Grande facilité pour le public. CHARLES BUBBE Maandag 27 September 1880, CHAPELIER, CASQUETTIER ET PELLETIER drommenden rang, en zeilieer graaf, nog een oogen- blikhet is voorbij Weinig minuten hierna, sloot de graaf van Danest ween end van zalige vreugd zijne dierbare eclitgenoote en zijn kroost' in zijne armen, terwijl uit twee ver smachte borsten beurtelings Mijne Macliteld Mijn dierbare Jan en mijn Robertziel roerend ontsnapte. IX. Eene maand later zat graaf Jan met Maclitekl aan zijne zijde, in zijnen hof onder het lommer van eenen wilderigen esschen boom. De zoete blik, die uit Macli- teld's oogen straalde, en de groeiende blos, welke reeds hare wangen versierde, getuigden van eene ras se herstelling, en van een innig geluk. De graaf vertelde van den kluizenaar, van het don ker Ardennenwoud, van de kuilen en de jongentjes, die er gekweekt worden.... enMachteld luisterde aan dachtig naar zijn treffend verhaal, terwijl beide een oplettend oog hielden op Robert, die daar voor hun op het grasplein, en door het groene loover eenen vlinder driftig vervolgde. P. P. Denys. MARKTPRIJZEN. 4 September 1880. 11 September 1880. Tarwe 17,000 27,00 10,800 29,50 Rogge 4,900 19,50 5,200 18,75 Haver 0,000 00,00 1,700 18,00 Erwten 000 ,00 600 23,00 Boontjes 000 00,00 000 00,00 Aardappels 7,000 6,00 7,000 6,25 Boter 355,00 340,00 État-civil du 3 au 10 September 1880. Sexe masculin 4, id. féminin 7. DÉCÈS Sexe masculin 3 id. féminin 3. En vente au bureau de ce Journal OPENBARE VERKOOPING AKKER-EN KEIRNALAAM VRUCHTEN TE VELDE EN BEESTIALEN TE YPEREN (Sl Jacobs buiten) Om 9 ure 's morgens, ter Hofstede staande en gelegen tot gezegde Yperen, (Verloren Hoek) bewoond en gebruikt door Sieur Désiré Parret zal er voortsgevaren worden tot de openbare verkooping van hetgene volgt Meubels, Tafels, Stoelen, Slagorlogie, Kleerkassen, Kommoden, Kandelaars, IJzer-Glas-Gleis en Aardewerk, Soulen, Kuipen, Potten, Pannen, Bascule met gewichten. Akker en Keirnalaam. Eegden, Ploegs, Aalkarteel, "Wind en Beete- raapmolen, Aalpomp, Spaden, Vorken, Rakels enz. enz. en het Keirnalaam. Wagenarnas. Drie wielkar, Twee wielkar op ressorts, Vier wiel wagens. Vruchten te velde. 1 hectare 32 aren Aardappels, 66 aren Beiten 1 hectare 32 aren Suikereyen en 1 hectare 50 aren Hoppe. Beestialen. Een zeer goed werk Paard met zijne arnas- suring, 13 Melkkoeien, 12 Jaarlingen, 9 kal vers, 3 Vaarzen, 1 Vet kalf, (Zoger), en 13 Ver kens. Welken koopdag zal geschieden op 3 maan den tijd van betaling en verhoog van 10 q(0 mits te stellen zonder onderscheid goede en bekende borg ten aanveerden van den Deur waarder ALPH0NSE HOF Recollette straat 41, te Yperen. Ruchtbaarheid. N" 35, RUE DE DIXMUDE, Na 35, YPRES. Quantité considerable de Pelletteries confectionnées dans tous les genres. Nouveautés et Fantaisies pour la saison. Les cartes d'entrée a l'Exposition Nationale (Tickets), sont en vente dans tous les bureaux de poste. PRIX: 1 Franc. GRANEN, ENZ. Verkochtte kwantiteit middenprijs per 100 kil. Verkochtte kwantiteit middenprijs per 100 kil. KAISSAWCES MARIAGES. Henri Maes, tisserand et Justine Tourlouse, dentellière. Alfred Desmidt, menuisier et Marie Temmerman sans profes sion. Camille Emmery, négociant et Pauline Van Eyde, sans pro- fession. Jeanne Dervaux, sans profession, 76 ans, épouse de Charles Castelein S' Pierre-lez-Ypres. Joseph Gisolf, ouvrier agricole, 55 ans, veuf de Marie Coffyn, rue de Menin. Catherine Meesdom, couturière, 59 ans, épouse de Pierre Boudry, rue de Menin. Camilla Vanhee, sans profession, 76 ans, veuve de Joseph Cuyper, rue de Menin. Joséphine Decroeq, sans profession, 83 ans, épouse de Eleu- tliére Goethals, rue de Menin. Yirginie Aernout, sans profession, 72 ans, épouse de Loui Desmidt rue basse. Zénobie Demyttennaere, sans profession, 18 ans, célibataire rue du Lombard. EVI AATS AU DESSOUS DE AAS VAN

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1880 | | pagina 4