SCHOENMAKERS, Gam. DECli£KCQ, BRADEN, BARKEN IN KOKEN MEUBELS BREUKEN PATTOKLARYS BERAT-FREMAIJLT T. LIEGEOIS-MONTEYNE Vraagt het Flesschenbier flYS-'ËlLlIi/IItT, Rousbrugge L ROFFIAEH-VERBEKE, BRAWËRZEKER1NG van POPERINGHE 20 SAUSEN -DEOORTE Yperstraat POPERINGHE. BRfiK van POPERINGHE, meuk: FORTE BRUfLE Constantia gebruikt koper vervaardigd geen ander merk LMÉItO écht fransch koper, verkrijgbaar bij alle goede voortverkoopers CHEVAL Samerget telde üaststoffen Grondstoffen »oor Msslsfoffeit KUNST PHOTO. CH. BEAUPREZ, HUIS VAN VERTROUWEN. 5M DE SCHAAR. Joseph Yperman-Recour Noordstraat, 41. POP E R, I N O H E Les pains d'amandes LOO-tEZ FUKNES sont ka mei Hours Médaille a'or Paris 1911. Hofbouw gesticht in 1891, van Gediplomeerde Boomteeltkundige, TE POPERINGHE, (bij de Statie) Aanleg en bezorging van hoven. Pk. heb de eer Uld kenbaar b maken dat ik mij ten huize begeve voor het Scheren van Peerden, ^uiïs, Ezels en Honden G. Desmarets-Demeester. LANDBOUWERS! N1TR0-SAIPÉTRINE J. DEHONDT, PLA.JNTA A1VDI.GE BOTER Algemeene deposilaris voor Poperinghe en omstreken R. GEORGE-yANLANTSCHOOT,suikerbakker,Yperstraat,POPERINGHE. HUIS VAH VERTROUWEN. Camille LAMMEY-CLA YS, de herberg «de wijngaard». Bericht aan de Schoenmakers. Camille LAMMEY-CLAYS. Volledige Stoelen, Tafels, Bedden, Kleerkassen en andere, enz, IN DEN BAZAR POPERINGHE. DAMEN KINDEREN BIJ DEIiBflERF: - LtRHAYE. KAN 8IEH TER ALLEN TIJDE KRIJGEN ALLE SLAG VAN ARTIKELEN VOOR HEEREN huis VAN VERTROUWEN FOÜRRIJREN GESTICHT IN 1842. in t' groot en in 't klein. G R O O TE B O OM K WE E K E RIJ Hotel La Bourse du houblon W JVfêd, BENTIN 16, Gasthuisstraat, Poperinghe. Gegalvaniseerd IJzerdraad Voor «Ie IIO Eerste kwaliteit van ZADEN in alle slag. Genezing zonder operatie. Wilt gij naar de laatste Mode goedkoop en ter trouwe geschoeid zijn KOMT NAAR *- en I. Boterslraat, YPER. GROOTE KEUS VAN: Skunks, Benards, Marters,Caracul,Castor, Loutre,Mongolië, Vison, Murmel, Astrakan, Ronde Katten en andere modellen in Visehow en Fluwijnen. Men belast zich met het maken, veranderen van fatsoen en herstellen naar begeerte AAM HEER GEMAOICE PItI,l%12X. Zijde, Harde en Slappe Hoeden, Klakken en Kinderartikelen. HET HUIS HEEFT GEEN ANDER VERKOOPHUIS IN STAD 1. van MERRIS, CÖEV0F.T, BAEKT C" Schaalstraat, nr 6, POPERINGHE. TELEPHOÖN N' 66. Kostnmen voor begravin gen, in 5 aren, wel afge= maakt op maat. In tien Fransclieii Soldaat. WINTER SC HO E IN E IN 3 Yperstraat, 142, POPERINGHE. Stoomverwerij, Nieuwwasscherij en Droogkuisscherij L_. ABRAMS - ALLOO, IiulphuisGezusters DESQUAND, Yperstraat, 25, Poperinghe. Loopende Rekeningen. Leeningeii op Publieke Fondsen. Leeningen op vaste goederen Beursbewerkingen. Bewaring van Titels Betaling en inning van Handelseffecten. Crediet Openingen. Spaarboekjes aan 3 en 3,5o p. °)0 ZWAVELZUUR JtBSIItSOflJfilC DANK ZIJNER ZACHTE EN AANHOUDENDE WERKING, COMPTOIR BELGE DU SULFATE D'AMMONIAQUE I 1 De beste Vloerbollen Henri MASSCHELE1N, Zonnebeke ADOLF VANDECASTEELE, Laat uwe Gebouwen, Meubelen en Koopwaren verzekeren door j} de plaatselijke maatschappij 't gestorte gel-a blijft in Poperinghe en de premiën worden langzamerhand verminderd. Geeft uwe polis sen af aan. het bestuur, dat bij tijds Yoor den opzeg zal zorgen. HLofc wel op 2 De%n opzeg moet altijd ten minste drie maanden voor deivervaldag gedaan worden. Out» van ¥erlroiiwen. Horlogiemakerie, Goudsmederie, Juweelhandei. Gasthuisstraat, 6, Poperinghe. Monters in Goud, Zilver en Nickel, Eenige verkooper der echte ijzerweghorlogien ROSKOPF en der OMEGA. Allergrootsten keus van REGULATEURS, PENDULEN WEKKERS Alsook van: Diamanten Paruren, gouden Kettingen, Brochen, Dormeusen, Ringen', enz.