SPORT BeOarlogstoestand inChina ft. VLAAMSCHE VOETBALBOND 'X MAARSCHALK WU-PEI-FU HOE KAN MEN DE MOSSEN VERDELGEN IN DE WEIDEN? UITSLAGEN VAN ZONDAG Tweede Afdeeling Bevordering. S. K. Roeslare F. C. Roeselare 0—1 C. S. leper F. C. Izegem 3—5 F. C. Heist S. V. Rumbeke 5—2 St. Moeskroen M. E. Wakken 5—4 W. S. Lauwe R. S. Waregem gesch- Waregem Sp. St. Kortrijk 21 8. K. Zwevegem S. V. Blar.kenberge 1—5 Algemeene Rangschikking. 1. St. Moeskroen 16 13 0 3 65-22 29 2. F. C. Roeselare 16 13 2 1 38-15 27 3. Blankenberge 16 12 S 1 62-28 25 4. S. K, Roeselare 16 10 4 2 44-23 22 R. S. Waregem 15 8 5 2 41-27 18 6. Stade Kortrijk 16 3 6 2 67-26 18 7. F. C. Izegem 16 8 7 1 42-41 17 8. S. V. Rumbeke 46 6 7 3 39-37 15 9. M. E. Wakken 16 6 9 1 41-41 13 10. Waregem Sp. 15 4 2 25-41 10 11. W. S. Lauwe 15 4 9 2 32-57 10 12. S. K. Zwevegem 16 4 12 0 19-55 8 13. C. S. leper 16 1 12 3 30-63 5 14. F. C. Heist 15 1 13 1 16-85 3 Tweede Afdeeling Gewestelijk A. F. C. Tielt S. K. Vlamertinge 5—1 F. C. Poperinge S. V. Veurne 31 Middelkerke Oudenburg 7—2 R. C. De Panne F. C. Torhout 21 Nleuwpoort Wenduine 2—3 Ingelmunster Ardooie p. 20 E. G. Gistel Oostkamp 43 Algemeene Rangschikking. 1. F. C. Poperinge 16 12 1 3 72-24 27 2. F. C. Torhout 16 13 2 1 54-23 27 3. Middelkerke 16 10 4 2 57-36 22 4. R. C. De Panne 18 9 4 3 58-31 21 5. S. K. Wenduine 16 7 4 5 43-38 19 6. F. C. Tielt 15 8 5 2 45-43 18 7. E. G. Gistel 16 6 7 0 44-33 18 8. R. C. Oostkamp 16 6 9 1 32-41 13 9. Ingelmunster 16 4 9 3 35-52 11 10. Vlamertinge 15 4 9 2 33-56 10 11. S. V. Veurne 16 4 10 2 33-36 10 12. Ardooie Sp. 18 4 10 2 40-60 10 13. Nieuwooort 16 3 10 3 23-49 9 14. Ouderburg 16 2 11 3 25-57 7 Tweede Afdeeling Gewestelijk B. Kuurne Sp. Deerlijk Sp. 11 B. S. Avelgem U. S. Dottenijs 2—0 S. K. Geluwe A. A. Moeskrosn 14 Toek. Meenen Wevelgem Sp. 41 F. G. Komen. R. C. Harelbske 5—5 S. C. Le Bizet S. V. Kortrijk 7—1 Algemeene Rangschikking. 1. R. C. Harelbtke 15 11 2 2 55-22 24 2. A. Mcetkroen 15 10 3 2 49-21 22 3. Wervik Sp. 14 8 4 2 38-32 18 4. Dottenijs 14 7 5 2 37-31 16 5. S. C. Le Bizet 14 8 6 0 28-38 16 6. S. K. Geluwe 15 6 0 3 32-29 15 7. F. C. Komen 15 7 7 1 43-43 15 8. Deerlijk Sp. 15 5 6 4 45-33 14 9. Kuurne Sp. 15 6 7 3 32-36 13 10. B. S. Avelgem 14 4 8 2 29-55 10 11. F. C. Meenen 13 4 8 1 21-32 9 12. Wevelgem Sn. 14 3 8 3 29-44 9 13. S. V. Kortriik 15 2 10 3 25-47 7 Derde Afdeeling A. A. V. Oudenburg S. K. Wenduine 4—1 F. C. Meulsbeke S. C. Diksmuide 111 E. G. Gistel Middelkerke 3—4 S. K. Torhout F. C. Torhout 00 Derde Afdeeling B. S. V. Moorslede Rac. Wervik 01 Verbr. Wevelgem S. K. Besslare 05 Aalbeke Sp. Rekkem Sp. 33 St. Meenen G. S. Moorslede 73 Marke S. C. Moorsele 41 Herzeeuw U. S. Rollsgem 51 Derde Afdeeling Bijzondere B. F. C. Roeselare Ingelmunster 110 Kuurne Sp. C. S. leper 41 F. C. Tielt S. V. Rumbeke 12—0 Komen Wervik Sp. 24 S. K. Roeselare F. C. Poperinge uitg. Vierde Afdeeling Bijzondere A. Vr. Woumen S. K. Torhout 02 S. V. Veurne W. S. Adinkerke 0—3 Ravemjde R. C. De Panne 5—4 Koekelare Nieuwpoort 51 Mariakerke V. V. Koksljde 51 Vierde Afdeeling Bijzondere B. S. K. Vlamertinge S. K. Geluwe 00 S. C. Le Bizet Moorslede 22 Juniors _J. Stade Moeskroen C. S. leper 20 co» VOETBALKRONIEK DE Beroep 48. Speler Veys Jean, van S. K. VTameriioge, tegen beslissing P. C. West-Vlaandc-en. Aanwezig: M. Foil (P. C. W.-VL). Verontschuldigd: M. Debeuf, scheidsr. werd, doch rich schitterend uit den slag trok. Als geheel heeft de ontmoeting geen fei len indruk gelaten. Hieruit mag echter niet afgeleid worden dat ons elftal minder in kondltie was. Onze gewone opstelling had het ongetwijfeld veel beter gedaan. En nagenoeg op één helft spelen is zeker niet bevorderlijk voor de spanning. Een partij dient giijk op te gaan om de volle maat toe te laten. Vermits Torhout na dapper verweer be zweek tegen De Panne, komt ons elftal aan de leiding. Dit verhoogt nog het be. Aangezien d>* feiten bewezen blijrea zooals zij in eersten aanieg blijven vast- Jf* van de ontmoeting Poperinge-Tor gesteld Bijgevolg bekrachtigt het Beroepseoml- teit de beslissing van P. C. West-Vlaan- deren. De speler Veys Jean van S, K. Vla mertinge