Bijvoegsel aan «DE POPERINGHENAi,i October 1911. NATIONALE MAATSCHAPPIJ VLBUURTSPOORWEGEN. Uur tabel te beginnen mil October 1911. Lij 11 PoperingÏÏVeurne. Q£ POPERINGHENAAFf Groote keus in alle slag van MEUBLEN ©E RTOSsLElf 3 HERFSTZAAIGRANEN. Lij n Dixmude - Meijkem - Yper. Lij n Merckem - F peringhe. Lijn Veurne1 per. In 'i Paradijs, li. J L PATTGU-CLARYS mseri roperuigne, ,SANSEN-DECORTE Rauwe en gebrande Kolïies. Suikers en Iran ken open. Kruidenierswaren. Iipoeder SAPO In den Bazar bij SANSEN-DECORTE, l$,msthuisslraat, POPEBESGHE. m Wijnen en Sterke In den Bazar, poperinghe watou proven rousbrugge beveren leysele houthem yvulveringhem veurne. Statie vtiem houthel »i 1 POPERlNf 6 bedilans, ressorts, lavabos, nachttafels, kleer- en keukenkassen, kinderstoelen en -Voituren, koffer; bergtafeis en alle andere herberggerief, stoeizaten, tafelpooten, enz. Bijzondere keus van JACHTSTOVEN en CUISINIERS in alle gfcn en prijzen. Voora,eer uwe aankoo'>en te doen DRINKT 24 26 28 30 34 36 38 42 sttien 31 35 39 p p 30 36 42 21 25 27 NAl AS 29 u v 31 33 35 37 39 [Ware KunstPhotocjraphie. RENINGHE VEURNE Statie STEENKERKE PRESENDE-BULSKAMP WULVERINGIIEM-VINCK EM NIEUW HERBERG ALVERINGHEM FORTHEM OOSTVLETEREN LION BELGE WOESTEN ELVERDINGHE BRIELEN YPER Statie ia. iv. 624 uW 624 w 626 628 630 632 uit YPER Sta(?e BRIELEN Z ELVERDÏNe WOESTENp- LION BELT- OOST VLET11 ALVERIN NIEUW WÜLVER P RESEM STEENKE». VEURNE z<»' E.f,e (v. 29 u v 623 625 627 629 631 633 635 GROr lt— Yperstraat POPERIjiGjiE 15, Gasthuisstraat, Fopenngftê, GROOTEN KEUS VAN t Drukker-Uitgever VAJLÈRB SANS EN, \u is straat, i5, Poperinghe. :tl 8TATIEM BULSOAMP Markt 't Hooghe Sint-Jan Molendreef Markt Drie Koningen Blokke Markt Weg naar Crombeke Molenwal (A. (V. Weg naar Oostcappel Stapelplaats. Statie Molentje Statie Doorn Dorp Dorp Statie Dorp Kapel Voorstad Statie I 1 5 7 9 1 7 20 11 10 14 54 18 30 7 24 11 15 14 58 18 34 7 32 11 24 15 7 18 42 7 40 11 30 15 14 18 48 7 45 11 37 15 18 18 52 7 53 11 43 15 27 19 0 7 57 11 47 15 30 19 3 8 5 11 55 15 36 19 9 S 10 12 0 15 43 19 15 8 15 12 3 15 46 19 19 8 19 12 9 15 54 19 24 <8 22 (12 13 (15 58 (1!) 28 (8 25 (12 16 (16 1 (19 31 19 33 8 27 12 18 16 3 5 30 5 36 8 35 12 26 16 10 19 38 5 42 843 12 35 10 19 19 45 5 47 8 51 12 45 16 30 19 56 5 53 8 58 12 50 16 36 20 3 6 0 9 3 12 55 10 11 20 8 0 10 9 10 13 6 16 52 20 17 6 12 9 12 13 8 16 54 20 19 6 21 9 20 13 16 17 3 20 26 0 26 9 23 13 19 17 6 20 29 6 30 9 31 13 25 1 17 11 20 36 35 9 35 1 13 29 17 15 20 40 "u-i" II 20 33 20 37 20 43 20 50 20 54 21 2 21 4 21 12 21 17 21 22 21 28 21 30 21 34 21 36 21 38 VEURN1 BULSCAJja WULVEi i LEYSEL. BEVERE^ii ROUSBRÏa.r PROVEN^ O? in- ar( WATOU )or 4S-i «g -it oo~ Statie Voorstad Kapel Dorp