—-Alles gewaarborgd Brillen, Nensiiijpei'g dfc Barometers. :jj 'Eenige verkooper der Medalie van O. L. V. van S' Jan, met de nieuwe krooD SCHOUWGARNITUREN. - AANKOOP VAN GOUD EN ZILVER WE Let weL «p het adres iRechtover het Gasthuis Moni-SI-Jean, WATERLOO ïlnls gaslicht in 1868 i/OORTBRÏ NGST150,000 kil. per dag voor alle erewasseo Vraajt prljien en hliicfui TéHépfcoce B> aiüe-I'AUeuU 88 iRèsesu de Bj-uueUeti #7 u a.v,-<'Ü Wilt pij schoone, goedkoope en met zorg afgewerkte Portretten, wendt u tot CH. BE A UPREZ. Yperstraat, 16, Poperinghe. Mijn attelier is gemaakt om in alle weders en ten allen tijde van 't jaar te kunnen poseeren en is voorzien van schoone decors en meubelen. Men poseert alle dagen. Geene Portretten zijn tentoongesteld zon der toelating. Bijzonder huisvoer levensgroote Portret ten geteekend met crayon. Ik aanvaard alle retouche. Yperstraat. 16, Poperinghe. Met de Solemneele Communie krijgt ieder een die bij mij zijn portret Iaat maken een Groot Portret als geschenk. Ill I III 111 II III Tl I mil UMlBIHWjjjil I Groote keus van Stoffen voor mannen en kinderen. Laatste nieuwigheden. Model kostuimtjes op maat voor kinderen. Ik hen ook voorzien van een assortiment Engelsch leur, gemaakt en niet gemaakt. Gemaaktemanskostuum tebeginnenfr. 20,00 Engelsch leeren broek en gilet met mouwen 6,50 Engelsch leeren broeks, voor 3,00 Alle slag van katoene broeks te beginnen 2,00 De personen die hunne stoffen zelve leve ren zullen met zorg, spoed en ter trouwe gediend worden.. Door de goede hoedanigheid mijner stoffen en mijne genadige prijzen, verhoop ik met uw bezoek vereerd te worden. de J. DIITROOPER Biedt aan groote hoeveelheid gesneden doornen voorhagen (schoone kloeke planten) alsook kastanje planten.Genadige prijzen Alle slag van peerboomen in alle vormen. Appelboomen laag en hoogstammige. Perzikboomen voor muren en op stam. Abrikoosbüomén. Sieraadplanten. Ro zelaars op stam en in struiken.Druivelaars. Schoone Freezeplanten, Alle slag van Groenselzaden. Witloof gezegd chicorée de Bruxel.es. Door mijne bekwaamheid, sedert lange jaren van iedereen gekend, hoop ik door uwe aangename orders vereerd te worden. Herberg A la Têle de Bronze Yperstraat, Poperinghe. Aarzelt niet U rekening te geven over tie voordeelen welke vast zijn aan hst gebruik der volledige chemische meststof der fabriek van scheikundige producten van Auby Noord Vrankrijk De Nitro Salpétrine», vervaardigd uit. de nitraat van potaseh, de sterkste van alle schei kundige meststoffen, heelt als streng gewaar boigd gehalte: 9°/<. Stikstof waarvan de helft 4 1/2 nitrische de andere helft. 4 1/2 ammoniakale. 5 °lo Potaseh oplasbaat' van do nitraat van potaseh. 