iüADIOBELL mmmoop G.DUPONT QUAGHEBEUK Het Kind van Karnaval BAL, M ARI.YELLA tf'Maur PRIEM-IEHOÜCE GOUDSMEDERIJ 'JUYVEELHANDEL L'ÊHFANT CARNAVAL .\a Ons de Zondvloed Hel ieiiw Testament C' él ail Ie bon temps Afgemsst van't hoesten Wekelijks den Dinsdag om 4uur Aankomst van Echte FILLIPIJNSCHE MOSSELEN, bij A. DECKMYN, Mau rice De Wulfstraat, 18. Telefoon 313. Ook bijna dagelijks Versche Garnalen. SPORTNIEUWS. voetbal. uitslagen van zondag laatst MATCHEN voor HEDEN ZONDAG EERE-AFDEELING. PLAATST UW AANKONDIGINGEN in de «GAZET VAN POPERINGHE» Zijn buitengewone aantrek kelijke ïfstemschaal lijn /lottende Üustemnaald '.ijn .%fstemstelsel met enkele knop .net tweevoudige,werking En de Radiobell tonaliteit IN DEN NEGER F. BLANCKAERT-VERLEENE, gemeente westouter. jp zondag 14 februari 1937 officieel :yclo-cross kampioenschap van west-vlaanderen GARAGE MODERNE NESTOR BATTHEU 105, Yperstraat, Poperinghe OCCASIE VOITUREN LOONBOEKJES De wet verplicht de Werkgevers aan ieder hunner Werklieden een loon- boekje te geven. Deze boekjes kan men verkrijgen bij Gebr. DUPONT, Yperstraat, 2, Pope ringhe, tegen 0,75 fr. het stuk. de laatste mode HUIS OREEL-BATTHEU Veurnestraat, poperinghe. GEVRAAGD MARKTPRIJZEN VAN vraagt plaats BERICHT. Ik heb de eer het geacht publiek kenbaar te maken dat ik kooper en verkoo per ben van Oude en Jon ge Duiven, ook kan men bij mij duiven verwisselen en ben ik kooper van alle PLUIMGEDIERTE en WILD. Hoogste prijzen voor MOL- en FOUINEVELLEN. R. DEWICKERE-LIETAERT, VEURNESTRAAT, 3, POPERINGHE BESTE KOLEN TELEFOON 238 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiirH JULES LENOIR VELOMAKER CASSELSTRAAT, 48, POPERINGHE ALLE MERKEN VAN MANS- EN VROUWVELOS OCCASIEVELOS - KINDERVELOS VRAAGT HET MERK «VlCf» Hoest-Gr, ep -Bronchiet-Asthma Alle velos worden bij mij gemaakt en zijn twee jaar gewaarborgd. GROOTE KEUS VAN ALLE SLACH MEUBELPAPIER TOILES-CIREES, LINOLEUMS Alle slach van Matten, Gordijnen, Tapijten en Matrassen, Zeegras, Flo- :on, Crin, Wolle, enz. ROUWBEHANGSELS MAKEN VAN ROUWKAPELLEN Voordeelige Prijzen Gasthuisstraat, 44, POPERINGHE. YPERSTRAAT 2 POPERINCHE ZATERDAG 13 FEBRUARI, om 8.15 u., ZONDAG 14 FEBR., om 4 uur MAANDAG 15 FEBRUARI 1937, OM 8.15 UUR. CARNAVAL CARNAVAL Iedereen heeft leute en plezier Iedereen houdt tevens van een geestigen film Palace heeft er een voor de Carnavalliefhebbers gehuurd met IVAN MOSJOUKINE en TANIA FEDOR. Niza vol vreugde en pracht. Het ge zin Vernet leefde gelukkig, maar door het spel vernietigde Robert het huise lijk geluk. Hij vluchtte en liet zijn vrouw Irene alleen met haar kind en haar ellende. Caranval Henry, de rijke vindt bij zijn thuiskomst een kind. Het heet Re né. Wat wordt er al niet gedaan door twee jonggezellen om een kind op te brengen. Irene wordt als Nurse in dienst ge nomen. Henry