Voeders De Baillie GRAIN dc VALS Werk SPORT VERSTOPTEN de Winter brengt U zooveel genoeglijke avonden IN ENKELE REGELS HET WIT KRUIS HOOFDPIJN, ZENUWPIJN, PIJNLIJKE MAANDSTONDEN, GRiEP, VERMOEIDHEID en ZENUWINZINKING RHEUMATISCHE PIJNEN Heb daarom altijd enkele poeders van het "WIT KRUIS" in huis, wanneer ge uitgaat, vergeet dan niet er een paar in Uw handtaschje mee te dragen, Aldus kunt ge altijd heel vlug een ol andere onverwachte ongesteldheid ver zachten, die U anders misschien thuis had weerhouden; ol kunt ge een hinderlijke hoofdpijn verdrijven die den mooien avond zou bedorven hebben. VLAAMSCHE VOETBALBOND WIELRIJDEN APOTHEKER i T Snij- en for Naaischool na e'n('examen* GELD op wedden, meubelen, goe- HULP in alle moeilijkheden op gebied van financie, han del en privaat. VERSCHILLENDE VORMEN DEZELFDE INHOUD KOSMOS TOERISME - 10' JAAR Martrees Boudrez met dochter, kleindochter en achterkleindochter. Alle vie/ nog pven frisch, gezond en sterk. Proficiat... en mocht er nog een achterachterklein dochter bijkomen! Te Moormegem was een boerin be zig bu iels strooi te trekken uit een mijt pod* plots de stroomljt ineenstuikte en ide boerin onder het strooi bedolven werd. Dank zij spoedige tusschenkomst kon de boerin bevrijd worden en ontsnapte aan de dreigende verstikking. Te Lokeren schuurden twee autocars bij het kruisen. De ruiten van beide cars werden stukgeslagen. Een der autocars yras geladen met soldaten. Verscheidene Onder hen werden gewond. Te Assche ontstond brand op een oote hoeve. Zes koeien, zes runderen en n kalf kwamen om in de vlammen. De schade bedraagt circa 100.000 fr. Tusschen Ave en Aufie was een elek- Wiekwerker geklommen op een elektrieke I paal. Plots brak deze door. De man, die vastgebonden was aan de paal. bleef vast zitten aan het losgeraakte stuk, en hing aldus met het hoofd naar omlaag. HIJ kon niet bereikt worden door de redders. Slechts na drie kwartuur kon hij bevrijd worden uit zijn neteligen toestand. Zijn gezicht was reeds geheel zwart en hij bloedde uit mond en ooren. Thans is hij buiten gevaar. Te Tokio, Japan, brandde een clrkus af. De 800 vluchtende toeschouwers moesten beschermd worden zoowel tegen de vlammen als tegen de Vluchtende die ren. Zes en twintig dieren kwamen noch tans om in de vlammen. In de bergen van Bulgarije kwamen zes Bulgaren om, begraven onder een sneeuwlawine. ,©p het kerkhof Père Lachalse te Parijs, had een roerende betooging plaats ter j huldiging van de Tchechische soldaten die op het Fransche front sneuvelden. VIER GESLACHTEN TE LOO kalmeert alle ongemakken en pijnen, en maakt U weer frisch en gezond R. C. Brussel Ukkel Sport. Tubantia P. C. Wilrijk. A. S. Ronse Berchem Sport. A. S. Oostende U. S. Centre. P. C. Kapellen P. C. Ronse. Bevordering Reeks C. U. S. Laken V. G. Oostende. Dar. Blankenberge S. K. St-Niklaas. Kortrijk Sport A. E. C. Bergen. U. S. Doornik C. S. Meenen. R. C. Lokeren P. C. Knokke. Exc. St-Niklaas S. C. Jette. St. Moeskroen R. C. Doornik. Tweede Afdeeling Provinciaal. Rumbeke Cl. Roeselare. Hoste. Sp. Roeselare Blankenberge. Alloo. leper Moeskroen. Left*" e. Zwevegem Lauwe. Dc,rf?z. Wakken St. Kortrijk. gil. Torhout Waregem Sp. Ta^fie. R. Waregem Izegem. De Brabasler. Tweede Afdeeling Gewestelijk A. Ingelmunster Middelkerke. Lampe. Oostkamp Oudenburg. Geerolf- Nieuwpoort Tlelt. Meersschaert. Gistel De Panne. Versyp. Wenduine Veurne. Verbeke. Tweede Afdeeling Gewestelijk B. Harelbeke