De IX6 IJZERBEDEVAART volle v m JCHOONE te geniet HET WIJ KRUI/ OVERGROOT SUCCES UURTABELS VOOREXTRA-TREINEN heen 7.50 V. 7.58 8.08 8.12 A. 8.20 V. heen terug big gevallen vruchten LANDBOUWERS GEWESTELIJKE PRIJSKAMP VOOR HET GEITENRAS Alle elektrisch: enrfe: nemingen. - Hangaars DEMEESTER GROOTE PAARDENPRIJSKAMP TENTOONSTELLING-PRIJS KAMP VOOR HOORNVEE LJ&étpiffiMl^endmiddeldat vefetzkfit verschillende vormen - dezelfde inhoud IN ENKELE REGELS MARKTPRIJZEN OSES met vermindering op de gewone prijzen ter gelegenheid dei VLAAMSCHE BEDEVAART NAAR DIKSMUIDE OP ZONDAG 20 AUGUSTUS 1939 LIJNEN TIELT-ROESELARE en LIJN DIKSMUIDE-OOSTENDE ROESELARE-DIKSMUIDE HEEN TERUG 8.40 Wingene, plaats 19.10 Wingene Scheewege 19.02 8.48 Zwevezele, Hille 18.55 Zwevezele, Plaat» Koolskamp, Dorp Ardooie, Statie 9 05 Ardooie, Plaats 18.35 9.08 Ardooie, wissel 9.18 Roeselare, Statie 18.25 8.59 9.20 Roeselare, Statie 17.13 18.25 9.11 Sleyhage 16.59 18.15 9.20 Staden 16.50 18.05 9.57 10.02 Diksmuide, Staüe 16.15 17.30 LIJNEN VEURNE-POPERINGE en DIKSMUIDE-POPERINGE 8.43 8.46 9.30 A. TERUG a. 19.20 19.14 V. 19.04 19.04 19.02 18.50 18.45 18.40 18.20 V. 18.00 De reizigers voor St-Jan-ter-Biezen en Watott, voor de terugreis, stappen over op dc Kaasmarkt te Poperinge naar bijzon dere trein. De reizigers voor Merkem, Noordschote en Reninge, nemen te Diksmuide ie ge wone trein nr 20 om 18.28 uur. A LIJNEN IEPER-WESTNIEUW- KERKE en IEPER-DIKSMUIDE Watou, Markt Sint-Jan-ter-Biezen Poperinge, Kaasmarkt Poperinge, Markt Poperinge, Markt Poperinge, Kaasmarkt Krombeke Westvleteren Oostvleteren Merkem Diksmuide, Statie HEEN 8.00 V. 8.20 8.26 8.32 8.42 A. 8.50 V. 8.52 9.00 9.08 9.16 9.20 8 50 A. TERUG Westnieuwkerke, Dorp A. 18.45 Kemmel, Dorp 18.33 Kemmel, Vierstraat 18.29 Voormezels 18.24 leper, Statie V. 18.12 leper, Statie A. 13.00 leper, Steenenbrug v Brielen 17.50 Elverdinge, 17.40 Zuidschotc-, Lizern 17.33 Steenstrate 17.31 Bikschote, Smiske 17.28 Merkem 17.15 Woumen 16.59 Diksmuide, Statie V. 16.45 HEEN TERUG 9 00 V. Oostende, Statie 9.10 Oostende, Petit Paria 9.18 Oostende, Northiaan 9.20 Steene 9.25 Leffinge, Dorp 9.28 Leffinge, Brug 9.35 Slijpe, Staüe 9.43 Sint-Pieterskapeüe 9.50 Leke, Statie 10.10 A. Diksmuide, Statie. Voor den terugkeer mogen de bedevaar- cU. -s der lijn Oostende-Diksmuide met om het even welke trein terugkeer en, mits vertoon van hunne reiskaart. Nochtans moeten zij hun trein nemen In de Stel- plaats zelf (bij de staüe> ten einde de samenstelling der treinen te vergemak kelijken. Deze treinen vertrekken, om het uur vanaf 14 tot 22 uur. LIJN BRUGGE-LEKE S.25 V. Brugge, Consciencelaan A. 19.00 8.30 Sint-Andries, De Keizer 18.54 Sint-ADdries 18.44 8.46 Varsenare 18.38 8.52 Snellegem 18.28 Zedelgem 18.18 9.16 Aartrijke 18.07 Ichtegem, Statie 17.58 Ichtegem, Dorp 17.52 9.29 A. Koekelare V. 17.45 9.35 V. Koekelare A. 17.40 IC.05 A. Diksmuide, Statie V. 17.10 Trein nr 6: Leke V. 8.47, Koekelare A. 9.00 uur, wordt afgeschaft. BIJZONDERE INLICHTINGEN -•-lléén stilstand aan de hierboven ver melde statiën. Deze treinen zullen enkel rijden op voorwaarde dat het getal inge schrevene leden Voldoende weze in getal vóór 15 Augustus. De belanghebbende rei zigers of Voorzitters van Maatschappijen 1 loeven dus dit getal vóór bepaalden da tum aan te geven in het naastbij gelegen bureel waar bijzondere reiskaarten ter hunner beschikking zullen zijn mits on middellijke -betaling. Deze bureelen zijn in de stapelplaatsen van: leper, Poperin ge, Diksmuide, Roeselare, Zwevezele en Assebroek, waar alle noodige inlichtingen kunnen gegeven worden. De reizigers die bij den terugkeer hun ne reiskaart niet kunnen vertoonen zullen verplicht zijn eene nieuwe reiskaart te betalen. De Directie. LIJN DIKSMUIDE-OOSTENDE Ter