Statie Dorp Dorp Doorn Statie Molentje Statie Stapelplaats. Weg naar Oostcappel (A (V Molenwal Weg naar Crombeke Markt Blokke. Drie Koningen Markt Molendreef Sint-Jan 't Hooghe Markt Statie 5 45 5 47 (5 49 (5 52 5 54 5 58 3 0 8 6 15 0 19 6 25 0 30 0 38 6 40 6 50 4 1 I mixte 8 I 10 12 7 46 10 25 14 27 18 5 21 0 7 50 10 29 14 30 18 9 21 4 7 55 10 34 14 33 18 15 21 10 7 58 10 38 14 36 18 19 21 13 8 4 10 49 14 43 18 28 21 20 8 6 10 51 14 45 18 30 21 22 8 12 11 1 14 51 18 40 21 32 8 17 11 8 14 56 18 44 21 36 8 20 11 15 15 2 18 51 21 42 8 30 11 21 15 8 19 2 21 51 8 35 11 31 15 17 19 10 22 0 v» v> 22 6 8 44 11 39 15 26 19 15 (8 46 (11 42 (15 28 (l9 17 (8 49 (11 45 (15 31 (19 20 8 52 11 48 15 34 19 24 8 57 11 54 15 39 19 vg 9 2 12 0 15 43 19 33 9 6 12 6 15 49 19 37 9 15 12 12 15 55 19 45 9 19 12 15 15 58 I 19 48 9 20 12 19 16 1 19 55 9 32 12 26 16 11 20 0 9 40 12 33 16 17 20 7 9 51 12 41 16 20 20 14 9 55 12 45 16 30 20 18 WORDT wekelijks verkocht TE I Poperinghe Vlamertinghe I Westvleteren Reninghelst Oostvleteren Westouter Pollinchove Abeele Elsendamme Sint Jan-ter-Biezen Reninghe Watou Hoogstaede-Linde Haringhe Finteele Beveren Loo Rousbrugge Woesten Proven Elverdinghe Crombeke telt geabonneerde lezers in alle gemeenten der provintio en vele buiten de proviiuie en in 't Noorden van Frankrijk. I)e Poperingbenaaris dus het besl geschikte blad der streek voor het inlasschen van affichen, verkoopingen en annoncen. De Woensdag voor de markt van Veurne zullen de treinen 1 en 6 stilhouden aan Houthem JSü/1 en Houthem Elseiltap, en de trein 8 zal 20 minuten later rijden. PcTTTKSBES SSHKSSSSS;^satss^c- TraraKssasesi Komt zien naar onze magazijnen. Huis FLOR. A. VANDEMOORTRLF te DESSELGHEM bij-Kortrijk. I.Alleenverkoop in de provinciën West- vlaanderen, Oostvlaarderen en Antwerpen van de beroemde Originate Svalof zaai granen van het Uitiezingsgesticht Van Sva- lof-Zweden, waar van de bijzonderste soorten zijn in TarweGrenadier II, Extra Square Heao.I II, en de nieuwe Zonnetar- we, dewelke alle soorten overtreffen in ras zuiverheid. bestandheid en opbremrst. II.Originate Pethnser zaairogge, rechtstreeks afkomstig van den uitvinder F. vonLochow van Petkus-Duitschland Bovengenoemde zaaigranen 1 en II zijn verkrijgbaar in balen van 50 kgr., dragende het oorspronkelijk lood, inhoudende het certificaat van echtheid. Het. uitiezingsgesticht van Svalof en F. von Lochow hebben te Brussel in 1910 op de Wereldtentoonstelling en op den Prijs kamp de twee eerste prijzen bekomen (Groote Gouden Medalien). III. Ook voorts te bekomen mijne wel gekende Engelsclie zaaitarwe .- Double Daltet, Double Stand Up, Wilhelmina, Teversons. Rogge Abondancia en Enter Pet- \husrogge en Extra Wintcrgerst. Katalogeu, inlichtingen e:i stalen, gratis op eerste aanvraag. MINERAAL TAFELWATER ^TATIE.