naar de SJFACIL produkten Ziehier middel onvergelijkelijk doeltreffend tegen YR0UWENPUNEN "AKKERTJES" 8 frank KOENTGES il IEDEREEN keuze vindt "DE KLEINE WINST" KOSTUIMEN fesstsfe keus PECTORAL Naaimachienen 15 frank ABDIJSIROOP 'AKKERTJES' (Pijnstillende cachets) Belgisch Product. Recept Apotheker Dumont Neem Proef. Vraagt in de APOTHEEK-DROGERIJ H.Kestelijn-De Graeve Tot 30 Maart Vaar slechts één Frank 1 i bet Bloed dex jonge planten Het \s beter een purgeer- vntddet te nemen den een dag ver stopt te bVijyen MARKTPRIJZEN Maur. Verdoene OKKASIEMACHIENEN Gasthuisstraat, 14, POPERINGE 'ER EEN PRIESTER BETER G0EDK00PER IN DE VOLKSWINKEL Valling, hoest, bronchiei AKKER'S veisièrkle BERICHT AAN DE LANDBOUWERS GELD 5% PER JAAR LEES AANDACHTIG Als die pijnlijke maandstonden U telkens dagen van kommer en miserie brengen, dan zullen steeds, in enkele minuten pijnen en moedeloosheid verdrijven voor heilzame rust en innig welbehagen SUF" GELD VERWEN IN ALLE KLEUREN GENEZINGEN ZONDER OPERATIE A. DUM0NCEAU Be Wankel waarin voor Plechtige Communie vanaf 80 fr. voor Xinders vanaf 45 fr. voor Jongelingen vanaf 120 fr. voor Heeren vanaf 1 SO fr. Golfkostuimen - Regenmantels Werkkleederen, Fantasiebroeken, enz. BALATUM ■■a AHe Apotheken—fcfr. RCr doos. VERZORG UW VERKOUDHEID! ZaxécKeitd en met leggen de geneesHeeren, uxmt de verstopping bevindt zich aan den oorsprong van het me erende cl der ziekten. Geef de voorkeur aan een plantaardig l ai eer* middel, zooals de Prieur Pillen Zij bevatten het bladgroen, dit vconderbaar be standdeel «onder het welk geen leven -mo gelijk zou zijn en dat tevens een uitmun tend versterkend* middel is voor he» hart en de ingo sanded- Hel Is niet meer noodigIn uw kleine huisapotheekeen purgeermiddel tö hebben voor grootvadereen ander voor moeder en nog een ander voor de kinderen. De Prieur Pillen»uituluitclijk op basis van plantenwerken op zulke zachte manier dat zelfs de kinderen en de bejaarde personen er van kunnen nemen, zonder het geringste ongemak. Zij purgeeren zonder kolieken, zonder gewoonte te doen ontstaan en, dank aan het bladgroenhet bloed der jonge planten dat er aan toege voegd is, purgeeren zij zonder te verzwakken, in tegenstelling van alle andere purgeermiddelen. De Prieur Pillen zijn een volmaakt laxeermiddel. Zij werken rechtstreeks op de spieren der ingewanden, zonder ze evenwel geweld aan te doen. Langzamerhand beginnen de ingewanden terug normaal te werken en dan mag men zeggen dat de verstoppingdezen modernen geesel, overwonnen is. -r» i Beproef vandaag nog de Prieur Pillen Morgen zult gij geen ander laxeermiddel meer willen. S. A. Ancienne Maison LOUIS SANDERS Brussel*. 7.50 en 12.50 in alle apotheken. Anderiecht, 11 Maart. Varker.smarkt. Te koop gesteld: 483 geslachte varkens, 8,50-10,00 fr. de kilo. leper. 