Èm - u KOOPT voor den OPSLAG ZEELAND! A'S OE IIIEIHg 'Wil* BCrisis BREUK-BUIKBANDEN voeders waarborgen succes Groote keus van JVIeabelpapier SNUIF Plu f^oï du '^QCüt^hoüf?, OORPROTHESIS L'AURIVIBRIL iANKER Het goede adres esses^bbess^i; VERDONCK-MINNE, ZONEN Brandkasten (Coffres-Forts) Bauche ALFONS VERFAILLIE 750 a 3000 frank WERK Voor Uwe VERPLAATSINGEN BURGERSTAND VAN KOFFIES MARKTPRIJZEN VEiO-CLUB-WATOU 1933 Het belang der Vl voeding bij het opkweeken \___y van dieren NIEUWE ALLER MERKEN Fabriek te Brussel. 53" Bijhuis in Belgic. IEPER - 4, TEMPELSTRAAT. OPEN DEN GAN3CHEN ZOMZS \G IN DE GOUDEN SPADE Boterstraat, 52 IEPER Tel. 201. CORNETTE-SABBE KOMT ZIEN GELDVERDIENEN HUIS MARCEL PERMANENTEN PERMANENTEN MET DOOM BREISTERS BELANGRIJK BERICHT VROUW We VANDERBEKE EEN AUTOBUS AUTO FORD 1 WIJNHANDEL VERZEKERINGEN DRY-MASH A het legmeel dat niet alleen veel eieren doet leggen maar ook uwe beesten in prima-conditie houdt. VITALACTINE het vitaminen rijke kuikenop- fokvoer, met levertraan, boter, melk en gist. VIROQUARTSOL het onmisbare minerale grit, en combinatie van D. vitaminen, kalk, ijzer en jodium. ROOMSCHILFERS het ideale melkvee voeder 30/32 eiwit en vet. TE VERKRIJGEN MAURICE LARIDON Maria Dooghelaan, 7, DIKSMUIDE. W E R V I K WONDERBAAR NOEMT MEN DE POEDERS VAN HET[ t&gj&n a/le zenuwpijnen jm Hoofd -cn Zenuwpijnen, Tandpijn, Griep Pijnlijke maandstonden MET WIT KRUIS X MET WIT KRUIS X MISGROEIINGEN IEPER VEURNE Den 1" Zondag van ieder maand* in 't Hotel de France, Statleplaate, van 9 tot 11 nren. I— 18 DECEMBER 1932. N' 51. Bladz. 7. POPERINGE, van 9 tot 15 December 1932. Geboorten. 463. Goudenhooft Anna, d. v. Georges en Lozie Lucie, Bethunestr. 464. Deroo Brigltta, d. v. André en Paes- echesoone Maria, Proven. 465. Caron Gilbert, z. v. Jerome en Declerck Simonne, Abeelestatiestr. 466. Quaghebeur An- dréa, d. v. Maurice en Desmarets Marga- reta, Dikkebusch. 467. Beghein Marie, d. v. Joseph en Date ver Gabrielle, Beve- ren-IJzer. 463. Parret Marie, d. v. Hen ri en Vandamme Maria, Wormhout. Pr. 469. Jacob Sylveer, z. v. Maurice en De- mcy Juliana, Abeelesteenweg. 470. Bul- ckaert Léa, d. v. Cyrllle en Couwet Maria. Komstraat. 471. Leuwers Ivonne, d. v. Ne :tor en Logie Madeleine, Provenstw. Overlijdens. 220. Delva André. 12 d., a v. Remigius en Declerck Augusta, Brug- ges.r. 221. Monkerhey Nestor, 43 j., echtg. van Vansteckelman Adrienne, Ieper- Btraat. 222. Bogaert Henri, 82 j., z. b., wed van Beers Euphrasie, Gasthuis. 223. Pollen tier Fa via, 43 J., echtg. van Criem Emilius, Bruggestraat. 224. Du- maez Pliarailde, 68 j„ echtg. van Cappe- laere Henri, Werfstraat. Huwelijk. 107. Vanhee Roger, markt kramer en Muylaert Jeanne, fabriekwerk- eter, b. v, Poperinge. Bc'often. 144. Wulleman Maurice, beenhouwer v. Woesten en Deraeve Ger- maine, z. b. v. Pop. 145. Trioen Louis, landwerker v. Boeschepe en Jacob Made leine, dienstmeid v. Poneringe. 