^' 20 22 i 21 r-K, ÜIXMUIDE WOUMEN. MERCKEM Statie Weg naar Woumen. Eikhof V Zwarte Dreef V Gemeente Huis. Kasteel Rooneverdriet Kippe Statie 4 58 5 1 5 4 5 7 5 10 5 15 5 17 5 20 5 22 STATIST 6 9 i 6 12 I 6 15 6 18 621 6 26 6 28 6 31 6 34 22 7 23 7 27 7 30 7 34 7 37 7 39 7 42 7 47 7 50 9 22 9 25 9 28 9 31 9 34 9 39 9 41 9 44 9 47 10 5 10 9 10 12 10 16 10 19 10 21 10 24 10 29 10 33 I 26 13 0 13 3 13 5 13 9 13 12 13 15 13 17 13 22 13 251 14 14 14 16 14 19, 14 22 14 25 14 27 14 30 14 34 14 37 16 32 16 36 16 39 16 43 16 46 16 48 16 52 16 58 17 1 18 40 18 44 18 47 18 51 18 54 18 56 18 59 19 5 19 8 MERCKEM BIXSCHOTE ZUIDSCHOTE ELVERDINGHE BRIELEN YPER Statie Hoekje Steenstraat Lizerne Vuilvoordeke Statie Hoekje Elverdinghestraat Statie Cl 03 93 3 93 S3 73 _o cc 2. iL CD 6 36 6 39 6 44 6 47 6 50 6 55 7 0 7 9 7 15 7 19 7 22 O 93 p O *"3 CC njQ CD 9 49 9 52 9 57 10 0 10 3 10 7 10 11 10 2(p 10 26 j 10 30 10 33 i O p P P p O 73 CD 13 34 13 37 13 41 13 44 13 47 13 52 13 56 14 7 14 13 14 17 14 20 I I O p p 73 O PJQ_ CD 17 4 17 7 17 13 17 17 17 22 17 28 17 30 o>; ro 20 10 20 14 20 17 20 19 20 22 20 27 20 29 20 33 20 36 w - p p p p 73 O CJQ 20 40 20 44 20 49 20 52 20 55 20 59 21 3 21 12 21 18 21 22 §1 25 BnawHan YPER Statie iElverdinghestraat Hoekje BRIELEN EL VERDING! Statie Vuilvoordeke ZUIDSCHOTE Lizerne iSteeiistraat BIXSCHOTE MERCKEM [Hoekje 3CHOTEV .GKEM [Hoekje «Statie 5 15 5 18 5 22 5 27 5 36 5 41 5 47 5 50 5 55 6 0 6 5 7 52 7 55 7 59 I 8 5 8 14 8 10 8 22 8 26 8 31 8 35 8 40 11 5 11 8 11 10 11 16 11 28 11 30 11 34 11 37 11 41 11 46 11 50 ^rITII5^T i 15 2 15 5 15 7 15 12 15 21 15 23 15 28 15 32 15 36 15 41 15 45 a> co co 18 40 18 43 18 47 18 50 18 55 19 1 19 6 Eaxix mineral es ratioiuvelles MAI AS B-RUfcELLtS .-MSH- A VE B U E R d E IER het gezondste en het zuiverste. R. MONGAREY Sn "l Paradijs, POPERINGHE. 41 MERCKEM latie iippe WOUMEN Rooneverdriet. lasteel «emeente Huis t var te Dreef V jikhof V feeg naar Woumen. ie DIXMUIDE MERCKEM Statie Lugghem Drie Grachten NOORDSCHOTE RENINGHE Plaats Kruis Doorn OOSTVLETEREN Molen Statie y' WESTVLETEREN CROMBEKE Plaats Jagershof. POPERINGHE Keirselaar Markt Statie 20 24 28 34 38 5 23 7 52 10 35 14 39 19 20 5 26 7 58 10 40 14 44 19 25 5 29 8 5 10 44 14 48 19 29 5 32 8 9 10 48 14 52 19 34 5 36 8 14 10 52 14 56 19 40 5 41 8 18 10 57 15 0 19 45 5 43 8 23 11 1 15 4 19 48 5 47 8 28 11 6 15 8 19 52 5 55 8 31 11 10 15 10 19 53 6 1 8 37 11 10 15 16 19 59 6 5 8 45 11 22 15 24 20 5 6 12 8 50 11 30 15 29 20 12 6 19 8 58 11 32 15 37 20 16 6 28 9 5 11 44 15 43 20 22 6 36 9 8 11 50 15 48 20 26 ©T 6 7 6 9 6 13 6 16 G 21 6 25 6 28 6 30 6 33 I 8 41 8 44 8 50 8 54 8 59 9 2 9 4 9 7 9 10 9 11 11 9 17 11 9 23111 9 20! 