11 1 iiiiaiffipffii 'tit

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1891 | | pagina 1