12 Maart. Tarwe 130-132: rog ge i:«-124; haver 115-118: brouwersgerst 128-130; voedergerst 116-120; erwten 132- 135; paardenbocren 126-128; aardappelen 35-aö; boter 22-23: eieren 0.56; tarwe stroo 18-20; rgogestroo 17-19; haverstroo iS-21; gerstftroo 20-23; weidehooi 30-32; klaver- hooi 38-40: Luzernehooi 34-35; ruw vlas 88-92; gewoon klaverzaad 24-26: steen kool id. 28-30; bastaard id. 30-32; roode id. 30-33; witte id. 35-36; voederbeeten 80 tot 85. Diksmuide, 14 Maart. Boter 21.50-22; eieren 0,48-0.48; aardappelen, 35-45; tar we 128-132; rogge 116-118; haver 116-118; stroo 22-30; hooi 30-40; voederbeeten. 7-9; brouwersgerst 122-126. Kortriik, 14 Maart. Tarwebloem 178; lnlandsche zemelen 102; gorte zemelen 104; boter 22-24; eieren 0.38-0,45; Turk- sche tarwe, Plata 115; id. Cinquantino 130; witte tarwe 126-132; rogge 113-118; haver 118; paardenboonen 118-125; gerst 110-118; hooi 40-45; stroo 32-33; aardap pelen, gele 35-36; voederbeeten 4-4,50; lijnzaad 153; id. vreemd 176; lijnzaadkoe ken 125; id. Amerika 122; id. Araehide 15; cocoekoeken 118; nitraat van Chili 120; ammoniaksulfaat 100; Araehide-olie, brut 405; id. caramandel 400; lijnzaadolie 312,50; sulkerbijboonen, oude 93; id. nieu we 97. Veemarkt. Te koop gesteld 297 stuks: 131 koeien, 3,95-5,75 lev. de kilo; 120 vaar zen, 5.05-7.05 32 stieren, 4 05-5 90; 14 os sen, 4,90-6,90. Anderiecht, 15 Maart. Varkensmarkt. Te koop gesteld; 3401 stuks, 6,50-6,90 fr. de kilo; geslachte varkens, 879 stuks. Roeselare, 15 Maart. Tarwe 128: rogge 110; haver 115; zemelen 100; maïs Plata 110: id. Amerika 95: id. Cinquantino 130; boekweit 130; gerst 114; erwten 117; paar denboonen 125; lijnzaad 153; lijmneel 125; Amerikaansche lijnkoeken 117; ruw vlas in stroo 100-160; ld. uitgelezen 180-210; tabak 4-5; voederbeeten 4; aardappelen; Furore 45; Geldersche Muizen 35-38; Vainqueurs 23-25; Industries 25-27; Foode Ster 55-60; klaverzaad 10,50; tarwestroo 36; roggestroo 36; gerststroo 33; haver stroo 33; weidehooi 38; klaverhooi 42, Lu zernehooi 42; suikerijboonen, beschikbaar (1937) 92; id. nieuwe groei (1938) 97; kool zaadolie 485; li.inzaadolle 310; nitraat 125; ammoniak 102; cyanamlde 92; kalk- salpeber 110; fosfaat 33,50; nitrouchou 100; Thomasslakken, wagon Charleroi, 14-16, 1,82; fertiphos, 38-42, 94; silviniet, 14-16, 29,50; id., 20-22, 37,50; cloorpot- asch, 40 til., 76,75; id. 50 til., 126; zwa- velpotasch, 48 til., 160; biggen, 200 (8-9 de kilo); boter 21-22,50; id. klompen, 21-22; eieren 0,35; oude duiven, 6 het koppel; Jonge ld., 8; konijnen 6,50 de kilo; oude hennen, 7-7,25; kiekens, 11,50-12; haan tjes, 11,50-12; vellen, 10. Anderiecht, 16 Maart. Veemarkt. Ossen tentoongesteld, 421, gemiddelde prijs, 4,75-7,60; stieren tent., 160, gem prijs, 4,75-6,30; koeien en vaarzen tent., 1.398, de koeien tegen gemid. prijs van 4,20-6,20; de vaarzen tegen 4,75-7,60. Aan tal tentoongestelde dieren: 1.979. Veurne, 16 Maart. Tarwe 129-131; ha ver 114-116; rogge 120-122; gerst 120-126; erwten 150-155; paardeboonen 123-125; aardappelen 38-45; klaverzaad 7,50-8,50; voederbeeten 7,50-8,50; hooi 450-560; strooi 230-360; boter 21-22; eieren 0,38-0,40; id. van eenden 0,45; konijnen de kgr. 6-7; kiekens 11-12; oude