HISTORISCHE KRANTEN

HomeSearch

1.775 resultaten gevonden

| Het Ypersch nieuws (1929-1971) | pagina 2

C'est le 19 Juiilet prochaia dans la matinée que sera célébié a La Panne le Centenaire de la Dynastie Beige. ... Déja, l'on procédé a la décoration des ave nues qu'empiuntera le Conège Royal, car La Panne recevra ce jour la la visite de Leurs Majestés le Roi et la Reir.e, qu'accompagne ront Monsieur Renkin

| Het Ypersch nieuws (1929-1971) | pagina 2

Met den moed in de schoenen, doch de hoop in 't herte, vertrokken Zondag 1.1. om 7,55 uur 5ip reizigers, met twee trams, naar de Panne. ... M. Crevits, voorzitter van het feestkomiteit van De Panne, wenschte de Harmonie Ypriana welkom, en welhaast weergalmden de schoon ste stapmarschen met klaroenen welke de Harmonie in haar repertorium

| Het Ypersch nieuws (1929-1971) | pagina 14

OOST-VLETEREN. Verkeersongeval. De auto bus Yper-De Panne kwam Maandag morgen, rond 9 u., de gemeente opgereden en botste er op een landbou- werskar die van uit een zijstraat kwam. Beide voer tuigen ... Door M. Darioscq Georges, van Rijsel, op de baan tusschen De Panne en Yper, een reserve autowiel.

| Het Ypersch nieuws (1929-1971) | pagina 5

Panne te zamen zijn sinds 1939 39 hotels van meer dan 50 kamers verdwenen, en in de overige toeristische plaatsen nog 37 hotels van meer dan 25 kamers Deze ver ... De grote centra zijn voor buitenlandse bezoekers Oostende, De Panne, Knokke. Blanken berge. Brugge en Koksijde De Engelse toeristen zijn sterk geconcen treerd te Oostende. Blankenberge. Knok ke en

| Het Ypersch nieuws (1929-1971) | pagina 8

kunnen doen. Drie tele fonische leidingen waren door het telefoon- beheer, tusschen Yper en De Panne, ter beschikking van het inrichtend Comiteit ge steld. Doch alle voorzorgen waren zoo goed getroffen dat ... Van den wisselknop der Centrale werd de stroom, reeds versterkt aan de Meenenpoort, gericht naar den versterker van De Panne, van waaruit hij dan verzonden werd deels naar den versterker van Radio

| Het Ypersch nieuws (1929-1971) | pagina 7

de bloeiende en zeer ster ke kaartersvereniging De Lustige Klop pers gevestigd in het Hótel d'Anvers te De Panne. ... Voor de stemming zorgdenhet lekke re aperitief als voorspel te verkaarten en gewonnen door de gastheren met 4 par tijen tegen 2 voor De Panne (12 Klop pers tegen 12 Arendjes), de onbetaal bare humor