6 '/oPhosphorzuur oplosbaar in water en citraat De «Nitro-Salpet.rine» is de krachtigste vol ledige meststof en daarbij nog de goedkoopste Eere-diplomain de tentoonstel, van Rijssel 1882 Gouden eermetalen Groote prijzen te Brussel in te Arras in te Itijssel in te Amiens in te Roubaix in ■1897 1904 1902 1906 1911. De eenige vertegenwoordiger der fabriek van Auby voor Poperinghe en omstreken is Groote Markt, POPERINGHE. ii min mui 111 iii 1 ttnwiTTiwBTMriwnrriirw Schoenmaken, Snijden en Stikken, 4, Casselstraat, 4, POPERINGHE, HUIS AANPALENDE Ik heb de eer U ter kennis te brengen dat er, van heden af, bij mij te verkrijgen is alle slag van Euverteers tiöen voor mannen, vrouwen, knechtjes, meisjes en kinderen, alle van goeden Box genisse, le keus. Bij mij kunt gij ook verkrijgen alle be- nooaigheden voor de Schoenen zooals aken, ringen, knoppen, attachen, lederen en andere rijkoorden, zijden strikken, trekkers, elastieken, enz., hielen in caout- choux lande beste merken: Wood-mille, Sparrow, Salvator, enz Ik gelast mij ook met alle bijzondere herstellingen, zooalsnieuwe pallen, klaks, toppen en elastieken in stikken, en alle andereherstellingen die hetstikken aangaan. Dit alles aan genadige prijzen. Verhopende met uwe orders vereerd te zullen worden, bied ik U mijn beste groetenissen aan. van eis» isij X Halsdoeken groote en I F O L" B 15 tl Kt li i\' ZIJNDE FourrurenFoulardsFichus Lavalièren Echarpen kleine Koussen Lederen en andere Handschoen. Manshemdens in alle kwaliteiten Cols en Manchetten in lijnwaad en caoutchouc -—StrekkenPlastrons Specialiteit van Strekken voor platliggende cols—-Bretellen Onderbaais en Onderbroeks in katoen en normalGiletbaais, Vareusen en Werkbaais. Gewone Vrouwhemdens en bijzondere keus van Fantasie Hemdens en Broeks groote keus van alle slag van Roks, witte, zwarte en gekleurde Corsets Cache- Corsets Boléros normal. Ganseh bitilengewond keass van alle slag van KinderartikelsDoopman tels en witte CMlen DoopkleedjesMutsjesDoophoedjesBavettenHemdjes N voor alle grootten Schorten Ceinturen Kleedjes Mantels Hoeden V Kapelinen Berrets -- Klakken Cols, enz. FOUR B U èi 15 ENGEL KNGCKAERT, te Rousbrugge. langs de kalsiede naar Haringhe. biedt aan Groote hoeveelheid schoone gesneden Doorns voor weidenOlmen, Boschplanten. alle soorten van i'eerel.tars en Appelaars, hoog stammige en veor tegen muren. Abrikoos - en Perzikboomen, Sieraadpianten, Rozelaars, enz. Aanleg en Verzorging van hoven. Alles aan genadige prijzen. Estaminet gehouden dooi' Winkel Van Ellegoederen, goed voor Mans kleederen, gemaakt en gebreid goed, groote keus van gemaakte Kinderartikels.Eerste Communieartikels. - Fourruren. - Mercerièn Kruidenierswaren.Koffles.Conserven Sulfer.-Likeuren, Wijnen. Champagne, enz. Alle slag en eerste kwaliteit van in. alle nummers De alom vermaarde Familie VERD0NCK, Ban dagisten-Orthopedisten, drie maal gebreveteerd voor breukbanden zonder staal en zonder elastiek. Leveranciers van den Staat en Zeewezen Burger- en Krijgshospitaal. Deze zullen U vrijwaren van alle nuttelooze uitgaven. Wekelijks wordt onze hulp ingeroepen van per sonen met breuken zoo groot als een kinderhoofd, veroorzaakt door operatie of door het dragen van slechte banden, bijzonderlijk door de elastieke, die door hunne uitrekking zonder waarde zijn voor het ophouden eener begin- of volledige zak- breuk. Vraagt honderde adressen ons uit mensehlievendheid gegeven, van personen 1, 2 en 3 maal geopereerd en die na de operatie dui zendmaal slechter waren. Neemt wel in acht dat wij door onze 4ojaren ondervinding alles kunnen beteugelen, door onze veelvoudige stelsels van Breukbanden. Kinderen worden gewaarborgd genezen. 