146. De- clercq Emiel, beeldhouwer en Dequeker Augusta, z. b., b. v. Poperinge. IltJIS GESTICHT IN 1836 FUN ZUIVER GEZOND KRACHTIG SPAARZAAM! Dit zijn de hoedanigheden der van «'T PARADIJS», C iRl'ANT Z' Te verkrijgen in alle kruidenierswinkels TETWE BEDIENING IEPER, van 8 tot 14 December 1932. Geboorten, De Block Llliane, Recol- lettenpoort. Garreyn Yolande, Hoorn werk, 22. Kesteloot Lucien, Esplanade. 8 S'moens Roland, Rljsselsteenweg, 58 Overlijdens. Sambaere Elisa, 47 j.. huishoudster, echtg. Talon Valère, M. Frenchl3an, 7. Duyck Marie, 59 J., z. b„ echt. Demeyere Theophiel, Poperlnge- steenweg, 8. Devooght Hildegonde, 9 J., Bruggesteenweg, 84. Devooght Evarist, 42 j„ steenkapper, echtg. Bensly Cellna, Bruggesteenweg, 84. Masure Honoré, 55 jhoefsmid, wed. Baelen Euphrasie, Lange Torhoutstraat, 25. Staessen Hen. ricus, 47 j., fabriekwerker, ongeh., Lange Torhoutstraat, 25. Benoit Marie-Loulse, 47 j„ ongeh., Poperlngesteenweg, 8. Verschaeve August, 74 J„ echtg. Morent Lucie, Lange Torhoutstraat, 25. Huwelijk. Stampers René, handelaar te Loos (Fr.) en Mesdom Joanna, z. b. te leper. IN DE ZILVEREN SCHAAR (bij de Groote Bazar) RAPH. PANNEKOUCKE aangenomen kleermaker der Spoorwegen leeraar aan de Eeroepsschool te leper, 12, BOTERSTRAAT, IEPER, levert aan genadige prijzen en in korten tijd: Kleederen naar maat voor Heeren en Damen - Priesterkleederen - Confec- tiën - Werkkleederen. 5 Korting voor Kroostrijke Gezinnen en Staatsbedienden. ROUW IN 12 UREN. DIKSMUIDE, van 8 tot 14 December. Geboorten. Willy Pattyn, z. v. Julien en Adriana Vandenabeele. Paul De Tol- lenaere, z. v. Maurice en Suzanna De- keyser. Overlijdens. Louis Reynaeri, 31 j Bchi.dergast, ongeh. Willy Pattyn, 5 d., z. v. Julien en Adriana Vandenabeele. Borny Augustus, 58 j., werkman, ongeh. KORTEMARK, van 8 tot 15 Dec. 1932. Geboorten. Cordy Georgette, d. v. Jules en Dosquet Irma. Paepe Marie, d. v. André en Tyvaert Helena. Overlijdens. Huyst Lucien, 2 m., z. v. Jules. Devulder Emelie, 76 j., ongeh. Goddeyne Juliaan, 14 d., z. v. Camiel. Ameel Juliaan, 82 j., wed. v. Vanou- tryve Maris. Huwelijk. Degriech Gentiel v. Wer ken en Van Elslander Malvina. STADEN. van 8 tot 15 December 1932. Geboorten. Assez Oscar en Emma, z. en d. v. Odiel en Verschaeve Magda- lena. Deprez Roger, z. v. Camiel en Vandsnbulcke Julia. Vanslambrouck Godslieva, d. v. Remi en Dobbsls Mar- garetha. Muylle Frans, z. v. Aloïse en Bruvier Esther. Huwelijksafkondiging. Bouttelisier Gerardus. metser te Staden met Puype Julia, landbouwster te Houthulst. KOMEN, van 8 tot 15 December 1932. Geboor en. Goemaere Monica, Gods huisstraat, 45. Verfaille Pe.rus, Ten B-iele. 33. Lefere Jozef. Vredestr., 10 Huwelijken. Desaudrie Luciaan en Schatte Maria. Deldicque Pol en Dau chy Maria. VLAM E RUNG E, maand November 1932. Geboorten. Hoflack Lena, d. v. Gus- taaf en Maria Bondue. Demey Slmon- ne, d. v. Henri en Godelieve Lebbs. De- lanote Matheus, z. v. Sylveer en Maria Va.nraes. Vanelslander Georges, z. v. Valeer en Estelia Delaplace. Woets Dir.a, d. v. Andreas en Julia Flou. Overlijdens. Detrez Maurits, 29 j., fa. briskwsrker, echtg. van Cesarina Inge- laere. Verly Cyriel, 4 j., scholier, z. v. Camisl en Lucia tndevuyst. Cornette Lucia, 75 j., huishoudster, wed. van Henri Dssmedt. Verly Maria. 