HISTORISCHE KRANTEN

HomeSearch

18 resultaten gevonden

| De Poperingsche Keikop (1917-1919) | pagina 4

Brabandts Ph. en Znster, Repos Elisabeth, De Panne. ... Brutein-Van Gheluwe (wed.) Repos Elisabeth, De Panne. Brutsaert-Duclos'Gved.) en dochter, Rue de la Mer, Berck-Plage. Brnynooghe-d'Amour (Mad.) Boulev. Pasteur, Pithiviers (Loiret). Callens

| De Poperingsche Keikop (1917-1919) | pagina 3

, 4 m., Komen. Maerten Leo- nie, 69 j., rentenierster, ongeh. Yper. Veniere Philomene, 79 j., z. b. ongeh. Bertenplaats, overleden te Panne. Sohier Philome ne, 78 j. z. b. wed. v. Pieter Muylaert ... Valère Pinceel, werkm. en Alida Lempierre. dienstmeid, beide ter stede. Jerome De Vylder, officier van Antwerpen en Marcelline Roose, z. b. te Poperinghe. Leon Cal lens, handel, te Merckem en

| De Poperingsche Keikop (1917-1919) | pagina 4

DE VOS Maurice, Auvours. Maandag vertrek ik van hier naar het hospitaal van De Panne. Ik weet nog niet wat ik daar zal moeten uitrichten. ... Iedereen zal met genoegen vernomen hebben dat de verloven voor Poperinghe weer geopend zijn. Eere en dank daarvoor aan wie eere en dank tolkomen. Bijzondere melding verdient voorzeker de burgerlijke

| De Poperingsche Keikop (1917-1919) | pagina 2

Overleden in De Panne Foutreyn Henri, 00j.; Decrock Julie (Wwe Lermytte), 74 j. ... ons, als de oorlog ons van haar rukt en ons verweer loos overlaat aan 't moordend staal. Meer eene hemelsche moeder is het die wrij behoeven, die helpen wil en kan, die zorgt voor ziel en lichaam, die

| De Poperingsche Keikop (1917-1919) | pagina 7

f 14-10-18 in het krijgshosp. De Panne. Rouseré Gustaf, t 24-5-17 in het krijgshospitaal te Chateaugiron (Fr Sergier Hector, (z. v. Theophiell t 6-7-17 te Poperinghe. ... krijgshospitaal te Rennes (Fr.) Cordonnier Alfons, T 4-8-15 in het krijgshospitaal Cabour Coutigny Nestor*, i5~io-i8 in de Leyestreek.