Verschijnt 2 maal te maande 3 ie Jaar—No 17 (34) Nagezien door de Krijgsoverhei Nr 1753-16-12-18) 1 en 15 Januari 1919 ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten KOSTELOOS. Andere soldaten 2.00^ fr. Burgers 4.00 fr. BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H.A. Baert, Poperinghe Allengskens komt alles weer in orde. Het spoorverkeer was moeilijk en zeer lastig, vandaar hel lang uitblijven van ons bladje. Thans zal het beter gaan. De Keikop verschijnt maar eens te maand meer... watt zijne beurs is plat HET BEHEER. Moeder Catherina's huisje. Ik woon nu bij een oud vrouwke, eene weduwe, moeder Catharina*noem ik haar, die over veel jaren haren man verloor en die. van in het begin van den oorlog zonder nieuws is van eenen harer zonen, soldaat in het fransch leger. Binst die dagen (Allerheiligen, Allerzielen) is zij zeer treurig ge zind en weent soms. Het huisje dat zij bewoont is maar een sprong hoog. Al reiken kan men met de hand de dakpannen raken. Aan de voordeur is er een houten handvat, een tap, dubbel zoo groot, als dezen die men aan schuifbladen van kassen en tafels ziet. Om binnen te gaan geeft men eenen draai aan dit handvatsel, en langs binnen hoort men dan eene klink, eveneens in hout, tegen het ander hout. der deur kletsen. Eens de deur open, dan staat men voor een houtten schutsel, een halve meter breed, daar gesteld om de onbescheiden blikken der voorbijgangers uit den keuken te weeren, als de deur open staat. Iets waarop men let bij het binnentreden, is dat de zoldering weinig plaats iaat tusschen het hoofd en den welf en dat het zeer net is het huisje. v De stoof staat in zeer breede haard langs beide zijden der stoof is er plaats om eenen stoel of eenen zetel te zetten, 't Is daar, elk in hun hoekje, dat moeder Catharina en hare jongste zoon, hunne avonden al praten doorbrengen. De vensterbank bevindt zich ter hoogte van de -.knieën en daarop staan toch vele bloempotjes te prijken. De blinden zijn eenvoudige plankjes en met eindjes koorden worden zij open en toegehouden. In den hoek, tusschen den aard en den buitenmuur is er eene in gemaakte kas, waarin het vrouwke kleepingstukken en andere kui ten bergt. Tegen aan de voordeur hangt er aan den muur, gansch tegen de zoldering geplakt, een vogelkooitje, dat nog schijnt te laag te han gen. In het kooitje zit een kanarievogel, die zingt dat het kletterd en zijne weldoeners op een draaitje kent. De deur die naar de achterplaats leidt is zoo laag, dat men zich moet stuipen om er door te gaan. De schappraai bevindt zich onder den zoldertrap, daarop twree, drie portretten, en kruis met Maria- en Sint Jozefs beeld. Om op den zolder te geraken moet men een zware valdeur op heffen. Daar is het dat wij slapen, op een plekje tusschen de de schouw en de dakpannen op eenen kafzak. Wij slapen daar toch warmer en zachter dan op strooi in de schuren. Bakken met aard appelen gevuld dienen ons tot bedsponden. Wij aarden het heel goed: Jacobus. 9 9 ZALIG NIEUWJAAR - Jaar van vrede Jaar van voorspoed Jaar van zegen Ziedaar mijn wensch God geve 't f t KEIKOP (als 't kan) lil hel dagboek vat Jacobes i

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperingsche Keikop (1917-1919) | 1919 | | pagina 1