gelegenheid der Vlaamsche Bedevaart naar de Graven IJzer op Zondag 20 Augustus 1939 zal de gewone uurtabel gewijzigd worden van af 14 uur. van den als volgt Diksmuide, Statie Diksmuide, Markt Beerst, Statie Keiem, Dorp Leke, Statie Sint-Pieterskapell e Slijpe, Statie Leffinge, Brug LeSinge, Dorp Steene Oostende, Northiaan Oostende, Klein Parijs Oostende, Vanderzweeppl. Oostende, VanderzweeppL Oostende, Klein Parijs Oostende, Northiaan Steene Leffinge, Dorp Leffinge, Brug Slijpe, Statie Sint-Pieterskapelle Leke, Statie Keiem, Dorp Beerst, Statie Diksmuide, Markt L .smulde, Statie V. 14.06 14.02 14.26 14.41 A. 14.45 15.00 15.02 15.06 15.10 16.00 17.00 16.02 17.02 16.06 17.06 16.11 17.11 15.16 16.17 17.17 15.21 .5.23 17.23 15.26 16.28 17.28 15.31 15.34 17.33 15.33 16.36 17.35 15.42 .6.46 17.44 15.44 16.48 17.46 18.48 15.47 16.51 17.49 18.51 18.00 19.00 20.00 18.02 19.02 20.02 18.06 19.06 20.06 :3.11 19.11 20.11 18.17 19.17 20.17 18.23 19.23 20.23 18.28 19.28 20.28 18514 19.33 20.34 18.36 19.35 20.36 18.46 19.44 20.46 19.46 20.48 19.49 20.51 15.52 16.56 17.54 18.56 19.54 20.56 V. 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 15.04 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 21.05 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10 16.20 17.20 18.20 19.20 20.20 21.20 16.22 17.22 18.22 19.22 20.22 21.22 15.26 16.28 17.28 18.28 19.28 20.28 21.28 16.33 17.33 18.33 19.33 20.33 21.33 16.37 17.38 18.37 19.38 20.37 21.38 16.42 17.44 18.42 19.44 20.42 21.44 16.47 17.49 18.47 19.49 20.47 21.49 15.43 16.52 17.54 18.52 19.54 20.52 21.54 A. 15.45 16.54 17.56 18.54 19.56 20.54 21.56 21.00 2..02 21.06 21.11 21.17 21.23 21.28 21.33 21.35 21.44 21.46 2..49 21.54 22.00 22.05 22.08 22.10 22.20 22.22 22.28 22.35 22.37 22.42 22.47 22.52 22.54 22.00 22.02 22.06 22.11 22.17 22.23 22.28 22.34 22.36 22.46 22.48 22.51 22.56 23.00 23.05 23.08 23.10 23.20 23.22 23.28 23.33 23.38 23.44 23.49 23.54 23.56 ZEER BELANGRIJK. De bedevaarders die 's morgens de extra-trein geno men hebben aan 50 prijsvermindering mogen voor den terugkeer met de zelfde reiskaart om het even welke trein nemen in den namiddag; zij moe ten nochtans hun trein nemen in de Stelplaats en niet aan de Markt. OPGELET! Deze treinen houden stil op vraag aan cc tusschenstatiën. De andere treinen stoppen enkel aan de aangeduide statiën. De Directie. BaH8ZHa£SBi&«i8iias££assg£&2i3ssa5s»sas5sssa2S89aBxassia8a»22!ga 343 UREN IN DE LUCHT! De Gebroeders Moody moesten landen tengevolge van een onweder De Gebroeders Moody, die in Amerika het duurrecord voor lichte vliegtuigen (218 uren) verbeterd hebben, waren Zon dag nog steeds in de lucht. Te 21 uur (G.M.T.) hadden ze 336 uren vlucht op hun actief, hetzij juist 2 weken. Maandag moesten beide broeders ech ter landen tengevolgde van den storm, nL te 4 u. 46 (G.M.T.) na gedurende 343 uren 46 min. in de lucht te zijn gebleven. EEN NIEUW SLACHTOFFER DER WETENSCHAP ZWARE GASONTPLOFFING TE LONDEN Te Berck stierf enkele dagen geleden de beroemde radioloog Dr Parin, als slachtoffer van de wetenschap, in den ouderdom van 5i jaar. Sedert jaren had Dr Parin een ziekte opgedaan bij het omgaan met apparaten voor cathodische stralen. Niettegenstaan de hij sedert lang een echte martelaar geworden was door de opgeloopen ziekte, zette hij steeds zijn studies voort en bleef in dienst als geneesheer-radioloog in het maritieme-bospitaal te Berck, waar been- derzieken verpleegd worden. Hij was een groote specialist voor beendertuberculose. In het hartje van Londen, bij de ka thedraal van St-Paul, deed zich een zwa re ontploffing voor. In de Godlemanstreet was een lek ontstaan aan de groote gas leiding die onder de straat lag en men was bezig dit lek te stoppen. Om een of andere reden deed zich clan de ontplof fing voor, en spoog de groote gasleiding vuur en vlam. Een huis van vijf verdiepingen vloog de lucht in. Over een heelen omtrek werden de ruiten ingeslagen. Niet min dan 100 personen werden dan ook gewond door vallend puin en andere scherven. "ie biandweer moest zich terdege in spannen om het vuur meeste* te worden, dat na de ontploSing uitbreiding had genomen. 