Sportnieuw 1 ts I RESURRECTION (Opstanding) Een Buitensporige Nacht De Onschuldige Big face Theater Het Flauwe Punt IJDELHEID (Vanity) Zenuwpijnen radio-oorlog in frankrijk. frankrijk aan de spits. 1 11 een buitengewoon programma 2 zang- en klankfilms «de ontwaking» «the awakening» Vi.VANDYKE «9 ■Pil—>1 Ir» Frankrijk bestond de Regeering en de particuliere omroepstations een gewapende vrede, die thans in oorlog is omgeslagen door de weigering van den Minister van Schoone Kunsten, om den zender Radio-Parijs toe te staan uitzendingen vanuit de ParijscHe Opera te geven. Wij vernemen hieromtrent dat de leiding van Radio Parijs een overeenkomst had gesloten met de lei ding van de Opera, maar dat, toen deze overeenkomst aan den Minister werd voorgelegd, deze den naam Ra dio Paris had doorgestreept en ver vangen door Staatsomroep Het is bekend ,dat Radio Paris en de andere particuliere omroepstations in Frank rijk sympathie hebben van vele Fran- sche kamerleden en men wacht nu met spanning af wat zal gebeuren. Volgens de onlangs door de Union Internationale de Radiodiffusion ver strekte cijfers, wordt in Frankrijk meer gramafoonmuziek uitgezonden dan ir eenig ander land van Europa. Van der totalen zendtijd wordt in Frankrijk niet minder dan 25,6 besteed voor uit zendingen van mekanisch muziek. Hier op volgt Belgie met 20,5 WIELRIJDEN. GROOTE PRIJS TE AERSCHOT. Zaterdag waren hier 5ó beroepsrenneri om deze groote Prijs te betwisten. De uitslag: I.DEVOCHT G., 158 km. in 4 u. 54 min.; 2. Horemans 3. Digneffe, op 3 min. 4 Gybels, op 6 min. 5. Mortelmans 6. Wil lems 7. Van Loock. GROOTE PRIJS TE ASSEBROUCK. Hier waren Zondag 33 berobpsrenners aan bet vertrek. De jongeren speelden hiel opnieuw de hoofdrol en de nieuweling Ver niers won prachtig. De uitslag I. A. VERNIERS, 120 km. in 3 u. 26 min. 2. Dyzers, op I min. 3. G. Desmet, op 1 min. 30 4. Naert 5. S. Maes 6. Seynaeve 7. Gernaeye. GROOTE PRIJS TE HEMIXEM. Zondag kwamen hier 57 beroepsrenner: op. Constant Huys was hier allen den baar en won met I min. voorsprong. De uitslag I. C. HUYS, 160 km. in 4 u. 3 7 min. 2. Dictus, op I min. 3. Goossens, op 4 min. 4. Deryck 5. Reyns 6. Rolus. PARIJS-VICHY. Deze internationale baankoer3 werd Zon dag door 47 beroepsrenners betwitst. Dt Belgen Ronsse, Rebry, Vervaecke, J. Aerts, Verdyck, Joly, gaven op. Em. Decroix deed er een prachtige koers en verloor enkel nipt jes in den sprint. De uitslag I. J. B1DOT, 386 km. in II u. 26 min. 2. Archambaud 3. E. Decroix 4. Tommies 5. Speicher, op 16 min. 6. Terreau 7. Trueba 8. Mizoule. PARIJS.HENIN-LIET ARD. Zondag waren 71 jongeren hier aan der trok. De Belgen veroverden hier de bloeme.. en de centen. De uitslag 1. M. CATTEEUW, Wervick 2. Lengane 3.R. Decroix 4. Verschaetse 5. Debruy- cker 6. Christiaens 7. Goossens. KRITERIUM DER BAANRIJDERS NANTES. Voor de eerste maal werd Zondag di Kriterium betwist. F. Vervaecke en A. Ghes- quiere waren hier veruit de bazen, en ver overden dan ook de twee eerste plaatsen. De uitslag I. F. VERVAECKE, 154 km. in 4 u. 5 7 min. 2. Ghesquiere 3. Nicot 4. Drian- court 5. Le Goff E. 6. Le Goff I. OMLOOP VAN PLOUAY. Dinsdag werd te Lorient dezen omloop door de beroepsrenr.ers betwist. Een groep