HISTORISCHE KRANTEN

HomeSearch

6 resultaten gevonden

| De Kunstbode (1880 - 1883) | pagina 2

SOCIÉTÉ DE GARDES CIYIQUES D'YPRES ... Allenskens zond de zon heur stralen Al gloèn .en gioènder naar omneer, Verslonzend "menig bloem der .dalen, Misschien ook roosjes "lief en teer Ik ging bij 't zwijgen der nature,

| De Kunstbode (1880 - 1883) | pagina 3

ders evenzeer kunnen dienen, wordt door middel van stoom geperst en aan eene drukking van 400 ton op den vierkanten duim onderworpen. De daaruit ver vaardigde vaten, tonnen, emmers, enz., zijn ... De ontdekking der nieuwe koolmijn, in de rue