1000 frank belooning aan gelijk welken Specialist of Breuklijder welke het boven gemelde kan weerleggen. Misgroeiingon.Zelfde Huis gelast zich bijzon der met 't recht- maken van alle j misvormde lid maten, zooals j misgroei in gen j der ruggraat, ar men, beenen en voeten.Bijzon- j dere Toestellen om de hooge rug te doen verdwij-i nen en de slechte houding bij kin-, ders. Onzicht- J bare Corsets om j de misgroeiing der ruggraat te i genezen, noodig in dit geval Buikbanden. Bijzonder Huis! voor het maken van Buikbanden, voor vrouwen die lijden aan allerhande zakking I van den buik. M' Fracgoig VERD0NCK, Kerkstraat, Anseghem- I bij Kortrijk is sprekelijk den Maandag, van 9 tot 14 ure namiddag, in -den Gouden Appel, Rijssel- I wijk, Kortrijk. I Én M1' Honore VERD0NCK, bij de nieuwe post I te Oostende, is sprekelijk den Zaterdag in het 1 Hotel Den Gouden Hoorn, Simon-Stevinplaats. Brugge. I Alle andere dagen ten hunnen huize in de J voormiddag. Op verzoek begeven de heeren VERDONCK I hun ten huize van eenieder. Huis van volle vertrouwen. Met het begin van het seizoen, is er bij mij eene groote keus van Rijwielen. Alle merken zijn te bekomen, zooals Wanderer, die nog eens twee eerste prijzen bekomen heeft in de Tentoonstelling van 1910 te Brussel; La Frangaise Diamant, Star-Plume en Star- Course, La Lune, enz.,enz. Rijwielen imitatie B S. A. aan 110 fr. De merken Dürkopp, Saphir, Alcyon, echte Trois fusils, Herstal, en gelijk weik merk kan ik leveren. A lie herstellingen worden spoedig uit gevoerd. Naphte, essence, motorolie in groote er kleine hoeveelheden. Aiiaimuriiienrn Veritas, Victoria, Naumann, met rechte en ronde spoel van 80 fr. te beginnenNaalden en toebehoorten altijd in huis. Groote keus van Occasie machienen. Overneming van oude Velos bij het koo- pen van een nieuwe. W nscliiiuu'liinuui van het beste stel sel die het waschgoed niet beschadigen. Ik plaats ook water- en bierpompen. Spoedige bedieningen aan prijzen buiten concurrentie. DEN GOUDEN SCHOEN bij Veurnestraat, 56, POPERINGHE I)ichf bij de Gendarmerie. OUD HU!S~VAN vertïtóïïwefc II ALS KATTEN VOOR MANNEN EN KINDEREN. HET BEREIDEN EN VERWERKEN DER VELLEN WORDT IN HET HUIS ZELF GEDAAN. Deze nieuwe melkontroomer. is vervaar digd in de onlangs opgerichte werkhuizen lier Engelsch maatschappij - Wolseley met geheel nieuwe en de verbeterdste werk tuigen. Het is het jongste model, uiterst verbe terd. Het machien is buitengewoon eenvoudig, heeft geene teedere deelen en elk gewoon werkman of meid kan het gemakkelijk bedienen. De draagsels zijn zeer breed op de volle dikte der wielen.'De assen zijn in verhard fijnste staal en het raderwerk draait in een bad smeerolie. De afroomers worden geleverd FRA NCO, in de naastbij gelegen spoorwegstatie van den kooper. verpakking vrij toe. na 30 dagen proef, indien de kooper over denafroomer tevreden is; voldoet de afroomer niet, men zendt in m terug. Elke afroomer is twee jaar gewaarborgd. DEPOTHOUDER GROOT. Huis van volle vertrouwen. KLEIN. Groote Keus in alle slag van GEMAAKTE KLEEDEREN voor Mannen en Kinders Kleederen op maat. Waren Goeden Koop. Confectiewinkel gehouden