hennen 7-7,50; een den, koppel, 24-26; jonge duiven 8-8,50; oude duiven 2-3. Loo, 17 Maart. Boter, 19-21; eieren 0,35-0,37. Anderiecht, 17 Maart Kalvermarkt. Te koop gesteld: 1359 stuks aan C50- 10 fr.; aankom den in de week: 1527 stuks. Poperinge, 18 Maart. Tarwe 130; rog ge 118; haver 114; aardappelen 38; erw ten, ror.de blauwe, 150; boter 19-23; eieren 0,35-0,37; hoppe, de 50 kgr., opbrengst 1937: verkoopers 370, koopers 360; op brengt 1938: verkoopers 570, koopers 560. lUHIUIIHIIlUHIlHIII» DOOR VERGROOTING is het huis der wereklgeroemde naaimachienen «ANKER» overgebracht te IEPER van de Rijsel- straat, Nr 98, naar de CASSELSTRAAT, Nr 5, dicht bij de Groote Markt. Koopt niet aan den eersten den besten, maar koopt aan een vakman met 30 jaar ondervinding. Grootste stock der streek van naaima chienen. ook der merken Sunbeen Mundles Ve.ta en andere merken op aanvraag. De laagste prijzen. Konkurrentie on mogelijk. Met de grootste waarborg. Breng ons een bezoek en gij zult koo- per zijn. Altijd okkasiën te koop. Open tot 7 uur. Casselstraat, 5, IEPER. «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Hl TE KOOP 2 Pikbinders, 2 Macimachienen, 3 Braak, machienen, 1 Zaaimachien 1,60, 1 Zaaima- chien 2,5, 1 Motor «Dieseb, mazout, 7-8 P.K., 1 Motor 5 P.K., I Motor 2 P.K., Dorscher Wolf met 2 kuischingen, Dorscher met schudders voor motor 4 P.K., 1 Driescharre, 1 Ressorteegde, 7 tan den, 1 Windmolen, 2 Ontroomers «Melot- te», 1 Binder «Massey-Harris», 1 Aalpomp, Waschmachien en 3 Radios. Bij STEVENS GEBROEDERS leper en Poperinge. Ontvlekker, Ontroester, Speciale onderhoudsprodnkten. Ontkalker, Tintol, enz. Gespecialiseerde insektdoodende produkten. Houtwormverdelger, Wandluizcnvernietiger, tegen de Tuininsekten, enz. ALLEENVERKOOP VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN. Nler- Wonderbare Uitslagen Dulzende Getuigschriften Abt HAMON geneest Rhumortek, Hoest, Ontsteking der luchtpijptak ken, Maagziekte, Suikerziekte, Eiwit stofziekte, Hart-, Leverziekte, Bloedar- moede, Eczema, Zweren, Slagader- I verharding, Zwaarlijvigheid, Ze- nuwziekte. Slapeloosheid, Hardlij vigheid, Dormgmtsfeking, enz. Zonder leefregel. Niets don planten. I Eene bijzondere formuul voor elke ziekte. Zeer tpaorzaam. Kost maai 0.45 per dag. Kosttisas huk. Schrijven Dl Twlsbg Gweswiju» «M Mester HAMON 15, Van Arteveldeetroot, BRUSSEL VERLATEN ZIELEN van het vagevuur helpt degenen die mij helpen school en patronaat te bouwen. Postcheck 139.485 Pastoor Renson te Xhendelesse. GROOTE BESPARINGEN V VOOR ALLE KOOPERS 60, Casselstraat, bij 40 Jaar ervaring in het vak. Beste kwaliteiten voor kleine prijzen. C UZEEL-VERSTRAETE, Poperinge kilo beste Santos Koffie 1 liter e-tra Araehide Olie Yi kilo Suiker Tirlemont Yt kilo Chicorei Verburgli Echte reklaam zonder winstgevend doel van EXTRA ZUIVER ARA- CHIDE OLIE en UITGELEZEN FIJNE KOFFIES. JZ kilo extra Congo Koffie Y? kilo Suiker Tirlemont Yi kilo Chicorei Verburgh en de gevaarlijke gevolgen daarvan. Sommige