HISTORISCHE KRANTEN

HomeSearch

966 resultaten gevonden

| De Halle (1925, 1932-1940) | pagina 3

Spelers en supporters van De Panne nemen deel aan den optocht. ... 4. Na de ontmoeting De Panne-Pope- ringe: Terugtocht naar het lokaal met Muziek op kop. Er wordt pas vertrokken wanneer alle spelers aangekleed zijn. In afwachting zullen de Akkordeonisten er den

| De Halle (1925, 1932-1940) | pagina 5

met woonhuis, magazijnen, garage en hof, groot 5 a. 50 ca., staande aan den oost kant der Noordstraat, gevende met garage en tuin aan de Smissestraat, nabij de tramhalten naar Coxyde en De Panne, op ... Fransch sprekend. Goed loon. Hotel «Rivoli», Zeelaan, 116, De Panne. Tel. 327. Qoede Meid, voor huisgezin van dri» personen. Minstens 18 jaar oud. Reed» gediend hebbend. Alle werk kennend, als ook

| De Halle (1925, 1932-1940) | pagina 3

HET VORMEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE TE DE PANNE ... Men geve er lokaal al den uitleg ovei die men wil, maar.de houding van d< Kaholieken van De Panne die mee- heulen met Liberalen, liever dan te stre ven naar een Katholieke meerderheid is ten

| De Halle (1925, 1932-1940) | pagina 5

ARTHUR WYLLEMAN, Noordstraat, Poperinge, laat weten dat hij heden Zon dag naar DE PANNE rijdt met zijn auto bus. Vertrek te 12 uur, aan Statie en Markt, prijs 10 fr. heen en terug. Kinderen betalen 5 ... Pension Quatre Vents75, Meeu wenlaan, De Panne.

| De Halle (1925, 1932-1940) | pagina 3

St Maartenskoor naar De Panne. ... Wij herinneren alle leden van St Maar tenskoor, alsook hunne vrienden en fa milieleden, dat het ontworpen uitstapje naar De Panne bepaald doorgaat op 2 JULI a. s. Zooals reeds vroeger werd

| De Halle (1925, 1932-1940) | pagina 3

St Maartenskoor naar De Panne. ... Op 2 Juli a. s. richt het gemengd koor van St Maartenskathedraal zijn eerste uitstapje in naar De Panne. De reis ge schiedt per autobus. Daar het Juist De Panne kennis is, en St Pieters-ter-Panne

| De Halle (1925, 1932-1940) | pagina 3

baksteenen, te laten voorbijrijden, had Moncarey gestopt. Van de richting van Brielen kwam de autobus van Her- seaux-De Panne, gemend door Bettens Norbert. Deze, denkende te kunnen krui sen, kwam in botsing ... POPERINGE-VEURNE-DE PANNE.

| De Halle (1925, 1932-1940) | pagina 3

- feest van 27 September zullen komen bij wonen: Vorst, Elsene, Brugge, Middel- kerke, Blankenberge. Hobo-ken, Gent, Oostende, Roeselare. Kortrijk, Moeskroen, Borgerhout, De Panne, Waasten, Wette nen ... Tweede Afdeeling. Met een nipte 2—1 neder laag hebben de roou-witten de blauw-zwarten van i>e Panne naar huis gezonden. In 't algemeen stond het spel der beide vooewaarisiijnen op laag peil en irooi

| De Halle (1925, 1932-1940) | pagina 4

G. S. Middelkerice—F. C. Torhout 2—0 Kuurne Sp.D. 8. Dottenijs 72 F. C. PoperingeS. V. Nieuwpoort 29 R. C. De PanneE. G. Gistel 22 S. V. Kortrijk—W. S. Lauwe 1—2 Verbr. WevelgemS. V. Veume uitg. ... S. V. NieuwpeartR. C. De Panne 17

| De Halle (1925, 1932-1940) | pagina 3

Rond 5 uur kwam de melkhandelaar Theoph. Lauwaert, 32 j.. wonende Brugge- steenweg, leper, met zijne vrouw per moto van De Panne gereden. Op het grondge bied van de stad Veurne, ter hoogte van de ... In de Pappen

| De Halle (1925, 1932-1940) | pagina 3

Zondag 21 Juli: Fietstocht naar Malo- Bad, met bijwonen der feestelijkheden, ingericht door het Vlaamsch Verbond van Frankrijk (o. m. een groote reuzsnstoet) terug over De Panne en Veurne. Vertrek te ... In de Pappen

| De Halle (1925, 1932-1940) | pagina 3

Zondag 21 Juli: Fietstocht naar Malo- Bad, met bijwonen der feestelijkheden, ingericht door het Vlaamsch Verbond van Frankrijk (o. m. een groote reuzenstoet) terug over De Panne en Veurne. Vertrek te ... In de Pappen

| De Halle (1925, 1932-1940) | pagina 4

3 uur: S. K. Zwevegem R. S. Waregem. Waregem Sp. F. C. Izegem. S. V. Ingelmunster W. S. Lauwe. C. S. leper G. S. Middelkerke. S. K. Roeselare Stade Kortrijk. R. C. De Panne F. C. Roeselare. ... De Burgeroorlog in Spanje