door Valère Staessen-Bottez, Yperstraat, nr 19, Poperinghe, dicht bij de groote Markt Ik heb de eer te laten weten dat ik eenen Confectiewinkel openhoud waar gij ten allen tijde een overgrooten keus van Gemaakte Kostumen zult vinden in alle kleuren, van de beste kwaliteit, gansch naar de laatste mode voor de coupe en zoo goedkoop mogelijk. Overzicht van eenige prijzenWelgekleede Manskostuum in fantaisie naar de laatste mode van 12-18 fr. Bijzondere schoone Kostumen in goede sterke stoffie, echte fransche teint, te beginnen van 20,26 fr. Reklaam artikels Zwarte Kostuum in laken of peigné voor huwelijken begravingen of alle andere ceremoniën, wel afgemaakt en schoone coupe te beginnen van 17-30 fr. Kinderkostumen te beginnen van 2,50 fr. Engelsch lederen Broek en Gilet met mouwen aan 6,00 fr. 't Zelfde voor Kinderen 3,00 fr. Buiten alle Concurrentieschoone EERSTE COMMUNIE kostumen, te beginnen van 10-18 fr. Eerste Comm. kos turnen in fijne zwarte stoffie schoon afgeboord, zijden col en revers 20 fr. Ik ben altijd voorzien van een groot assortiment FRANSCÖE PANE er gemaakte kleederen in die stoffie. De personen die begeeren hunne stoffie zelf te leveren zuUen ook met de meeste zorg, spoedig en zoo goedkoop mogelijk gediend worden. Den prijs van maken en voeren, is van 10 fr. Aan de verkoopers, zal ik mijne kostumen en hetgeen engelschleer en pane aangaat, 10 teil honderd goedkooper geven dan in Rousselaere en Kortrijk. Let wel op. Ik betaal den trein terug aan alle personen der h ontieren die naar mijn huis komen om kleederen te koopen. Ik hoop M.,.% met uw bezoek vereerd te worden en ben over tuigd dat, dank aan mijn verzorgd werkmatige prijzen er> goede waar, gij mij met uw vertrouwen zult vereen en. Daar zult gij volgens verancLrirur van SEIZOEN ten alien tijd» een Overgroote Keus vinden van (Chaussu; e de Luxe) Prachtschoenen,— Jagerschoenen. - A erikaansehe schoenen.- Ie Communie Bottinen en Witte Slaflers. - Knop- en Ringelbottiuen - Molièren. - Bij zonder sterke weke Manschoenen, enz. ai is le der en met de hand gemaakt. - Alle slag van en Slaffers in echte schaapwol en andere. Rijke en goedkoope kiiidci'M'ltncni.n. Alle modellen en kleuren van Bottinen, Molibren en Slaflers voor het ZOISEBSESZOEA. Caoutchoucs in alle prijzen voor Mans- Vrouwen en kinderen. Groote en kleine i*ETTEX. Bijzondere specialiteit van sterke houten Bottine Galochen. Poeder aan 10 cent. om witte schoenen in 't nieuwe te wasschen. CIRAGE voor alle Schoenen, Alle gekleurde schoenen, handschoenen jn ceinturen kunnen hier. iu't zwart geverfd) zijn. De maten worden genomen volgens de beliefte der kalanten. Aan genadige prijzen verkoopende verhoop ik het vertrouwen van eenieder te winnen. Ik. bevind mij alle Vrijdag op de Markt. k bevind mij op de Marktdag; te Veurne en Yper. Uw dienaar, Valère STAESSEN-BOTTEZ. dfr brouwerij-mouterij bekroond in de Wereldtentoonstelling van Brussel 1910 met 2 GROOTE PRIJZEN. 2 GOUDEN MEDALIEN. Tentoonstelling Charleroi 19112 Eere-Diplomas. llagazajeï «8» .