I)i( blad wordt nu wekelijks gedrukl op 9000 nummers. V Is dus ver het meest verspreide der streek en dus beste om aankondigingen van handel, nijverheid, verknopingen enz. er in te plaatsen. Uren der Treinen en Trams van 1 Februari tot 31 Mei 1922 MEUBELS In den Bazar der Galerij te Poperinghe, Uitgever V. SANSEN-VANNESTE, 15, Gasthuisstraat, Poperinghe. UURTABEL DER TREINEN. UURTABEL DER TRAMS. Meubelpapier, Linoleum, Toile Cirée. Ook REGISTERS, INKT, BlIREELGERIEF, enz., enz. bij Sansen-Vanneste, 15, Gasthuisstraat, Poperinghe. KOOPT UWE Matrassen, Stoelen en ander Meitagegerief Grootste keus - - Voordeeligste prijzen. bij Etienne MONCAREY-SANSEN, 20, Gasthuisstraat. GE ZULT KR WEL GEDIEND /.IJIV, fegggaaBBB Lijn POPERINGHE VLAMERTINGHE YPER. Poperinghe V. 4.36 5.34 6.06 8.48 10 36 12.08 14.57 15.51 17.38 17.51 19.43 Vlamertinghe V. 4.46 5.44 6.16 8.58 10 45 12.18 15 07 16.01 17.47 18 01 19.53 Yper A. 4.52 5.50 6.22 9.04 10 50 12.24 15.13 16.13 17.52 18.10 19.59 Lijn YPER VLAMERTINGHE POPERINGHE. Yper V. 6.34 7.30 8.14 11.00 14 26 15.17 16 25 Vlamert. V. 6.41 7.37 8.20 11.07 14 33 15.24 16.31 Poperinghe A. 6.50 7.46 8 31 11.16 14 42 15 33 16.39 Treinen uit POPERINGHE naar of met aansluiting voor KORTRIJK 17.18 19.12 20.41 21.28 17.25 19.19 20.48 21.34 17.34 19.28 20.57 21.42 Poperinghe V. Yper A. Yper V. Kortrijk A. 's 4.36 4.52 5.20 6.23 6.06 6 22 6.24 7.21 8.48 9.04 9.26 10.30 10.48 11.48 10.36 10.50 10.57 12.02 12.08 12.24 13.30 14.47 15 54 16.13 16.32 17.46 17.38 17.52 17.55 18.53 20.31 20.41 20 47 22.18 22.25 22.34 19.45 19.59 20.03 21.00 Kortrijk Brussel Zaterdags en op 24 Mei. BRUSSEL naar KORTRIJK. V. 5.27.' 6.37 8.08 10.47 11.58 12.12 16 05 A. 8.17 8 37 10.05 13 19 14 42 14.03 18 42 's Zaterdags en op 24 Mei (komt uit Yper). BRUSSEL naar KORTRIJK. Brussel V. 5.10 6.55 7.08 9.57 11.59 15.57 16.06 16.49 Kortrijk A. 8 40 8 52 9.03 12.15 14.46 17.47 17 59 19.34 's Maandags en op 18 April en op 26 Mei rijdt niet op 17 April Enkel klas en enkel 's Zaterdags. Terug uit KORTRIJK naar POPERINGHE. 5.59 6.23 8.04 9 01 7.13 7.28 9.01 9.57 19.04 20.58 19.13 22.35 18.14 20.08 19.13 22.20 Kortrijk V. Yper A. Yper V. Poperinghe A. 6.23 7.28 7.30 7.46 9.16 10.17 11.00 11.16 10.58 12.17 14.26 14 42 15.10 16.10 16.25 16.39 18.13 19.10 19.12 19.28 20.28 21.26 21.28 21.42 21 16 22.15 22.18 22.34 Niet op Zondagen en Feestdagen. •J» 's Maandags, ook op 18 April en 26 Mei, niet op 17 April. Treinen uit POPERINGHE naar of met aansluiting voor ROUSSELARE. Poperinghe V. Yper A. Yper V. Rousselare A. 5.34 8.48 5.50 9.04 5 52 9.10 6.39 9.50 10.36 10.50 11.11 11.58 12.08 12.24 12.26 13.06 14.57 15.13 15 15 15.56 's Zaterdags en op 24 Mei naar Brugge). 