HISTORISCHE KRANTEN

HomeSearch

803 resultaten gevonden

| De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | pagina 1

De Philharmonic eu de lumiiiaalseha|>- iij "ln;t)\\ KR SOK I BA it KN hebben Zondag aalsl een uitstapje gedaan naar De Panne. ... Vertrokken met bijzo.ideren trein uil 'operingbe om 12 ure. zijn wij Ir Adin- kerke om t t 2 ure aangekomen.Vandaar is men te voet naar De Panne gegaan onder iet blazen der klaroenen en het geroffel

| De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | pagina 2

AankomstDe Panne om 9 u. 30 OEFENINGEN om 40 u.30 Vertrek De Panne om 18 u. 45 AankomstPoperinghe om 20 u. 45 Inschrijving van heden af tot Vrijdag li September in Ons Hi is» en bij Alidork DECADT ... aangenomen zich Dinsdag allen op het ge l8 October 1925 27 December 192 stelde uur in hun respectievelijke werk- De Panne Poperinghe