wordt gesehorst van 18 tot 20 December 1937. Het beroep wordt ijdel verklaard. De boete van 40 fr. en de kosten worden ten laste gelegd van beroeper. Aangezien Veys Jean geschorst werd van 18 tot 20 December, en Torhout op 28 November te Vlamertinge verloor, blijft alles als voorheen: S. K. Vlamertinge- F. C. Torhout: 4-3. ALGEMEEN KLASSEMENT VAN DE RETURNMATCHEN NA DE 3' MATCH 1. Poperinge 2. Middelkerke 3. De Panne 4 Gistel 5. Torhout G. Ingelmunster 7. Wenduine 8. Oostkamp 9. Tielt 10. Ardooie 11. Nieuwpoort 12. Veurne 13. Vlamertinge 14. Oudenburg 14- 4 17- 5 9- 3 13- 5 10- 2 6- 4 6- 9 9-11 10-13 2- 5 6-11 3-10 5-18 3-15 HOE WAREN DE UITSLAGEN BIJ HEENRONDE Tielt-Ardoole 4-3; Foperinge-Wenduine 3-1; De Panne-Vlamertinge 9-1; Ingel- munstsr-Veurne 2-1; Middelkerke-Oost- [kamp 6-1; Gistel-Torhout 2-3; Nieuw- poort-Oudenburg 2-2. ONZEN KONKURRENT VOOR ZONDAG S. K. WENDUINE Zoo komen we aan nummer 4 onzer re turnmatchen. We moeten heden'onze verst afgelegm divisie-kameraden gaan bezoe ken. Wenduine ligt langs de kust weg, een goeie Cl km. van Poperinge verwij derd. Laten we even Wenduine's palmares openslaan en toezien. Ze staan in de hui dige rangschikking de 5" gerangschikt met 16-7-4-5-43-39-19. Bijlange zoo slecht niet. Hun goalgemiddelts is van 1,1. Hoe heb ben ze zich tot nu toe uit den slag ge trokken. Thuis wonnen ze 3 matchen; met 2-1 op Ingelmunster, 8-4 cp Veurne en 5-3 op Middelkerke. Ze verloren er 2: De Panne (3-1) en Torhout (5-2) en speelden drawn tegen Nieuwpoort en Vlamertinge, 2-2, 2-2. Weg van huis wonnen ze 3 matchen: 3-2 op Nieuwpoort, 3-2 op Adooie en 1-4 op Gistel. Ze verloren tegen Poperinge, Oudenburg en Oostkamp (3-1, 2-1, 2-1) en speelden 3 maal drawn: te Ingelmun ster 2-2, in De Panne 3-3, en te Tielt 2-2. Er zitten daar mooie uitslagen in, en er zitten ook slechte in. Wenduine venoor dus op de 14 punten die bij hen thuis te winnen waren, 6 pun ten. Wat niet veel is... doch veel te veel omdat we er van denken zouden dat ze Poperinge Zondag kunnen kloppen. Ten andere, Poperinge mag niet verliezen wil het blijven waar het is, want iets is vast en zeker, namelijk: Zoo Wenduine het b. v. tegen de Keikoppen bolwerken kan dan zijn we én 't kampioenschap niet waard én zijn we 't kwijt, tot groote vreugde van Torhout dat spijts alles roch benieuwd zal zijn op den uitslag van Zon dag namiddag. We'.ke zijn de herinneringen die ons uit die match der heenronds.; overgebleven zijn. Wenduine zit nog een beetje in de mouw van Poperinge (en vice versa ook) omdat het de eerste ploeg was die de een- zelvigheidskaarten van alle spslers op- eischte! Natuurlijk hadden allen ze niet bij... en die moesten hun handteeken plaatsen langs den achterkant van het scheid-rechtersblad... Enfin... om kort te gaan, 5 spelers moesten naar Brugge hun gaan laten identificeren, en ze kregen elk €€!1 b3€tc! De match zelf had niet veel om het lijf. t Waren al sportieve jongens en de ver dediging was 't best van hun ploeg. Zoo kon onze voorlijn toch 3 maal den keeper 't nakijken geven, wijl we aan voor de eerste maal van 't seizcen kennis maak ten, met den sindsdien zoo klassiek ge worden u p nalty tot troost van hen die er in 't zw.-et hun's aanschijns geen bin nenkregen en waarmee den arDiter com passie kreeg Zondag 11. bij 't vernemen der neder laag van Torhout deed 't gerucht de ronde als zou Vlamertinge verloren zijn met 0-5 tegen Torhout om gespeeld te hebben met een gestraften sp:ler: Jean Veys. Dat is echter absoluut geen waar, daar Veys, die inderdaad voor die Zondag ge straft was, in beroep gegaan is. Dei in be roep gaan van hem valt evenmin te be twijfelen aangezien de beslissing gevallen is onder Beroep 43, in öe Ambtelijke Be richten van «Sportleven» (17-12-37) dat verklaart; OOK EEN K. Men kent het schitterend re cord geves tigd door Union Sint Gillis, die het op zienbarend krachttoertje verwezenlijkte 60 kompetitiewedstrijden te spelen zonder te worden geklopt. De Engelsche Club Boadstone heeft op haar beurt iets ge presteerd, dat cphef zal maken in de voet balwereld, namelijk een voetbalwedstrijd winnen na... 58 achtereenvolgende neder lagen