11 J., schoolier- s.sr, d. v. Camiel en Lucia Indsvuyst. Knockaert Constantinus, 65 j., maalders- gast, v.ed. van Emma Hennebel en echtg. van Paulina Pauwels. Vercaigne Frans, 69 j„ landgebruiker, echtg. van Eugenia Vandamme (van Brielen). Elanckaert Godelieve, 2 m„ d. v. Eric en Zoë Gru- wier (overl. te Poperinge). Wallays Ra chel, 35 J„ landbouwster, echtg. van Omer Top (overl. te Izegem). Huwelijk. Jozef Vanhove, briefdrager en Gabrielle Dierickx, fabriekwerkster. RENINGELST, van 1 Okt tot 15 Dec. Gebooretn. Boudry Maria, d. v. Theo phiel en Govaere Maria. Boudry André, z. v. Feiiclen en Mylle Emma. D'hondt Maria en Alice, d. v. Hector en Debruyne Cermaine. Carron Roger, z. v. Floren- tin en Depuydt Madeleine. Vanhaecke Michel, z. v. Charles en Leterme Gabrielle. Bril Ravmonde, d. v. Henri en Vanmee- nen Zulma. Sterfgevallen. Merlevede André. 25 J. Debacker Leonie, 73 J., wed. Nauwynck Henri. Dezuttere Henrl, 74 J., echtg. Declercq Julie. Bailleul Pieter, 77 J. Huwelijk. Room Germain en Dumor- tier Rachel, b. v. Reningelst. Verdonck Silver en Vrammout Noëmie, b. v. Renin gelst. Ollevler Jerome, v. Oostvleteren, en Marie Feryn, v. Reningelst. Vram mout Henri en Delannoy Agnes, b. v. Re ningelst. Hennebel Jerome en Pauwels Maria, b. v. Reningelst. Hosdey Jules, v. Poperinge en Carton Elvira, v. Re ningelst. Denuwelaere Gasten en Bat- teu Godelieve, b. v. Reningelst. IE3 •3S3HS29SB Beste Engelsche PEPERMINT voor N eusverstopplng Hoofdpijn Kortademing Zenuwverzwakking enz. enz. Te verkrijgen enkel in de BESTE WINKELS Vraagt het doosje met het haantje. 1» Poperinge, 16 Deo. Tarwe 78; rogge 78; haver 80; aardappelen 20; boter 18- 22; eieren gewone 0.63, kleine 0.50; hoppe (opbrengst 1932) 720 fr. leper, 10 Dec. Tarwe 66-70; rogge 58- 60; haver 80-82; brouwersgerst 83-86; voe dergerst 72-74; erwten 95-100; paardeboo- nen 90-95; aardappelen 18-22; boter 20.50- 21.50; eieren 0.77-0.80; biggen 160-225 en 7.00-7.50 den kilo; tarwestrooi 19-21; rog- gestrooi 18-21; haverstrooi 12-15; gerste- strool 13-18; weidehool 35-40; klaverhooi 42-47; luzernehool 48-52; ruw vlas 60-80; voederbeeten 50-60 de 1000 kilos. Kortrijk, 12 Dec. Witte tarwe 78-80; rogge 60; haver 78-82; paardeboonen 80- 90; gerst 68-70; hooi 35-40; strooi 15-16; aardappelen 10-13; voederbeeten 5-6; sui- kerbeeten 15; vreemd lijnzaad 100; ln- landsch lijnzaad 93; Inlandsche lijnzaad koeken 97; Amerikaansche lijnzaadkoeken 93; cocoskoeken 115; arachidekoeken 110; nitraat van Chili 99; ammoniak sulfaat 77;lijnzaadolie 157.50; vlas der Leie 40- 120; wit vlas 700-2300; vlas op den grond geroot 525-600; ruw werk 210-275; fijn werk 275-375; v.ude suikr oonen 6T nieuwe id. 70; tarwebloem 10; inland sche zemelen 67; gorte zemelen 66; boter 20-21; eieren 0.70-0.75; Turksche tarwe Plata 53; ld. Cinquantino 68. VEEMARKT. Te koop gestelde die ren 311; 118 koeien, op voet 4.0C; 113 vaar zen, ld. 5.00; 37 stieren, ld. 4.25; 43 ossen, id. 5.00. Diksmuidc, 12 Dec. Boter 20-21.50; eieren 0.70-0.75; aardappelen 10-12; tar we 