ET IS NIET waren zeggen dat gemaakt. wat wij onze kli over onze wk' lieeft ET IS de goede faam ons gegund door onze klienteel, die ons op allereer st en rang plaatst. Sedert 156 jaren, van vader tot zoon, verschaffen wij U de vruchten onzer lange ondervinding. Fabrikant 4 1BOTERSTR AAT, 4 1 Juwelier - Goudsmid - Uurwerkmaker. Specialist Gezichtkundige. 31. 3 DE POPERINGHENAAR A rV-';. ti YPER

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 8