TAD POPERIINGHE. Gröote Markt. (Ingang langs de Veurnestraat. 3 iis'Oii, ig«3ea* süpt, *s iasi3"ailclcl^g's«. ZELFDE PRACHTIGE VERTOON INGEN 111 Jk le DEEL. T DEEL. 2. Willy bezorgt de neurasthenie-ziekte van zijnen Oom 3e DEEL. 2. Andaloesche dansen Genre. Ie Plaats, IV. 1,00 42e Plaats, fr. 0,50 3e Plaats, fr. 0,30. tóöstföö asiSSc 3 255» O A T Area? d d 1. De Wisselwachter "2. T)e Stomme 3De Wonderkamer 4. Arthème Dupin in moeielijken toestand 10 rn.irL-u.ten. tuissclienpoos 1Schrikwekkende nacht 3. Het gegeven woord 4. Gribouille beschermer der eenvoudigheid 10 minuten, tusschenpoos. Boeiend drama. Blijspel. Drama. Komiek. Drama Komiek. Drama. Komiek. 1. «root drama in twee deelen. Dit is een der schoonste en aandoenlijkste dramas die er bestaan, liet speelt een half uur en behaalt overal den meesten bijval. 3. Patouillard betaalt zijne schulden Komiek. Komt zien naar de openingsvertooningen om U hiervan te kunnen overtuigen. 9 W \3frn ,1QY c ALLE WEKE VERANDERING VAN PROGRAMMA Deze FAMILIE-CINEMAin een bijzonder daartoe geschikte zaal en waaraan alle laatste verbeteringen toegebracht zal alle zelfde vertoonen die de beste Cinema's onzer groote steden geven en met even veel volmaaktheid. m «agerat Oöbq n»»;s S Den Zondag avond en den Maandag' avond, 4" Maart, telkens om 7 ure zeer stipt, Uitgekozen programma bestaande uit al nieuwe stukken die veel bijval zullen genieten. In de vertooningen komt niets voor dat in strijd is met de goede zeden zij mogen door iedereen bijgewoond zijn. S De opgevoerde stukken zullen met muziek begeleid worden ,*g a a Druk. Valere SANSEN, Gasthuisstraat, t5. Poperinghe. V^-Ah',-3 S!i«6Bl w BRUILOFT, >üT»-n-«T—wmnr—m-m-m-rrttttfi—rrnrnmTT»--r->—i imm—him w i—tmmrrnm wtit—ih—in— inn ~nnr iT—iniir>TriT t imir ttiiii i m i i~-n "i ,1 i n mui ■iihhwiujlil. i_

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1912 | | pagina 3