ïachtstoven en gegoten Stoven, Landbouw machienen, Engelsche Bedden, Meubel- en Bouwartikols. Fourneelen in ijzeren koper, Auaerikaansche Waschkeerns, Dakpapier, Dooradraad, Trailiedraad, Basculen, ijzeren Stoelen, ijzeren Tafels met marmeren platen, Lavabos, Porte-Manteaux, Porte-Parapluies. enz., enz. 11 Leven en Kapitaalvorming, Bijzondere onderneming aan staatstoezicht onder worpen in Frankrijk. ANTWERPEN, Maria-Theresia Leien nr i/3. eigendom der innat^eliiippij) Voor Frankrijk: Place Sebastopol, 27, RIJSSEL. Levensverzekering en spaartitels met driemaande- lijksche trekking aan week- en maandpremiën. Op 3i December 1910. Ingeschreven Kapitaal fr. 19.536.11^ Uitbetaald aan verzekerden 2.077.360 Reserven 1.004.646 Meer dan 260.000 verzekerden. Alle personen die zich willen laten verzekeren op hef leven, Eere-Communie, bepaalden leeftijd, als ook degenen die begeeren spaartitels te nemen aan de zoo bloeinde maatschappij Constantia begeven zich tot hare agenten in stad. Goede agenten worden gevraagd in alle steden en dorpen waar de maatschappij nog niet vertegen woordigd is, aan zeer voordeelige voorwaarden. Voor alle inlichtingen wende men zich tot den opziener Theophile DELBEKE. Duinkerkstraat, 36, Poperinghe. 1 Verwen en wasschen van opgemaakte en niet opgemaakte kleedingstukken van meubelstoffen, kamer- en traptapijten, karpetten, enz. B IJ 'zZWdERHE ID voor hot verwen en droogkuissciien van alle slag van vellen, pluimen, boas en fourruren, WasscheD en crcmeoren van Stoors en Guipure gordijnen. Verzorgd "werk, matige prijzen, spoedige bediening. (comptes courants). LJtNQBOUWERS! Wanneer gij uwe stikstofmest zult kiezen, houdt U niet stil bij de kleine verschillen die er zuilen kunnen bestaan tusschen de prijzen der versoheidene meststoffen welke U aangeboden worden. Indien gij deze prijsverschillen met de winst vergelijkt die voor U uit het gebruik eener of anderer dezer stoffen zal voort spruiten, zult gij bestatlgen dat zij zonder belangrijkheid zijn. Bekommert U liever over de voedende waarde der meststof, over haren rijkdom in stikstof, over de voordeelen welke haar gebruik aanbiedt ten opzichte van het gemakkelijk uitspreiden, van de spaarzaamheid in het vervoer, van de inzakking, enz. Indien gij al die elementen weegt, zal uw besluit altijd het zelfde wezen gij zult de voorkeur aan het geven, de rijkste en de spaarzaamste stikstofmest. Het wordt in goede zakken geleverd, van een lood voorzien, wordt zeldzaam vervalscht, kost minder van vervoer, wordt gemakkelijk uitgestrooid. Het heeft ook het voordeel met de regenwaters niet mede- gesleept te worden, den grond niet te verkorsten en geen gevaar voor het vee aan te bieden. worden de andere voedende bestanddeeien in gepaste verhouding verwerkt, de wasdom is regelmatig, de planten weerstaan beter aan het legeren en aan de ziekten, de oogsten zijn overvloediger, schooner en van betere hoedanigheid. LANDBOUWERS Verbetert uwe opbrengsten en ver meerdert uwe winsten door het gebruik van het ZWA¥ELZUüH RMmim&K Voor uwe aankoopan, wendt U tot de handelaren sn landbouwsyndikaten en, voor alle inlichtingen, tot het 8, BERCKMAN88TRAAT, 8, BRUSSEL gemaakt in haed en zwaar beukenhout, zijn te verkrijgen bij aan genadige prijzen. beeft de eer zijne gewezen kliente» te laten weten dat hij terug te Poperinghe woont, in de Hondstraat, en er zooals te voren, den stiel vun bakker zal uitoefenen. Geachte inwoners, Werkplaats voor het herstellen van Horlogien en iuweelen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1912 | | pagina 4