CINEMA Apotheek VUYLSTEKE Albert Nevejan De Concentratie dor Fabricage op één type*10 H.P. is de oorzaak van den Vooruitgang. Vooruitgang in Kwaliteit Vooruitgang in den Prijs Agent voor Dixmude en Omstreken EMIEL SEYS- DEDEYNE. 1 CAFE DU THEATRE,Beerstbrug, Cinema Vertooning Algemeen depot van al de vermaardste Veeartsenij Produkten Tel.53, Groote Markt, DIXMUDE "Wendt u in volle vertrouwen naar de APOTHEEK VUYLSTEKE BEURSO VERZIC HT. Wisselagent SCHOOLPLAATS, DIXMUDE. CITROEN SKWOEHS ^BsauafiaBMtodüBasBRHttBtóia ii'-BTi <mr i rv. r ~r r i ir Het weerstand vermogen, de zuinigheid, de vastheid op den weg en de getuischlooze gang van db B. 14, worden door ieder dier 25.000 be zitters van dit type erkend en bevestigd. De dagelijksche oplevering van meer dan 400 wagens, heeft het mogelijk gemaakt zoowel den kostprijs als den verkoopprijs belangrijk te drukken. Dank zij dezen ononderbroken vooruitgang is de CITROËN ontegenzeggelijk. DE BESTE WAGEN VOOR DEN LAAGSTEN PRIJS zz i Bij CH. LEROY BENTEIN Alle Zondagen om 2 1/2 ure en 8 ure. D' Maandag verandering van programma. SPECIALITEIT VAN DUBBEL BRUIN BIER VAN NEVEJAN I IN DE REEDS WELGEKENDE (TEGEN DEN HOEK DER WOUMENSTRAAT) DUIVENLIEFHEBBERS Indien uwe duiven ziek zijn, wendt] U tot' Apotheker VUYLSTEKE. LANDBOUWERS Beproeft Vuvlsteke's Bleenedrank tegen] drogie Bleene. Zuiverdrank Bloedzuiverend Schoondrank Om den val van hetj schoon t:e 'verzekeren. Beenderpoeder Voor flauwe veulens en paarden. Aanhitsend en opnemend poeder. o Eongenpoeder Worm afdrijvende drank. Antidiarrhétiquepoeder tegen afloop en darmontsteking dier kalvers.. MOEDERS Eischt Borstbalsem VUYLSTEKE, bijzonder en spoe dig uitwerksel binnen de 24 uren. MAAGLIJDERS Wilt gij alle maagziekten verwijderen, neem] zonder aarzelen St.-Jacobs Maagkruiden vervaardigd en allelen ver krijgbaar in de Apotheek J. VUYLSTEKE. Allerhande brandstoffen Breukbanden Photographie en Rek-' gom artekelen. Bijzonder aanbevolen door alle kleintlen die ze eens bezochten. Niettegenstaande het pessimisme der vreemde markten en db duur= te van het geld, is die Beurs van Brusseil in hooge stijg ngsstrékking. Iedereen koopt al het beschikbare wordt in Beurszaken verhandeld.' Voor deze redenen dient men vooral voorzichtig te werk te gaan. De markt is vast, maar ongezond OP DE RENTENMARKT De obligatie GRAND LACS 6% zet zijne stijging voort aan 2100. c( KILO-MOTO aan 680, mag als voordeelig aangekocht en behou-j den worden. .4ii ii=w AARDEN (.Part de RESERVE Sté Générale» aan 20.000] koopier. Fond. EXTREME ORIENT wordt op breede schaal ver handeld aan 17.500.BANQUE DE BRUXELLES.aan 1995 mag nog aangekocht worden. 9 ELEKTRICITEIT TRUST De daling der koersen is voordee-j lig tot het aankoopen van sommige dezer waarden Fond. ENTRE-! PRISES ELECTRIQUES 12.000— ECONOMIQUES 2200.— Part CAIRE 1450— CHADE 20.150 Fond. SIDRO 16.450.— CHEMINS DE EER ENTREPRISES voordeelig aan] 3305 en 2905. METAALNIJVERHEID Statu quo. In de 1KOLENNIJYERHEID kan men meer en meer kooporders* noteer enFond. HEN SIES-POMMEROEUIL 24 50.— SEMET-SOLVAY v mag zonder het minste gevaar aan 2710 aan gekocht worden. SPI EGELNIJVERHEID Een lichte beternis is te bestatigen. Wel zijn nogthans van gedacht deze waarden stflaan te verkoopen, de kou- kuirrentie met de mekanieke spiegelfabrieken doet zich sterk gevoelen Bij de WEVERIJEN SPINNERIJEN worden de meeste koer-1 sen vast gekwoteerd LA LYS 14.400— GANTOISE 10.025—J LA VESDRE 3410LA LAINIERE 10.000 (heel voordeelig) DE KOLONIALE WAARDEN blijven immer ter plaats. KAT AN GA 70.000a COMMERCE CONGO 6350"Fond. AUXI- LACS 17.600«GEOMINES 5700.— VREEMDE WAARDEN Kalm. De. Hollandsche caoutchouc- waarden in daling. TRAM DE SALONIQUE en GAZ DE LISBONNE dienen] in 't oog gehouden te worden. OP TERMIJN. Priv. vSIDRO aan 2860, is zeer voordeelig. KAIPING aan 392,50 mag aangekocht worden door verduldige*] koopens. zz z TUBIZE vooral aangeprezen aan 815. Er is spraak van de! koers van 950 a 1000 frank voor binnen enkele weken. Uitg. E. Vandendaele, Schr. der Vr. Ver. Dixmude.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1927 | | pagina 4