S. V. Kortrijk. Nemegeer. Avelgem Marke. Depraetere. T. Meenen Dottenljs. Landuyt. Le Bizet Vlamertinge. Degryse H. Poperinge Kuurne. Verstraeten. Geluwe Komen. Roose M. Wervlk Sp. Deerlijk. Swinnen. Derde Afdeeling Reeks B. S. V. Moorslede Aalbeke. Derycke. Wevelgem Beselare. Croquette. Moorsele R. Wervlk. Declercq. Waasten Meulebeke. Blauwe. G. S. Moorslede Avelgem. Carlier G. 3—i 3—2 oio UITSLAGEN VAN ZONDAG Tweede B. Prior Lanmnarlc F. C. Worsten ÏJzerkr. Diksmuide E. B. Paterboek Stormv. leper Westl. Beselare ALGEMEENE RANGSCHIKKING 1. Westl. Beselare 16 15 x 0 60- 9 3° 2. W. S. Passchendale 16 14 1 o 82-22 28 3. IJzerkr. Diksmuide 16 9 5 2 58-38 4. S. C. Zonnebeke 16 6 6 4 49-40 '6 5. Prior Langemark '5 5 7 3 29-50 13 6. Club Woesten 15 5 8 2 35-3' »2 7. E. P. Paterhoek 16 5 9 a 40-47 12 8. S. JC. Zillebeke IS 3 n x 29-61 7 9. Slormv. leper is o 13 2 16-77 2 PRIOR LANGEMARK Prior 31 Club Woesten. Woesten komt. en dus komen er veel supporters naar 't Priorvela, want iedereen weet dat er schoon sport zal te zien zijn; dit is nogmaals zoo waar ge weest, dat deze match de flinkste van 't seizoen mag genoemd worden. De Hr Degraeve zal tot Ieders voldoening dezen kamp leiden. Woesten wint den toss en zal met licht windvoordeel starten. Daar beginnen de aanvallen, van meet af wordt er fel gestreden. Herhaaldelijk weet de priorvoorhoede de geduchte verdediging van Woesten te overrompelen, doch telkens scheert het eindschot de zij- of de bpvcnlat. 't Wil Prior niet mee. Ook de bezoekers bouwen flinke aanvallen op. Men speelt reeds een half uur. Daar lost onze mid-' denvoor een grondscherend schot, de keeper laat den bal door de handen glijden en onvoorziens leidt Lan- gemark; luidruchtig jubelen onze supporters; voor niet lang echter, op misverstand tusschen back en keeper stelt Woesten gelijk: 11. Deze eerste speelhelft bracht de supporters In geest drift, zoo vurig en hardnekkig werd er gespeeld. Na de rust zou 't zoo blijven tot het laatste kwar tier; alsdan kwam de vermoeienis zijn woordje mee- 3treken. Prior kon in deze tweede helft nog tweemaal oelen op inzenden van den linkervleugel en aldus een nette zege behalen. Prior heeft deze gelijkop- gaande partij gewonnen omdat ze beslister en besluit vaardiger waren vóór doel. HEDEN ZONDAG komen de Iepersche Stormvo gels om onzen laatsten kampioenschapsmatch te spe len. Aftrap om 3 uur. SPORTKRING ZILLEBEKE S. K. Zillebeke 13 Poelekring Poclkapelle. Geringe belangstelling wegens het koude weder. Zillebeke start met wind in de rug en is seffens ten aanval, doch zonder sukses. Vervolgens volgt een tijd verdeeld spel, waarna Sportkring terug de bovenhand neemt maar doelen kunnen ze niet. Poelekring's kee per onderscheidt zich bijzonder en hun voorlijn blijft ook niet werkloos, zij zijn het zelf die de scoor «ope nen. Wat Zillebeke oek aanwendt ze kunnen niet ge lijk stellen. Rust met ox. Na de rust Tiet zelfde spel en Poelekring maakt van al hun kansen gebruik om naar doel te schieten, en maken dan ook twee doelen bij, terwijl Zillebeke er slechts in lukt de eer te redden. Daarmee komt het einde met een verdiende oveawinning der bezoekers. HEDEN ZONDAG komt Club Woesten ons be zoeken. Daar bet obze laatste officieele wedstrijd is. rekenen we op een talrijk publiek om onze spelers aan te moed:een. Begin om 3 uur. Dus, beste sport liefhebbers, allen op post, hoor! SPORTKRING ELVERDINGE Elverdinge 40 Renjngc. Elverdinge wint den opgooi. Geheel het eerste