15.54 17.54 20.31 16 13 Z N 18.10 20.47 15 40 17.35 18.15 20.53 16.21 18.18 19 00 21.33 4» Naar Rousselare langs Cor- temarck en Lichtervelde. Z N 's Zondags en Feestdagen niet. Treinen uit ROUSSELARE naar POPERINGHE Z N Rousselare V. 5.46 6.40 7.23 10.07 13.44 14.34 16.30 19.55 Yper A. 6.27 7.23 8.11 10.51 14.24 15.14 17.16 20.37 Yper V. 6.34 7.30 8.14 11.00 14 26 15 17 17.18 20.41 Poperinghe A. 6 50 7.46 8.31 11.16 14.42 15.33 17.34 20.57 YPER OOSTENDE en terug. Z N Yper V. 4.56 9.30 11.59 12.36 16.25 17.15 18.02 Thourout A. 6.11 10.36 13.00 13 38 18.20 19 19 Thourout V. 6.15 7.31 10.46 13.45 16 34 19.43 Oostende A. 7.04 8.20 11.35 14.34 17.23 20.32 '5 Zaterdags en op 24 Meirijdt van Thourout naar Brugge. Rijdt tot Cortemarck, Lichtervelde naar Rousselare. - ZN Niet op Zon- en Feestdagen Oostende V. 4.52 ZN 8.32 12 09 14.45 18.04 18 40 Thourout V. 5 49 6.44 9.06 9.24 13.05 15.35 18.59 19.37 Yper A. 7.02 7.45 10.14 10.44 14.41 's Maandags, ook op 18 April en 26 Mei, niet op 17 April. Uit Brugge. Lijn POPERINGHE HAZEBROUCK en terug. Poperinghe v. 6.53 11.17 14.35 17 35 Hazebrouck V. 9.45 13.30 17.00 19.38 Abeele V. 7.09 11.31 14.49 17.51 Abeele V. 10 25 14.00 17.44 20.21 Hazebrouck A. 7.57 12.12 15.28 18.32 Poperinghe A. 10.34 14.10 17.53 20.30 Lijn POPERINGHE ADINKERKE en terug. Poperinghe V. 7.52 16.45 Adinkerke V. 10.37 18.59 Proven 8.18 17.11 Elzentap 10.57 19.17 Waayenburg 8 27 17.20 Isenberghe 11.05 19.25 Klein Leysele 8.38 17.31 Klein Leysele 11.18 19.38 Isenberghe 8.51 17.44 Waayenburg 11.29 19.49 Elzentap 8.59 17.52 Proven 11.38 19.58 Adinkerke A. 9.16 18.09 Poperinghe A. 12.03 20.23 POPERINGHE VEURNE en terug. Poperinghe st. V. 7.55 10.40 15 50 19 Watou-Stjan 8.1311.05161319 plaats 8.3o 11.15 16.31 20 Proven plaats 8.46 11.32 16.48 20 Rousbrugge A. 9.04 11.50 17.06 20 V. 9.09 11.55 17.10 20 Beveren 5.30 9.21 12.10 17.22 20 Leysele statie 5.51 9.38 12.28 17.39 Wulveringhem 6.15 10.03 12.54 18.04 Veurne statie 6.40 10.25 13.20 18.35 25 minuten later den Woensdag. .35 .55 .12 .28 40 44 .48 YPER - KEMMEL - WAESTEN WEST-NIEUWKERKE en terug. Veurne 4» Beveren 6.02 Rousbrugge 6.13 Proven 6.30 Watou 6.48 Watou-Stjan 7.00 7.43 10.50 15.15 18. 8.40 11.55 16.18 19. 8.57 12.15 16.34 20. 