3BEEB9BKB31SBBI9IE9BBII9BEHS BEELDSTORMERS te BOCHOLT Te Boeholt hebben onbekende schur ken een kapelieke langs de baan open gebroken en het kruisbeeld en heiligen beelden eruit gehaald en op den weg ver brijzeld. De offerblokken lieten zij on aangeroerd. Vraagt alleenlijk inlichtingen aan dc Landbouwers die een KURKETREK- KERin werking hebben. Deze ALLEEN kunnen spreken over de onverbeter lijke werking dezer toestellen, die op aie merken van pikmachieneu kunnen ge plaatst worden. Vraagt deze toestellen in proef, dit zal U ten volle overtuigen over het goede werk. Vraagt deze toestellen in proef, dit zal U ten volle overtuigen over het goede werk. FIRMA STEVENS gebroeders 1EPER. Tel. 249. Vandenpeereboompiaats, 7-9. Tel. 94. - POPERINGE Veurnestr., 33-40 - Ieperstr., 5. Alle gevallen vruchten morden door dit toestel gepikt en dit zonder de minste moeite. GEHOUDEN TE IEPER op Woensdag 9 Augustus 1939, in samen werking van *t Gewestelijk Verbond, dc Prov. Landbouwkamer en de Stad leper. UITSLAGEN. I. - Bokken. A. - Volsebotenei 1. Leys Alois, St-Jan fleper). 2. Marico Jules, Elverdinge. 3. Kweeksyndikaat, Bikschote. 4. Kweeksyndikaat, Dikkebusch. 5. Gryson Isidoor, Kemmel. 6. Kweeksyndikaat, Werrik. 7. Kweeksyndikaat, Proven. B. - Vier o( zes tandem 1. Kweeksyndikaat, Roesbrugge. 2. Kweeksyndikaat, Passchendaie. C. - Twee of zonder tanden! 1. Kweeksyndikaat, Dikkebusch. 2. Kweeksyndikaat, Roesbrugge. 3. Kweeksyndikaat, Loker. 4. Kweeksyndikaat, Passchendaie, 5. Kweeksyndikaat, Werrik, 6. Kweeksyndikaat, Proven. D. - Lammeren, geboren in 19391 1. Kweeksyndikaat, Loker. 2. Kweeksyndikaat, Passchendaie, 3. Kweeksyndikaat, Passchendaie, 4. Kweeksyndikaat, Passchendaie. 5. Marico Jules, Elverdinge. 6. Kweeksyndikaat, Passchendaie, II. - Geiten. A. - Volsehotenef X. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. OKKASIE MACH1ENEN 2 pikmachienen, Maaimachien met piktoestel 1 paarde 2 Aardappeluitroc r Ar'; ~ea, Kessoiteegde 7 tanden, Mazout moto ren 5 HP en 9 HP Vernleuwe Achiel, Roesbrugge, Marico Jules, Elverdinge. Bataillie Wed. Henri, Passchendaie. Barbez Reml, Dikkebusch. Debrouck Jeroom, Elverdinge. Vercruysse Remi, Loker. Platteeuw Pol, Roesbrugge. Thoma Kamiel, Boezinge. Clacys Sylveer, Passchendaie. Haezebrouck Gaston, Bikschote. Gryson Isidoor, Kemmel. Verhaeghe Hektor, Passchendaie, Ledoux Achiel, Passchendaie. Mollet Maurits, Haringe. Peperstraete Leen, Roesbrugge. Marico Aimé, Elverdinge. Dourni Jules, Wervik. Cambier Kamiel, Proven. Beudaert Kamiel, Proven. Flamey Henri, Haringe. Bulcaen Valeer, St-Jan (leper), Vanöamme Honoré, Boezinge. Dumarey August, Boezinge. Bol Cyriel, Passchendaie. Vermeulen Benoni, St-Jan (leper), Titeca Wed., St-Jan (leper). Gesquiere Leopold, Passchendaie, Verhaeck Jeroom, Passchendaie. - Lesage Julien, St-Jan (leper). 1 Baert Maurits, St-Jan (leper), Vermeulen Hilaire Wed. Delobelle Julien, Elverdinge. Dubison Charles, Passchendaie. Ooghe Georges, Loker. Vercruysse Reml, Loker. Descamps Marfe, Wervik. B. - Vier of zes tanden! 1. Cappcn Jules, Boezinge. 2. Devos Jeroom, Proven. 3. Lahoutte Camiei, Bikschote. 4. Barbez Benjamin, Dikkebusch, 5. Verstraete Henri, Bikschote. 6. Coissonnier Emiel, Bikschote. 7. easier Alfons, Wervik. 8. Vercruysse Edmond, DikkebUSCÏj, 9. Casier Alfons, Wervik. 10. Degezelle Wed., Boezinge. 11. Valcke Gaston, Elverdinge. 12. Borry Cyriel, Passchendaie. 