INDERDAAD IIET IS EEN RIJKE MESTSTOF, GESCHIKT VOOR AL DE GRONDEN SULKAPHOS bevat s j 20 oo P205 fosfoorzuur in den vorm van twee- kalkig fosfaat Fertiphos. 22 o/o potasch (K20) in den vorm van potaschsulfaat. Ook op vlas geeft SULKAPHOS het beste gewas. Gebruikt nu SULKAPHOS voor al Uw gewassen en op al Uw gronden 600 tot 1.000 Kgr. SULKAPHOS per Ha. verzekeren U de hoogste opbrengst en producten van de beste kwaliteit. Gezien de tegenwoordige omstandighedenGROOT GEMAK VAN BETALING. Firma VAN LUCHENE, Meststoffen te TIELT In de tegenwoordige bijzondere oorlogslijden is het noodzakelijk de opbrengst z# hoog mogelijk op te voeren en producten voort te brengen van de beste kwaliteit. Gezien de weersomstandigheden zal dit jaar de lijd tusschen meststoffen strooien e zaaien zeer kort zijn. Bijgevolg is het noodzakelijk meststoffen te gebruiken met een snelle en zeken werking en die gemakkelijk zijn uit te strooien gezien het gebrek aan arbeidskrachten SULKAPHOS is droog en poedervormig en kan regelmatig en gemakkelijk ge strooid worden uit de hand en met de machine. SULKAPHOS verzuurt den grond niet. Integendeel: het bevat I5|l8 °|0 CaO, ver bonden kalk, onmiddellijk opneembaar. SULKAPHOS bevat geen chloor, geeft hooge opbrengsten en verbetert de kwaliteit van de producten. Een groot aantal proeven op GRANEN, GROENTEN, TABAK, FRUIT en AARD APPELEN toonen ons niet alleen een meeropbrengst maar tevens ook een ver betering der kwaliteit van de producten. SULKAPHOS is, gezien haar voordeelen, een zeer economische meststof zonder RIJGEVOLGchloor, rijk aan piantenvoedsel, onmisbaar in land- en tuinbouw. VRAAGT INLICHTINGEN AAN UW MESTSTOFFENHANDELAAR, OFWEL AAN DE 9 Landbouwers. SULKAPHOS geeft sl deze voordeelen! .f ,i .**?r gt "ii i' H.H iWit-rna iiaiaiinii»gmii,imi'iiiliu«n;rA^——BaMaaau—

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 10