te hebben geleden. De laatste zestig wedstrijden van Boadstone gaven volgen de cijfers: G. G. G. V. V. T. 60 1 1 68 26 360 V/ie klopt dat re kord? NOG DE LANDENMATCH ZWITSERLAND—ITALIË Op 31 Oktober jl. speelden Zwitserland en Italië 2-2 onbeslist te Genève. Deze match kwam in aanmerking voor den Europa-beker. Doch zooals wij het reeds aankondigden hadci'n de Italianen een klacht neergelegd omdat in de Zwitser- sche ploeg de Rus Wallacek opgesteld was, wie: geval van naturalisatie nog aanhan gig was. En deze klacht werd nu döor de F.I.F.A. aanvaard, vooral dat de naturalisatie van Wallacek door de Zwitsersche Regeering niet toegestaan werd. Zoodat Italië zijn match tegen Zwitser land gewonnen heeft. ITAT IE-COSTENRIJK OP 27 FEBRUARI Geruchten doen de ronde dat er op 27 Februari a. s. een ontmoeting tusschen Italië en Oostenrijk zou doorgaan. Doch waar? De Italianen zijn akkoord voor Mi laan. De Oostenrijkers willen echter te Weenen spelen, omdat de laatste match tusschen beide landen er doorging en ten gevolge incidenten moest geschorst wor den. De Oostenrijksche bond deed zelfs geen ontvangst, vermits de plaatsen moes ten terug betaald worden. Indien er geen bevredigende oplossing gevonden wordt, zullen de Italianen voor 27 Februari de ploeg van Franco-Spanje uitnoodigen. VOORUITZICHTEN II' AFDEELING BEVORDERING. S. V. BLANKENBERGE C. S. leper. II' AFDEELING GEWEST El UK A. ARDOOIE Sp. F. C. Tielt. S. K. Wenduine F. C. POPERINGE. S. K. Vlamertinge R. C. DE PANNE. S. V. VEURNE S. V. Ingelmunster. R. C. Oostkamp G. S. MIDDELKERKE. F. C. TORHOUT E. G. Gistel. OUDENBURG NIEUWPOORT. II' AFDEELING GEWF.STEI1JK B. S. V. KORTRIJK F. C. Meenen. WEVELGEM SP. S. K. Geluwe. B. S. Avelgem WERVIK SP. DEERLIJK SP. S. C. LE BIZET. A. A. MOESKROEN Kuurne Sp. R. C. HARELBEKE U. S. Dottenijs. co» C. S. IEPER C. S. leper 35 F. C. Izegem. TWEEDE AFDEELING. Het noodlot schijnt die. rood-witten te vervolgen, want iedere toeschouwer die de Iepersche ploeg tegen Izegem aan 't werk zag, zal toch moeten bekennen dat hij ineer dan een 5-3 nederlaag verdiende. In de eerste speelhelft werd er nochtans niet slecht ge speeld en toch konden de bezoekers vier maal den weg der netten vinden, zonder dat de Ieperlingcn er iets konden aan doen. In het laatste kwart voor de rust keerden de rollen en weldra werd het 2-4 door toedoen van Eeddeleem en Godderis. Na de herneming stond er maar een enkel elftal op het veld, of in andere woorden uitgedrukt: Izegem had niet veel meer in de pap te brokken, aoch 't was al boter aan de galg. De kans was niet meê en 't is enkel op hoekschop dat Ververeken den stand op 3-4 kon brengen. Volgde dan een bombardement in regel van de Izegem- sche kooi. Ieder cogenblik dacht men den gelijkmaker geboren, maar ieder maal was er een been of lichaam in den weg om het gtvaar af te wenden. Op uitschieten van den bezoekenden centervoor brachten de tegenstrevers de scoor op 3-5. Dat was de genadeslag voor de rood-witten. die even wel ruimschoots het gelijke spel verdien den. Zondag gaat het tegen S. V. Blan kenberg®, dat kansrijk met 5-4 den inzet der partij in de heenronde bemachtigde. Zou er aan de zeekust iets voor rood-wit te verdienen zijn? Wij twijfelen er aan, alhoewel de kritieke toestand de rood witte ploeg tot onverwachte uitslagen kan lelden. DERDE SPECIAAL kom* van Kuurne terug, 4—1 geslagen. Deze uitslag is ietwat tegen de verwachtingen en 't belooft m alle geval niet voor de ontmoeting tegen F. C. Roeselare. De JUNIORS moeten slechts met 3-0 van Stade Moeskroen onderdoen zouden wellicht tegen Stade Kortrijk tot een be vredigend resultaat kunnen geraken. De SCHOLIEREN zullen het tegen het sterke Stade Moeskroen niet kunnen bol werken. F. C. POPERINGE F. O. Foperbige 31 j. V. i eume. Velen hadden verleden Zondag tegen Veurne een hooger skoor verhoopt. Maar men verlieze niet uit het oog dat onze voorlijn sterk gewijzigd in 't veld kwam. Desmarets ziek en Priem nog steeds ge kwetst vergden het optreden van Orbie en een plaatsverschuiving die zeker wel de aanvalskracht verzwakte. De invaller bleek een bruikbare kracht te zijn, maar ande re spelers konden