moest den sprint betwisten en de Belgen za ten in het midden. De uitslag I. BONO 2. P. Le Drogo 3. F. Le Dro go 4. Le Calvez 5. Neuhard 6. Bernard 7. F. Vervaecke, Ghesquiere, Wauters, enz. SCHAAL J. SELS TE ANTWERPEN. Dinsdag werd deze klassieke baankoers door 138 renners betwist. De jongeren de den hier opnieuw vele ouderen den baard af en behaalden een nieuwe prachtige over winning. De uitslag I. CROON 2. Bonduel 3. Mortelmans 4.K. Horemans 5. Flardiquest 6. Beckaert 7. Michielsen 8. Mathyssen 9 .Vaneenoo ghe 10. Vroomans I I. Verdyck 12. C Huys 13. Catteeuw 14. Deloor 15. Der vaes. PRIJS LED EG AN CK TE EEKLOO. Woensdag vertrokken hier 43 beroeps renners. Em. Decroix van Gheluvelt, loste op het laatst Billiet en Jules Van Hevel (twee goede sprinters) waarmee hij weggeloopen Was, en won wondervol. De uitslag I. Em. DECROIX, 129 km. in 3 u. 35 min. 2. Billiet, op 20 sec. 3. J. Van Hevel 4. Mortier, op 3 min. 5. Decorte 6. De «met 7. Verniers 8. Dossche. BAANKOERS TE HULST (HOLLAND) Woensdag werd hier een baankoers voor beroepsrenners verreden. Er waren 33 deel nemers, waaronder Hollanders, Duitschers en het meest Belgen. De uitslag 1. P. GOOSSENS, 120 km. in 3 u. 25 min. 2. Leemans 3. A. Maes, po 4 min. 4 Deschepper 5. Debruycker 6. Deloor 7 Mertens. GROOTE PRIJS VAN JABBEKE. Donderdag waren de beroepsrenners hier aan den trok over 100 km. De uitslag I. S. MAES 2. Bonduel 3. Veneenoo tjhe 4. Desmet 5. Roels 6. Boene 7 Vanslembrouck. KERM1SPRIJS TE LOMMEL. Alhier waren de beroepsrenners Donder dag ook aan den slag over 147 km. De uit slag gaf I. LONCKE 2. A. Maes: 3. Duerloo 4. Seynaeve 5. Adam 6. Rolus 7. Roo semont. DE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN. Deze week werd te Rome aangevangen met het betwisten der Wereldkampioenschappen. De uitslagen STAYERS 1. PAILLARD (Fr.) 100 km. in I u. 20 min. 2. Sawall (Duit.) op 2 ronden 200 meters 3. Moeller (Duit.) op 2 ronden 300 meters. 4. Thollembeek (B.) op 2 ronden 380 met. 5. Lacquehaye (Fr.) op 2 ronden 390 met. 6. Linart (B.) op 3 ronden 180 meters. BAANRIJDERS. Liefhebbers. 1. MARTANO (It.) 134 km. in 4 u. 32 min.: 2. Egli (Zw.) 3. Choque (Fr.) 4. Marc- chi (It.) 5. Heine (Lux.) 6. Lehman (D.) 7. Pofïé (B.). BAANRIJDERS. Beroepsrenners. I. BINDA (lt.), 206 km. in 7 u. 02 min. 2. Bertoni (It.) 3. Frantz (Lux.), op 4 min. 4. Montero (Sp.) 5. Guerra (It.), op 6 min. 6. Valentijn (Hol.) 7. Braspen ning (Hol.) 8. Hamerlynck (B.), op 8 min. 9. Godinat (Fr.) I 0 R. Ghyssels (B.) op I I min. De franschman Leducq, winnaar der laat ste Ronde van Frankrijk, nam er ook aan deel, doch gaf tijdens de eerste ronde op, alsook de Belg Louyet, die het tijdens de zelfde ronde liet steken. A A rik a -© W*" FOOTBALL-CLUB, POPERINGHE. Heden Zondag aanvang der Kampioen schap-Wedstrijden. op ons terrein om 10 uur POPERINGHE ST. KORTRIJK Ille Sp. op ons terrein om 3 uur POPERINGHE S.V. KORTRIJK lie Pr. Het Juniors-elftal doet de verplaatsing naar W.S. Lauwe. Vertrek uit het lokaal om .15 uur. Aan allen goed heil op hun tocht naai de zege. MATCHEN VOOR HEDEN ZONDAG EERE-AFDEELING. Standard Luik Cercle Brugge Club Brugge Beerschot Union St. Gilloise F.C. Antwerp Berchem Sp. Racing Gent Lyra Racing