MARIE ÏÏEWEERDT, <;iieeï BOO MEN, VEilK DOPING Dinsdag 21» November 1865, te vooren Dixmudestraatn° 56 LANGE THOUROUTSTRAAT, 10, TE YPEHEN. kolonie der Krankzinnigen, Prijs: fr. 1-25. Notaris DE TAVERNIER VERKOOPING A.-Vrijdag 1 bcccmb'er 1865, II.-Maandag 4 December 1865 CAMILLS LERNOÜÏ-VERMERSCH. Monsieur3 om 12 uren namiddag, ten verzoeke van hel Bestuur van Weldadigheid der slad Ypre: eerst op de hofstede, te Sl Jan, gebruikt door sieur Ludo- vicus Bartieren daarna op het hofstedeken, ge bruikt door Carolus Duplacie, en het Warmoe- zierhof,gebruikt dooi' sieur Jacobus Verliack,beide te Ypre buiten, wijk S' Jacobs, 117 loten BOOMEN, waaronder veel schoone Iepen, Popelie ren, Abeelen en Eiken. Met langen tijd van betaling, mits stellende goede borg en den 10" penning gereed te voldoen aan den Notaris VANDERMEERSCH te Ypre. De vergadering op de hofstede Rahtier, om ten 12 uren precies te beginnen. VERANDERING VAN WOONST. TEGENWOORDIG Zij beveelt zich voornamelijk aan voor het in "t Nieuwwassehen van mans- en vrouwen-kleeding- stukken, Panachen. Kanten en Linten: alsook ge glaceerde HANDSCHOENEN, waarin zij zeer her varen is en talrijke klanten telt. Verwerij van Zijde en Wolle-Slofiien, half-katoenc Klèercn., enz Drukkerij van Zijde en Wolle-StoHien, in al lerlei teekeningen. Alle goederen worden binnen de 8 dagen we der ter hand besteld. DE historisch geschets door A.-C. VAN DER CRÜYSSEN, Fraai boekdeel met 2 platen. KANTOOR TE LANGEMARCK. VAN zijnde S'-Elois'dag, om 1) ure des voormiddags, te Langemarck, bij de herberg Dn Bakrieke, OPENBARE VERKOOPING VAN lOi koopen Iepen, Abeelen, Wilgen. Popelieren en 1 Eik (ter dikte van 2 meiers 60 centimeters. Allen groeiende ter hofsteden gebruikt door vrouw weduwe Deeoek, sicurs Charles-Louis Vanliove en Frans Planckeel. Men zal ter herberg Dn Barriere vergaderen. om 9 ure des voormiddags, te Langemarck, OPENBARE VERKOOPING VAN 71 loten Iepen. Abeelen en pope- lieren, (onder welke zieli bevinden 1 Popelieren ter dikte van 2 meters 54 centimeters en een Abeel ter gene van 2 meiers 33 centimeters.) Allen gelcckend ter hoofslcden ge bruikt door de kinderen Acquel en sieur Joseph Dejonckhccre. Vergadering Ier hoofstcde Acquct. MAISON DE COMMISSIONS. HOUBLONS ET GRAINES. Nous avons l'honneur devous donncr avis, qu'a partir de ee jour, nous avons établi, a Watou (Rclgique), une Maison s'occupant spéeialement de la commission des Houblons et des Graines. Nous niet Irons tons nos soins a satisfaire MM1* les Nég1'' qui nous honoreront de leur conliance. Nous enverrons toujours par retour du courrier les renseignements qui pourraient nous elre de- mandés. En attendant, Monsieur, la faveur de vos ör- dres, nous vous présentons nos saluts sincêres. C. LERNOUT, VAN m VAN DEN

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 4