begint Irene te bemin nen en verneemt opeens de waarheid nopens Irene. Hij wil ze toch huwen, want wie weet is Robert niet dood Neen, hij komt terug en vindt Irene. Wat nu Ziedaar een boeiend slot dat ieder toeschouwer zal toejuichen. Carnaval is het op straat, maar de schoonste Carnaval zal in Palace te zien zijn. IVAN MOSJOUKINE TAN IA FEDOi\ A zondag 14 februari, VANAF 7 uur AANSTAANDE WEEK Een mooie Operette met ALBERT PREJEAN en DANIELE DARR1EUX. Muziek liefde en liederen zijn de hoofdschotel dezer Productie. Een prachtige liefdes Idylle te mid den de prachtige decors van den Pa- rijschen schoenwinkel DEDE. DEDE is ALBERT PREJEAN. ALBERT PREJEAN in de hoofdrol beteekent een succesfilm. Ziehier eenige titels van de reeks superfilmen die volgen niet JOAN CRAWFORD en GARY COOPER. Vroolijke Comedie met SACHA GUITRY. Vooroorlogsch Blijspel met al de spelers uit En Avant la Musique. Eenige en Onovertrefbare Film van t1no rossi. Geen documentatie film, waar men slechts de stem hoort maar een band waarin Tino Rossi zingt, spreekt en danst. VERVOLGENS Kapitein Blood Port Arthur Een onderzoek is geopend. De Familie Klepkens 1936. De Kruistochten. Mannen buiten de Wet. De Zwarte Furie. L'Appel du Silence. Marius en Fany, Samson. Les Yeux Noirs. -Tarass Boulba. Le Vagabond bien aimé. Le Che- mineau. De Muiters der Elseneur. Les Chevaliers de la Flemme. enz. MET VEDETTEN ALS... Adolf Wohlbruck. Myrna Loy. Gustave Libeau. James Cagney. Paul Muni. Jean Murat. H&rry Baur. Maurice Chevalier. Laurel en Hardy. Victor Francen. Pierre Jean Aumont. enz., enz. EERE-AFDEELING Anderlecht White Star 2-6 Daring Club Brussel - u n. St Gillo ise 1-1 A.A. Gantoise F. C. B rugge 2-1 S. V. Lyra F. C. Turnhout 5-0 Standard Club Luik Liersche S. K. 1-2 R. C. Mechelen - F. c. Mechelen 1-5 Beerschot Antwerp F. c. 2-0 Dar. Club Brussel 21 13 3 5 46 17 31 Beerschot A.C. 21 13 4 4 57 26 30 Un. St. Cilloise 21 12 4 5 52 23 29 White Star 21 1 1 7 3 57 37 25 Liersche S. K. 21 12 8 1 45 30 25 F. C. Mechelen 21 9 6 6 51 43 24 Antwerp F. C. 21 9 7 5 44 32 23 A. A. Cantoise 21 9 7 5 40 37 23 Standard Cl. Luik 21 10 6 3 41 33 23 F. C. Brugge 21 8 7 6 34 26 27 Anderlecht S.C. 21 4 9 8 32 39 16 S. V. Lyra 21 4 1 1 6 34 69 14 R. C. Mechelen 21 1 17 3 25 80 5 F.C. Turnhout 21 0 17 4 25 91 4 TWEEDE AFDEELING BEVORDERING. F. C. Roeselare - - S. K. Roesela re 2-3 R. S. Waereghem C. S. Yper 2-2 F. C. Knocke S. K. Swweveghi :m 1 8-G Ingelmunster Middelke: rke 2-3 Stade Kortrijk - De Pa nne 1 5-2 F. C. Knocke 20 19 1 0 105 23 3t S.K. Roeselare 21 17 3 1 1 13 25 35 Stade Kortrijk 21 16 5 0 94 28 32 h. C. Roeselare 21 12 6 3 54 31 27 h. C. Iseghem 20 12 7 1 61 49 23 Waereghem Sp. 19 8 6 5 39 42 21 Stade Moeskroen 20 9 10 1 43 46 15 R.S, Waereghem 21 7 10 4 39 67 18 Lauwe 20 8 1 1 I 39 64 17 C. S. Yper 