zich moeilijk aanpassen aan hun nieuwe plaats. Ook Lamaire werd in de eerste helft bij een botsing gekwetst en het is begrijpelijk dat hij daarna zoo effektief niet meer spelen kon. Daarbij dient ook de keeper van Veurne genoemd die vooral in de tweede helft buitenge woon knap presteerde. En deze onderschei dene faktoren werkten saam om de over winning tot 3-1 te beperken. Het is dus geen schitterende partij ge weest. Veurne voerde aanvankelijk tame lijk hoog het woord, maar veel meer dan een kortstondige demonstratie is het niet geworden. Rood en geel leidde aan de rust met een magere 1-0 voorsprong, doch doel de dadelijk na de herneming tweemaal, om dan verder afgeteekend het veld te be- heerschen. D:zo periode bezorgde ons uit stekende k:eping van Veurne's portier, die schier geen oogenbuk met rust geiatea hout op 9 Januari. Doch hierover spreken we aanstaande week. Thans staat er an der werk voor den boeg. Rood en geel maakt thans een eenlge kans om den titel te verwerven. Dit brengt de verplich ting mee zich met man en macht te weren om het beoogde doel te bereiken. Tech nisch is ons elftal zoo goed als de naaste tegenstander. Het komt thans vooral op eensgezindheid en wilskracht aan. Wenduine is reeds een zwaar proefpaard dat uit den weg dient geruimd. Vergeten we niet dat deze ontmoeting vlak na nleuwsjaardag valt. Onze spelers dienen acht ts nemen voor overdreven feestvie ren. Voortaan mag niets uit het oog ver loren worden dat de kracht van ons elf tal ongeschonden bewaren kan. Na de ont moeting te Wenduine, met rood en geel flink aan de leiding, kan gebeurlijk de schade van het nieuwjaren ingewonnen wórden. Onze kansen zijn te schoon om ze noodeloos te verspelen. En gemakkelijk is de taak zeker niet. Wie een kampioen schap winnen wil moet veel heete vuren trotseeren. III* Speciaal kreeg onverwachte rust. Wij begrijpen dat S. K. Roeselare graag zijn terrein in goeden staat hield voor den derby. En Zondag moesten er drie mat chen op gespeeld worden, wat ongetwijfeld te veel is in deze winterperiode. Vandaag verplaatsen onze reserven zich naar Rumbeke. Ook geen gemakkelijke partij en vooral niet aan huis. Het terrein is betrekkelijk klein en tamelijk hellend. Onze jonge spelers zullen zich kranig moe ten weren en misschien is een hardnekkig verweer nog niet voldoende om te Rum beke iets los te krijgen. Gelukkig zijn in voetbal altijd verrassende uitslagen mo gelijk. Wij houden eraan van deze kroniek te profiteeren om geheel de rood-gele voet balfamilie een gelukkig nieuwjaar te wen- schen. En ongetwijfeld is de verovering van het kampioenschap de hartewensch van allen, vanaf het eere-komiteit tot den nederigsten supporter aiover bestuur en spelers. Deze wsnsch is trouwens zeer goed te verwezenlijken, en niet ieder jaar zijn de karren zoo groot. KEIKOP. Heden Zondag 2 Januari 1938: te 10 u., te Rumbeke: S. V. RUMBEKE - F. C. POPERINGE II. te 2 u., te Wenduine: S. K. WENDUINE - F. C. POPERINGE I. Afreis te 11 uur. Prijs voor de sup porters: 7 fr. R. C. DE PANNE R. C. De Panne 21 F. C. Torhout. Het is opvallend hoe trouw het Panne- publiek tegenwoordig de waarde van zijn elftal nagaat; sedert enkele weken speelt Racing merkelijk beter en aanstonds ver hoogt de toeloop van het volk. Aldus was de match van verleden Zondag een waar succes, prachtig spel en groote belang stelling. Beide elftallen hebben schitte rend gespeeld en deze match kunnen we dan ook als de beste van dit seizoen rang schikken. Torhout was met ds beste inzichten naar De Panne gereisd en zette er den wedstrijd op heel scherpe wijze in, doch onze midden- en achterlijnen alsook kee per Leroy zetten zich schrap en wisten den stormloop der groentjes gedurende een vijftiental minuten af te slaan. De be zoekers geraakten er door van streek en moesten weldra aan de meerderheid der lokalen gelooven. Zelden werd hier zoo aanhoudend-snel doorgespeeld en toch bleven de doelpunten uit. De Panne con centreerde zijn aanvallen te veel op Ver- coutter die, goed bewaakt, weinig gelegen heid vond om naar 't doel te schotten. Voegen we hierbij dat beide keepers prachtig werk verrichtten en tusschenin veel geluk kenden, alswanneer ze soms op onverklaarbare wijze hunne netten veilig hielden. Met blanke scoor ging de rust in. De bezoekers dringen daarna weeral ge vaarlijk aan, maar na een tiental minu ten neemt De Panne de leiding over. Jam merlijk aarzelen onze voorspelers te veel om naar doel te kogelen. Al opeens ont snapt de groene voorhoede en Leroy kan onmogelijk opvangen (0-1 rond het half uur). Racing 'beseft het gevaar- en, flink aangemoedigd, vallen ze ernstig aan. 