13. Maekelberghe Kamiel, Haringe. 14. Rvoeek Rick, Wervik. 15. Plume Hektor, Boezinge. 16. Devos Marcel, Proven. 17. Looten Jules, Proven. 18. Alderwereld Remi, Haringe. 19. Degelder Adolf, Bikschote. 20. Degelder Adolf, Bikschote. C. - Twee of zonder tanden! 1. Blanckaert Gaston, Elverdinge. 2. Deblauwe Maurits, Passchendalflt 3. Viaene Maurits, Proven. 4. Bataillie Wed., Passchendaie. 5. Vernfeuwe Achiel, Roesbrugge. 6. Deberdt Jules, Elverdinge. 7. Delcroix Theophiel, Dikkebusch. 8. Cambier Kamiel, Proven. 9. Vandamme Honoré, Boezinge. 10. Lemahieu Theophiel, Dikkebusch. D. - Lammeren, geboren ln 1939! 1. Logier Marcel, Proven. 2. Vercruysse Maurits, Dikkebusch. 3. Tiersoone Kamiel, Boezinge. 4. Barbez Benjamin, Dikkebusch. 5. Becuwe Kamiel, Boezinge. 6. Delcroix Theophiel, St-Jan (leper), 7. Bol Cyriel, Passchendaie. 8. Doornie Jules, Wervik. 9. Gryson Emiel, Loker. 10. Marico Jules, Elverdinge. 11. Vandoorne Achiel, Loker. 12. Claeys Sylveer, Passchendaie. 13. Bol Cyriel. Passchendaie. 14. Muylle Wed., Haringe. 15. Barbez Benjamin, Dikkebusch. 16. Verhaeghe Hektor, Fasschendafet 17. Gryson Isidoor, Kemmel. 18. Vernieuwe Achiel, Haringe. 19. Deblauwe Maurits, Passchendaie, 26 Devos Jeroom, Proven. -V' 21. Volcke Jules, Bikschote. 22. Tandt Cyriel, Dikkebusch. 23. Marico Aimé, Elverdinge. 24. Deflou Edgard, Elverdinge. 25. Delobelle Jules, Elverdinge. 26. Provoost Antoon, Loker. 27. Delobelle Jules, Elverdinge. 28. Plume Hektor, Boezinge. 29. Neuville Aimé. Haringe. 30. Taverne Kamiel, St-Jan (leper), 31. Intevuyst Kamiel, Elverdinge. 32. Ledoux Achiel, Passchendaie. 33. Vandamme Henoré, Boezinge 34. Vercruysse Remi, Loker. 35. Leenknegt Pierre, Wervik. 36. Vanneste Leon, Passchendaie. 37. Reynaert Jozef, Passchendaie. III. - Groepen. A. - Groote dieren: 1 bok en 5 geiten S Elverdinge. Roesbrugge. Dikkebusch. Passchendaie. St-Jan. Eikschote. Proven. Wervik. Passchendaie. Loker. I boklam, 3 geUJes: 1. Kweeksyndikaat, 2. Kweeksyndikaat, 3. Kweeksyndikaat, 4. Kweeksyndikaat, 5. Kweeksyndikaat, 6. Kweeksyndikaat, 7. Kweeksyndikaat, 8! Kweeksyndikaat, 9. Kweeksyndikaat, 10. Kweeksyndikaat, B. - Kleine dieren: 1. Kweeksyndikaat, Elverdinge. 2. Kweeksyndikaat, Passchendaie. 3. Kweeksyndikaat, Loker. 4. Kweeksyndikaat, Passchendaie. IV. - Kampioenschappen geschonken door het Provinciaal Verbond der Geitenkweeksyndikaten Bok (771): Leys Alois, St-Jan (leper). Geit: Vernieuwe Achiel, Haringe. luasssBMEflusBXEEXUBMBH VREEMDELINGEN AANGEHOU DEN TE ZEEBRUGGE Aan de kust wordt een streng toezicht gehouden over de ongewenschte vreem delingen. Een paar werden reeds aange houden te Knokke. Uit de papieren op deze gevonden bleek dat een zeker aantal ongewenschten zouden ontschepen, te Zeebrugge. De politie hield een oog ln het zeil. Al dus werd vastgesteld dat een motorbootje met 14 lieden aanlegde. Dertien, hunner werden aangehouden op den zeemuur te Zeebrugge, maar een veertiende wist te ontsnappen, nam een rijwiel en sloeg op de vlucht, achterna gezet door rijks wachters, politie en tolbeambten. Toen de tolbeambten den vluchteling naderden, haalde deze een revolver te voorschijn en vuurde op de douaniers, zonder die te raken. Deze schoten terug en troSen den man in het been. Al de aangehoudenen bleken Dult- schers, Polen, Roemenen en Hongaren te zijn die uit hun land werden gedreven. >8, GEMEENTE EOEZINGE OP ZONDAG 27 OOGST 1939 1200 frank prijzen en medaliën. A. Paarden ran 4 jaar en meen 1* Prijs: Fr. 50 en verguld eeremetaal. 2» PrijsFr. 40 en verzilverd eeremetaal 3* Prijs: Fr. 30 en bronzen eeremetaal. 4® PrijsFr. 20. 5® PrijsFr. 10. 6PrijsFr. 