s=!!3flS§?l Tandheelkundige Inrichting P.-JEAN-F. F.BEN &hir u r gij n - tan dm eester-mecanicien JJ JlilïtDUlEVaailBH rupees «-1S; Te bekomen by O KOBBE Leening van Kapitalen. n tijde zijn n 8000. 10.000, 20 mils bezel op Salk Vtlkilk1"; illtjd cenc goede gezondheid Ie genieten, 3 maal te week 's morgens ol' ten 1 tot STANDAERT'S PILLEN Die Pillen, enkel samengesteld uil uittreksels van de zuiverste plnntslollen, nwoordigheid in het lichaam van den mcnscl ngen, zijn; personen getuigen dagelijks hunne waarde boven BIS WARE 6BBOSBHBIStSPXU.ES I 'i' A H D MM'I°Ï II1L1L IE R 15 00 SE","Si,ï OnTc i/oft/èr# Wmter-Saizoen asStrsï*"i» Slechte Spijsvertering en hare Cenc zing. 1 \BK1EK VAN CHLV1ISC1IE LANDVETTEN familie Lamlircclit-Ocsoiiltcr. Dixmuic. 9, IV'oii ft ARK TPRIJAEn jjlgv eses^s^sdsesesesesesescisesesasasasasasssasHS Boekhandel van L. Sackenpré-Van Middelem, uitgever JM5 ÏJIJlÏÏli ïDöjlIJjJIMJIil met nicer tlan 2600 platen PRHS 50 CEtiTIEMEH FR&KGO Cbur bij all LsesasHsassüssa/JlR

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1891 | | pagina 4