De SALOBINE ÈdT'p' Xqu.a;ir"Tc FILTER ULAX Onz£ twee nationale remediën BORSTPILLEN BLOEbPILLEN van^F. Vergauwen, van F. Vgrgauwgn, Émile JACQUEMIN NIVELLES (Belglque) lonstructeur de ClAtures entièremenl Mélalliques AVEC TENDEURS PERFECTIONNÉS Uc iiHiriIrcllitMc LEGHENNEN Te beginnen ran 10 September en GANSCII DEN WINTER, vereenden wij Hl \\l DU. LECCCIV OF I III I D ZBJ,\ TE I.ECCEK llians aan 8,35 licl sink, VERVIERS. kiekens van 1003 van af l>. 1.35 'I Kink. vraelilvrlj, waarborg van goetle aankomst. Vraagt de kostelooze prijslijst. SERRES, COUCHES Ouvragea d'art, portee, grilles LAPINIÈRES, TREILLIS FILS RONDS ET RONCES Motors en Uoi sehmachienen. GROOTE STOOfü-VERWERSJ ©jMIEiPAOI TMlfiHIDiEH Belgische Afroomer La Campinoise IXwrlj verbeterd Systeem m CeiaiukkelIJke en fgeriicll- -MCJ - tcloozc eans. llol in Iwer Kliikken zonder vijzen -nLe** Jzrr* iiueli eannlclione volgen. Roomt 75 a 300 liter per nar af, van af ff. 175. Afroomcrs worden op proef gegeven. Annand Schaan, Turnhontsche baan, 5I!)G, Antwerpen. LANDB0UWHACHI8NBN. Zekerste hulpmiddel geneesheeren als hei gezondste volgens een gepalcnleerd stelsel. aanvulsel schadelijke eigenschappen. Kinderen en ze vuldsel van koOie geeft hij insgelijks Algemeene ageDten voor België Van Geertruyen i C», Lange Gasthuisstraat, 50, Antwerpen. P. GILLAIN, 15 17, VEKESTRAAT, ANTWERPEN. leveren het beste en zuiverste LIJN- IlliKFALO, rFOURN OIS sterk plaatijzer Fouroois in geuujzer De"SUNLIGHT vos 32. eo 33.'

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1903 | | pagina 4