Goedkoop verkoopen om veel te verkoopen. STAD IJPEREA» OPENING van een groot Magazijn van Dixmudeslraal, Nr 55. IN DE GOEDKOOP, TE I JPEREN. 3 ff Iai§ g-g es 5ö r £g W 'i t s VOOR 1' KOMMUNIE VASTEN PRIJS Sedert ln Maart, opening van een nieuw Magazijn Bixmudestraat, 33, te IJperen, IN DE GOEDKOOP, Zie hier een klein overzicht van de prijzen. Koopers, indien gij uwe belangen lief hebt gaat naar de DIXMEDESTRAAT Nr 33, en gij zult overtuigd zijn van de oprechte koedkoop der stoffen welke er verkocht worden. De ingang van het Magazijn is vrij. :srsc& ?S ?N m §•5 |«3 rifl ?S- s s O *"8 w 5 - 2 g. o n 2 c~> 5 b" sss- - - 2 p g - 2 5T 3ïS s> S'si| z g 2 s 2 m z 2 S tn er» 1«S:S 2 3 55 CQ rs e 3? 8 9- g 3 5-g sl'^' 2-2 u'- -= 3 ^1 d g 3 8 s s rê LAKEIS "VERTROUWD!! van Lakens. Stoffen voor Broeken, Nieuwigheden voor Kostumen. Fransche Merinos, Waterproofs voor Damen en Kinderen. Zwarte Zijde voor kleêren (gewaarborgd), Cols, Crawatten, Ondervesten, en in 't algemeen alle soorten van Kleedingstofïen. Al deze koopwaren zullen gemerkt zijn aan vaste prijzen en verkocht worden aan wonderbare goedkoope prijzen. Zwart laken, welke men bij een ander 5 fr. betaald, inde Goedkoop3 fr. Stoffen voor Broeken, welke men bij een ander 9 fr. betaald, in de Goedkoop, 3 franks. Nieuwigheden voor Kostumen, welke men bij een ander 8 fr. betaald, in de Goedkoop fr. 4-5'0. Fransche Mérinos, welke men bij een ander fr. 2-50 betaald, in de Goedkoop, fr. i-90. Fransch Cachemir, welke men bij een ander fr. 4-50 betaald, in de Goedkoop, 3 fr. Gemaakte Waterproofs, welke men bij een ander 30 fr. betaald in de Goedkoop, 20 francs, enz., enz., alles ver beneden de gewone prijzen. Fransche Mérinos, van fr. i-40 tot fr. 2-50. Fransche Cachemir, van fr. 2-60 tot 4 fr. Fransche en Engelsche Nieuwigheden van 7 tot 10 franks. Cols, Crawatten, Ondervesten, Moiré voor Rokken, Baai, Flaneel, enz., enz., Waterproofs van fr. 8-75 tol35 franks. ci o ccj v cl. CQ CQ 5 P5 133 5W- 65 2-5'** rt> 0/3 0-®E B w a p* 2: a 2T r\b-S 3 £-mÏ- s::n =T o e o' cl o t=: 2 p Bl C/3 I 2 •-» n re «-<«=: ft D rD *13 5» CJ 6. E f» 65 p '-' 65 "<5 CD 2- a era Ei S -• Cu g- re wi re w S rpo S.O _7j[ O 3 SS« o 2 g-g- <-l."T3 E rs 3 - Q_-= 3 g a.£ Q.-S re g o; n - 5J 5 r re w re CD O 2, o er 3 5 3 2. 3 3 3 2 3 3" 03 a- A cb 2 3 ©I O' M r-1 H en £3 <1 W O 33 TB Si M CJ) S! rs> 3ëT a ft - O eg Jb 2 2-© r— C5 3 S- r© o-S? b'S O g. g. .-- 0:3 2 i 2. O 1 n es: >- jl CD MO *5 2 3" 3* S S JI S £3 =-~ ='Cf=5 S- 3 re 2 «s - 3 D- 3 I =r rt S. S«-S S)»® -' SS -< 3 C O 65 5» 5 3 B- O. *3!B* C— CQ cd S'ï. Zr?' Cr* E P "3 O 5R! er CS- o !>2 As 02 M S"b w ,-s 3 B- 3 CS CD 3 O. C- 2 2_ E" 2T 33 c3: sj-. -; B- »e3.2 T S 2 £- 5 o 3 S CD 3 B 55 - ©q g er. p; a - O- o c 3 ■5'S3 ^C5 cr -3 2T BT g 3 O w S. o- «-- as ©3 «-* 65 7? j "3 S 3" 0 J© B* 3^c3t Br 55 «Kb P (S- g er b> 3 P ér 3. 1 re n >r» 3 2 9T J5 cd pr O PT TS re 2 3 ET H H M 2! N P2 2! ÏSI CD S3 M ÏX» -1— ^«r| O O CQ B cr B O. 1 ^C<j B- cd S 2 N 3 r?- 2. k«~ c:. 3T-I g. 3 3 3" T B rê 3 3 - 3 O K B S O VT B "o 2 £,"3 rr o 2 2 3" 9.0 5 r« 2 2 c q_ a -a i Q. tf' C 65 - s 3 2 SL 3 -.2, c f*r o> - S S. sr 2_^ 2.a.« a-3. S" rés- - O CQ B o 3- 2 er 2 o s Cu O O er O ■*o ie er: ►- 3 V) as B~ Q-"* E. O O 65' 3. -D - r> a- 3 -§ 2 pr E cc O-CQ s -I I -D ^5 s er. ^2 er o - aj - o» •3 re 1 1 65 c E 65 S J1 jr ft c cq 3 re' Ï2g.3 re re 2 wk 3 - u a S! E1 a- -■re re At W C re -g re uT 3 uT 3 o rt 3^3 ff- c©. Bi <re^. C/J o e 3 O s 3 65 ET 2 E «- O S'o-S- ts 5 ft -ï 3 X c er 2, N n» O 65 r- a»' SL 04 B. p O D--E s- 2. o II N 3 65 ?3 en CQ e— es C/3 0 -t B- 3 re*. 3 'CQ C- O ra re; 1 3 te beginnen van fr. 2-75. fti in.QQa DE GOEDKOOP

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 4