yipt ij-mm H a&~ ''"ïoSssr Sr iff STANDAERT'S pillen ^'«h^SbT £s Vi' lüüif: Stl: ;s! ïts is s..iis ks»j». uaËl«&5fr~* SXWSm'. iSa&S ~2Steussm. Solaris YVAliTERS te] „sar1"-" VENDITJE TE Wlllffl. Tir «hom marktprijzen. 1. 00 jin. 4 3".. g is

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1892 | | pagina 4