menschen, die wat zwak zftn op borst en keel, denken dat het nu eenmaal hun lot is 's winters te moeten hoesten, kuchen en het benauwd op de borst hebben. Als GU tot diegenen behoort, probeer dan eens de nieuwe verstèrkte AKKER's AB DIJSIROOP, die aan honderdduizenden de lust in het leven heeft teruggegeven. Reeds na de eerste lepels, voelt Ge dat dit middel U heelemaal zal genezen. De slijmen die op Uw borst drukten en U benauwden, komen gemakkelük los, de hoestbuien wor den zeldzamer, lichter en verdwijnen, Uw ademhaling wordt weer diep en geruisch* loos en de slijmvliezen van Uw borst en keel worden versterkt. De planten-extrac- ten en de codeïne, de krachtigste hoest-be- dwinger maken de nieuw$ verstèrkte Abdij siroop tot ,,'s Werelds béste Hoest-siroop^ FIRMIN SAELENS, STADEN laat weten dat hij alle Landbouwmacliie- nen zal leveren. Prijzen buiten alle con currentie omdat wij niet werken met Onder-Agenten. Alles kan geleverd wor den naar de dichtste statie. Pikbindmachienen, Maaimachienen, Zaai en Hakmachienen, Eggen, Ploegen, Beer- pompen niet motor en andere. Ontroo mers Mélotte, Dorschmachienen, Hangaars (mestrooiers). Binnen eenige dagen zal er bij mij te zien zijn nieuwe Pikbinder met molen voor rechtstaande vruchten en Rabatteur met drie stokken voor gevallen vruchten, geheel nieuw model en op proef geven, en werken met 2 lichte paarden in plaats van drie. HOOFD-AGENT MÉLOTTE. HANDELAARS, BIJZONDEREN, LANDBOUWERS, indien gij geld noodig hebt om uw zaken uit te breiden, een zaak te beginnen, vee te koopen, enz., enz. wendt U tot: KREDIET EN BEHEERKAS Oudenvestingstr., 13, KORTRIJK. Te POPERINGE, 6, Pottestraat, 6: den Vrijdag van 9 tot 12 en 2 tot 4. u. HET HUIS GERARD VANDERSTEENE (Gedipl. Gezichtkundi«*e Specialist) Weststraat, 20, DIKSMUIDE heeft zich vakkundig ingericht om het au tomatisch snijden en slijpen der brilglazen, zoo speci aal of ge combi neerd ze ook mogen wezen. Het Huis Gerard Vandersteene is be kend om zijne uitstekende goede kwaliteit van brilglazen in Cristal, alsook de Dick- royal, Cylindrique, Torique, Cataricone, Télégique of dubbelzichtige glazen, enz. altijd in stock. Door zijn groote en uitgebreide klien- teel in de streek en zijn overgroot afzet gebied, is hij in de mogelijkheid zijne op tiekwaren te verkoopen aan prijzen bene den alle concurentie en deze gewaarborgd op factuur. Hij is de eenige Gediplomeerde vakkun dige in de streek, die zijn bekwaamheids- diploma bezit van het Instituut van Optiek van Belgie. Vraagt bij hem, of ten uwen huize, eene kostelooze raadpleging of onderzoek van uwe oogen voor het aanpassen der glazen naar uw gezichtsvermogen. Iedere week kom ik naar uwe streek en passeer in uwe omgeving. Schrijf me een simpel kaartje, zonder verbintenis. Een raad is geen daad Wend U dus, of schrijf in volle ver trouwen naar het Huis Gerard Vander steene, 20, Weststraat, Diksmuide. - Ge- zichtkundige gediplomeerd door de F.O.O. Wettelijk erkend (Moniteur van 28-4-'37). fMHBSIBBBSBBBBBSHBBBHBEf