20 6 1 1 3 42 45 15 Swevegem S.K. 21 4 13 4 46 79 12 Middelkerke 21 5 14 2 30 82 12 Ingelmunster 20 4 13 3 46 85 1 1 De Panne 21 1 18 2 31 66 4 TWEEDE AFDEELING PROVINCIAAL. Chistel Oudenburg 4-0 Rumbeke Dott enijs 9-1 Harelbeke Thourout 2-2 F. C. Poperinghe Deerlijk gesch. Rumbeke 22 16 5 1 76 44 33 Wakken 20 14 2 4 70 33 32 Kuurne Sp. 21 13 5 3 63 31 29 A.A. Moeskroen 21 13 5 3 77 44 29 Thourout 20 10 7 3 43 44 23 Harelbeke 21 8 7 6 46 39 22 Heule 20 7 7 6 41 43 20 Dottenijs 21 6 9 6 51 60 18 Wevelgem 20 8 1 1 1 48 54 17 F.C. Poperinghe 20 8 1 1 1 58 48 17 Chistel 22 7 12 3 43 64 17 Thielt 1 7 7 1 1 1 35 46 15 Deerlijk 19 4 8 7 28 41 15 S.V. Kortrijk 19 5 1 1 3 33 46 12 Oudenburg 21 2 16 3 37 92 7 Al de andere match en werden uitgesteld. F.C. POPERINGHE. Het is verleden Zondag een magere dag geworden voor de voetballiefhebbers. Enkel ons eerste elftal mocht een uurtje in de repen voetballen, voldoende genoeg echter oni' de zwartkijkers zelfs voor het naaste seizoen gerust te stellen. Deerlijk had vol strekt niets in te brengen en toen de refe ree de partij wijselijk affloot, bleven de bezoekers van een pil gespaard. Uitgesteld is niet verloren. Heden Zondag trekken onze spelers naar Brugge, niet om te spelen, doch om te lee- ren spelen. Derde Speciaal reist af naar Kortrijk. Het S.V. reserve elftal is absoluut niet te ver smaden en het zou reeds knap werk zijn er een puntje los te maken. Indien onze spelers nu eens volstrekt voor een aange name verrassing willen zorgen, ze is bij voorbaat welkom. De Scholieren spelen aan huis. Toekomst Meenen heeft nog immer de oogen op de toekomst gericht, zoodat ze voor t oogen- blik niet al te zwaar wegen. Onze boys hebben hier een geschikte ge legenheid om het publiek te boeien en om twee welkome punten op te doen. Hiervoor zijn echter geen fantazijtjes toegelaten. Keikop. HEDEN ZONDAG TE 2 U. 30 op ons terrein TOEKOMST MEENEN F. C. P. SCHOL, te Kortrijk S. V. KORTRIJK F. C. POP. II. F. C. POP. I. bye. DE WEKELIJKSCHE VOETBALUITSLA GEN WORDEN, SEFFENS NA DE MAT- CHEN UITGEHANGEN IN ONS HUIS YPERSTRAAT, BIJ JOS. COUTTENIER Lnion St. Giiloise S.C. Anderlecht White Sïar Da ring Club Brussel F. C. Turnhout A. A. Gantoise F. C. Brugge Beerschot Antwerp F. C. R. C. Mechelen h. C. Mechelen Standard Club Luik Liersche S. K. S. V. Lyra TWEEDE AFDEELING BEVORDERING. Waereghem Sp. Stade Kortrijk Middelkerke R. S. Waereghem C. S. Yper F. C. Roeselare S. K. Roeselare Knocke F. C. De Panne Lauwe F. C. Iseghem Stade Moeskroen S. K. Sweveghem Ingelmunster TWEEDE AFDEELING PROVINCIAAL. F. C. Wakken A.A. Moeskroen Deerlijk Sp. Ghistel F. C. Thielt Harelbeke S. V. Kortrijk F. C. Thourout Wevelghem Sp. S. K. Heule Oudenburg Dottenijs Kuurne Sp. Rumbeke F. C. Poperinghe bye. DERDE AFDEELING SPECIAAL B. Kortrijk Sp. Stade Kortrijk