80; rogge 56-60; haver 82-85; gerst 80- 84; strooi 10-12; hooi 35; baeten 35-40. Uocselare, 13 Dec. Tarwe 75; rogge 56; haver 78; maïs Plata 55; ld. Cinquanti no 65; boekweit 112; voeder-, zomer- en wintergerst 62; erwten 92; paardeboonen 95; lijnzaad 103; lijnmeel 101; vlas, in strooi 80-100; geakkerd vlas 85; voeder beeten 3.50; aardappelen: roode ster en Industries 12-13; klaverzaad 1200; tarwe strooi 18; roggestrooi 11; haverstrooi 10; weidehooi 25; klaverhooi 30; luzernhooi 30; suikerijboonen, beschikbaar 65; nieu we 70; koolzaadolie 355; lijnzaadolie 157.50; nitraat 99; ammoniak 77; cyanamide 72.50; kalksalpeter 89; phosfaat 1.95; nitrouchou 79; Thomasslakken (scories) op wagon Charleroi 2.03; biggen 9.00-9.50 den kilo; boter 19-21; eieren 0.62-0.70; tabak 5.00. Anderlecht 13 December. VARKENS- MARKT. Te koop gesteld" 2.262 gemid delde prijs per kgr. op voet, 6.25-7.25 fr. Geslachte varkens 660. Vcurne, 14 Dec. Tarwe 74-78; rogge 54-56; haver 76-78; gerst 73-75; paarde boonen 85-90; erwten 145-150; aardappe len 18-22; voederbeeten 4.00-5.00; klaver zaad 6.00-7.00; hooi 325-375; strooi 100- 130; boter 19-21; eieren 0.75-0.80; ld. van eenden 0.80; konijnen 5.00-6.00 den kilo; kiekens 10-11 id.; oude hennen 8.50 ld.; jonge duiven 5.00-6.00; jonge eenden 14- 15; oude duiven 3.00-4.00. Anderlecht, 14 Dec. VEEMARKT. Te koop gesteld: 696 ossen, den kilo op voet 4.00-5.65; 186 stieren, 3.20-4.20; 1400 koeien, 3.20-4.50. Te zamen: 2.282 stuks. Anderlecht, 15 Dec. - KALVERMARKT. Te koop gesteld: 1531 stuks. Gemiddel de prijs per kilo op voet: 4.50-8.50. Aange komen gedurende de week: 1943 stuks. FANTAI5IE-POSTKAARTEN voor Kerstdag, Nieuwjaar, enz. bij SANSEN-VANNESTE, Poperinge. tEEI3£aS!3HSEE83S"Ba9B33EÏ333B Geldige goedgekeurde told oorgangskaar- ten of Velo-Motokaarten voor vrijen in gang in Frankrijk in den loop van het jaar 1933, worden seffens ongemaakt en afgeleverd bij ALPIIONSE SITOOR, Uur werkmaker, Rousbruggestr., 17, WATOU. Eenzelvigheidskaart of carte d'identité medebrengen; alsook 1 photo van voren genomen en zonder hoofddeksel voor velo- kaart, en 2 photos voor eene motokaart. De voeding blijft steeds hoofd zaak bij het opkweeken van dieren. Niets is zoo belangrijk. Het is Immers van het allergrootste gewicht dat aan de dieren een wel bepaalde hoeveelheid voeder gegeven wordt, en dat dit voeder daarbij de noodige bestanddeelen in vereischte maat bevatte. Indien dit niet op het oog wordt gehouden, zijn de gevolgen niet zelden onberekenbaar. Door het gebruiken van ATÉ-MEEL wordt dit lastig probleem op de meest eenvoudige wijze opgelost. Tegen de laagst mogelijken prijs (elke portie kost U slechts 20 cen tlemen per dag) kunt gij daarbij de hoeveelheid voedsel verminderen. ATÉ-MEEL Immers, maakt het mogelijk dat het voedsel gemakkelijker verteerd en omgezet wordt. De uitwerking blijft nooit achterwege. Heb steeds een pakje ATÉ- MEEL voorradig, zco kunt gij ten allen tijde aan afgematte dieren, 't zij paarden, varkens of koeien, het beste voeder geven waardoor zij hun kr achten herwinnen. ATÉ-MEEL op