Brussel Racing Mechelen S.K. Liersche Daring Brussel F.C. Mechelen TWEEDE AFDEELING - PROVINCIAAL. E.G. Ghistel Nieuwpoort Sp. M E. Wacken Cuerne Sp. S.K. Vijve Si. Baafs W. S. Lauwe F.C. Thourhout R. S. Waereghem F.C. Poperinghe Kortrijk Sp. G.S. Middalkerke Racing Bisseghem Sweveghem S.V. Veurne Sp. DERDE AFDEELING SPECIAAL - REEKS C. Poperinghe F.C. St. Kortrijk S.C. Meenen A.A. Moeskroen C.S. Yper Kortrijk Sp. Racing Bisseghem Stade Moeskroen S.V. Kortrijk Wevelghem Sp. JUNIORS - REEKS C. White Star Lauwe F.C. Poperinghe Verbr. Wevelghem Wevelghem Sp. Stade Moeskroen C.S. Yper S.C. Meenen Wervick Sp. A.A. Moeskroen Stade Kortrijk DUIVENMAATSCHAPP1J DE VERBROEDERING POPERINGHE. STUDIËN DER NOTARISSEN VAN CAYZEELE te Poperinghe en deconinck, te Contich. WOENSDAG 14 SEPTEMBER 1932, A.) Om 9 uur stipt voormiddag, ten sterf- huize van M. A. Sansen, Groote Markt te Poperinghe OPENBARE VERKOOPING VAN MENAG1EGERIEF bedbakken met ressort, ijzeren bedden wollen matrassen, kas in acajou, jachtstoof, schapraai, tafels, zetels, stoelen, waschkui- pen, glas- gleisch- en cristalwerk, boterpot- ten, hof- en bakalaam, broodtafel, bouten trog met ijzer belegd, ladders, enz., enz. Met gereed geld en verhoog van 15 B.) Om 2 uur namiddag, ter estaminet Café de l'Espérance te Poperinghe, Groo te Markt OPENBARE VERKOOPING VAN Stad Poperinghe. - Groote Markt. 1. WOONHUIS en afhangen met 261 m2 erve ten dienste van winkel en bak kerij. Na te zien alle werkdagen van 3 tot 5 uur namiddag. Handslag met de geldteiling. Stad Poperinghe. - Bij d'herberg De Barriere 2. 7 Aren 35 Ca. BOUWGROND, nu Tuin, paalt zuid koop 3, met de Kassei naar Westouter. 3.-6 Aren G5 Ca. BOUWGROND, nu tuin, paalt noord koop 2, zuid M. N. Bataill- en west de Westouterkassie. Aan koopen 2 en 3 handslag met de geld teiling. KANTOOR VAN DEN Notaris VAN EECKE, te Poperinghe. MAANDAG 19 SEPTEMBER 1932, te 2 uur en half namiddag, in éénen en kelen zitdag, in Palace Hotel Yperstraat, te Poperinghe, OPENBARE VERKOOPING VAN Een WOONHUIS met aanhoorighe- den en 1 are 10 ca. bebouwden grond en erf te Poperinghe, ter Westzijde der Sint Jans-Kruisstraat, geteekend nr 25. Zijnde bet sterfhuis van M. Aimé Robert Roye. Thans onbewoond. Zichtbaar alle week dagen. Sleutel berust bij Notaris Van Eecke, Bruggestraat, 9, Poperinghe. Handslag met de geldteiling. Pensioengilde ZORGEN VOOR MORGEN Alle Zondag morgen van 1 0 Yl tot I 1 Yl uur '3 een persoon beschikbaar in Ons Pluis voor het geven van inlichtingen nopens de pensioenwet. Flet Bestuur. ARRAS van Zondag 28 Oogst 1932. 341 duiven los om 8.50 uur. Afstand 63 km. Eerste duif om 9.49 urr. Laat ste prijs om 9.58 uur. Snelheid per mi nuut, Eerste duif 1072 meters. I. LABAERE M. 2. Vandenbroucke L. 3. Geldhof C. 4. Decoker J. 5. Loncke J. 6. Devos R. 7. Vermeulen G. 8. Debyser 9. Dewachter R. 10. Vermeulen G. I 1. Dobbelaere J. 12. Igodt O. 13. Labae- re M. 4. Depoorter L. 15. Clabau H. 6. Intervuyst A. 17. Vanbrabant M. 18. Depoorter L. 19. Verhaeghe J. 20. Lief- ooghe E. 21. Pouseele M. 22. Verpoot E. 23. Verhaeghe J. 24. Debyser J. 25. De poorter L. 26. Clabau H. 27. Dallequin M. 28. Provo N. 29. Dewachter R. 30. Liefooghe E. 31. Hannebouw M. 32. De sender