üetnieuy/e Chevrolet 6-cylinder is aangekomen i CESAR MOTTRIE j* jfabrieh van /Iftatrassen Matrassen ss*-*" n o lOfrsOO J. Savoye- Haste Waakt over uwe Botervoortbrengst. 20frs00 Stoort de maaq niet LANDBOUWERS DE CHEVROLET 1933 E. D0BBELS, Bruggestr. 3, PoperingeI "Ikjséb Tandpijn Wit l&hIs is 4£napoih.2£k int/dm GIJ DUS ASPRO RIET Wij spreken met M over ASPRO srrloo POPERINGE Postcheck: Nr 1156 kerkhuizen E. R. LATAIRE Gebroeders N.V Statiestraat, 70 Tel. 16 EECLOO. Eenvoudigheid - Sterkte - Getrouwe weergave kenmerken de Radio-toestellen S. B. R. DER NATIONALE REEKS ONDOLINA 333 volledig 1950 fr. B Betere Techniek ONDOLINA 433 volledig 2500 fr. 1 SUPER ONDOLINA 533 volledig 3100fr.l Betere Muziek BURGERSTAND VAN FIJN ZUIVER - GEZOND KRACHTIG SPAARZAAM 1 KOFFIES PYCK CAMIEL Brouwer te Poperinge BIEREN IN FLESSCHEN MAART 1?^ Nummer 10. Blad*. 7. WIELRIJDERSOPGEPAST! EN BEMINT UW PROFIJT, T IS CRISIS. HEILIG HERT-TER-RUSTE Dominikanessen-Missionarissen St Anna ter Muiden, Sluis, Nederland HOME VOOR ZIEKE KINDEREN SAKSONS KANARIEVOGELS Landbouwers en Veekweekers KOOPT HET BOEK: ZIEKTEN bij het RUNDVEE en het PAARD Onmisbaar voor alle Landbouwers. NIEUWE ALLER MERKEN HERSTELDE OKKASIES laagste prijzen 10 JAAR WAARBORG MUZIEKHUIS JCS. COUTTENIER, Gasthuisstraat, 50, Poperipg* P. VERFAILLIE Meenensteenweg, 115, leper. FABRIEKEN HENRI VANRULLEN WERVIK in beste inlandsche wol, wol en erin, Boconwol, kapok, pluimen, konijnhaar en erin végétal BASTIEREN L BEVERNAGE-BOTTHEZ Casselstraat - 68 - Poperinge TEN TITEL VAN REKLAAM PERMANENTEN MET DOOM HUIS BOLLAERT-DEGRAEVE Maloulaan, 45, leper. - Tel. 498. Vraagt dag en uur op voorhand. (3BBEI£9flHX3E!StaflPSaHE2ZCSSE3BB Cacbets LIJKKOETS-CORBILLARD CORNETTE-SABBE Statieplaats - IEPER - Telefoon 50 HOPPEKWEEKERS ECHTE DUITSCHE HOPPEPLANTEN ELK DOOSJE POEDERS VAN HET in alle apotheken in doozen van 4. Hen 2ofr. Hoofci - en Zen u wpi j ncn,!and pi jn,G riepï Pijnlijke maandstonden YPEREN Hedendaags mag men geen verkoudheid meer dulden, voor vele dagen (soms wel weken) te bed blijven en gevaar loopen van de ernstigste verwik kelingen. Indien gij hoest, u koortsig gevoelt, draainissen hebt die dé voorteekens zijn van een ernstigen griepaanval, neem dan oogenblikkelijk uw toevlucht tot uw zekerste en snelste verdedi gingsmiddel 2 tabletten ASPRO in een warmen drank, liefst een citroendrank, zullen onmiddellijk de kwaal tegenhouden. ASPRO is het ideale pijnstillend middel voor zenuwachtige personen of voor degenen die lijden aan slapeloos heid. 2 tabletten in een half glas water zijn een zeer afdoend gorgelmiddel. ASPRO tast het Vroeger verzorgde men zSch zooals men kon. Nu doet men het met fASPSSO' Verkrijgbaar in alle goede Apotheken 'AsprO o Uitsluitend Agentschapflne. Maison Louis