10. B. 1* Prijs 2® Prijs 3® Prijs 4® Prijs 5® Prijs 6e Prijs 1® Prijs 2® Prijs 3® Prijs 4® Prij3 5® Prijs 6® Prijs A) Prijs 2® Prijs 3® Prijs 4® Prijs 5® Prijs B) 1® Prijs 2® Prijs 3® Prijs 4® Prijs A) 1® Prijs 2® Prijs 3® Prijs 4® Prijs 5® Prijs B) 1® Prijs 2® Prijs 3® .Prijs 4® Prijs - Paarde van 3 jaar én meer» Fr. 50 en verguld eeremetaal. Fr. 40 en verzilverd eeremetaal Fr. 30 en bronzen eeremetaal. Fr. 20. Fr. 15. Fr. 10. C. Dertigmaanders» Fr. 50 en verguld eeremetaal. Fr. 40 en "erzilverd eeremetaal Fr. 30 en bronzen eeremetaal, Fr. 20. Fr. 10. Fr. 10. D. - Achttk-nmaanders; RUINS i Fr. 40 en verguld «eremetaal Fr. 30 en verzilverd eeremetaal Fr. 20 en bronzen eeremetaal Fr. 10. Fr. 10. MERRIE»! Fr. 30 en verguld eeremetaal. Fr. 20 en verzilverd eeremetaal Fr. 10 en bronzen eeremetaal, i Fr. 10. E. Kachtelfll RUINS: Fr, 40 en verguld eeremetaal Fr. 30 en verzilverd eeremetaal. Fr. 20 en bronzen eeremetaal Fr. 10. Fr. 10. MERRIENi Fr. 30 en verguld eeremetaal. Fr. 20 en verzilverd eeremetaal. Fr. 10 en bronzen eeremetaal, Fr. 10. SCHIKKINGEN De Inschrijving grijpt plaats van 1 tot 2 uur namiddag ter herberg «De Kroon», bij Wed. Degezelle M., Dorpstraat. De deelnemiugsprijs bedraagt 1 fr, per dier. De prijskamp begint om 2 uur stipt met reeks A (oude paarden), enz. De prijskamp voor reeksen A, B en C heeft plaats in de Brugstraat en voor reeksen D en E op de Marktplaats. De prijsuitdeeling heeft plaats onmid dellijk na den prijskamp, ter herberg Zil ver Hoofd bij de Wed. J. Norreel, Dorp straat. Na de inschrijving (2 uur) worden geen paarden meer toegelaten. De Jury behoudt zich het recht voor de prijzen van een reeks op een ander reeks over te brengen, bij gebrek aan verdienstelijke paarden in een reeks. Het besluit der Jury is onwederroepelijk. Ieder eigenaar is verantwoordelijk voor de ongevallen die zijne dieren zouden ver oorzaken. Bij inschrijving heeft om 7 u. een maal tijd plaats ter herberg De Zwaan hij El Coulier, Dorpstraat. De inschrijving moet gedaan worden ten laatste op 23 Oogst 1939, bij E. Coulier, telefoon El verdinge 17. Inschrijvingsprijs: 12 fr. Namens de Vereenigde Paardenliefhebbers» De Eerevoorzitter, R. de THIBAULT de BOESINGHE. De Schrijver, De Voorzitter, A. LEPERCQUE. S. LEROY, iBisiiBBasssxsBSBSBBasBBiaaaag GEMEENTE BOEZINGE (Rood Vlaamsch Ras) ingericht door den Veebond der Hoeren gilde, met de medewerking van het Gemeentebestuur en van den Landbouw kamer der Provincie en verscheidene bijzonderen der gemeente, voor de kweekers van het Rood "Vlaamsch Ras der Provincie West-Ylaanderen VRIJDAG 8 SEPTEMBER 1939 om 10 uur voormiddag In de weide van het Kasteelhof. 2.500 Fr. Prijzen en Eeremetalen. 1® PRIJSKAMP. Ingeschreven Stiercnkalveren, geboren vanaf 1 Januari 1939. 2' PRIJSKAMP. Ingeschreven Stierenkalveren, geboren van I September tot 31 December 1938. 3* PRIJSKAMP. Ingeschreven Stieren, geboren van 1 Sep tember 1937 tot 31 Augustus 1938. 4' PRIJSKAMP. Ingeschreven Stieren, geboren van I Sep tember 1936 tot 31 Augustus 1937. 5' PRIJSKAMP. Ingeschreven Stieren, geboren vóór 1 September 1936. 6* PRIJSKAMP. Ingeschreven Vaarzenkalveren, geboren vanaf 1 Januari 1339. 7' PRIJSKAMP. Ingeschreven Vaarzcnkalveren, geboren van 1 September tot 31 December 1938. 8* PRIJSKAMP. Vaarzen, geboren van 1 September 1937 tot 31 Augustus 1938. 9' PRIJSKAMP. Ingeschreven Vaarzen, geboren van 1 Sep tember 1936 tot 31 Augustus 1937. 10® PRIJSKAMP. Ingeschreven Vaarzen, geboren van 1 Sep tember 1935 tot 31 Augustus 193a 11® PRIJSKAMP. Melkkoeien, volledig :kontroleerd. 12* PRIJSKAMP. Stieren met zes afstammelingen. 