't Is Vandlrmsiren, die 8 minuten later de elf tallen gelijk stelt. De twee elftallen stellen daarna alles in het werk om de scoor te verhoogen en, wanneer iedereen meent dat het pleit zijn beslag heeft gekregen, rent Claus recht op deel af en met een hard en verrassend schot schenkt hij aan de Par.nenaars de verdiende overwinning enkele minuutjes voor het einde. Te mid den 'n onbeschrijfelijke geestdrift fluit scheidsrechter Debrauwer het einde van deze spannenden en heel mooien wed strijd. Zondag trekken onze spelers naar Vla mertinge en moeten daar hun 8" naeen- volgenden puntenoogst voortzetten. IV* Afdeeling liet de punten in Raver- sijde (uitslag 5-4) en speelt vandaag te gen de leiders van Mariakerke. S. V. NIEUWPOORT S. V. Nieuwpoort 23 S. K. Wenduine. Wenduine kreeg de overwinning ten ge schenke van den scheidsrechter. Nieuw poort werd het slachtoffer van een slechte leiding; voeg daarbij dat alle onkans de onze was. Wenduine had het hard te ver duren; in de tweede helft werd het letter lijk op haar doel geplakt. Het mooiste doel, door onzen linkervleugel binnenge- zonden, werd voor twijfelachtigen aard afgekeura. Er wordt gestart, zonder wind. Aan de 3* min. moet de keeper van Wenduine drie harde kogels wegwerken. 7 Minuten later teekent Wenduine een doelpunt aan. Corners worden onbenut. Aan 't half uur redt Pros op 't nippertje voor ledige kooi. Een minuut later doelt Fcr.s prachtig van op zijn hoek. De scheidsrechter duidt het midden van 't veld aan waardoor hij te kennen geeft dat hij het goedkeurt, na dien keurt hij het mooie doel af. Waarom? .Aan de 44* min. zendt Berten de gelijk maker binnen. Rust 1-1. Aan de 2* min. bij herneming deelt Wenduine. Maar Berten zendt 2 min. la ter den gelijkmaker binnen. Een mooie worsteling voor Wendugie's doel levert niets op. Op pas van Berten zendt Ray mond over de lat. Onze linkervleugel goed bezet, kent weinig geluk. Nieuwpoort is overdonderend de meerdere. Aan de 34" minuut ontsnapt Wenduine en bekomt corner die in doel omgezet wordt. Nieuw poort houdt de meerderheid tot op het einde en verliest onverdiend. Ons IV* verloor tegen Koekelare met 5—1. Heden Zondag reist ons II* naar Ou denburg en ons IV* naar Adinkerke. We wenschen hen het beste. Beste sportliefhebbers, vergeet niet dat op Oudejaarsavond door S. V. Nieuwpoort in de zaal van het Vlaamsch Huis een prachtig bal gegeven wordt. Iedereen is welkom. F. B. SPORTKRING BESELARE Verbr. Wevelgem 05 S. K. Beselare, Zondag deed Sportkring de verplaatsing naar Verbr. Wevelgem. Om 2 uur stelde de scheidsrechter beide elftallen in lijn. Het plein was slecht. Sportkring is van begin af rap maar Wevelgem die het gevaar ziet aankomen, zendt nu ook telkens den bal terug. Van weerskanten wordt alles in het werk gesteld maar geen van beiden v-n- den de netten en zoo komt de rust met 00. Na de rust doet Sportkring schoone aan vallen en gelukt er in den stand te ope nen. Nu komt Wevelgem gevaarlijk aan dringen, maar onze doelwachter die ln prachtform ls, weet alles te houden. Sport kring gelukt er in na 30 minuten spelen nr 2 binnen te zenden. Wevelgem is nu wat ontmoedigd en hiervan maakt Sport kring gebruik om nog driemaal te doelen en de match was ten einde met een ver diende overwinning voor Sportkring. Heden Zondag ontvangt Sportkring het sterke elftal uit Marke, dat aan de leiding staat. Het zal er spannen. Supporters, he den Zondag allen naar deze prachtige match. to> MATCHEN VOOR HEDEN ZONDAG Ecre-Afdeeling. R. O. Tienen S. C. Anderlecht. La Gantoise White Star. •Dar. Brussel F. C. Brugge. Un. St Gillis Beerschot A. C. Antwerp F. O. Lyra. Liersche S. K. F. C. Mechelen. Ol. C. Charleroi