S3KDERS. S.I., Brussel GEBRUIKT «ASPRO» TEGENi AVIKOLA PORCAPHOS Bijzonderheid van Kiekenvoeders Avicola» MEELVOEDER I Extra Prima 175 fr. k. Bevatten Lever- Voor de U 1 Extra 165 fr. k. poeder en gist weken 0 MEELVOEDER Korrel I (zonder maïs) 120 fr. k. Van den II (met gebr. maïs) 110 fr. k. 8» dag voort AVIKOLA PORCAPHOS HUIS ARMAND M0ENS Diksmuidestraat 9 IEPER. De Ontroomers "LATAIRE,, "MAXIMA,, en "MAYFLOR,. steeds verbeterd en meer verzorg bereiken de scherpste ontrooming. (99 Daarom wordt de bol MAXIMA ook geplaatst op alle vreemde merken. Vraagt onze nieuwe geïllustreerde prospectussen en kosteloos alle inlichtingen. Nieuwe Gewestelijke Agenten worden gevraagd. Vraagt eene kostelooze demonstratie J(>s COUTTENIER nuuruuE.ru Gasthuisstr 50( POPERINGE Tel. 261 POPERINGE, van 24 Febr. tot 3 Maart. Geboorten. 67. Garmyn Luc, z. v. Cyrille en Lambrecht Maria, Krombeke. 68. Raevens Jacqueline, d. v. Gaston en Vanliabost Anna, Boomgaardstraat. 69. Missinne Noëlla, d. v. Emilius en Eeckhout Elisabette, Vlamertinge. 70. Slosse Ma rie, d. v. Robert en Ryon Laura, Stavele. 71. Debyser Jacqueline, d. v. André en Samyn Julma, Bellestrrat. 72. Ver- donck Rafaël, z. v. Henri en Delannoy Julma, Dikkebusch. 73. Wildemeersch Joseph, z. v. Jules en Leterme Irma, Kem- mel. 74. Vanacker Godelieve, d. v. Emi- lus en Debeir Maria, Watousteenweg. 75. Vanbecelaere Simonne, d. v. Maurice en Vandenberghe Alice, Abeelesteenweg. Theeten André, z. Adrlen en Hen- nebicq Irma, Pottestraat. Overlijdens. 35. Vancayseele Jéróme, 40 j., z. v. Renatus en Vanspranghe Flora, Iepersteenweg. 36. Joye Jeanne, 24 j., echtg. van Parent Maurice, Boeschepe, (Fr.). 37. Lava Augustinus, 77 j., wed. v. Christiaen Justine, BoesO-pestraat. HUIS GESTICHT IN 1836 Dit zijn de hoedanigheden der van 'T PARADIJS G. iKOANT Zr Te verkrijgen in alle kruidenierswinkels. TE "UWE BEDIENING IEPER, van 23 Febr. tot I Maart 1933. Geboorte». Gheldof Agnès, Klaver straat, 8. Odent Roger, Lombaard straat. 1. Vandeweghe Robert, Zon- nebekesteepweg, 194. Overlijdens. Coture Barbara, 65 J., z. b.,'eqhtg. Allegaert Julius, Poperinge- steenweg, 8. Remmery Maria-Ludovica, 52 j., z. b., wed. Heyrick Julius, Poperin- gesteenweg, 8. Coutrez Augustus, 80 j., z. b., wed. Gouwy Ludovlca, wed. Van Eeckhout Melanie, Rijsslstraat, 133. Hoornaert Alphonsus, 56 j., stadswerk man, echtg. Gilles Maria, Diksmuide- stserrweg, 24. Therry Leon, 9 4-, scho lier, Slachthuisstaat, 34. Wildemeersch Diana, 2 j., Tegelstraat, 5. Santy Al phonsus, 66 j., gepensionneerde, eerste aanwezige gevangenbewaker, echtg. Sa myn Emma, Bruggesteenweg, 30. Ver- kiridt Philomena, 33 j., huishoudster, echtg. Carrein Camiel, Lange Torhout- staat, 25. Allaert Camille, 52 j., smid, echtg. Baelde Maria, Lange Torhout straat, 25. Roffiaen