13' PRIJSKAMP. Koeien met minstens 'i afstammelingen. BEMERKINGEN. Bij de drie eerste prijzen der ingeschre^ ren dieren, worden er drie eeremetalen ge geven; voor de kategorieën 10 cn 11 moe ten de dieren gekalfd hebben binst het jaar of bekalfd zijn. De aangifte der dieren moet geschieden per bulletijn voor ieder dier; deze zijn te verkrijgen bij den schrijver: Emiel Bree- meersch, Klein-Poeselstraat 9, Boezinge, en moeten ingezonden worden ten laatste 27 Augustus. Inschrijvingsrccht: 3 fr. per kop, op voorhand te betalen. Na den prijskamp zal er een noenmaal opgedisch: worden in het Groot Sint- Joris bij Marcel Ampe. Onder het noen maal zullen er spreekbeurten gehouden worden. De inschrijving voor het middag maal moet gedaan worden ten laatste op 3 September 1939, bij Marcel Ampe te Boezinge, telefoon Elverdinge nr 60. Namens den Veebond der Boerengiide: De Schrijver, Emiel Brecmeersch, De Voorzitter, llcuri Godcris. Men «chrijft ons van bier en elder» Vanmorgen kreeg Kt plots Hevige hoofdpi|n, daarom nam één van Uw tabletten In. een kwartier later was Ik van deze ondraagli|ke pl|n verlost. Ook laat Ik geen gelegenheid voorbij gaan, om Uw produkt bi| mijn vrienden en bekenden aan te bevelen— ftrvtseb WK loo goed zijn zoohaast mogelijk Wil KRUIS poeders te sturen, wans Ik zou mes graag zonder zijn. In afwachting mijner goede poeders— n last-Mollne (Illinois). Ver. Staten Amerika. Ik ben zeer tevreden over vw poedersIk heb er veel voor- deel van ln mijn hoofd... Ocloraine (Kanada). Een plotse verandering van de luchtgesteldheid, te veel sport, te veel zon en lucht dit alles kan .oorzaak zijn van een of andere hinder» Hjke ongesteldheid hoofdpijn, lichte koorts. vermoeidheid- Maar U hoeft hiervoor niet te vreezen. Indien u er aan gedacht hebt een kokertje wit kruis tabletten bij uw reisgoed te voegen, Het volstaat immers, er een van in te nemen en eenige oogenblikken te rusten daarna voelt U zich weer frisch en levenslustig. HET WIT KRUIS Is het geschikte pijnstillend middel voor de verlofdagen, want het heeft een dubbele werking het bedaart de pijn. het verdrijft alle vermoeidheid. HOOFDPIJN 6N KIESPIJN - ZENUWPIJN - PljNUJKE MAANDSTONDEN DUIZELIGHEID - VERMOEIDHEID - KOORTS EN GRIEP - RHEUMATISCHE PIJNEN. De dooi van 24 poeder» II In Oe proefdooj wan 8 poeder» 4 Ir. Oe famflledoo» van 48 pottier» 18 Ir. »N ALLE APOTHEKEN De koker van 24 tabiet t1 fr. Ot koker van 12 cachet» fts De doos v.2 cachets voor handtasch LSOfr. LABORATORIA TUYPENS TE SINT-NIKLAAS-WAAS Let er op! ALLEEN de Wit Kruis Poeders bij de HH, APOTHEKERS verkocht geven volledige WAARBORG van echtheid. ABBEIDER VALT IN EEN PUT VAN 1150 METER DIEP In de koolmijnen van Monceau-Fon- taine, te Marchienne-au-Pont, verloor een arbeider, bezig aan het herstellen van een kabel, het evenwicht juist boven de opening van een mijnput, en stortte in den gapenden put, die 1.150 meter diep was. In de diepte werd zijn lijk gansch verhakkeld teruggevonden. DRIEJARIG KIND REEDS 1,55 M. GROOT Enkele weken geleden werd in een zie kenhuis van Lenox Hill, in de Vereenigde staten, een driejarig kind afgeleverd, dat plotseling met een verbazingwekkende snelheid in de hoogte begon te schieten. De geneesheeren weten geen raad, hoe zij den groei kunnen vertragen. Het kind heeft nu reeds een lengte van 1,55 m. be reikt en het is nog niet te voorzien, wan neer de angstwekkende snelheid van de abnormale ontwikkeling zal afnemen. De dokters vermoeden, dat de snelle groei een gevolg is van een overmatige functie van de klieren. De patiënt is overigens geestelijk volkomen normaal en lijdt ook geen lichamelijke pijn. Wel moet hij voortdurend in bed liggen. EBBBBBHS3SaSBBB3B£BK«S$3Z9KB Op de rijksbaan Pincenhage-Etten, Nederland, werd een volgeladen autocar in de zijde aangereden door een zwaren vrachtwagen, waarvan de voerder door overlast in slaap was gevallen. De voer der was ingedompeld doordat hij reeds 36 uur aan het stuur zat. De autobus werd ten deele opengereten en drie meisjes die aan de slechte zijde zaten werden op den slag