J. 33. Vandermarliere M. 34. Cla bau H. 35. Vermeesch A. 36. Wybo M. 37. Delava M. 38. Provo N. 39. Devos R. 40. D'Amour M. 41. Clabau R. 42. Inter vuyst A. 43. Dallequin A. 44. Vermeesch A. 45. Lenoir J. 46. Roffiaen J. 47. De sender J. 48. Debeir J. 49. Dewachter R. 50. Schaballie M. 51. Verpoot E. 52. Ver- straete H. 53. Dallequin M. 54. Brabants A. 55. Devos R. 56. Vandermarliere M. 57. Clabau A. 58. Top N. 59. Clabau H. 60. Doom M. 61. Verpoot E. 62. Deplaedt L. 63. Creus G. 64. Vandenbroucke L. 5. Delava M. 66. Clabau H. 67. Sobier L. 68. Batheu R.-J. 69. Creus G. 70. Batheu R.-J. 71. Brabants A. 72. Geldhof C. 73. Roffiaen J. 74. Laheye N. 75. Graef- schepe M. 76. Schaballie M. 77. Dupont G. 78. Verpoot E. 79. Blondeel A. 80. Creus A. 81. Blondeel A. 82. Handtpoor- ter H. 83. Batheu R.-J. 84. Vanbruwaene G.-P. 85. Devos R. 86. Roffiaen J. SERIEN. Van 6 duiven Clabau H. van 5 duiven Verpoot E. van 4 duiven Roffiaen J. van 3 duiven Depoorter L. van 2 duiven Vermeulen G., Labaere M. Liefooghe E., Desender J., Vandermarliere M Delava M., Creus G., Schaballie M. CLERMONT van Zondag 28 Oogst 1932. 77 duiven los om 6.37 uur. Afstand 165 km. Eerste duif om 9.28.33 uur. Laatste prijs om 9.42.16 uur. Snelheid per minuut. Eerste duif 957 meters. I. TECHEL A. 2. Deplaedt L. 3. Tec.be! A. 4. Lenoir O. 5. Vankemmel G. 6. Clabau R. 7. Vermeulen J. 8. Mahieu C. 9. Legrand C. 10. Deplaedt L. II. Ver meesch A. 12. Creus H. 13. Ballyn R. 14. Legrand C. 15. Decoker J. 16. La seure U. 17. Desender J. 18. Beck R. 19. Dupont G. 20. Suffys J. SERIEN. Van 3 duiven Vanbrabant M. van 2 duiven Techel A., Deplaedt L., Legrand C. Zondag 4 September BRETEUIL bij Julien Verhaeghe, achter de Statie. Zondag I I September BRETEUIL bij Jer Desender, Casselstraat. GEVRAAGD MfT GOEDE EN DEFTIGE MEID, minstens 8 jaar, reeds gediend hebbende. Adres ten bureele. TE KOOP NIEUWE GEEMMA1LI.EERDE ETER- NITPLATEN aan voordeelige prijs, bij Mau rice Timperman, Noordstraat, Poperinghe. *r* Boter- of Beenhouwerspapier beste kwa liteit, aan 5.50 fr. de kilo. Speciale prijzen per groote hoeveelheid, bij Gebroeders Du pont, Yperstraat, 2, Poperinghe. REMY's KOUDL1JM in pakken van 1 en Yl kilo, bij Gebroeders Dupont, Yperstraat, 2, Poperinghe. WISSELKOERS VAN DONDERDAG. Londen, 25.18 Parijs, 28.23 New-York 7.21 Amsterdam, 290.25 Genève, 140.38 Oslo, 126.Italië, 36.87 Kopenhagen 134.75 Stockholm, 129.35 Praag, 21.25 Montréal, 6.29 Berlijn. 171.40. NIEUWS NIEUWS t Ik heb de eer het geacht pu bliek kenbaar te maken dat bij mij dagelijks te verkrijgen zijn alle slach van PLUIMGEDIERTE zooals HENNEN KIEKENS DUIVEN ook KONIJNEN alles geslacht en gepluimd. Ook nog te verkrijgen VERSGHE BOTER, EIEREN, KAAS. GROENSELS, FRUIT, KRUIDENIERSWAREN. Alles aan de meest genadige prijzen. A. DRUANT-VANDEVOORDE Valkestraat, 30, Poperinghe. WEKELIJKSCHE MARKTPRIJZEN. YPER, 27 Augustus. Tarwe, 75 rogge, 62 haver, 90 aardappelen, 22 strooi, 18 Kooi, 35 boter, 22 eieren, 0.47. KORTRIJK, 29 Augustus. Tarwe, 68 rogge, 56 haver, 75 aardappelen, 17 strooi, 18 hooi, 35 boter, 20 eieren, 0.47. DIKSMUDE, 29 Augustus. Tarwe, 75 rogge, 60 haver, 90 aardappelen, 25 strooi, 20 hooi, 35 boter, 20 eieren, 0.48. ROESELARE, 30 Augustus. Tarwe, 70: rogge, 67 haver, 90 aardappelen, 20 strooi, 25 hooi, 30 boter, 20 eieren, 0.45. VEURNE, 31 Augustus. Tarwe, 67 rogge, 65 haver, 70 aardappelen, 28 strooi, 15 hooi, 30 boter, 20 eieren, 0.52. POPERINGHE, 2 Sept. Tarwe, 80 rogge, 80 haver, 78 aardappelen, 25 boter, 1 7-22 eieren, 0.62 hoppe, opbr. 1931, 250 opbr. 1932. 