iiii buncs, CANADAS, O E M E S 2 BEAU FiiÉAES. EI li EN, M. CÉSAR MITKIEWICZ, Speelkaarten, Commune de Wanièton, A VENDUE, par toutes les grandes administrations du pays. Chez Ange Van Eeckhout, Buitengewoon e G ROOT e UOÖRSEEDE. Op Donderdag 25" February 1865, om 11 VAN 203 &OOPEN BOÖMEN, daeronder abeeeen, popelieren, PIIOTOCRAAPII, 9, Lange Nieuwstraat, 9, eerste kwaliteit. a un kilometre sud de Messines. A la Ferme nommée la Douveoccupée par Mad. Veuvè et Enfants Delesalle. ET LE LUNDI 50 JANVIER 1865, a 11 hemes précises du matin, a la dite ferine. La situation de ces arbres, a proximité du pavé de Messines a Armentières, présente toutes faeilités de transport. Maitre BUTAYE, Notaire a Messines, et Maitre GALLOO, Notaire a Raddinghem. sont chargés de cette Vente et de la recette. QU'ON SE LE DISE. ADOPTÉE GÉNÉRALEMENT TE uren voormiddag. Ten verzoeke van M. Yandewalle te Moorslede en Dame weduwe Cappelle te Meenen. In hunnen bosch genaemd Boulensbosch, en hofstede in gebruike van Engel De Smedt, te Moorslede, west van de kerk. GROOTENDEELS ESSCIIEIVOEMS EN EIKEN PLANTSOENEN. Gcmakkelyk voor den transport. De Boomen zyn van de schoonste der streek, dienstig voor alle slach van werken. Tyd van betaling, mits borg te stellen ten aen- veerden van dc-n Notaris YERLEZ, te Moorslede. vm s& WJ Heeft de eer het publiek bekend te maken dat hij zich voor 15 dagen naar Ypren begeeft. De per- soonen die hem met hun vertrouwen willen ver eeren zijn verzocht zich te begeven bij den heer LOPPENS, liouk der Botermarkt, alwaar eene inschrijvingslijst berustende is; ter zelfder tijde zal men zijn werk kunnen bezichtigen en over de superioriteit van hetzelve kunnen oordeelen. Te bekomen ten bareele van dit blad TTir-iSXKK>-W GRANDE QUANTITÉ DE avec Credit suil» Caution, MCBfi BELGE SEEEE ENCRE qui ait la propriété tie sc conservcr limpide sans jamais déposer dans l'encricr ni OXIDER les plu mes métalliques. Afin que l'on puisse se convaincre de la SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE de cette ENCRE et la comparer avec celles employees jusqiéa ce jour, même parmi les plus vantées par la RECLAME, on délivrera fc'fl l TiS des échantillons aux personnes qui en feront la demande AU DÉPOT REE BE BEXHSEJBE 26, A "STRES. Bock- en Steendrukkerij van Engel Van Eeekhowt, te Ypren.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 4