restaurant del Brasses; Place de la Gare, YPRES Voor al - uwe Matrassen, Draai- en Snijwerk wendt u bij Statiestraat, YPER Noordsch en Amerikaansch HOU Spoedige bestelling. Kosteloos vervoer. In den Waren Goeden Koop 5, Priesterstraat, 5, POPERINGHE Couleurs, Vernis, Siccatif, Brosses, Eponges, Peaux de Chamois, Verres a vitres, Miroirs, Moulures, Diamants pour vitriers, Verres pour serres et pour églises, Pannes en verre, Verres striés, losangés, martelés, cannelés, mousselinés, Verre diamanté, Rosaces, Mastic. Kleuren, V&rnissen, Siccatif, Borstels, Sponsen, Zeemvellen, Vensterglas, Spiegels, Kaderlijsten, Diamanten voor glassnijders, Serre- en Kerkglas', Glazen Pannen, gestriëerd, losangeerd, gemarteleerd, canneleerd en mousselineglas, gediamanteerd Glas, Rosetten, Mastic. Alle soorten van Emailkleuren in magazijn. Rue de l'Höpital, 3, POPERINGHE, 3, Gasthuisstraat de Peinture, Vitrerie et Tapisserie 2, Rue Notre-Dame, 2 YPRES bij Edm. STEVENS-P ATTOU Werktuigmaker, Elverdingestraat, POPERINGHE. De ver en bij gekende" Kruidenierswinkel Vijfhoek te Yper is tegenwoordig opö Poperinghe, Gasthuisstraat, nummer 25. Alle specialiteiten van Conserven in dooi Biscuiten en gedroogde Fruiten. Huis bijzonder gekend voor zijne echte Wijnen Wijnazijnen, Salade- en Olijfoliën DEPOT VAN DE VERMAARDE FRANSCHE VERMOUTH PERNOT KOMT ZIEN EN OORDEELT tenu PAR N DÉJEUNER piNER SOUPER CAFÉ Chambres pour Voyageurs Maatschappelijk kapitaal 25 millioen frank gevestigd Je S'e-Mariaburg Antwerpen 1. Leeningen op hypotheek, op titels of andere vaste waarborg 2. Koop en verkoop vap stadsloten en andere fondsen op kom plant o,f met mahndelijk- sche afkortingen. 3. Neemt gelden in bewaring Loopende reke ning aan 3.30 °/0; spaarboekjes aan 3.50 3,75 of 4 °/o 's jaars. Voor inlichtingen zich te wenden tot M. C. LEFERE, Statielaan, 10,-Yper. is de eerste en de beste Belgische Maatschappij van verzekeringen op het leven. Sluit, verzekeringen op het leven en op be paalde leeftijd met jaarlijksche, maandelijksche en wekelijksche premiën. Voor alle inlichtingen wende men zich tot M. C. LEFERE, inspecteur der afdeeling Yper, Statielaan, 10, Yper, of tot een zijner agenten. Goede agenten worden altijd gevraagd. DE KEIZER s - r SU a c - (U jn c/i 0) (0 u 44 tC cö 150 U O O Q <u <U "C/3 TO ,N - tb O <L> CO tUO C O U O' O <u v o cue c <v O c <U i— 3 CL) U cl, tlX) •4- 03 CCJ c O) c 0) 3 <3 3 Cl ■ctf ci HUIS VAN VERTROUWEN Genadige pryzen. Spoedige bediening Bijhuis te Yper Remi LEURIDAN-LEMAHIEU, Rijsselstraj REPAS CHAUDS ET BUFFET FR01I Ijzerwaren, Landbouwmachienen, Bouw- artikelen, Alaam, Huisgerief, Jachtstoven en gegoten Stoven van Godin, Botet- en Wasch- keerns, Jumellen, Ressooreegden en ijzeren Eegden van Mélotte, Strooisnijders, Wind molens, enz.Bakwagens voor metsers, brieke- bakkers, kassijleggers, enz., enz. Ressort-eegden, rollen, strooisnijders, ontroomers en tuimelaarkerns, zaai- pik- en maai- machienen, enz., enz. Alles op afkorting der schadevergoeding voor de verwoeste streken. Bij mij zijn ook te verkrijgen, besten tracteur, gebreveteerde beetmolens, chicorijsnijders, kernmachienen, windmolens, bascuien, fournoisen, jumellen, enz., enz. Marmijten, seulen en alaam. Herstellingen en Veranderingen. Spoedige bediening. PIERRE WAi If F garandeert zijne Wijnen (zooals vroeger) vaniWjj Druk. C. Dumortier, PoperW" vroeger te Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 6