CINEMA Cyrille Pèeren-Top, ▼i Apohteek VUYLSTEKE DE PURFINA I De Concentratie der Fabricage op één type 10 H. P is de oorzaak van üen Vooruitgang. Vooruitgang in Kwalitei Vooruitgaiig in den Prij Agent voor Dixmude en Omstreken EMIBL SEYS-DEDEYNE CAFE DU THEATRE,Beerstbrug, Cinema Vertooning MEUBELMAKEBIJ iBd Rogier, 42, Oostende. Tel. 1072 Algemeen depot van al de k [vermaardste Veeartsenij Produktenl M Tel.52, Groote Markt, DIXMUDE ||Nijveraars Motorrijders opgepastj is iiu ook in Dixmude verkrijgbaar Wendt u in volle vertrouwen naar de APOTHEEK VUYLSTEKE PURFINA RE MI RaN SON, Eessenweg, DIXMUDE. Kostelooze thuisbesteiling.T^I s M fe Bi i #i Het weerstandvermogen, de zuinigheid, de vastheid op den weg en de geruischlooze gang van dé B. 14, worden doo^ ieder dér 25.000 be zitters van dit type erkend en bevestigd. De dagelijksche oplevering van meer dan 400 wagens, heeft het mogelijk gemaakt zoowel den kostprijs als den verkoopprijs belangrijk te drukken. Dank zij dezen ononderbroken vooruitgang is de CITROEN ontegenzeggelijk. DE BESTE WAGEN VOOR DEN LAAGSTEN PRIJS zz «mms Bij CH. LEROY BENTEIN Alle Zondagen om 2 1/2 ure en 8 ure. I>- Maandag verandering van programma. SPECIALITEIT VAN DUBBEL BRUIN BIER VAN NEVEJAN wm&pmz&ssmE®. Alles wordt in huis gemaakt (Handwerk) gewaarborgd. SPECIALITEIT VAN CAFÉ=GERIEF Occasie MEUBELEN en andere artikelen PIANOS COFFRE-FORTS BILLARDS - —o BADKAMERS o— Vrijen Ingang. Vrijen Ingang. m IN DE REEDS WELGEKENDE (TEGEN DEN HOEK DER WOUMENSTRAAT) ECONOMISEERD U DUIVEN LIEF HEBBERS Indien uwe duiven ziek zijn, wendt 'jf U tot Apotheker VUYLSTEKE. LANDBOUWERS Beproeft Vuylsteke's Bleenedrank tegen droge Bleene. Zuiverdrank Bloedzuiverend Schoondrank Om den val van het schoon te verzekeren. Beenderpoeder Voor flauwe veulens en paarden> Aanhitsend en opnemend poeder. o Longenpoeder Worm afdrijvende drank. Antidiarrhétiquepoeder tegen afloop en darmontsteking der kalvers. MOEDERS Eischt Borstbalsem VUYLSTEKE, bijzonder en spoe- J dig uitwerksel binnen de 24 uren. MAAGLIJDERS 1 Wilt gij alle maagziekten verwijderen, neem j zonder aarzelen St.-Jacobs Maagkruiden vervaardigd en alléén ver-!, krijgbaar in de Apotheek J. VUYLSTEKE. g Allerhande brandstoffen Breukbanden Photographic en Rek-'.; gom artekelen. Bijzonder aanbevolen door alle kleinten die ze eens bezochten. DXJDFXiNA zu'verste en meest gewaardeerde ander; Zoekt Uw profijt en kenden stadsgenoot en volksvriend I_ Onovertrefbare oliën voor alle moteurs. Zoekt Uw profijt en wendtU in volle vertrouwen bij onzen welge h ITROËH k- o W1 «mi I ^99^.mt^gaiSSÊSKLi£M^isMSii S WË$Ë3BSËB&&SBÈttiïSBBBï> alle naphten.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1927 | | pagina 4