9.12 12 30 16.48 20, 9.30 12.52 17.08 9.42 13.08 17.23 50 48 04 07 Poperinghe 7.20 10.02 13.30 17.45 Vertrekt den Vrijdag 7 min. vroeger. POPERINGHE-DIXMUDE en terug. Poperinghe st. Crombeke Westvleteron Oostvleteren A. V. Reninghe Noordschote st. Merckem st. Dixmuide st. 5.45 7.55 10.50 6.14 8.24 11 19 ft.99 «.90 11 .ar 6.30 8 40 11.35 9.10 12.10 9.26 12 26 9 32 12.31 9.57 12.53 11.00 13.42 Dixmuide st. 7.18 10.12 Merckem st. 7.57 11.00 Noordschote st. 8.19 11 14 Reninghe 8.24 11 22 Oostvleteren A. 8.40 11.40 V. 6.40 9.20 12.10 Westvleteren 6.48 9.28 12.18 Crombeke 6.56 9.36 12.26 Poperinghe st. 7.25 10.05 12.55 De Vrijdag alleen. 15.05 18.00 15.34 18.29 ia.na lö.ót 15.50 18.45 16.15 16.31 16.36 16.58 17.42 14.20 15.08 15.22 15.30 15.50 16.30 20.15 16.38 20.23 16.46 20.31 17.15 21.00 Yper st. Voormez. d. Kemmel d. Dranout. zw. 7.31 Westnieuwk. 7.45 6.40 6.57 7.17 9.20 11.09 15.00 18.00 9 3 7 11.17 15.17 18.17 9.55'11.37 15.40 18.37 11.51 15.54 18 51 12.05 16.08 19.05 's Zaterdags 1 uur vroeger. Kemmel d. 7.55 Wytschaete 8 12 Meessen d. 8 20 Waasten p r. 8.34 Waasten m. 8.40 Westnieuwk. 7.55 Dranout. zw. 8.07 Kemmel d. 8.25 Voormez d. 8.43 Yper st. 9 00 's Zaterdags 1 10.10 10.28 10.45 11.37 12.12 12 25 12.50 12.10 12.22 12.40 12.58 13 15 15.40 15 55 16.05 16 20 16.40 16.52 17.14 17.30 17.45 18.37 18 53 19.04 19 20 19.26 19.15 19.27 19.45 20.03 20.20 uur vroeger. O.io Waasten m. 6.50 8.50 \X7aOCfo" r. r> C-OO Meessen d. Wyschaete Kemmel d. 7.17 9.32 7.28 9.43 7.45 10.00 ÏO.ÖD 16.50 16.58 17.13 DIXMUDE-ELVERDINGHE en terug. Dixmude 7.50 14.20 Merckem st. 8.32 15.04 Elverdinghe 9.10 15.38 Elverdinghe 9.35 Merckem st. 6.25 10.10 Dixmude 7.05 11.00 Maandag alleen. 15.45 16.17 16.58 YPER-VEURNE en terug. Yper st. 4.35 7.45 11.00 15.15 Elverd. 4.59 8.15 11.24 15.40 Woesten 5.09 8.25 11.34 15.50 Oostvl.A. 5.20 8.40 11 45 16.01 V. 5.25 8.42 11.48 16.02 Hoogstade 5.36 8.52 11.58 16.12 Loo 5.50 5.49 9.07 12.13 16.28 Veurne 6.46 10.05 13.08 17.25 18.00 18.30 18.40 18.50 18.52 19.01 19.20 20.20 If Vertrekt de Woensdag uit Hoogstaede om 5-50. Van Yper tot Loo alleen de Zaterdag. Veurne st. 4 Loo 5 Hoogstaede Oostvl. A. V. Woesten Elverdinge Yper Vertrekt Hoogstaede. .45 7.42 10 .40 6.00 8.39 11 6.14 8.52 11 6.25 9.05 12. 6 27 9.07 12 6.37 9.17 12 6.45 9.33 12 7.15 9.58 12 46 15 44 15 58 16 08 16, 10 16 20 16 28 16 58 17 ,00 18.52 .59 19.50 .12 20.00 25 20.10 27 20.12 ,37 20.24 .45 20.32 .15 21.00 de Woensdag om Den Zaterdag 4.35 en gaat tot alleen. Bijvoegsel aan "De Poperinghenaarvan 5 Febr. H

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 3