Maria, 48 j., kloos terlinge, Maloulaan, 2. Dhondt André, 10 m., Pannenhuisstraat, 40. Huwelijken. Verschoore Gerard, werkman te Langemark en Swyngedouw Suzanna, fabriekwerkster te leper. Candeel Ludovicus, autogeleider en Van- nieuwenhuise Marie, dienstmeid, beiden te leper. Destoop Achille, wever te St-Elooi-Vijve en Defever Julia, fabriek- werkstsr te leper. Minnekeer Remi, brouwersknecht en Vlaeminck Julia, fa briekwerkster, beiden te leper. Beun Gaston, steenkapper en Scrive. Marie, naaister, beiden te leper. SïABEN, van 21 Februari tot 2 Maart. Geboorten. Doulbel Walter, z. v. Ka- Sal en Adam Maria. Verfaillie Marcel, z. v. Cyriel en Hoorelbeke Emma. Overlijdens. Foliebout Lucie, 63 J., wed. van Lamote Henri. Adam Jac queline, 3 j., d. v. Hector en Steelandt Elisa. PQ^LKAPELLE, maand Februari 1S33. Geboorten. Breyne Elias, z. v. Achiel en Magdalena Degraeve. Vulsteke Ga- briël, z. v. Louis en Maria Deruyttere. Goudeseune Julien, z. v. Omer en Sidonie Nobredame. Overjjdens. Develter Maria-Ludovi ca, 77 j., wed. Isidoor Parrein. Dauw Ivo, 81 j., wed. Gusta Wybo. Haeve Elisa-Maria, 42 j., echtg. Arthur Van- sbsenkiste. Dhoore Maria-LIvina, 48 j., echtg. Kenri De Deyne. DIKSMUIDE, v. 24 Februari tot 1 Maart. Geboorten. Daniel Vandevyvere, z. v. Omer en Godelieve Vlamynck. Daniel Devos, z. v. Remi en Juliana Nachtegaele. EESEN, Burgerstand. Geboorten. Vermote Marcella, d. v. Abdcn en Paula Maeckelberghe. Ver- meersch Michel, z. v. Georges en Made leine Taverne. Vercruysse Wilfried, z. v. Sephsnin en Louisa Vanraes. Overlijden. Bruno Uleyn, echtg. van Philomena Jacques. Huwelijk. Maurits Arickx, wonende te Essen met. Margriet Vanmassenhove, wonende te Werken. JONKERSKOVE, maand Jan. en Febr. Geboorten. Delheye Vatère, z. v. Hen- ri en Adrienhe Meulemeester. Desodt valère, z. v. Maroel en Pharaïlde D'Hert. 'n Damme Roger, z. v. Benoit en Rachel De Raedt. Marchand Maria en Margue rite, d. v. Leon en Maria Decoodt. Noyelle Simonne, d. v. Leon en Leonie Despierre. Mackelberg Willy, z. v. Leon en Maria Hoornaert. Dewachter André, z. v. Gerard en Julia Beeckaert. De- spierre Marcella, d. v. Henri en Madeleine Hoorelbeke. Deman Albert, z. v. Geor ges en Pharaïlde Dewilde. Overlijdens. Marchand Marguerite, 5 d., d. v. Leon en Maria Decoodt. Mar chand Hermenie, 68 j., echtg. van Henri Marchand. De Wachter Asbrid, 2 j., d. v. Gerard en Julia Beeckaert. Jonek- heere Hermenie, 72 j., echtg. van Alois Van Damme. Alois Van Damme, 78 J., wed. van Hermenie Jonckheere. De- poorter Ivonne, 9 j., d. v. Richard en Ju lia Slem-brouck. WOUMEN, m. Januari en Februari 1933. Geboorten. easier Roberto, z. v. Ca miel en Marie-Louise Hoornaert. Cas- tryck Marcellus, z. v. Maurice en Adrien- ne Notable. Deman Joanna, d. v. Jo seph en Marguerite Deroubaix. Noez