fc g BOOESEN ENZ. SAÜLES 2? H X S SS a o a O- Ui 'ijl Kantoor van den Notaris DE TAVERNIER, VERKOOPINGEN 142 koopen schoone en zware ïepen, Abeeien, Populieren, Wilgen en 1 Eik, 12© loten zeer schoone Abee- ien, Populieren, Iepen, Esschen en Eiken, LANDBOUWGEREEDSCHAPPEN, 41 MARCHES (BALLOTS), TRÈS-BEAUX SAELES, 2 *3 ra T S bJD'S fl O K I QC CE ■S? £3- -3i ?s 8 Isg- a G ra Q tea I 'sl'i 15 b s| sl eq TE LANGEMARCR. VAN A. TE LAKGEBSARGK, Op DONDERDAG 1« DECEMBER 1864, Cs middags, OPENBARE VERKOOP ING VAN: Groeijende. ter hofstede van de kinders Pieters, gehucht Sl Juliaen, langs de Lekkerboterkalseijd, hij de herberg De Keirzelaer. B0 TE FOELCAPELLE-LARTGEMAROK, Den DONDERDAG 8» DECEMBER 1864, Cs middags, Geteekend op de hofsteden gebruikt door Frans Plhyps, Maertens en de kinders De Sot, te Poel- capelle, bij liet Dorp. EU C. TE POELCAPELLE, Op MAANDAG 26» DECEMBER 1864, om 9 ure des morgens ten huize van sicur J ago b Prenten, bij de kerk, OPENBARE VERKOOPING VAN Chiese, 2 Koeijen, 2 Yerkens, 11a hectoliters Aardappels, 150 hektolitcrs Bectrapen, 3,600 schooven ongedorschcn Tarwe, Rogge, Haver en Boonen, enz. VESTE PUBLIQUE DE DE TRÈS-BEAUX A WÏTSCIIAETE. Le JEÜDI lr DÉCEMBRE 1864, (Sl Éloi), a 1 heure de relevée, sur les terres de la ferine occupée par M. J.-Bte Leterme-Bossaert, a Wyt- scliaete et a proximité d'Houthem; il sera procédé a la vcnle publique de 41 MARC HÉS DE Spécialemenl propres aux Tonnelicrs et Sabotiers. Avee terme de paicment, moycnnant d'établir caution solvable, a l'appaisement du Notaire butaye, a Messines, chargé de cclle ven te et de la recette. Qiïon se le dise. Boek- en Steendrukkerij van EwgcS v.111 Ecckhoul, te Yperen. «r O O g fc.0 O O C5 fVI W "O H o "O e O W ra *8 03 j*- .5 N a O G4 9 8 w 8 te CS w E -G 2 a 2 <?v to cS 5 csj S3 o, Ci o g. O O c p- ra w t® ra O ►2 'ra S C/3 QJ wJ-W o •—s cS ,q •S-i :*i 2 03 >- ra z, c H o .S .2 c© £«SQ G3 2 e^s l-i §*i|i s s-S S3 I ff 3- a ft! Et, *- S? ff O 6 ff 05 b 13 öo§ -§2 s fti, IV, >9 *q s «■CS ra iZJ H m ra O c Ch-=IH g Nï <a"Ss.2 O ï|a O "T5 I rsj d o I •§'2*: °-§ o ra: "o .ra^lT o cc •Qs"g 1 o raj o cj ra j— o i'Ss-S g~ ra o - o o M o - ra _c; i— cs ra c/2 - 2 1 <x> ra fee I 2 S ra 2 ..m W 0 /O o o-,° 03 ra 8- ~CE 3 o o« o -— s— 'ra ra ra fce^ :?a w 5^ f» ra K e n w ra g ra 2-^ o tra P «3 1 r ia-j -• 2s CD beQ c iz efl o ra a-Sw G* O "a. c ra «i2 e~ O ra 5S, 5© 3 te, C O ra «te-« ^2! ra v O) vO 3 c pq ra c/5 •*-» ra ro C3 c "G 03 G. g fcÖ .5 ra 2 :&0 «g j G CL O o S T «3 ra o 0 «G O as? fcB ra o w wi| L 03 '"Mo IgSO-g L a o ra :=pj -sj -ra H-if - -ra JS - ra P ra «O co "ra Ph ©|t®5ïïsfiu»c Vcrho®j>ïng viia

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 4