gedood. Twee andere meisjes werden zwaar gewond en een 10-tal liepen slechts lichte schrammen op. Te Peulis-Rijneman werd een wiel rijder aangerand. De man liep verschil lende messteken op. Alhoewel de groep der aanranders kon vereenzelvigd worden kon niet worden uitgemaakt wie de mes steken toebracht. Op zelfde plaats werd kort nadien een tweede wielrijder aange rand en gestoken. De dader zou hier ge kend zijn. Te Luik viel een 5-jarig kindje in de Ourthe. Door een jonge man kon het kindje gered worden. Wat later viel op zelfde plaats een ouderling in de rivier. De bejaarde man werd door voorbijgan gers uit liet water gehaald maar hij gaf echter den geest kort na zijn overbren ging naar het gasthuis. Te Fleurus werd een moto met zij span aangereden door een auto. De mo torijder werd zwaar gewond en de 70-ja- rige oude vrouw die in de side-car zat werd op den slag gedood. Ts Bergen (Mons) verdronk een 18- jarig meisje op geheimzinnige omstan digheden. Het meisje was 's avonds met haar vriend wandelen gegaan langs een kleine rivier, 's Anderendaags was zij nog niet thuis. De vriend verklaarde dan dat hij binst de wandeling een krisis van val lende ziekte had gekregen en dat toen hij weer bijkwam het merije verdwenen was. Kort daarop werd liet lijk van het meisje gevonden in de rivier. Men vermoedt dat de longeiuig zijn meisje vermoord heeft. Te Merchtem-Peisegem kwam het tot groote ruzie onder twee schoonbroe ders. Op zeker oogenblik trok een hunner een revolver en vuurde op zijn tegenstan der, deze twee zware wonden toebrengend aan den bil. De dader werd aangehouden. Te Conche-les-Mines leefden de Lahaye en Goliard sedert lang in onmin. Enkele dagen geleden ontstond opnieuw geweldige ruzie tusschen beide mannen omtrent steenen die in den hof van La haye waren terechtgekomen. Plets liep deze laatste zijn geweer halen en zonder nog een woord te zeggen schoot hij zijn buurman neer, die op den slag gedood werd. Toen de gendarmen opdaagden sloot Lahaye zich op en bood weerstand aan de gendarmen. Op zeker oogenblik schoot Lahaye zich een kogel door het hoofd en werd op den slag gedood. Bij Le Havre stortte een deel van den kustrotswand in. Dit gebeurde bij Sinte-Adresse, ter hoogte van de licht torens. Een huis waarin twee bejaarde echtelingen woonden werd bedolven. De lijken der ongelukkige echtelingen konden nog niet bevrijd werden. Te Parijs, in vollen dag, werden twee wisselagenten aangevallen en beroofd van een som van 1.200.000 fr. De aanranding gebeurde in de bureelen der wisselagen ten. Bij Cherbourg kreeg een jachtsloep een lek. Zes leden der bemanning konden zich redden met een reddingsvlot. Van de kapitein en den kwartiermeester die aan boord bleven heeft men geen nieuws. Bij Lens heeft een Belg, afkomstig uit Alsemberg, zijn 8-jarig dochtertje ge wurgd en daarna zelfmoord gepleegd. De man werd onlangs afgedankt en door zijn vrouw verlaten. Hij was alleen overgeble ven met een kindje op de vier van zijn gezin. Ellende heeft die man tot wanhoop gedreven. Bij Stamboul vloog een munitieop- slagplaats de lucht in. Er zouden geen slachtoffers te betreuren zijn. Bij Pruem, aan de Duitsch-Belgiseho grens, stortte een bestelauto in de gracht. Op den auto hadden verschillende jonge lingen plaats genomen. Drie hunner wer den gedood en zeven andere zwaar ge wond. Te Fornborough, Engeland, werden een aantal arbeiders die op de spoorlijn stonden, verrast door een sneltrein. Vier werklieden werden hierbij gedood en een vijftal andere zwaar gewond. Te Saltcaot, Schotland, ontspoorde do sneltrein Glasgow-Arran-eiland. Vier personen kwamen hierbij om het leven en een 20-tal werden gewond. ver 74-78; rogge 02-64; gerst 72-80; erw ten 115-125; paardenboonen 112-116; aard appelen 28-35; klaverzaad 