Alphonsus, z. v. Henri en Martha Desmet. Treve Gilberta, d. v. Leopold en EMsa Dieusaert. Ooghe Roland us, z. v. Jo seph en Maria Biückaert. Sterfgevallen. Schaekman Euphrasia, 61 j., wed. Edmond Devreker. Beauprez Maria, 18 j., d. v. Camiel en Augusta Demoen. Van Gheluwe Prosper, 1 m., z. v. Omer en Lucie Vandenberghe. Vandevelde Marie, 62 j. Vandamme Henri, 82 J., wed. Julie Duron. Beau prez Camiel, 64 j., echtg. Augusta Demoen. Lyssau Henri, 71 j. Soete Herminie, 79 J., echtg. Aloise Tour louse. Aloise Tourlouse, 79 j., wed. Hermenie Soete. Huwelijken. Jerome Syoen en Adeline Pinseel. Georges Durr.ez van Merkem en Yvonne Pysson. ZONNEBEKE, maand Februari 1933. Geboorten. Claus Agnes, d. v. Gau- dolphe en Goudeseune Julia. Callewaert Robert, z. v. Cyriel en Witters Petronella. Overlijdens. Pattyn Marie, d. v. Ca- rolus en Lebbe Maria-Ludovica. Nuit- ten Noëlla, d. v. August en Titeca Elina. Bouten Isidore, wed. van Hoornaert Marie-Louise. Casier Irma, echtg. van Dehouck Gerard. Six Polydoor, echtg. van Bogaert Marie-Rosalie. D'hulstere Hortense, echtg. van Markey Emile. Huwelijken. Pattyn Emiel met Ver faillie Ivonne. Petillion Cyriel met Van- devivere Ivonne. de Vinck Gaston-Noël met Iweins Elisabeitih. Samyn Gerard met Vanlerberghe Maria. Deleu Cyriel met Wyckhuys Maria. BERICHT I laat weten dat er van heden af bij hem i j te verkrijgen zijn verschillige soorten I zooals bleek en bruin, aan genadige I I prijzen, in kleine en groote flesschen. K 'A4",VV' Snel en met modern lijnverloop - da 1933 5-pernoons Chevrolet S^dan. Nu kan U het model 1933 van den meest verkoch ten wagen ter wereld bij ons zien en beproeven. Een auto, die in de luxe-klasse thuis hoort; nieuw, smaakvol uiterlijk, weer betere rijkwaliteiten. Schitterende, nieuwe stroomlijn-carrosserieën,groo- ter, lager, en ruimer met tochtvrije Fisher-ventilatie. Welk een soepele en trillingvrije gang van dezen 6-cylinder motor I Grootere snelheid en sneller op trekken bij minder toeren en lager benzineverbruik I Kom eens bij ons aan en overtuig U van de buiten gewone prestaties van het nieuwste model der auto, welke de wereld heeft veroverd. V/'i stellen er U gaarne toe in staat. Desgewenscht lichten wij u volledig in over de gunstige en gemakkelijke voor waarden van het G.M.A.C. termijnbetalingssysteem. Laat ons U verklaren wat wij onder een werkelijk moderne service, een die U voldoening geeft, ver staan. Uw bezoek legt U geen enkele verplichting opl Offcieele Vertegenwoordiger t Tél. 149 Zusters waarvan de toestand gespecialiseerde zorg vereischt. Modern coi. fort, landelijk schoon rustverblijf. Hygiënische verzor ging onder leiding van Artsen-Specialis ten. Zusters-Verpleegsters, hoogste diplo ma's. Aantal aan te nemen kinderen, uit hoofde van bovengestelde