Standard C. L. Eerste Afdeeling B. Berchem Sp. Eendr. Aalst. Schaarbeek R. C. Gent. C. S. Brugge Kapellen F. O. F. C. Ronse Vilvoorde F. C. Oude God Sp. A. S. Ronse. R. C. Mechelen Belgica Edegem. V. G. Oostende Tubantia A. C. Bevordering D. St Niklaas S. K. D. Blankenberge. R. C. Dpornik Exc. St Niklaas. La Louvière U. S. Doornik. R. C. Wetteren Geeraardsbergen. Temsche S. K. Knokke F. C. A. E. C. Bergen Kortrijk Sp. S. C. Meenen A. S. Oostende. Tweede Afdeeling Bevordering. R. S. Waregem S. K. Zw:vegem. M. E. Wakken Waregem Sp. St. Kortrijk F. C. Heist. S. V. Rumbeke W. S. Lauwe. F. C. Izegem S. K. Roeselare. F. C. Roeselare St. Moeskroen. S. V. Blnakenberge C. S. leper. Tweede Afdeeling Gewestelijk A. Ardooie Sp. F. C. Tielt. S. K. Wenduine F. C. Poperinge. S. K. Vlamertinge De Panne. S. V. Veurne Ingelmunster. R. C. Oostkamp Middelkerke. F. C. Torhout E. G. Gistel. Oudenburg Nieuwpoort. Tweede Afdeeling Gewestelijk B. S. V. Kortrijk Toek. Meenen. Wevelgem Sp. S. K. Geluwe. B. S. Avelgem Wervik Sp. Deerlijk p. S. C. Le Bizet. A. A. Moeskroen Kuurne Sp. R. C. Harelb'ke Dottenijs. Derde Afdeeling A. Middelkerke S. K. Torhout. F. C. Meulebeke Oudenburg. S. K. Wenduine V. V. Koksijde. Derde Afdeeling B. U. S. Rollegem Rekkem Sp. Rac. Wervik St. Meenen. S. K. Beselare F. C. Marke. Aalbeke Sp. Verbr. Wevelgem. S. C. Moorsele' S. V. Moorslede. G. S. Moorslede U. S. Herzeeuw. co»— SPORT CLUB ZONNEBEKE St. leper 41 S. C. Zonnebeke. De match gespeeld op 19 December 11. tegen Stormvogel leper werd een over winning voor de thuisploeg. Aan de rust leidden de lokalen met 30. Na de rust van Zondag 11. 26 Dec., trek- kens ons jongens opnieuw ten strijde. Na vijf weken lang voor eigen volk niet meer gespeeld te hebben, krijgen ze nu gelegen heid heden Zondag de waarde van hun kunnen te toonsn en dit tegenover het elftal uit Roeselare, welke bij zijn eerste ontmoeting de onzen met eene zware ne- delaag (1-7) naar huis terug stuurde. Ho pen we maar dat de rustdag ons jongens veel versche krachten zal bezorgd hebben om de Eendrachters het lastig te maken. V/eer zal ds ploeg een verandering onder- in, en zoo zal de vroegere midden-half 2 oude plaats innemen. We ziin be nieuwd wat het nieuwe jaar voor ons ke rels brengen zal, maar wenschen hen niet temin veel geluk en veel succes. Welaan supporters, we rekenen op U en op uwe talrijke opkomst, want ons jon gens zijn vast besloten alles of niets te spelen, om toch maar, indien het geluk wat mee wil. tenminste een punt aan huis te houden. Daarom verwachten we U allen in groot getal om onze jongens aan te moedigen. Begin om 2 uur stipt. Wees allen welkom. SUPPORTER. WHITE STAR ZILLEBEKE Zondag trokken wij met een proppens- volle autocar naar Woesten, waar wij het tegen de. lokale ploeg moesten opnemen. Gansch den wedstrijd door speelden beide ploegen om de overwinning te behalen. In de eerste helft gelukten wij het eerste doel; het werd als volgt gemaakt: op on voldoende afweren van de Woestensche portier, dit op schot van J. Bourdeaux, kon R. Decock van dichtbij de scoor openen. Rust trad in met 1-0 in ons voordeel. Na de rust woedde de kamp in volle he vigheid verder, doch onze verdediging stond paal en laten wij het maar beken nen, Maene verrichtte reuzenwerk: hij was dan ook de ster van het veld. Doch eindelijk na 35 minuten moesten wij ens gewonnen geven en Woesten stelde gelijk. Nog gaven wij or.s niet verloren en 5 mi nuten voor het eir.de kon R. Vandermar- liere den winninggoal maken voor ons. Zoo eindigde dezen felb'twhten kamp met de overwinning onzer blauw-witten. De Supporters waren opgetogen over het prachtige spel door onze ploeg geleverd. Mannen proficiat, en nu vooruit! Ook het elftal van het College van leper moet aan den lijve ondervinden dat wij nog zoo gemakkelijk r.iet te kloppen zijn. Heden Zondag dus spelen wij tegen het College van leper. Begin om 2 uur. WOESTEN De ontmoeting van onzen pas gestich ten club met Zi'.lebske, is voor onze spelers afgeloopen op eene kleine nederlaag (2-1). Nochtans moeten wij vaststellen dat hun spel reeds veel verbeterd is, nog wat trai ning en de zege zal