440. STU&1E VAN DEN Notaris BOUCQUEY te Poperinghe. MAANDAG 5 SEPTEMBER 1932, om 3 uur namiddag, ter herberg Au Café de l'Yser bewoond door M. Camille Bat theu, Garenstraat, te Poperinghe, TOEWIJZING VAN STAD POPERINCHE. Yperstraat. GROOT HANDELSHUIS met werkplaats AANHOUDEND RENTENIERSHUIS Nieuwgebouwd Werkhui: (Garage) met 7 a. 62 ca. grond en hof. Bij plakbrieven verdeeld in 3 koopen. Gebruikt door den medeverkooper M. Ca mille Battheu-Ghesquière. Handslag met I December aanstaande. Zichtbaar telken Zaterdag namiddag van 2 tot 5 uur. Alle inlichtingen en plakbrieven met plan te verkrijgen bij den notaris BOUCQUEY voornoemd, alsook bij meester VANCAY- ZEELE, notaris te Poperinghe. In massa ingesteld: 182.000.00 fr MAANDAG 12 SEPTEMBER 1932, om 3 uur namiddag, ter herberg ln het Zwart Peerd bewoond door M. Camille L.egrand, Crombekestraat te Poperinghe, TOEWIJZING VAN Stad Poperinghe - Pottestraat. I. WOONHUIS met afbangelijkheden en I a. 2 I ca. grond en hof, sektie A., num mer I 309h en ex) 1 309i. Slechts ingesteld 6.000 fr. li. WOONHUIS met afhangelijkheden en 2 a. 47 ca. grond en hof, sektie A., num mer 1309e en ez)l309i. Slechts ingesteld 8.000 fr. III. WOONHUIS met afhangelijkheden en I a. 76 ca. grond en hof, sektie A., num mer I 309f en ex) I 309i. Slechts ingesteld 6.000 fr. IV. WOONHUIS met afhangelijkheden en I a. 46 ca. grond en hof, sektie A., num mer I309g, en ex)l309i. Slechts ingesteld 6.000 fr. GEBRUIK De woonhuizen onder koopen I., 111. en IV., gebruikt door Lucie Pinceel, Adolf Verbiese en Maurits Onraet aan 50 frank per maand ieder. En dit onder koop II. met de hovingen der vier huizen, door Odiel Mestdagh, aan 100 frank per maand. MAANDAG 19 SEPTEMBER 1932, om 2 uur namiddag ten huize van M. Achille Gokelaere-Decorte te Poperinghe, Ouderdomsche Steenweg, OPENBARE VERKOOPING VAN SCHOONE HUISMEUBELEN waaronder volledige slaapkamer in eiken hout, coulisse-tafel in parquet, schoone sto ven. salon- en andere stoelen, marmeren schouwgarnituren, 2 groote gestoffeerde kus sens, enz., enz. Antieke tellooren, pinten en moor, in por celein, tin en koper. Allerhande Keuken- en Menagiegerief. Hoveniersalaam. Met gereed geld. TE PACHTEN SCHOON H EE REN IIUIS, gelegen te POPERINGHE, GROOTE MARKT. Onmiddellijk Vrij. Inlichtingen bij den Notaris Boucquey te Poperinghe. UIT TER HAND TE KOOPEN SCHOON RENTENIERSHUIS met grooten Hof en Garage gelegen te Poperinghe, bij de Statie, steenweg naar den Ouderdom al te samen groot 8 aren, voor- boofdend aan den steenweg op 20 meters breedte. Onmiddellijke ingenottreding. Inlichtingen bij den Notaris Boucquey te Poperinghe. Cocr)ets aan Uw Apotheker tegen die lastige welke U onverwachts dan hier, dan daar zoo verschrikkelijk kunnen kwel len. Één of twee onschadelijke AKKER- Cachets zullen Uw pijn verdrijven en Uw aangetaste zen uwen tot rust brenge n. Doos van 6 st. Pr. 5.