een pachthoeve is goud waard, zoowel om zijn sterk- voedende kracht zelf, die tevens de verkoopwaarde van uw veestapel ver hoogt, als om de besparing die het meebrengt bij de voeding zelf. VERKOOPPRIJS: per dcos van ongeveer 2 Kgr. bruto gewicht per doos van ongeveer 5 Kgr. bruto gewicht per zak van ongeveer 25 Kgr. bruto gewicht 13 fr. 37 H fr. 175 fr. HOOFDDEPOT Vennootschap ATÉOS 38, Veurnestraat, Poperinge. van af 5000 frank HERSTELDE OKKASIES laagste prijzen 1) JAAR WAARBORG Het huls bevat het best ingericht atelier der streek. Alle herstellingen worden er met waar- Telefoon 261. borg, nauwkeurig afgewerkt. MUZIEKHUIS JOS. COUTTENIER, Gasthuisstraat, 50, Poperinge smsEsas UWE REGENMANTELS - GABARDIENEN - TRENCH-COATS - - DEMI-SAISONS - LEDEREN KLEEDEREN - - Volmaakte Snede Gewaarborgde Kwaliteit Prijzen buiten Concurrentie OVERZICHT VAN ENKELE PRIJZEN: Regenmantels, zeer sterk vanaf 45 Fr. Trench-Coats, gansch gevoerd en ge-olied vanaf 75 Fr. Gabardienen, gansch gevoerd, half zijde vanaf 05 Fr. GESCHENK AAN IEDER KOOPER. 1 er gelegenheid van Kerstdag en der Nieuw jaardagen, wordt er aan het publiek kenbaar gemaakt dat het Huis ALF. VERFAILLIE, Boterstraat, 52, leper, dat zich bijzonder bezig houdt met den verkoop van de dat te beginnen van den 15 December 1932 tot den 10 Januari 1933 inbegrepen, eene kor ting (Remise) van 10 °/o wordt toe ge staan op al de brandkasten welke verkocht worden binst die dagen. Onnoodig te zeggen wat de Coffre-forts Bauche is, daar er al veel in de streek gebruikt zijn. Juist daarom wil niemand nalaten eens te komen zien, daar de brandkasten tentoon zullen gesteld worden vanaf den 15 December tot den 10 Januari 1933. qui'iiiiiüiliüiitüiiimiiiiiiiiiiiiiiinimtniinnmiinimiimimnniiHniiiiiimnniiiiiniiiiiiiiiiiiiinnfimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimnniiir Ook bijzondere keus van Stoven, allerhande ijzerwaren, enz. per maanu bij U thuis verdienen. Dit biedt U de eenige Belgische Fabriek van Breimachines met haar gewaarborgde Breimachien «RAPIDE», gemonteerd met gebreveteerd vaniseur voor fijn en grol werk, Tacquart voor alle fantasien. Vraagt kosteloos kataloog met inlichtingen. Werk verzekerd per kontrakt. Kosteloos en goed aanleeren. Maatschappij RAPIDE 28-30-30a, Astridlaan, GENT, St Pieters; Brabantstraat, 104, BRUSSEL; 19, Van Maerlantstraat, ANTWERPEN; 28, Recolettenstraat, KORTRIJK. iaos3saaBaaaBBH3Ei!EazasziaB5E3 BELGISCHE FABRIEK VAN CHICOBEI WYPPELIER-TAFFIN v Statieplaats - IEPER - Telefoon 50 AANNEMER VAN ALLE VERVOER. Luxe-Auto voor ceremonien en uitstappen Luxe-Autocars van 15, 20 en 32 plaatsen Alle verhuizingen per autowagens. NAAR ALLE LANDEN. A. Auto-lijkwagen voor begrafenissen. WANHOOPT NIET MEER Uw ontmoedigend gebrek kan overmeesterd worden zon der geneesmiddelen, zonder pijn, zonder heelkundige be werking, zonder uwe bezigheden te onderbreken, door de MERKWAARDIGE UITVINDING der 11 gebreveteerd S. G. D. G., eerst met bijval beproefd door talrijke geneesheeren door doofheid aangetast, alvorens aan het publiek aangeboden te worden. Komt