Isidore dehaene-deruddere «mg Antverpia APOTHEEK VANDENBERGHE m m Loyette G Weduwe JOSEPH GALANT E. BEIRNAER M Bank van Ste-Mariaburg Groot LU vernissen VENSTERGLAS Mj CAHILLE DEZEDBE-PAÜWÉLS MllIiiWlIilIIIII MEKAINIEKE MEUBELMAKERIJ HOTEL YPRIANA CC CÖ u GROOTHANDEL EN COMMISSIE Kruidenierswaren, Kofïies, Wijnen We ALF. LATOUR C. Bespiegel - Seger H. Vermeulen - Ito MARCEL SOETE - BOERHAVE Bureel en Magazijnen bij de Goederenstatic Telefoon i\r 13 POPERINGH ENTREPRISE GÉNÉRA van het MINISTERIE Alle slach van meubels, ijzeren en andere bedden, matrassen, tafels, stoelen, stoven, spiegels en alle huisgerief. PRIJZEN BUITEN ALLE CONCURRENTIE II porte de IVIeninYPRES CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOlX Groote Markt, POPERINGHE Zooals vroeger te Yper mans- en kindercostumen, alle nieuwig- heden, ceremoniestoffen, voeringen, pane, moleskin. Alle werk binnen 12 uren verzorgd geleverd, uiterst voordeelig. Bijzondere prijs voor voort ver koopers Opvolger FR. VAN DE PLAS Bertenplaats, 10 (KLEINE MARKT), POPERINGHE Algemeen Dépot der Apothekerij Libotte, van Yper. Tj £2 -r o u OU lx cd cd u S -5 g c m .5? u a. Serreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, penseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, toile cirée. Duinkerkestraat, 43bis, POPERINGHE oud Huis Kindt&ScHMf Dépót van het Huis MARTINI en ROSSI Bruggestraat, rechtover de S*e Union, POPERINGH Bij huis te Yper Remi LEURIDAN-LEMAHIEU, Rijsselstra Alle vervoerwerk, verhuizingen, statiewerk, vervoer van bouw stoffen, enz. Dickebuschsteenweg achter de Statie, YPER ODEN-ARTIKELEN IN 'T GROOT Kleerstoffen, Witgoed, Merceriën, Sajetten, enz. Specialiteit van Gordijnen gemaakte Stoors Fourruren Herstellingen YPER POPERINGHE Boterstraat, dicht bij de Halle 7, Vlamingstraat, bij de Groote Markt Hotel des Pays-Bas rue d'Elverdinghe, 8, YPRES Hotel-Restaurant des Brassem Place de la Gare, YPRES Voor al uwe Matrassen, Draai- en Snijwerk wendt u bij Statiestraat, YPER Noordsch en Amerikaansch HO Spoedige bestelling. Kosteloos vervoer. In den Waren Goeden Koop 5, Priesterstraat, 5, POPERINGHE Couleurs, Vernis, Siccatif, Brosses, Eponges, Peaux de Chamois, Verres a vitres, Miroirs, Moulures, Diamants pour vitriers, Verres pour serres et pour églises, Pannes en verre, Verres striés, losangés, martelés, cannelés, mousselinés, Verre diamanté, Rosaces, Mastic. Kleuren, Vernissen, Siccatif, Borstels, Sponsen, Zeemvellen, Vensterglas, Spiegels, Kaderlijsten, Diamanten voor glassnijders, Serre- en Kerkglas' Glazen Pannen, gestriëerd, losangeerd, gemarteleerd, canneleerd en mousselineglas, gediamanteerd Glas, Rosetten, Mastic. Alle soorten van Emailkleuren in magazijn. Rue de l'Höpital, 3, POPERINGHE, 3, Gasthuisstraat de Peinture, Vitreric et Tapisserie 2, Rue Notre-Dame, 2 YPRES bï| Edm. STEVENS-PATTOU Werktuigmaker, Elverdingestraat, POPERINGHE. De ver en bij gekende Kruidenierswinkel Vijfhoek te Yper is tegenwoordig op® Poperinghe, Gasthuisstraat, nummer 25 Alle specialiteiten van Conserven in do0$ Biscuiten en gedroogde Fruiten. Huis bijzonder gekend voor zijne echte Wijnen Wijnazijnen, Salade- en Olijfoliën - - DEPOT VAN DE VERMAARDE FRANSCHE VERMOUTH PERNOT Rijsselstraat, 88, YPER (terug) KOMT ZIEN EN OORDEELT TENU PAR DÉJEUNER DINER SOUPER CAFÉ - THÉ Chambres pour Voyageurs Maatschappelijk kapitaal 25 millioen frank. gevestigd te Ste-Mariaburg Antwerpen 1. Leeningen op hypotheek, op titels of andere vaste waarborg. 2. Koop en verkoop van stadsloten en andere fondsen op komptantof met maandelijk- sche afkortingen. 3. Neemt gelden in bewaring Loopende reke ning aan 3.30 °/0; spaarboekjes aan 3.50 3.75 of 4 °lo 's jaars. Voor inlichtingen zich te wenden tot M. C. LEFERE, Statielaan, 10, Yper. is de eerste en de beste Belgische Maatschappij van verzekeringen op het leven. Sluit verzekeringen op het leven en op be paalde leeftijd mét jaarlijksche, maandelijksche en wekelijksche premiën. yoor alle inlichtingen wende men zich tot M. C. LEFERE, inspecteur der afdeeling Yper, Statielaan, 10, Yper, of tot een zijner agenten. Goede agenten worden altijd gevraagd. DE KEIZER iü S3 c - CD ets CO CU X 01) C cd 01) u O O Q <u <u N <3J C CO (3C lb '53 SP. - O o <u B O S :<D (J dj c öo cu *o n O qj U <D O hu c 3 "O <D <u J .0 -+-t CtJ c h <U CCS CCJ CQ <U 01 T3 c/j «-. C C c <u - ets a HUIS VAN VERTROUWEN Genadige pryzen. Spoedige bediening REPAS CHAUDS ET BUFFET FROII Ijzerwaren, Landbouwmachienen, Bouw- artikelen, Alaam, Huisgerief, Jachtstoven en gegoten Stoven van Godin, Boter- en Wasch- keerns, Jumellen, Ressooreegden en ijzeren Eegden van Mélotte, Strooisnijders, Wind molens, enz. Bakwagens voor metsers, brieke- bakkers, kassijleggers, enz., enz. Ressort-eegden, rollen, strooisnijders, ontroomers en tuimelaarkerns, zaai-pik-en maai- tnachienen, enz., enz. Alles op afkorting der schadevergoeding voor de verwoeste streken. Bij mij zijn ook te verkrijgen, besten tracteur, gebreveteerde beetmolens, chicorijsnijders, kernmachienen, windmolens, bascuien, fournoisen, jumellen, enz., enz. Marmijten, seulen en alaam. Herstellingen en Veranderingen. Spoedige bediening. PIERRE WALRKT Prandeert zijne Wijnen (zooals vroeger) van heid zichwedeT tot hetHuis Hchten™ herk0m8t' De klanten mogen in volle I Druk. C. Dumortier, Poperin?^ vroeger te Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 8