-. 12 st. Fr. 9.-. UIT TER HAND TE KOOPEN. ALLERBESTE HOFSTEDEN met nieuwe gestichte gebouwen, welgelegen langs de groote banen, grondgebied Poperin ghe, arrondissement Yper. Voor alle inlichtingen, zich te begeven ter studie van den Notaris BOUCQUEY voor noemd. llllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll VERSNUFT Hebt Gij een val ling in het hoofd opgedaan 1 Voelt Gij U zwaar in het hoofden ver snuft. zoodat Gij niet door den neus kunt adem halen 1 Neem dan enkele kecren per dag een OPO gezondhzi^lsanuifje. De prik- kelend-verfrisschende invloed van dit poeder zal U eens heerlijk doen niezen en Uw hoofd lucht geven. Overal 4 frank p*r doo*. AKKER DRINKT MAS-CAR BIER |^ER^TRA^38^0PERINGHE KLANK-, ZANG- EN SPREKENDE CINEMA. ^ZATERDAG 3 SEPT., om 8 uur ZONDAG 4 SEPT., om 4 en 8 uur j zer DINSDAG 6 SEPTEMBER 1932, OM 8 UUR UNITED ARTISTS BESTE PRODUCTIE Groot drama, in Frankrijk verboden, en welk veel ophef miek in Brussel, op meesterlijke wijze vertolkt door vilma banky, walter byron en louis wollhe1m. SPSS Elzas, vóór en tijdens den wereldkrijg. Lebolt, een rijke landbouwer, minde Marie, die alle betrekkingen afsloeg. Een Duitsche luitenant bekoorde het hart der jonge maagd en noodigde haar op zijn kamer, wat algemeene opspraak maakte in het dorp. De inwoners bestormden de kamer met stee- nen, de luitenant wordt gekwetst en Marie vlucht. De oorlog woedt. De Franschen vallen den Elzas binnen, de luitenant wordt gekwetst het klooster binnengedragen waar Marie ab kloosterzuster hem verzorgt. Lebolt aan het hoofd der Franschen rukt zijn dorp binnen en vindt den Duitschen luitenant en Marie. Allerverhevendst i3 het einde van dat drama, waardoor de waarde van den film zeer verhoogt. Vertegenwoordiger Félix GERARD, 58, Veurnestrnat, 58, POPERINGHE. VOORAF J* FANNIE BRICE, ROBERT ARMSTRONG en HARRY GREEN, in Bewogen sportfilm. Door liefde gedreven werd hij bokser en verwon den kampioenstitel, maar zijn roem miek hem dol en hij verdrong de ware liefde. De ont goocheling bleef niet lang uit. Een tweede bokspartij kostte hem zijn titel, maar verwierf opnieuw de echte min en meteen bestraalde het geluk het wezen der twee geliefden. Een film met schoone bokspartijen, een band die bijval verzekert. illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilllllliililiiillilini MAANDAG 5 SEPTEMBER 1932, OM 8 UUR, EEN PRODUCTIE VAN CECIL B. DE MILLE Zeer medeslepend en avontuurlijk drama. Een groote luxe film vertolkt door de schoone filmdina LEATRICE JOY, en de talentvolle artisten CHARLES RAY en ALAN HALE. Het is een dramatisch tooneelspel met angstwekkende avonturen. Een film die eenieder bevredigen moet. Illlllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllillllllllllllliflia AANSTAANDE WEEK ROD LA ROCQUE en DOLORES DEL RIO, in naar het onsterfelijk werk van LEON TOLSTOI, en de Fransche Spreekfilm van STAN LAUREL en OLIVER HARDY Hiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiijfliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiira BINNEN KORT 3 Ohefdoeuwede réafióateurtf OMBRE/ BLARClIfi GEBROEDERS DUPONT, YPERSTRAAT, 2, POPERINGHE,

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1932 | | pagina 3