SNEIS» BERICHT aan Middenstanders, Landbouwers, Stielman nen en Handelaars Aan eerlijke en werkzame lieden verschaf fen wij aan zeer matige voorwaarden lee ningen op eigendommen en desgevallend zonder hypothecaire waarborg, voor het uitbreiden van zaken, aankoop van vee of werktuigen, alsook voor teruggave van vroegere drukkende leeningen. Kostelooze en niet verbindende inlichtingen bij het LEENINGSKANTOOR KORTRIIK ALBERTSTRAAT, 8, IN HUIS AFGELEVERD. Alle kruidenierswaren, wijnen, zoete likeuren, borstels, dwijlen, bloem, maïs, duiven- en kiekenvoeders, legmeel, lijnzaad, kempzaad, koolzaad, enz., enz. Kanariezaad, nieuwe oogst, 2,80 frank de kilo. BESTE MERKEN CHOCOLADEN EN CONSERVEN. t BTOOMVEBWERIJ NIEUWWASSCHERU DROOGKUI8CHRRIJ van BRUGGE, Nienwwasscben van allerlei stoffen, opgemaakte en niet opgemaakte kleedlngst ukken. Bonder load oen. Meubelstoffen, binnen versier Lig. Verzorgd Werk Spoedige Bediening BIJZONDER ZWART VOOR ROUW IN 24 UREN BIJBUIZEN VOOR: POPERINGE: M. A. Vondermeer sche, 15, Maur. Dewulfstraat. DIKSMUIDE: Mad. PU, Groote Markt, 9. IEPER: Mej. Comicent, 21, Korte Torhoutstraat, MEENEN: Mej. Chombar, 22, Rijsselsche straat. ROESELARE: M. A. Depoorter, 40, Zuidstraat. VEURNE: M. J. Nowé, 10, Nieuwstraat. NIEUWPOORT: Mej. Hendryckx, Marktstraat, 12. GE ZIJT OVER ONS BLAD TEVRE- DEN! NA LEZING, SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF VRIEND. ZOO STEUNT GE ONS. DOE HET ZONDER UITSTEL. DANK EROM. Vrouwenpijnen, Hoofdpijn, Migraine, Lendenpijnen, Tandpijn, Zenuwpijnen, Spierpijnen, Rheumalische pijnen, Lumbago, Lusteloosheid, Slapeloosheid, enz. zijn bij uiistek da aangewezen reme die legen pijnen» volmaakt zuiver, onschadelijk, vol komen smaakloos. Per doos van 12 stuks fr. 9.50. Per doos van 6 stuks fr. 5.-. Verkrijgbaar bij alle Apothekers. Om U te overtuigen hoe snel en hoe zeker "AKKERTJES" Uw pijn of Uw griep verdrijven zijn thans overal verkrijgbaar Proefdoosjes met 1 "AKKERTJE" voor fr. 1.-. Vo ip ■S'i of zich persoonlijk wenden te KORTRIJK, den Maandag, gansch den dag. TORHOUT, Café «Ons Huis», Kamer 7, den Woensdag, van 9.30 tot 12 uur. IEPER, Elverdingestr., 56, den Zaterdag, van 9 tot 12 uur. BRUGGE, «Café Beige», Zuidstraat, 45, den Zaterdag, van 9 tot 12 uur. DIKSMUIDE, Hotel Casino», Markt, den Maandag, van 9.30 tot 12 uur. TIELT, Café «Stadhuis», Markt, den Donderdag, van 9.30 tot 12 uur. Bijzondere voorwaarden aan Land bouwers, KIcingebruikers, Eigenaars. LOTEN TENTOONSTELLING EN VLIEGWEZEN 5.000 gegolfde en gegalvaniseerde platen, Lichte voor kleine abris 15,— fr. 19,80 fr. 24,75 fr. 21,50 fr. 4 en 7/10. 