deel der match was er niet veel aan te stippen, doch eenlge minuten voor de rust kan Elverdinge zijn eerste doel netten. Na do koffie speelt Elverdinge nu tegen wind. Onz< Club valt het meest aan en een tweede doel wordt gemaakt. Een derde volgt door een corner, die mooi binnengekopt wordt door onzen middenvoor. Een vier de doelpunt wordt nog gemaakt na een heftigen aan val van onze club. Nu komt Reninge geweldig op zetten; tot vier maal toe breken ze door, maar tel kens worden ze afgeslagen door onze backs of de keeper, die handig de ballen opvangt. Zoo komt het einde met een verdiende overwinning 40 voor El verdinge. HEDEN ZONDAG komt Prior Langemark. Supporters, allen op post. Begin te 3 uur. E. B. UNION ABEELE Steenvoorde 23 Abeele. Abeele wint den toss en kiest windvoordeel. Steen voorde valt aan en gelukt ook het eerste doel, doch even later stelt Abeele gelijk op corner. Even voor het einde kopt onzen centervoor Firmin het voor- sprongsdoel binnen. Rust x2. Na de koffie volgt verdeeld snel en het einde komt met een verdiende zege der Unionisten: 23. Een bijzonder woordje dank aan de talrijke suppor ters die ons kwamen aanmoedigen ondanks het slech te weder en die we allen hopen terug te zien heden Zondag na de Vespers op ons terrein, tegen de oude spelers van Club Abeele. Ja. dezelfde die ge vroeger kwaamt aanmoedigen, zullen het heden tegen de jonge Unionisten aannemen, 't Zal er spannen, 't Schijnt dat ze zich sedert eenige dagen reeds druk oefenen. POELEKRING POZI KAPELLE Zillebeke l3 Poelckring. Met een groot sterk en vurig getal supporters trekt Poelekring naar een hooger divisie met een vast besef die mannen eens te vloeren. Om 3 uur stelt de scheidsrechter beide ploegen in lijn. Sport kring wint den toss en kiest windvoordeel. Het wordt een belevende strijd. Onze backs zenden alles terug, tot wanneer Poelekring op verdediging werkt om met 3 voorspelers befer en gemakkelijker te kunnen doe len. Aan de 31e min. wordt nr 1 binnen gezonden. Poelekring komt op dreef; doch jammer de rust treedt in met o1 stand. Na de koffie is Poelekring seffens ten aanval. Er wordt duchtig gekogeld. De keeper heeft het hard te verduren. Poelekring gaat weer verdediging spe len en de drie voorspelers leveren mooie aanvallen. Zillebeke redt toch de eer maar Poelekring laat niet begaan en \tact dén keeper nog 2 maal het nakijken te geven. Het einde is het zien niet waard, want Poelekring is alleen op het terrein. De leiding was uitstek >.id. We verhopen een groote opkomst den 2 April te gen Woudsport Houthulst om met eensgezindheid <le Poelekring op te wakkeren. ZUIDSCHOTZ-PYPEGALE Supers 32 Merkem. Zóndag 11. trokken we met een noodelftal naar Merkem en toen de bal te 3.15 uur aan 't rollen ging, zagen we dadelijk dat het voor ons niet te slecht zou gaan. Inderdaad, aan de rust vinden we 3o in ons voordeel. Daarna onmogelijk van nog den bal In de netten te krijgen. Merkem krijgt moed en gelukt erin twee doelen te maken. Een regenvlaag... en 't Is het einde van een vrienden match. De scheidsrechter van Merkem deed het mogelijke om wel en onpartijdig te handelen. De rest ging er ook gemoedelijk toe. t Was als vrienden onaer me kaar. Allo mannen van Merkem, we verwachten U eens na Paschen bij ons. JOS. EENDRACHT BOEZINGE Heden Zondag doet ons eerste elftal de verplaatsing naar Reninge, om er daar het eerste elftal te ont moeten. Aftrap om 3 uur zeer stipt. Supporters, doet in groot getal de