volgen. Houdt maar moed, jongens. DE RONDE VAN FRANKRIJK Het reglement werd goedgekeurd. De Fransche Wielervereeniging heeft het reglement van de Ronde van Frank rijk 1938 goedgekeurd. Zooals de vorige jaren zal de Ronde be twist worden volgens de formuul der na tionale ploegen Echter zullen er enkel ploegen zijn en het reglement heeft de categorie der Individueelen afgeschaft, ter oorzake der ongemakken die men in 1937 ondervond, met het aannemen der vreemden. Doch de inrichter kon niet een penne- trek de categorie der Franrche indivi dueelen niet afschaffen. Hij heeft deze hernomen, met 24 eenheden, ender den titel van Azen 2* categorie, dewelke de zelfde verplichtingen hebben als de ploe gen der azen. De indeeling der koers zal dus als volgt zijn: België Italië Duitschland Frankrijk Zwitserland-Luxemburg Spanje-Holland Frankrijk (2* categorie) Frankrijk (2* categorie) Samen 96 renners. Bij deze 96 man komt er misschien eene kleine ploeg van vier Engelsche renners. Men weet dat de verstandhouding toe gelaten is tusschen de 12 man van dezelf de ploeg, volgens de bepalingen, van 't re- 12 renners 12 renners 12 renners 12 renners 12 renners 12 renners 12 renners 12 renners 'wmok -<'e" - ;-S r •mrscHoii ftrww». U '\-f--:'-*MAN6Ah T,_ V WJfSCM^ rjnotofXgfe*' My S 8 óc'm ne W&M? 5 JAPAN POOGT EVENEENS DE HAND TE SLAAN OP ZUID-CHINA In de Bia« Golf (op foto Bïas-BuchO *'Jn 10.090 Japamche soldaten aan land geko men om alle verdere baanverbinding tus schen Hongkong en Kanton te beletten. Ii> Kanton heerscht er groote ontstelte nis, alleen de noodigc maatregeler. om ce uitwijkelingen door te laten zullen nog toegelaten worden. Cnderlusschen zijn de Japanner* reeds met het beschieten van Amoy begonueu. DE JAPANNERS BEZETTEN TSI- NAN EN HANTSJAU EN RUKKEN OP NAAR TSIN-TAO. DE INCIDENTEN MET AMERIKA EN ENGELAND GEREGLD. Di Japanners rukken steeds maar voor uit in China. Zoo hebben zij nog deze laatste dagen Hantsjau en Tsinan bezet. Anderzijds hebben de Japanners nog de haven van Tsin-Tao geblokkeerd en te lande rukken troepen op cm de stad te belegeren. Ook wordt gemeld dat de Chi- neezen een tegen-offensief voorbereiden. Aangaande de incidenten met de Ame- rlkaansche kanonneerboot Panay en de Engelsche gelijkaardige boot Bird die werden beschadigd, is een ontspanning ingetreden. Japan heeft eerst aan Amerika een nota laten geworden, welke voldoening heeft geschonken aan de V. S. van Amerika. Japan heeft beloofd schadevergoeding te betalen, maatregelen te treffen om derge lijke incidenten te vermijden en ander zijds werd er door Japan op gewezen dat het verantwoordelijk hoofd van de Ja- pansche luchtmacht in China voor die feiten afgezet werd. Ook aan Engeland zal dergelijke nota worden gezonden. Het bedrag der schadevergoeding dient nu nog vastgesteld. vroeger eens de «Groote Man» van China, werd onlangs door Japan als on der-president van Peking aangesteld. ZICHTJE UIT DEN OORLOG IN HET VERRE OOSTEN Japaansche soldaten zijn op weg en moeten de Chineesche Kiangyinvestingsmuur overtrekken om JangtseTcïang te fcereTkeit. IBSaBinaE*BZ2£iSBBaKB3£aSi33a9ftBBaB92K3aB&BBS3SasaaGg!323aiBifl&aa3ag33ZS3iyBJfcBaiflaBBIIIiaa VRIJWILLIGE ARBEIDSDIENST IN GRIEKENLAND Te Atkene lieeft een eerste vergadering plaats gekad van de vrijwillige arheidersbalaljons die den Griekscben Arbeiders® dienst zullen uitmaken. Deze b'f»ljons zijn voor bet meeste deel uit studenten en arbeiders samengesteld. Kort voor ds vergadering begon had een défilé plaats voor de bijzonderste burgers en burgerlijke overheid der stad met in hun mid den den burgemeester Kotzias. OOSTENRIJKSCHE GENERAAL BEZOEKT ROME mjrnmmsmn V V Xs. - ^5^ KONING PETER VAN YOUGO-SLAVIE Na de Kerstfeesten op het koninklijk kasteel van Koning Peter heeft de traditioneele ontvangst der arme kinderen van stad plaats gehad. Mannetjes van min welstellende families uit Belgrado mochten elk om de beurt hun Kertsgeschenk gaan ontvangen uit de handen van den jongen Koning zelf. Ipm De Oostenrijksche Generaal Roder heeft een bezoek ge bracht aan Italië. Hij is of ficieel ontvangen geworden door Mussolini. Hier zien we hem bij het