dus in alle vertrouwen den specialist gehoorgeleerde bezoeken die U KOSTELOOS zal ontvangen en U eene kostelooze bewijsvoering zal doen gedurende de maand DECEMBER, van 9 V, tot 2 u. te: KORTRIJK, Maandag 19, Hotel des Flanders, 6, Statieplaats. IEPER, Woensdag 21, Hótel Continental (rechtover de Statie). Let wel op den Naam, den Datum en het Adres van het Hotel. N. B. - Te BRUSSEL, in den Zetel van de AURIVIBRIL 9, .Generaal Gratrystraat, 9, op overeen te komen uren. Sterke en gunstig gekende Vlaamsche Verzekeringsmaatschappij zoekt HOOFD AGENTEN en AGENTEN voor Poperinge, leper, Meenen, Roosbrugge en omliggen de gemeenten. Kosteloos op de hoogte gebracht door Opziener. Voor alle inlichtingen schrijven aan M. A. NEYKINCK, H. Hertlaan, 15, OOSTENDE. MAAKT EEN REIS MET «KOSMOS» NAAR NICE op 22 Februari of 11 April e.k. Vraagt inlichtingen bij PAUL VAN BRUVAFNE. 16, Noordstraat, POPERIN GE, agent van Kosmos voor Poperinge en omliggende. F^pMmniHmHiniiiiiimiffHHnümiii—iHHiwnnmwiHniiMn"—™^ Boterstraat, 20, IEPER specialiteit van 50 frank alles inbegrepen knippen, wasschen, mise en plis. Spoedige bediening. iilII!ll!lllll!!llli!lllllllllllll!!IIIIHIIIIinillll!lll!lllll!lllllllll!lll!llini!i!IIIIIII!llt TEN TITEL VAN REKLAAM van 50 frank te beginnen. Goeden uitslag verzekerd en verzorgd werk. HUIS BOLLAERT-DEGRAEVE Maloulaan, 45, leper. - Tel. 498. Vraagt dag en uur op voorhand. iRMBBiiuBaaaSE^iaBaBtsaaiiBa SAYETTE UW BELANG I UW VOORDEEL 1 UW VERKOOP I hangt af van de brel- wol die U gebruikt. NIETS overtreft de wollen van BRYANT noch in prijs, noch in kwaliteit. Probeert ze. Onmiddellijke leve ringen. DAARBIJ kostelooze herstellings- dienst, van alle mer ken ronde en platte. Naalden, verwissel- stukken, enz. BRYANT 24, Meenenstr., YPER. NAAI- MACHIENEN da Beste I Algemeen en eenig Vertegenwoordiger voor gansch Belgie: J. Verhaeghe- Dekaets Steendam, 38, Gent Tel. 13663 Voortoerkoopcrt vraagt onze voorwaarden IN DE VIER SEIZOENEN en ZOON Casselstraat - 7 - Poperinge MANTELS voor DAMES en JUF FERS, gereed gemaakt, in pane en pluche. ZWARTE MANTELS en KLEE DEREN, voor trouw en rouw. Beziet onze laatste MODEKLEU REN. De mantels vanaf 150 tot 195 fr. Korte panen frakjes op 60 en 70 lengte, geheel gevoerd en afgeboord. FOURRUREN en BANDEN. ENGELSCHE PARDESSUS voor mannen, de schoonste dat men vin den kan, aan 425 fr. Beste blauwe RATINE FRAKJES voor knechtjes en meisjes. KOSTÜMEN - BROEKS - RE GENMANTELS en SCHORTEN. Magazijn is altijd open. HILAIKE HUYGHE, Hotel de la Mer sagerieGroote Markt, Poperinge, laat weten dat van heden bij hem te verkrij gen is LIJKWAGENS voor stad en omliggende. Tel. 10. voor alle diensten, zooals: bruiloften, be gravingen, verhuizingen, enz. voor Mannen en Vrouwen t'huis per gezegeld kontrakt op onze 1933 model REX EN ME TEOR JACQARD BREIMACHINES, laatste Systeem. Nieuwe verbeterde. Met 10 JAAR GARANTIE. AANLEE RING GRATIS T'HUIS van 3 tot 6 dagen. KOOPT ELDERS NIET zonder onze SPECIALE VOORWAARDEN te kennen. Machines van alle prij zen, betaaltbaar met levering, en zen, betaalbaar