verplaatsing mede. Vertrek te Pil- kem om 1 uur, gezamenlijk per fiets. SPORTKRING MERKEM S. K. Merkem 23 Supers Zuidschote. Zuidschote vertrekt met windvoordeel en leiden de eerste aanvallen; zij netten 3 doelen In de eerste helft 03). Na de rust zijn de S. K. mannen het meest ten aanval en lukken erin 2 doelen te netten (23). Vervolgens wordt het einde gefloten rr.et een t3 der Laag voor de lokalen. Prachtige leiding! Ons tweede elftal moest er met een 5x neder laag van de sterke Pilkemnaars van onderdoen. Beste sportliefhebbers, op heden- Zondag krijgen wij het bezoek van Woudsport Houthulst II. Komt in groot getal uwe speelgenoten aanmoedigen, dat zal hen helpen in hun zware taak welke hen te wachten staat. Dus tot dezen namiddag. SUPER BRIELEN SPORT Westvleteren s2 Brielen Sport II. Onze overwinning te Westvleteren, al is bet met een gering verschil, mag aanzien worden als een meerderheid onzer jongens. Gansch den duur van bei spel was Sport de mrcrdFre en is het goalverschil niet grooter. het vet plein is er de groote schuld van. HEDEN ZONDAG komen de kampioenen der vriendenmatchen. Poelekring Poelkapclle, onze jon gens in eigen vesting bekampen. Hopen wij dat de supporters van Brielen Sport in groot getal zullen op komen om hun lievelingen aan te moedigen, want in dien we kunnen winnen tegen Poelkapelie, dan mo gen wij het volgende seizoen met gerust gemoed af wachten, ze zullen dan met Sport af te rekenen heb ben. Begin om 3 uur. AANGEKONDIGDE KOERSEN ZONDAG 2G MAART 1939. TE HOUTEM (VEURNE). Voor be ginnelingen V. W. B.; 60 km. goede baan; 400 fr. prijzen en premiën: 80 fr. en band, 70 fr. en binnenband, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 10, 5, 5 en 5 fr. en een beker. In schrijving bij C. D'Herdt. 'Vertrek op de Markt. Inschrijving om 13 uur. Zonder vergunning V. W. B. mag nie mand meerijden (tenzij hij verzekerd is door zijn club). Vergunningen daar te verkrijgen. Prijs 15 fr. (■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■II PRIJSLIJST VAN 20 MAART 1939 Telefonen: Lichtervelde21 (Bureel) Roeselare: 917 en 6018. (zonder verbintenis) Waren r.v.ei. vet pr. Ultra Speciaal Kuikenmeel 16 6 170 Ultra Sp. Kuikenm. v. zw. ras. 16 6 170 Meel I voor kuikens 17 5 150 Meel II voor poelden 18 5 128 Meel III voor poelden 18 5 105 Vetmeel voor haantjes 16 5 130 Legmeel 25 4 100 Legkorrels 23 4 105 Biggenmeel 13 3 145 Zwijnenmeel I 15 .3 92 Zwijnenmeel II 13 3 92 Zwijnenmeel III 13 3 92 Melkschilfers (De Baillie) 26 5 102 Melkschilfers (De Baillie) 30 5 107 Melkschilfers (De Baillie) 35 6 112 Melkmeel 35 6 102 Kalverkweekmeel 16 4 140 Graan I voor kuikens 126 Graan II voor poeklen 107 Graan III voor poelden 103 Duiveneten (in aanger. zakken) 170 Duiveneten ^in handd. niet teruggen.) 180 Kalfsvoeders per 10 kilos 35 GROOTE GEMEENTE, midden West- Vlaanderen, 6.000 zielen, is nog zonder Apotheker. Zeker bestaan, beter dan in stad en naar algemeene volksroep wel gelegen en geschikte woning ten dienste. Schrijven onder letters Y. E. A., ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. 1 Vermagerend Bloedzuiverend Laxeermiddel *en f JfV NOUVEAUTÉ 43, Rij.elitr, 43, maanden.Diplóm» Snijden-naaien (n .gïSpgW fikaat na einde der Vraagt inlichting. (■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■I DE MAAND MAART EN DE INTERNATIONALE GEBEURTENISSEN Op internationaal gebied doen ziek sinds eenige jaren in Maart telkens ver rassingen voor aan Duitschen kant. Dit blijkt uit volgende feiten: 7 Maart 1933t overwinning der nationaal-socialistcn bij de rijksdagverkiezingen; 16 Maart 1935: wederinvoering van den militairen dienst tijd in Duitschland. Het leger wordt van 100.000 op 500.000 manschappen gebracht. 