verlaten van het gedenkteeken der gesneuvel de soldaten waar hij een bloe menkrans neerlegde. GE ZIJT OVER ONS BLAD TEVRE. DEN! NA LEZING. SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF /RIEND. ZOO STEUNT GE ONS. DANK EROM. Slement. welke breed zijn, doch deze hulp is alleen toegestaan tusschen de renners van eene en zelfde ploeg, en verboden van de eene ploeg tot de andere. Hieruit volgt dat de 3 Fransche ploegen vreemd aan elkander dienen te blijven en dat de minste onderlinge hulp onmiddel- l'jk straffen zou uitlokken, waarvan de zwaarste het afzonderlijk vertrek p>er groep zal zijn. Er wordt tevens eene ernstige poging gedaan om het werk van den koersbe- stuurder onafhankelijk te maken van dit der commissarissen. WAT IS DE GROOTSTE SNELHEID? Wat is de grootste snelheid ooit door de menschen, in de verschillende takken van de sport behaald? De getallen geven de Km. in het uur aan. WIELRIJDEN: Scherens 62.5 (250 m. in 14.4 sefl) BOB: Mc Evoy 76.3 (I mijl in 1.16 m.) SKI: Gasperl 136.(kilometer met vlie genden start). WIELRIJDEN MET MOTORGANGMA- KING: Paillard 137.3. MOTORBOOT: Campbell 208,3. MOTR MET ZIJSPAN: Fernihough, 220.6. MOTOR: Henne 297.503. AUTO: Eyston 502.4. LA ND VLIEGTUIGWurster 611.—. WATERVLIEGTUIG: Agelio 709.2. ZWEMMEN: Peter Fich 6.4 (100 m. vrije slag in 56.4 sek.) (Zie vervolg hiernevens.) Wanneer men niet oppast, overmeeste ren de mossen den grond, in de arme weilanden, en nemen de plaats in van de goede grassoorten, die alleen de weiden zouden moeten samenstalleru De vorst doodt de mossen niet; zoo haast het goede weder terugkomt ont wikkelen zich de toppen en de zijtwij gen. Men kan er den grond voor een re- keren tijd min ot meer van zuiveren door de oppervlakte krachtig te bewerken met een dichte, scherp-gctande egge. Deze be werking kan gedaan worden, 'j zij vóór den Winter, 't zij in de Lente vóór de herneming van den wasdom op een oogen- blik dat de grond nog vochtig is. De brok ken mosachtige grond worden met de hark verzameld en nadat men ze gedroogd heeft worden ze verbrand. Wanneer de egging te laat gebeurt, als het mos reeds groeit en goed wortel geschoten heeft, heeft men er geen vat op en kan men het niet meer uitroeien. De doelmatigste methode om de mos sen vlug en geheel te doen verdwijnen, bestaat ongetwijfeld in de toediening, twee of drie achtereenvolgende jaren, van ongeveer 100 kgr. sylviniet-kaïniet 14 krachtige egging na de uitstrooiïng is aan te raden. Alle vooruitstrevende landbou wers weten inderdaad dat de mossen geen weerstand bieden aan de toepassing van een overvloedige potaschberaesting die niet alken hun verdwijning bewerkt, maar daarenboven de ontwikkeling van de kla vers 'en goede grassoorten bevordert en een merkbare opbrengstvermeerdering verzekert. De toediening van een overvloedige pot- aschbemesting, aangevuld door een vol doende fosfoorbemesting, is het eenige afdoende middel om in twee of drie jaar tijds, een slechte of middelmatige weide in een goede te veranderen. Wanneer men eenmaal dezen uitslag bekomen heeft, vol staat het een onderhoudsbemesting toe te dienen bestaande uit 600 tot 900 kgr. syl viniet-kaïniet per hectare (dikwijls voor- deelig te vervangen door 200 tot 300 kgr. chloorpotasch) cn waaraan men een ge lijkwaardige hoeveelheid fosfoormesten zal toevoegen. Deze fosfoor- en potasch- bemesting zal dan voordeelig aangevuld worden door een stikstofbemesting bere kend volgens de omstandigheden en de hoeveelheid stalmest en beer d)e men toepast. of potaschzout 20% per hectare. Een IBHBBSIHISIflSBBliEBHSBKSMIBBEESmilH&B BES33BBIBHBBBH1HBE2 Mikklaeson 14.3 (3000 m. IN ENKELE REGELS WANDELEN in 12.24.08). HARDLOOPEN: Jwens 35.5 (200 m. in 20.3 sek.). SCHAATSENRIJDEN: Engestangen 42.0 (500 m. In 42.3 sek.). PAARDRIJDEN; Greyhound 47.6 (1 km. in 1.15.06). Nabij Parijs ls een jongeling uit den express-trein gevallen. Hij werd op slag gedood. In den Bosphorus is er een geweldig* storm losgebroken. 23 Personen zijn ver dronken en van verscheidene stoomsche pen krijgt men geen tijdingen meer.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925, 1932-1940) | 1938 | | pagina 9