11 9 31 11 9 39 11 9 42 11 9 44 11 6 9 131 16 22 25 28 31 35 11 51 11 53 11 57 12 0 12 4 12 8 12 11 12 13 12 10 13 13 13 13 13 13 13 13 14 35 15 46 37 j 15 49 45 55 15 57 16 1 16 4 16 7 16 9 16 12 17 5 17 8 17 14 17 16 17 21 17 24 17 26 17 28 17 31 19 9 19 12 19 16 19 20 19 24 19 28 19 31 19 33 19 36 20 3 20 11 20 15 20 17 20 22 20 25 20 27 20 30 20 33 Oh. Beauprez-Van Thournout, Yperstraat, 16, POPERINGHE. Na ten volle mijnen stiel geleerd te heb- Iben bij een artiste Photographe, laat ik weten dat ik mij belast met alle werk hoe I moeilijk het zoude wezen. Mijn werkwinkel I is thans zoo ingericht dat ik op alle uur van I den dag zoude kunnen werken met zeker- heid van wel te lukken. Prachtige nieuwe Decors, Onovertref- Ibaar werk. Genadige Prijzen. Een talrijk bezoek verhopende te ontvan- Igen, bijzonder van mijne stadsgenooten, bied ik mijne eerbiedige groeten aan. Bericht aan de liefhebbers. POPERINGHE CROMBEKEi I WÈSTVLETE OOSTVLETEI NOORDSCHO' MERCKEM jis«: 11 V Uitgezonderd den Vrijdag. V Alleenlijk den Vrijdag V Stilstand op aanvraag. s- LOO. POLLINCHOVE ËSMfflsf' 620 622 4 36 4 46 4 50 4 55 5 0 5 7 5 12 5 14 5 23 5 40 5 47 5 48 5 54 6 2 6 9 6 18 6 31 7 43 7 53 7 57 8 2 8 '7 8 11 8 19 8 21 8 30 S 46 8 53 8 54 9 0 9 8 9 15 9 24 9 37 9 55 10 5 10 9 10 14 10 19 10 26 10 31 10 33 10 43 10 49 in ks 10 59 11 6 11 7 11 13 11 21 11 28 11 37 11 50 10 26 10 36 10 40 10 45 10 50 10 57 11 2 11 5 11 14 11 21 I 1 Jis, II 31 .11 38 11 39 11 45 11 53 12 0 12 9 12 22 13 6 13 16 13 20 13 25 13 30 13 37 13 42 13 44 13 53 14 O i i 14 10 14 17 14 18 14 24 14 32 14 39 14 48 15 I 16 2 16 12 16 16 16 21 16 20 16 33 16 38 16 40 16 49 16 56 17 6 17 13 17 14 17 20 17 28 17 35 17 44 17 57 18 12 18 22 18 26 18 31 18 36 18 43 18 48 18 50 18 59 19 6 iO ïv 19 16 19 23 19 24 19 30 19 38 19 45 19 54 205-7 20 40 20 47 20 51 20 56 21 1 21 8 21 13 21 15 21 23 21 30 qi ae 21 40 21 47 21 48 21 54 22 2 22 9 22 18 22 31 ELSE NI) 'a IIOO 'STA POLLlNCRn LOO .en FORTHEAjie die (rkt SRirselaar jersnof ^ats 'len .uis Doorn irts k"r"/Grachten ®Pa>-ghem loge peer dere uren mij 31 33 i 37 V 1 41 7 50 7 54 8 0 8 8 8 13 8 19 8 25 8 31 8 85 8 38 8 44 8 50 8 55 9 0 9 6 9 56 10 25 12 25 0 10 10 7 'j io i3 10 18 10 25 10 30 10 32 10 34 j 10 37 10 42 10 48 10 53 10 58 11 51 10 29 10 36: 10 42 10 49 10 56 11 5 11 7 11 11 11 15 12 28 12 34 12 41 12 50 12 59 13 8 13 9 13 12 13 15 11 20 13 20 11 25 11 30 11 34 11 40 13 24 13 27 13 30 13 34 15 58 16 2 16 8; 16 14 16 21 16 30 16 38 16 39 16 42 16 45 16 50 10 54 16 58 17 1 17 4 18 40 18 44 18 52 19 2 19 7 19 15 19 23 19 26 19 31 19 35 19 40 19 47 19 51 19 55 20 2 ren -y per Ajuit' diertr huize,. Me) ven k> 621 II W Uitgezonderd den Woensdag. W Alleenlijk den Woensdag. IA. )V. (A. 