HISTORISCHE KRANTEN

HomeSearch

19.804 resultaten gevonden

| Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | pagina 6

47 Vissers vereremerkt te De Panne ... - jes op de rug, vormden een vrolijke feestgroep, al de verenigingen van De Panne stapten mede op met hun vlaggen en ten slotte volgde de groep der 47 vissers die zouden vereremerkt worden. Bij de tribune

| Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | pagina 4

Appartementsgebouw uitgebrand te De Panne ... Onder de duizenden verlofgangers die zich tijdens het voorbije week end te De Panne rendez-vous gege ven hadden, bevond zich ook de fa milie D'Hondt-Michiels, wonende Steenweg op Brussel 99, te Alsem

| Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | pagina 7

lMet bekwame spoed d.w.z. 600 d 700 meter per dag werd van ■uit De Panne vertrokken op 24 November. Op 16 Januari had men reeds Diksmuide bereikt, en over Eesen, Zarren en Staden komt ■men weldra te ... In liet jaar 1928 achtte men het een dringende noodzakelijkheid, een overzeese verbinding met Engeland te verzekeren. Daarom werd dan ook een kabel aangelegd, die liep over De Panne- Roeselare