11-13; hooi 300- 450; strooi 120-160; boter 18-19; eieren 0.57-0.60; id. van eenden 0.62. Anderlecht, 9 Aug. Veemarkt. Te koop gesteld 2471 stuks536 ossen 5.00- 7.30 het kilo; 233 'stieren 4.50-5.65; 1703 koeien 4.00-5.30; vaarzen 5.00-7.30, Loo, 10 Aug. Boter 16.50-18; eieren 0.55-0.60. Anderlecht, 10 Aug. Kalvermarkt. Te koop gesteld1698 aan 5.50-8.50; aan komsten in de week: 1970. Poperinge, 11 Aug. Tarwe 117; rogge ()0; haver 72; erwten: schokkers 160, ron de blauw 125; aardappelen 30; boter 17-20; eieren 0.56; hoppe, opbr. 1939; verkuopers 900, koopers 875, Anderlecht, 4 Aug. Varker.sm.irkt. Geslachte varkens: Dinsdag: 652 stuk». 9.00-10.50 het kilo; Vrijdag 333 stuk», 8.50-10 fr. leper, 5 Aug. Tarwe 116-119; roggl 76-78; haver 83-86; brouwersgerst 96-98 voedergerst 86-88: erwten 130-136; paar denboonen 126-128; aardappel.-n 46-50; boter 18-19; eieren 0.56-0 58: biggen 160- 190; het stuk (9.00 het kilo); tarwestrool 16-18; roggestrooi 14-16; haverstrooi 18-19; gerstestrooi 22-24;. weidehooi 33-35; kla- verhooi 35-37luzernehooi 37-39ruw vlu 82-86; gewoon klaverzaad 23-25; steen kool klaverzaad 28-30; bastaard klaver zaad 32-34rood klaverzaad 36-38wit kla verzaad 37-39; voederbeeteu 80-85. Diktmuide, 7 Aug. Boter 15-17; eb reu 0.53-0.55aardappelen 40-45tarwe 115- 120; rogge 70-75; haver 65-70; strooi 18- 23; hooi 38-40; vocdcrbeeten 7.00-8.00; brouwersgerst 80-85. Kortrijk, 7 Aug. Boter 13.50-20.50; eieren 0.55-0.60; witte tarwe 124-130; rog ge 55-60; haver 74-80; paardenboonert 90- 110; gerst 70-80; tarwebloem 138; zeme len 57; gorte zemelen 68; hooi 42-45; strooi 17-18; ml ~'en, gele 25-27; id. roode 28-30; 'J ark. tarwe pla'a 73; id. cinquantino 87 lijnzaad 126; id. vreemd 145; koolzaad, vreemd 154; lijnzaadkoeken 122; id. Amerika 111; koolzaadkocken 82; cocokoeken 119; arachidekocken 116; wor telen 1.00; boonen 1.50; erwten 3.00; koo ien 0.50: tomaten 1.50; bloemkooien 2.00; selder 1.50; porei 0.50; appelen 2.00; peren 1.50; perziken 6.00; druiven 10; pruimen 3.00; nitraat van Chili 108; ammoniak sul faat 92; arachide-olie, brut 345; id. rara- mandel 340; lijnzaadolie 252.50; koolzaad olie 410; suikerijboonen, oude 76; id. nieu we 83. Veemarkt. Te koop gesteld 448 stuk»; 197 koeien 3.40-4.70 lev. het kilo; 180 vaar zen 4.20-5.70; 34 stieren 4.00-5.90; 37 os sen 5.20-6.00. Konijnen 6.00 het kilo; kiekens 11; eenden 15-18; ganzen25-30. Vellen van: geiten 20-25 het stuk; ko nijnen 9.00 het kilo; schapen 5 65; kocitn 5.10; vaarzen 5.20;- stieren 3.60; osstn 5.20; kalveren 8.40. Anderlecht, 8 Aug. Varken;markt Te koop gesteld: 3183 stuks, 5.00-6.75 het kilo; geslachte varkens: 593. Roeselare, 8 Aug. Tarwe 115; rogge 56; haver 74; zemelen 58; maïs plata 72 id. Amerikaansche cinquantino 88; boek weit 112; gerst 68; erwten 85; paarden boonen 84; lijnzaad 124; hjnmeel 112; Amerikaansche lijnkoeken 102; ruw vla) in strooi, nieuw 50-100; uitgelezen (id.) 110-130; tabak 6.00-7.00; aardappelen: kruger 25-27; Geldersche muizen 20-21; tarvvestrooi 23-25; roggestrooi 22-23; ba; verstrooi 20-21; weidehooi 40; klavcrhooi 45; luzernehooi 45; koolzaadolie 365lijn zaadolie 257.50; nitraat 115: ammoniak 95; cyauamidc 87; kalksalpcter 107; foJ- faat 34; nitrouchou 93; Thomasslakken, wagen Charleroi 14-16, 1.93; fertipho» 38-42, 92; silviniet 14-16 h 26.25; id. 20- 22 t.h. 32; chloorpotasch 4C t.k. 64.75; ld. 50 t.h. 102; zwavelpotasch 48 t.h. 14ÖI biggen 1250 stuks 8.75-10 het kilo; bet« 16-19; id. klompen 16-16.50; eieren 0,54- 0.55; id. van poeljen 0.32-0.36; oude ou|* ven 5.00 het koppel; jonge id. 7.50-8.00J konijnen 5.00 het kilo; oude hennen 5.»ir 6.00; kiekens 9.00; haantjes 9.00-9.Wl vellen 890. Veurne, 9 Aug. Tarws U.t-ÜVj W

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 8