S. V. Kortrijk F. C. Poperinghe C. S. Yper Harelbeke A. A. Moeskroen S. K. Heule S. C. Meenen Wevelghem Sp. Stade Moeskroen Deerlijk Sp. SCHOLIEREN. REEKS C. F. C. Poperinghe Toek. Meenen S. C. Meenen A. S. K. Gheluwe A.A. Moeskroen Wervik Sp. S. K. Vlamertinghe Stade Moeskroen Lauwe C. S. Yper Pekkem S. C. Meenen B. (PATENT BEU. TELEPHONE» Mf (PATENT BELL TELEPHONE» (PATENT BELL TELEPHONE) MEESTER-KLEERMAKER Gasthuisstraat, POPERINGHE. EERSTE KEUS KOSTUIMEN. OVERJASSEN, FANTAISIEBROEKEN Speciale Zwarte Stoffen voor Ceremonie EENIGE VERKOOPER DER BELGICA REGENMANTELS Specialiteit van Lodens gewaarborgde herkomst van Alsace en Tyrol. UNIFORMEN om 1.30 uur namiddag oor alle renners B. W. B., ingericht door de /elo-Club «De West-Vlaamsche Bergstreek», net medewerking der Firma Van der Eist, s Sportwereld De Brouwerij De Zwaan Je Werkende Bie (Huis H. Maes-Rommens, Poperinghe), De Puppen (Huis Gruwez, (per). De Koffies en Chicorei Bakeroot Je Klakken City Sport De Ypersche Cen- rale en Sty Bronnen. Afstand 22 Km. Afstand 3.500 Frank Prijzen en Premiën /erdeeld als volgt aan den eersten 500 fr. jn palm, verders 350, 275, 225, 200, 175, 50, 125, 100, 75. 75. 60, 60, 50, 50, 40, 10, 25 en 25 fr. Voor Clubs met 4 ren- ers 200, 150, 100 en 50 fr. Trui aan den eersten West-Vlaming. Wegwijzer Westouter Plaats, Zwarten berg, Brouckelsen, Lange dreef, Plaats, Hoelc- es, Roodenberg, Hellegat, Westouter, (2 maal if te leggen). Het vertrek zal gegeven worden door den >verwinnaar der Ronde van Frankrijk 1936, SYLVEER MAES. ZAL VERMASSEN, DE UITBLINKER UIT HET WERELDKAMPIOENSCHAP CYCLO CROSS TE PARIJS, DE WEST-VLAMINGEN IN EIGEN NEST KOMEN KLOPPEN EN WAT ZAL DE CYCLO CROSS KAMPIOEN VAN ZWITSERLAND RENE PEDROLI ER VERMOGEN Een feit is het dat de belangstelling voor het cyclo-cross Kampioenschap te Westouter nog nooit zoo groot was en dat het peil der ingeschreven renners nog nooit zoo hoog stond. De beste specialisten uit het land lieten hun inschrijving geworden en op het oogen- blik dat we deze regelen schrijven is er ern stig van sprake dat de Fransche renners zul len mogen aanzetten en we weten dat, langs den anderen kant der grens, Vaast Vander- donck, Teerlycnk, enz. niets beter vragen. Tegen de personen die in de streek de praatjes rondstrooien, als zouden Vermassen en Sylveer Maes niet eens te Westouter aan wezig zijn, kunnen wij zeggen dat Vermas sen zich persoonlijk per brief liet inschrijven en aan de inrichters vroeg om den Zaterdag te kunnen vernachten ten einde den omloop te verkennen en dat ook later de velo-club De Denderstreek zijn inschrijving zond en Sylveer Maes, die Woensdag met de renners van De Zeemeeuw Oostende den omloop kwam verkennen, waarvan hij ten andere zei dat het een ideale weg was, wist ons ten stelligste te verzekeren dat hij Zondag