'V. INGKEM 4 41 4 54 5 3 5 10 5 18 5 24 5 25 5 32 5 36 5 42 5 49 5 58 6 0 6 5 6 12 6 1 7 6 22 6 26 6 37 7 48 8 0 8 9 8 16 8 24 8 30 8 31 8 38 8 42 8 48 8 55 9 4 9 6 9 11 9 18 9 23 9 28 9 32 9 42 9 48 10 1 10 10 10 17 10 25 10 31 10 32 10 39 10 43 10 49 10 56 11 5 11 7 11 12 11 19 11 24 11 29 11 33 11 43 10 30 10 46 10 57 11 5 11 13 11 19 11 20 11 27 11 31 11 37 11 44 11 53 11 55 12 0 12 7 12 12 12 17 12 21 12 31 12 25 12 38 12 47 12 54 13 2 13 8 13 9 13 10 13 20 13 26 13 33 13 42 13 44 13 49 13 56 14 1 14 6 14 10 14 20 15 55 16 8 16 17 16 24 16 32 16 38 16 39 16 46 16 50 16 56 17 3 17 12 17 14 17 19 17 26 17 31 17 36 17 40 17 50 18 17 18 30 18 39 18 46 18 54 19 0 19 1 19 8 19 12 19 18 19 25 19 34 19 36 19 41 19 48 19 53 19 58 20 2 '20 12 20 30 20 43 20 52 20 59 21 7 21 13 21 15 21 21 21 25 21 30 21 38 21 47 21 49 21 54 22 1 22 6 22 11 22 15 22 25 Huis van volle vertrouwen. Met het begin van het seizoen, is er bij mij eene groote keus van Rijwielen. Alle merken zijn te bekomen, zooals Wanderer, die nog eens twee eerslo prijzen bekomen heeft in de Tentoonstelling van 1910 te Brussel; La FranQaise Diamant, Star-Plume en Star- Course, La Lune, enz.,enz. Rijwielen imitatie B 8. A. aan 110 fr. De merken Dürkopp, Saphir, Alcyon, echte Trois fusils, Herstal, en gelijk welk merk kan ik leveren. A lie herstellingen worden spoedig uit gevoerd. Naphte, essence, motorolie in groote en kleine hoeveelheden. Kaaimaehtenen Veritas Victoria, Naumann, met rechte en ronde spoel van 80fr. te beginnen;Naaldenen toebehoortén altijd in huis. Groote keus van Occasie machienen. Overneming van oude Velo^- bij het koo- pen van een nieuwe. Waschmaeiiicnen van het beste stel sel die het waschgoed niet beschadigen. Ik plaats ook water- en bierpompen. Spoedige bedieningen aan prijzen buiten concurrentie. 632 en 635 zijn afgeschaft den i November 1911. e? BIJ Speelgoed voor kinders.Kindervoituren. Gemaakte bloemen bladeren. Rouwkronen Schouwgarnituren in alle slag. Foulards, Cols, Manchetten er, Handschoen. Zon- en Regenschermen.Wandelstokken. Quinquets, Lampe-Belgen, Ganglampen, Duisters met petrol en voor de gaze. Meubelpapier aan alle prijzen, Pranjen, Gordijnen en Smors op maat, Toiles-cirées, Linoleums, Tapijt- n spiegels, Reiszakken en Koffers in alle irrooten, Tapstukken Parapluiestaans, Vogelkooien Faniazie Artikelen, Panders, Accordeons, Gleisch Porcelein, Cristaal en half Cristaal Glas, alle grooten van Boterpotten, Gebedenboeken, Bureelgerief, Registers, Albums voor portretten en fantasie kaarten, Rookersgerief, Portemonnaies, Portefeuille!), Reuk- en Zeepartikelen, enz., enz.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 3