7 Maart 1936: militarisatie van liet Rijn land en opzegging van het Locarnover- drag. 13 Maart 1938: uitroeping van e Anschluss van Oostenrijk bij Duitsch land te Weenen. 15 Maart 1939: de Duit- sche troepen bezetten Praag. VERZEKERD per lcontrakt met Breimachien L'Avcnir. - Kosteloo» aanleeren thuis. - Vraagt grati» kataloog. orijs en voorwaarden: GROOT GEWAD, 20, GENT. deren, handteek. en borgst. Schrijven Ag. MAGO-C0, Handboogetr., 6. Kortrijk. IMou'cn van Reninge won en we zien hem hier verheugd om zijn Overwinning. (■«■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■aügguui.' PARIJS VEREERT DE f GESNEUVELDE TCHECHISCHE SOLDATEN IN ALLE APOTHEKEN LABORATORIA TUYPENS ST. NIKLAAS-WAAS Let er op! ALLEEN de Wit Kruis Poeders bij de HH. APOTHEKERS verkocht geven volledige WAARBORG van echtheid. c. fjyriel Duthieuw bij de 7 gevaarlijke Duitselie granaten die hij heeft opgediept in de Splistraat. Toen werkman Cyriel Duthieuw, wo nende Spilstraat, zijn land van braambes- Kruiken aan 't Zuiveren was, kwam hij ^ot de ontdekking van een gevaarlijken Duitsche granaat van groote afmetingen. BIJ verder onderzoek werden nog 6 zulke stukken bovengehaald. De bevoegde over heid werd verwittigd om dit gevaarlijk goedje te doen weghalen. Voor onze autocarreizen 1939 beschikken wij Over een selektle van 18 verschillende wegwijzers, welker afreizen verzekerd worden, met een MINIMUM VAN 10 DEELNEMERS. - Autocarreizen voor alle beurzen, die zelfs de moeilijksten kunnen bevredigen. fcilichtingen en programmas worden gratis opgestuurd, voor de hiernavolgende reizen: 'entoonstelling van Luik, 1, 2, 3, 4 dag. lloembollenvelden, 3 dagen, lormandie en Bretagne, 3 en 5 dagen, erdun en de Vogeezen, 5 dagen, ijnboorden, 5 dagen. Iwitserland, 6 en 8 dagen. TENTOONSTELLING VAN Lourde., REKLAAMREIZEN, 8 en 10 <L Nizza, Azuren kuit, Pyreneeën, 10 en 14 <L Frankrijk en zijn natuurschoon 10 dagen. Tyrool en de Dolomieten, 10 dagen, Reil der Vrede, 10 dagen. Italië, 24 dagen. NEW-YORK vanaf 4.900 Frank. j JfOSMOS TOERISME is eigenaar van 400 zeer komfortabele zitplaatseiv Yoor al uwe reizen per autocar, spoor, boot en vliegtnachien wendt U tot KOSMOS TOERISME, Groots Markt 26, IEPER. - Tel. 515. Sjl bij onze Vertegenwoordigers: POPERINGE: M. Van Bruwaene, Brugegitraat 65B. MEENEN: M. De Meuriise, Ieperstraat 101. WERVIK: M. Boussemaere, Molenstraat 2. DE GROOTE PRIJS «EMIEL DECROIX TE IEPER UITSLAGEN VAN ZONDAG Tweede Afdeeling Gewestelijk B. Toet. Meenen F. C. Poperinge 41 ALGEMEENS RANGSCHIKKING I. P. C. Poperin;» 24 *9 4 X 03-17 39 2. R. C. Hareibeke 24 *5 5 4 81-40 34 s Toek. Meenen *4 5 S 4 77-48 34 4- U. S. Dottenijt 24 '4 7 3 69-4A 87-4* 3» i: S. K. Geluwe 24 n 8 X 3* P. C. Komen 23 12 7 J 44-36 28 7. S. V. Kortrijk 23 IO 7 5'-5» 26 8. Deerlijk Sport 24 9 IO 5 47-55 23 9- Kuurne Sport «4 rr r3 O 52-63 32 IO. S. C. Le Bizet 24 t 13 7 31-49 15 IX. Wervlk Sport *4 16 2 44-83 *4 12. S. K. Vlamertjng» *4 5 16 3 46-80 It 13- P. C. Marke •4 5 17 2 27-87 12 14- B. 8. Aveleem 22 s 16 4 33-70 12 V rieuden wedst rijden. C. S. leper I leper Oude Gloriën 6-e Wervtk Sport R. C. Wervilc 11 F. C. Poperinge II Solmak Kortrijk 30 F. C. POPERINGE De eerste uitstap via ons kampioenenelftal