het vertrek zou geven en als Sylveer zijn woord geeft kunt ge er een kerk op houwen. WIE WINT ER Uit een stel van 70 renners den overwin naar zoeken is nog geen kleinigheid, en bij zonderlijk als men te doen heeft met meer dere specialisten in het vak. We meenen dat de overwinnaar moet ge zocht tusschen Ghesquiere, Defoort, Christi aens, Bekaert, Duquenne, Tack, Vandepitte, G. Denys, Michel Catteeuw, Albert Rosseel, Vermassen, Van Iseghem, Willems, Pedroli, Pol Maes, Versmissen en Van Grootenbreule Bij een laatste zifting houden wij Ghes quiere, Catteeuw, Vermassen, Pedroli, Ver smissen, Tack en Vandepitte. Van Ghesquiere weten wij dat hij graag weer de symbolische trui zou willen aantrek ken en dat Catteeuw, Tack en Vandepitte zich speciaal oefenden met de hoop den titel te veroveren en toch gelooven wij dat VERMASSEN het zal halen, omdat hij er tegenwoordig een schitterende forme op na houdt en zich op de bergen en in het Hellegat in zijn element zal voelen. Aan de Sportliefhebbers die de verplaat sing doen wordt dringend gevraagd de ren ners niet vooruit te duwen, zoowel in het klimmen als in het in gang zetten, dat de beste winne en niet degene die meest ge holpen worde. Wij rekenen op uwe sporti viteit De renners der Velo-Club Vive St Elooi worden verzocht zich te verkleeden in de herberg «De Vaderlander». De Zeemeeuw Oostende, in de herberg «*t Gemeentehuis». D. O. S Brugge, in de herberg «St Hubert» De Denderstreek, in «De Welkom». Vlug en Vrij, Wervik, in «De Brijke». De uitdeeling der rugnummers gebeurt van af 12 uur «In de Neerplaats». Premieuitdeeling «In de Brijke». Op den Roodenberg en den Zwartenberg zullen er bij iedere doortocht premien te verdienen vallen. INGESCHREVEN RENNERS. V. C. «Vive St Elooi»: Alfons Ghesquiere André Defoordt. G. Christiaens, Jer. France Jules Lowie, Ern. Planckaert. Noël Declercq Felicien Vervaecke. Albert Bekaert. Cyriel Van Overberghe. Gaston Rebry. Michel De kee, Jer. Dufromont, Octaaf Verbeke, Mar cel Van Houtte, M. Barhé, Cesar Paepens Jer. Duquenne. Michel Descamps, André Hal- laen, L. Mistriaen, Jos. Knockaert, Ars. Ver schelden, Remi Cappoen, Omer Tack, Ger Balducq, Fl. Litière, Maat. Lacante, Jer. Ver beke, Alb Leersnijder, Aug De Jonckeere, Richard Depoorter, Noël Windels, Charles Belaen, Cyriel Catteeuw, Oscar Lefever, Mar cel Rosseel, Roger Dujardin, Omer Debels, Paul Salomez, A. Vansteenkiste, Nest. Degry- ze, Michel Muylle, Henri Clement, Jan De- man, Charles Catteeuw, Albert Sercu, Alb. Vandenbroele, Remi Van Houtte, Coussens. «Vlug en Vrij» Wervik: Michel Catteeuw, Remi Decroix, Albert Vandaele, Ed. Van- slembroeck. D. O. S. Brugge Aimé Lievens, Marcel Claeys, Maurits Willems, Marcel Van Way- enberghe. «De Denderstreek»: Camiel Vermassen, Ro bert Van Grootenbreule, Gaston Versmissen, Albert