1,86 m. x 70 2,50 m. x70 3,00 m. x70 2,00 m. x90 Dikte ongeveer per 25 platen. Zich wenden: 60. NIJVELSTEENWEG, SOMBREFFE. - Tel. 236. Zware voor hangaars 21,50 fr. 26,50 fr. 34,50 fr. 24,50 fr. Franco GEVAAR of TIJDVERLIES door oe- passing dag en nacht, zonder ongemak, -te'/? QlA/iteN der REGELBARE VEERLOOZE toe- rftlf ilïWt'A «tellen of BREUKCORSELETTEN, nieu- L-Lwe method« BREVETTEN van 1S33 -■ij,, i, j 1934: officieel erkend en toegestaan aan Illf'lJnKwklISia^v.Y'VliïiVftlaSlllIli! den Specialist QlWAMilBaaiil Belg. Firma opgericht in 1885. DIPLOMA'S: GOUDEN MEDALIES: BRUSSEL 1910; GENT 1913 cn 1923; I-YON 1914; ANTWERPEN en LUIK 1930; PARIJS 1931, Jurviid buiten wed strijd en «GROOTE PRIJS» BRUSSEL 1535, «GROOTE PRIJS» hoogste belooning; bekroond door de Belgische Regecring met «GOUDEN MEDAL1E DER KROONORDE». BEWIJZEN VAN GENEZING J.-B. Vandenhoutte, landbouwer, te Assche, op den ouderdom van 50 jaar nog genezen van zakbreuk. Fr. Clauwaert, te Assche, jongen genezen van lies breuk. Vrouw Breydels (Louisa Cele), Collegiebaan te Wetteren, volledige darm- en baarmoederzakking, alles op plaats gebracht; vindt krachten en ge zondheid terug. Theo Yaudenbussche, Slijpstraat, 4, te MEESEN-bij-Ieper, zware breuken, gansch verdwenen, doet alle werk zonder ongemak. Henri Mestdagh, Wellingstraat, Beernem, volledig genezen van breuk. C. Grootjar.5, 28, Ketelmakerstraat, Tienen, zware zakbreuk, gansch verdwenen cn werkt zonder ongemak. Fastré G., Eeuwfeeststraat, 9, Tienen, maagzakking, gansch op plaat» gebracht, doet zonder ongemak zijn vak van machinist op den spoorweg. BREUKLIJDERS: MAN VROUW KINDEREN wilt gij zooals boven gemelde personen dadelijke HULP en VERLOSSING hekomen cn bij de nog MOGELIJKE gevallen de zekere en volledige GENEZING met alle WAAR BORG tegen MATIGEN PRIJS, brengt ons een bezoek, dat U tot NIETS verplicht cn volledig KOSTELOOS is: de Specialist C. DUMONCEAU zal U allen goeden raad en uitleg geven in VLAAMSCHE TAAL: alle maanden in d» volgende steden, van 9 tot 2 uur, te DIKSMUIDE: den la Maandag, Hotel des Flandrcs», Markt. POPERINGE: den 4n Vrijdag, «Hotel Palace», Ieperstraat. IEPER: den 3" Zaterdag, Hotel du Nord 63, Statiestraat MEENEN: den 4" Zondag, «Hotel de ia Bourse», Statie. KOSTELOOS UITLEGBOEKJE op aanvraag tot het bijzonder huis; Rue de la Meute, 65-67, BRUSSEL. bij O. ALLEGAERT-WAERENBORG Rijselstraat 1,5, 1EFER mum VAN 'S ZONDAGS OPEN TOT 5 UUR TOILE CIRÉE en LINOLEUM bij SANSEN-VANNESTE, Pop. Ga.Ihui.straat, 18, POPERINGE. HEB MEDELIJDEN vn naam van H. Theresla, van K. J.; helpt mij jeugd 1B gevaar redden. Dringend noodig om patronaat en sovrol te bouwen. Poot* check 139.485, Pastoor Renson M> TilW delesse t Voortdurend dooreen geschud worde» door hoestbuien, kriebelingen in de keel hebben door een hardnekkige ontsteking, en verder een heesch piepende en moei. lijke ademhaling, kortom last hebben van een zware verkoudheid is nooit wen- Schelijk, zelfs niet thuis. Zuig langzaam niet kauwen een PECTORAL DUPUIS op; de kalmee- rende en kiemwerende balsems, waaruit PECTORAL DUPUIS is samengesteld, zullen m de zieke deelen trekken, de hoestbuien verzachten, de kriebeling in de keel kalmeeren. De ademhaling zal weer normaal wor den, en de genezing zal volgen. Benauwdheid, Heeschheid, Keelpijn, Alle aandoeningen der luchtwegen. DUPUIS

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1938 | | pagina 8