Is vol strekt niet meegevallen. En de toeschouwers te Mee nen zullen wel niet hoog ©ploopen met rood en gelei. Er zijn wel redenen om de neerlaag goed te praten. Er zijn er geen om ze te verontschuldigen. Te Meenen heeft ons elftal gefaald. En dit is oprecht spijtig zoo wel voor de supporters als voor de toeschouwers. De scheidsrechter heeft echter veel schuld aan ons miezerig optreden. Hij heeft een heele boel dingen verkorven. Tot dwaze beslissingen toe heeft hij op zijn actief. Daarbij werd onze midvoor geraakt en hierdoor viel ons elftal door elkaar. Enkele spelers waren er niet in. Zoodat tegenover een flink optre dend Meenen, rood en geel bezweek. III* Speciaal kende ook een lastig begm. Herhaal delijk werd bet elftal gewijzigd, wat zeker niet aan te bevelen is. Na de rust verging het veel beter, zoo dat onze reserven ten slotte met 3o aan de win nende hand bleven. Vandaag reizen ze naar White Star leper, een be ginnende club. Onze jonge spelers zullen hun kleuren wel hoog houden en na een flinke partij de zege verwerven. Zelfs In vrlendenpartijen blijft de eer van de club te verdedigen. Onze tenoren spelen aan huis hun laatste officieele partij. En na wil het toeval dat het gaat tegen Kuurae, dat ons de zwaarste neerlaag van het sei zoen toediende. Hierover dient flink revanche geno men te worden. En ook de weinig vleiende klopping van verleden Zondag dient ultgewischt. Als afscheid voor eigen publiek heeft ons elftal tot plicht van een schitterende partij te spelen. Vandaag noeft het te toonen dat rood en geel, en zij alleen, waardige kampioenen zijn. KEIKOP. P. 3. De vriendelijke kroniekschrijver van Geluwe weie hier van harte dank gezegd voor de Slle gelukwenschen vanwege zijn elftal aan onze mptoeoenploeg. K. Heden Zondag »6 Maart, te t uur: te leper: WHITE STAR I F. C. POPERINGE TT. op om terrein: KUURNE F. C. POPERINGE I. C. S. IEPER In vergelding van officieele matchen, die ter gele genheid van Belgie-Holland uitgesteld werden, had oen de Ieperltngen het genoegen een wedstrijd tus schen de eerste ploeg en een samenstelling van oude gloriën van den club bij te wonen. Langs beide zijden waren er plaatsvervangers. De jongeren behaalden eene 6—t zege. Heden Zondag gaat de voorlaatste ontmoeting van het officieel kalender door. Rood-wit moet het togen A. A. Moeskroen opnemen. In den heenwedstrijd luidde de uitslag 22. Logischer wijze moeten de Ieperllngen bet pleit winnen en het ware te wensehen dat zij gansch den inzet thuis hielden. Doch de Zui derlingen gullen daaromtrent met hetzelfde doel be kommerd gijn, namelijk de twee punten binnenpal men om eenige plaatsen in de klasseering vooruit te komen. Gezien het de laatste wedstrijd op eigen veld betreft, tullen de rood-wltten er aan houden de ver wachtingen niet te beschamen en hun talrijke toe schouwen met een mooie zege vergasten. WEDSTRIJDEN VOOR HEDEN ZONDAG Aanvang te 3 uur. Eere-Afdeeling. P. O. Mechelen S. C. Anderlecht. 3. K. Liersche Union St-Gillis. Beerschot A. C. La Gantoise. White Star P. C. Antwerp. 0. S. Brugge P. C. Boom. 01. Charleroi Standard C. L. Daring Brussel F. C. Brugge. Eerste Afdeeling Reeks A. Eendracht Aalst Lyra. DE PROEF DOOS VAN 8 POEDERS i 4 Fr. D6 DOOS VAN 24 POEDERS IJ Fr. Dfc FAMIITEDOOS VAN 48 POEDERS i 20 Fr/ IN KOKER VAN 24-TABLETTEN tl Fe, IN ALUMINIUM KOKER 12 CACHETTEN: 6 Fr. 7 DUITSCHE OBUSSEN OPGEGRAVEN TE ZONNEBEKE

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 7