vereischten, zeer beperkt. CCHOONE GELE beste zangers, aan 50 fr. en 75 fr. te IEPER, 74, VEURNESTEENWEG. DE VOORNAAMSTE BESMETTELIJKE door Dr M. Sobry, Veearts te Diksmuide en Leeraar aan de T "iddelbare Landbouw, school te Nieuwpoort. Te verkrijgen bij Sansen-Vanneste, Po peringe, aan 10 fr. Per post verzonden tegen storting van 11 fr. op onze post- checkrekening 15.570. ,4! A van af 5390 frank Het huis bevat het best ingericht atelier dei streek. Alle herstellingen worden er met waar- Telefoon 261. borg. nauwkeurig afgewerkt. Vooraleer U een Rijwiel koopt, komt zien naar het oud gekend huis OPGEPAST! Het is wel de tweede rijwielmakerswinkel komende van leper. Daar zult U alle keus zien van vol- komende nieuwe rijwielen voor Heeren, Dames en Kinderen, koes- en halfkoers- velos,verkocht met 5 jaar waarborg op faktuur, van 395 tot 530 frank. Okkasiën aan 150 tot 250 frank. Nieuwe en okkasie ACCORDEONS en NAAIMACHIENEN. Alle herstellingen. Zoo gij tevreden zijt zegt het aan uwe vrienden. Zoo gij niet tevreden zijt zegt het aan P. Verfaillie, 115, Meenenstraat, leper. Alle Zondagen en Feestdagen open tot 5 uur 's avonds. opgericht in 1849. TEL. 248 ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN. GESLOTEN OP ZON- EN FEESTDAGEN OM 1 UUR. (Bachen) In alle grootten. PAARDENDEKSELS In TOILE, Darmen voor Brandspuiten, enz. Eerste kwaliteit Voordeelige prijze- Vert.: Herman vanBATENBUF 28, Elverdingestraat, lepe HraaBSnRBBaaBSBBBESSESBSaSES" DE ZWAARSTE VALLING op een paar dagen genezen, met de ver maarde PULMO CACHETTEN van E Specialist Fago Het strafste genees middel voor de slijmen te doen lossen. - Onmisbaar voor Bronchieten en Asthrrr Op tijd genomen genezen zij terir en zetten een fleurusaanval stop. r- verkrijgen in de APOTHEEK KESTI LYN, Poperinge. IBBEBBSBBBBBBBBBBBBBBBBBBIiEE Het Huis van vertrouwen heeft de eer het publiek kenbaar te ma ken dat het een groote keus van beste MANSSTOFFEN bezit, alsook ZWARTE STOFFEN voor Rouw en Ceremonien, enz. Ook bijzondere WERKERSKLEEDE- REN, in Engelsch le-u-, pane, echten o Lafond alles in goede hoedanigheid. Beleefde en trouwe bediening, steeds aan de voordeeligste prijzen. van 50 frank te beginnen. Goeden uitslag verzekerd en verzorgd werk. „d qoed do®1 ud®0' ud Uw Apotheker tegen die knagende Onmiddellijk trekt de pijn weg en Uw geplaagde zenuwen komen tot rust. Zelfs regelmatig gebruik schaadt niet Doos van 6 st. Fr. 5.-. 12 st. Fr. 9.