FABRIOUE BE MACHINES A COUDRË s i PANTOCOLLE INDIEN. Te koopeii ALLE SLACK M KASSEISTENEN IN VERRKOOP MET 20 PER AFSLAG DEN GOEDKOOP, IN ©EN GOEDKOOP. J ACHT, JACHT li li WK Eli IA BI JACHT AETImS, s c!e II.-J. PETIT, 14, rue des Croisades, 14, 3 üit oorzaak Tan ?t eindigen van het Zomersaizoen. B1EOIIHET-TE TE HEG INNEN VAN HEDEN OP AL DE ZOMERARTIKELS, GROOTE SORTEERING aan gematige prijzen hij Cretov-Feys9 Boterstal, F Si le IJperen. Fabriek van Vetten stelsel GE OII GES VILLE F. C01JRT01S EDI VAN R0Y, (aboulissant d la place des Nations, prés de la Slation da Nord), BRUXELLES. o <JT ra ra ra ra n pS ra H ra ra cn c Sö Ei P ra? P ra sT P ra -ra p ra Te bekomen ten bureele van dit blad ALSOOK EEN SCHOONE zoo goed als nieuw, Zich te adressceren in de WENINCKSTRAAT, N° i. teUi'ERES. DTXMUDESTRAAT, 55 TE IJPEREN. De Directeur heeft bevel ontvangen van te verkoopen met 20 TEN HONDERD AFSLAG al de ar tikels Nieuwigheden voor Broeken en Kostumen, engelsche en franscbe gekleurde Merinossen voor vrouwenkleederen, enz.; alsook al de andere artikels voor kleedingen. Het doel der Maatschappij is van alle jaren hare artikels geheel uit te verkoopen, ten einde zooveel mogelijk haar magazijn te vernieuwen en altijd voorzien te zijn van een volledigen keus der laatste Nieuwigheden. Al de Marinièrcn, gemaakte artikels, Walerprooffs, enz., zullen insgelijks met den GROOTEN AFSLAG van 20 verkocht worden. Aangezien al de artikels geteekend zijn met gekende cijfers, de klanten zullen zien dat het op de oude prijzen is dat de groote afslag toegestaan wordt. Om zich van de echte prijsvermindering te overtuigen, de Directeur verzoekt het publick, al ware liet maar uit nieuwsgierigheid, zijne magazijnen te willen bezoeken, de toegang derzelve is VOOR IEDEREEN LIEBER, IIUIS FAN V ERTROUJFEN. onder het control der landbouwstatie van Gembloux HOOFDSTOFFEN VOOR DE VERVEER DIGING DIER VETTEN gewaarborgde titels en samenstelling, Elkeen die duizend kilogr. vette of diezelfde hoeveelheid hoofdstoffen koopt, mag er de ontleding kosteloos van laten doen door de zorgen der landbouwstatie van Gembloux. Angent voor IJperen, Mr VERGRACHT-COURTOïS. Agent voor Poperinghe, WïT ACHELLE SANSEN, Veurnestraat, 2t. .\«(ivi-iuis modèle» pants a l'Expositiou de Vicnuv. GROS. EXPORTATION. DETAIL. La Machine a coudre élant devenue un objet de première nécessité, et, pour certaines classes, un bienfait humanitaire, j'ai attendu,pour en mettre le prix a la portée de loutes les bourses,que ma production eut atteint un chiffre assez important. Actuellement ce chiffre est de dcwac miille Machines par mois, dont je réserve cinq cents Machines pour la Relgique. Ces circonstances exceptionnelles et ines nouveaux moyens de fabrication me permettent d'en élablir les prix comme suit, y compris lous les accessoires Machine n° 1 fr. ï©5. Nouveau modèle. Machine n° 2: fr. 175. Nouveau modèle. Machine n° 5: fr. 185. Nouveau modèle. Machine a bras pour renouveler les élastiques et pour faire les fletirs, fr. 385, apprentissage compris. Pour les personnes qui peuvent se passer d'apprentissage, il sera fait une reduction importante sur ces prix. Garantie 2 ans contrc tons vices de construction. Une Machine a coudre prise chez moi, fabricant, ou cbez mes agents, a une double valeur, en ce sens que les reparations éventuelles sont faites par le constructeur mème de la Machine et sur le champ. Mille francs a Ia personne qui pourra prouver qu'il existe une Machine a coudre executant mieux tous les ouvrages de couture -que celles sortant de mes ateliers dans lesquels travaiileot journellement 000 ouvriers, et de plus je m'engage a échanger ou rembourser celles qui ne seraient pas dans ces conditions. La preuve de la supénorité de mes Machines est que, tous les ans, je fais annoncer dans tous les journaux le pargraphe ci-dessous 'foute personne qui possède des Machines sorties de ma fabrique depuis douze ans et portant raon nom incrusté sur le bras, peut m'envoyer ses Macbinea franco pendant deux mois a partir du lr Janvier 1874; si des reparations sont nécessaires, elles seront faites sans aucun frais. W o "t 5. cia 2 o 3 =3 es P3 *5' O ra 0 1 r-1 o £3 CL. O 2. o' O O P' O s» c CB tO 2 s 3 o C> O C! .«.-s ja era w Nieuwe uitvinding voor het herstellen van gebrokene voor werpen. In het huishouden komt dit preparaat zeer wel te pas tot het vermaken van cristaal, glas, gleis en porcelein, die legen vuur en kokende water gewaarborcht zijn. De kunst-voorwerpen insgelijks vinden een onbetaalbaar herstel-middel in dezen lijm. Het ivoir, marmer, chineesch porcelein, snijwerkt en de kostelijke pijpen, kunnen her steld wordên dat men het onmogelijk zien kan met de verzekering dat deze voorwerpen nooit meer op de vermaakte plaats zullen breken. VAN 13, üockstraat, (toy de Statie) AHéc-Vcrte Brussel) rue de f Angle 14. Boek- en Steendrukkerij Essgel Vasi Eec&Jtiont, Dixmudestraat, 59, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1874 | | pagina 4