Schellinck. twee plaatsen voorbeh.). «Zeemeeuw» Oostende Pol Maes, Camiel Van Iseghem, Emiel David, Henri Vancouil- lie, Oscar Depuydt, Albert Ghesquiere, Julien Demolder, Julien Lingier, Cyriel Tromme- leyn, Robert Van Raepenbusch. Afzonderlijken Hector Dekeerschieter, Achiel Michiels, Omer Vanmalle, Emiel Van depitte, Remi Hendrickx, Camiel Lapère, G. Denys, Lucien Vlaemynck, Emiel Decroix, Leon Decapelle, Albert Rosseel, René Pedroli. VERMASSEN KOMT REEDS ZATERDAG. De goede renner Vermassen heeft aan H. Albert Bafcop een kaart gestuurd om te mel den dat hij reeds Zaterdag I 3 Febr. te Po- peringe zou toekomen (dit te 10 u. 40) om te voren eens den ritweg te gaan verkennen. CHEVROLET, 4 cyl. 2 portieren, jaar 1928. CHEVROLET, 6 cyl., Camionnette, 1929. CHEVROLET, 6 cyl. Benne Basculante. Auto-Corbillard RENAULT. -«»- ■MEVROUW, MEJUFFF.R, Koopt uw hoed in Alle model-, rouw- en fantasiehoeden - LATTENSPLIJTER voor Steenvoorde. De noodige ingangspapieren kunnen verkre gen worden. Zich wenden bij Robert Briche, 7 7, rue de Carnot, Steenvoorde. QOEDE MEID, kunnende strijken, voor bin nendienst in Kliniek. Inlichtingen te be komen 42, Statiestraat, Meenen. LOO, 11 Feb. Boter, 23 eieren 0.40. POPERINGHE, 12 Feb. Tarwe, 137 Rogge» 132 Haver, 109 aardappelen, 38 boter 22-24.00 eieren 0.43 hoppe 1936 balen kooper 550, verkooper 565 in cultuur 500-550 fr. TER VERLICHTING VAN PIJN. Indien gij lijdt aan Rheumatiek, Heupjicht rekkingen. Kneuzingen en alle Spierpijnen, Rugpijn, Verkoudheden op de Borst, Ver ziet de aankondiging van Liniment Sloan op de 4' pagina van dit blad. Nadat gij deze gelezen hebt, zult gij niet aarzelen om Lini ment Sloan te gebruiken, het middel dat aan duizenden menschen verlichting heeft ge bracht. JONGE DOCHTER, van den buiten, voor zien van getuigschrift, goed gedrag en eerlijk, vraagt plaatsen in stad voor wasch en kuischen, drie tot vier dagen per week. Adres ten bureele. Gij hoest, de slijmen benauwen U meer en meer. Wacht niet langer, morgen kan het bronchiet zijn, die chronisch worden kan. Neem vandaag nog Akker's Abdijsiroop, overbekend door haar eigenschappen de taaie slijmen op te Tossen en de hoest te genezen. Ze werkt reeds vanaf den eersten lepel en vannacht kan Uw slaap rustig zijn, vrij van benauwd heden. Abdijsiroop lost de slijmen en stopt den hoest. Uw ademhalingsor ganen vinden al hun veerkracht terug. Het werkzaamste geneesmiddel bij: AKKER Alle Apotheken. 230 Grom fr. 15.50# 500 Gr. fr. 26 50 1000 Gr. fr. 42-. ö'j oe post TEciSO RINGEN KETTINGEN ARMBANDEN HALSSNOEREN BORSTSPELDEN ENZ ZILVEREN EN WIT METALEN TAFELGERiE F BROCHEN. OORRINGEN PARUREN GROOTE KEUS DIAMANTEN RINGEN VERANDERINGEN en HERSTELLINGEN IN ALLEN AARD DANS DU 'C)\: /-""""S. DEDE

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1937 | | pagina 4