-. m *0 Harden en slechten afgang, speen, vuifen mond, rïekenden adem, slechte spijsvertering, achterblijven, pijnlijke en onregelmatige maand stonden worden aanstonds geregeld door de GELE PILLEN van APO THEKER MULLIE. DE GELE PILLEN purgeeren het best. DE GELE PILLEN purgeeren zonder pijn. DE GELE PILLEN 's avonds genomen geven gezondheid en lang leven. DE GELE PILLEN in alle Apotheken, 6,00 frank de doos. WEIGERT NAMAAKSELS. Eenige fabrikant: APOTHEEK MULLIE, Beestemarkt, HALLE, (Brussel) (AUTO) QBE AANNEMER VAN ALLE VERVOER. Luxe-Auto voor ceremonien en uitstappen Luxe-Autocars van 15, 20 en 32 plaatsen Alle verhuizingen per autowagens. NAAR ALLE LANDEN. FLORENT DUMORTIER, autover huurder, Statie, POPERINGE, maakt kenbaar dat hij alle lijkenvervoer en begravingen aanveerdt in stad en in omliggende en deze uitvoert per AUTO-CORBILLARD Ook beveelt hij zich aan voor alle reizen per Auto-taxi of Autobus. Autobussen in alle grootten. Luxe-autos voor Bruiloften, Doopen, Eere-Communien en alle andere Ce remonien en Feestelijkheden. Telefoon: Poperinge 110. Auto-lijkwagen voor begrafenissen. waarvan de goede opbrengst verzekerd is. De planten worden op krediet gegeven maar zijn echter betaalbaar in Septem ber of Oktober, na den pluk, dit enkel voor KLEINE GEBRUIKERS. Voor groo te kweekers, komptante betaling. Voor verdere inlichtingen zich wenden bij: A. SAMYN, hophandel, Poperinge; of bij C. VERHAEGHE, LoskaaL Statie, Poperinge. J 30, Maloulaan hart niet aan, stoort de maag niet en verwekt geen gewoonte. Wij hebben enkel lof voor dt ASPRO deze week nam mijn kleine Nelly die onophoudelijk hoestte, een tablet ASPRO tien minuten nadien sliep zü gerust. Zij is 7 jaar oud. Ik zelf, gekweld door hoofdpijn, vind allen baat met dit middeL M. O. DUFEY Rue de l'Hótel-de-Ville, 46, Tamines. Monque otpoSCfc B. N» 323 DED0C3VMI10TABLETTEN DE DOOS VAM 25TA8LETTEM 0E DOOSVAtiéOTABliTTEH Het li voordeellger een pak van 20 fr. t« koopen. het bevat 60 tabletten eener waarde van 25 frs. 'ASPRO INFLUENZA VERKOUDHEID RHURBATIEK HOOFDPIJN SLAPELOOSHEID GEVOLGEN VAN EEN ZENUWPIJN PRIKKELBAARHEID OVERVLOEDIG DRINKEN HEUPJICHT ZENUWONTSTEKING STOORNISSEN DER JICHT HOOIKOORTS KSARNDSTONDEN LUMBAGO ZENUWACHTIGHEID MALARIA Handelsregister: leper 2817 Telefoon: Nr 245 traan, Karnemelk- 3 eerste I II A 150 fr. k. Met Leve. raan, m II R 140 fr L Karnemelkpoe- Van af de 1 ,,p ian V' der enAté-Meel 4- tot de 9- I IIC ISO fr. k. week Taks Inbegrepen. Levering Februari-Mei 1933. Keus des Koopers. Met waarborg tegen den afslag. Het Kiekenmeel AVIKOLAdoor de dagelijksche fabrikatle ls altijd versch geleverd. Voedingswijze op aanvraag. PM O r giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiMiiimiüHiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiHfiiiiiiiiiijiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiniHniiuDiuijiij De laatste nieuwigheden In alle slach van KLEERSTOFFEN. Schoone keus. Groote verscheidenheid, VROUW- en MANSKLEEREN op maat. Prachtige modellen. Laatste creaties Keurige afwerking. Stoffen per meter verkocht.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 7