GHËËL, TRA¥AUS GODELIEVE, BOE KEN, vii.i.i: d'ypres. Kolonie der Krankzinnigen, Prijs: Ir. 1-25. AEXÉCVTER Prijs: fr. 1-50. Groote sortering KERK- EN GEBEDEN aan zeer geringe prijzen. BURGERSTAND. GEBOORTEN; v^ouwei!jkSeSlrht fij tc zamen 14- HUWELIJKEN. ADJUDICATION PUBLIQUE En vcrtti de la resolution du Conseil Communal en date du 19 Novembrc 1864 et sous son appro bation ultéricure, le Collége des Bourgmestre et Échevins ou son délégué, adjugera publiquemenl Les constructions h faire pour agrandir les lorauv servant de demesare a l'institutcur en cSsef' de t'e'cole primaire de cette ville. Cettc adjudication aura lieu conformément aux conditions arrêtées par le Collége Échevinal. Le cahier des charges, le détail estimatif s'éle- vant a FR. 6,100-» et autres documents conccr- nant cette entreprise, seront déposés a l'inspection du public, a daler du 51 Janvier 1865, a l'Hólel- de-Yille a Ypres, oü Ton pourra s'adresser pour plus amples renseignements. Fait a Ypres, le 26 Janvier 1865. Les Bourgmestre et Échevins, I». BERE. Par ordonnance J. I)E CODT. TE BEKOMEN TEA BUREELE VAN Oi l BLAD SINTE VLAAMSCHE LEGENDE UIT DE XIste EEUW, liza of Serre-maiicc. Dc vrouwen van Arctancc geiooven dat dit het beste behoedmiddel tegen de hoofdpijn is, die in een kond en vochtig land zeer menigvuldig is. Bij die aanhaling van hel fransch blad mogen wij voegen, dat het dragen van koperen platen op de slapen bij geringe hollandsche boerinnen hedendaags nog in zwang is de rijken dragen gouden platen uit praalzucht, die wel rijker staan, doch wellicht dezelfde behoedskracht tegen de hoofdpijn niet hebben. van SO"" tot 27c" Jlau. Ï363. Vanhove, Franciscus, zager, cn I.igniel, Maria, dagioon- ster. Mispelaere, Augustinus, rentenier, en Desot, Natha- lia, winkelierster, STERFGEVALLEN. Vclghe, Joannes, 78 jaren, kleermaker, echtgenoot van Angela Vanbevlen, Ileere-Janstraat. Gouwy, Genoveva, 75 jaren, dagloonster, weduwe van Franciscus Ifauspye, Briclen-nevens-Ypren. Verschave, Karolus, 80 jaren, huideretter, weduwaar van Maria Poupart, Dixmudestraat. Tavenier, Virginia, 52 jaren, kantwerkster, ongehuwd, Koei- markt. Dechièvre, Adelaide, 77 jaren, rentenierster, we duwe van Jacobus Renty, Elverdingstraat. Lievens, Petrus, 38 jaren, gendarme te voet, ongehuwd, Vleeschhou- werstraat. 3) 0) Mannelijk geslacht UE.NEDK.N DE 7 JAREN, r i l 'Vrouwelijk ld. te zamen 3. MARKTPRIJS VAN YPEREN. AARD 28 Jan. 21 Jan. DER GRANEN' E.YZ. verkoch tie kwantiteit. nnddenpr. p. iOUkiJo. verkochtte kwantiteit." middenpr. p. iüO kilo. Tarwe Rogge Haver Erweten Boontjes Aardappelen Boter 18,700 3,600 500 412 1,339 7,000 22-75 15-75 18-25 19-90 20-38 7-00 395-00 25,500 116,00 1.300 618 2,266 6,500 22-59 15-73 18-12 25-14 19-90 6-75 695-00 De prijs van het menagie-brood, voor de week van den 29" Jan. tot 3" Febr., is gesteld aan 21 centiemen per kilo. VEURNE. Ter 143 liters. Tarwe van Rogge Sucriocu Haver Roonen 18 Jan. 22-00 tot 24-30 17-50 18-00 13-30 16-30 12-23 13-00 20-30 22-00 23 Jan. 22-00 lot 26-00 14-73 13-73 15-30 16-50 10-30 13-00 19-30 20-50 DE historisch geschefs door A.-C. VAN DER CRUYSSEN, Fraai boekdeel met 2 platen. DES PUl'K l/AGKAHïmiSSEMRSiT Dü I.'kCOI.F COMHONilG ISF I.A VII.J,F n'l'PRKS, L'Adjudlcidiosi se fera le IUkdi l t Fdvrler 1865, a 11 lieures du matin, en Tune des Sialics de riït»tcl-de-vllle. I.E SECRÉTAIRE. DOOR Vrouwe Van Ackcrc, geboren Maria Doolacglic, MET ZEVEN PLATEN,

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 3