V*. met levering, en reste over 12 maanden, ofwel komp- tant volgens wensch. Altijd machines beschikbaar voor onmiddelijke leve ring. Komt zien (wij vergoeden de reis kosten bij een aankoop) of schrijft voor kostelooze kataloog. HUIS BRYANT 24 Meenenstraat IEPER DOOR OORZAAK VAN VERTREK: 4 plaatsen, binnenstuur. Zich wenden: Diksniuidestraat, 93, IEPER. I H. CUVELIER Fils I HAUBOURDIN (Noord-Frankrijk 3 Vertegenwoordiger voor ji POPERINGE en OMSTREKEN ALBERT BAERT Noordstraat, 13, POPERINGE EMIEL DECROCK, Statie, POPERIN GE, brengt ter kennis aan het geacht publiek dat hij alle ivizcn aanvaardt, naar binnen of buitenland, alsook Brui loften, met praohtigen nieuwen Autobus van 20 tot 32 plaatsen. Zeer voordeel Ige prijzen. ISBBHBE3BS3BBBBEaBHBDEBBSBBB Zeer voorname en ernstige maatschap- pij van Verzekeringen: leven, kinderen dotatie, brand en ongevallen, zoekt trou we plaatselijke AGENTEN voor Gewest Poperinge en leper. Zeer schoone bijverdienste. Schrijven ter drukkerij van 't blad, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. Alvorens een Aankoop, Verkoop of Ruiling te doen van een Okkasie-Auto wendt U in volle vertrouwen tot het alomgekende Huls P. DEMEULENAERE-ROOSE Beverensteenweg, 75, Roeseiare Telefoon 87. U kunt er altijd allerhande merken van okkasie-autos vinden. Van alle model len en merken. Tegenwoordig in de ga rage ter verkooping of ruiling: 1 binnenstuur Nash1932, 7 plaatsen 1 binnenstuur Oakland 6 cyL 1930 1 binnenstuur «Ford», 18 P, K. 1930 1 binnenstuur «La Salie», 8 cyl. in V 192S 1 binnenstuur Oldsmobile 6 cyl. 1928 1 binnenstuur «Master Buick», 6 cyL 1928 1 binnenst. RenaultV. 3T. 1930. 7 pL 1 binnenstuur Citroen4 cyL 1930 1 binnenstuur «Renault», 6 cyl. 1929 1 binnenst. «Citroen», 6-6F. (Berline) 1930 1 binnenstuur «Renault», 6 P.K. 1927 1 binnenstuur Fiat Type 501, 8 H. P. 1 binnenstuur Peugeot5 P. K., 1926 1 binnenstuur «Fiat», 6 cyl. 1929 1 binnenstuur «Citroën», B. 14, 1927 1 Torpédo Citroën 5 H. P., Tréfie. Ook te verkrijgen: Camionetten «Ford», model T. T„ en wisselstukken aller mer ken. Materiaal voor het maken van re- morquen van 500 kgr. tot 10 ton. Voor alles wat J noodig hebt in: SLAAPKAMERS EETPLAATSEN Alle aparte MEUBELS ENGELSCHE BEDDEN MATRASSEN ZETELS CLUBS SPIEGELS KINDERRIJTUIGEN Wollen katoenen DEKENS Gewatteerde BEDSPREIEN NAAIMACHIENEN WASCHMACHIENEN Huis G. Lecoutere-Couvreur 19-21, OOIEVAARSTRAAT, 19-21 Spreekdr. 218 Komen Mits een kleine verhooging kunt TT ook alles bekomen met gemak van betalen! - Vraagt heden nog onze prijslijst - 5% korting voor Kroostrijke Gezinnen - - en zending overal vrachtvrij. - - IM ALLE APOTHEKEN IM DOQ2EN vam 4,11en2ofr. bij SANSEN-VANNESTE Gasthuisstraat - 15 - Poperinge VOOR ALLE AFWIJKINGEN DER ORGANEN EN VOOR ZWAARLIJVIGE PERSONEN ORTHOPEDISCHE APPARATEN VOOR RUGGRAATMISGROEHNO KROMME BEENEN STOMPVOETEN H. SERRUYSLAAN, 7, OOSTENDE KOSTELOOZE RAADPLEGINGEN TE: Ieder 2* en 4* Zaterdag der maand, in ons bijhuis: Korte Torboutstraat, 16, van 9 tot II nren.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1932 | | pagina 7