r£ ss "I VERPACHTING villi: de dixmude. L'ADJUDICATION PUBLIQUE H0TEL-DE-V1LLE, 01 O HM DEN GOEDKOOP Encre.Belge, perfectionnée, i! li I 1 1:! If i:i Dijnsdag 30 Maart 1873, Ter oorzaak van het eindigen van 1 saizoen. LAKEN \YW R K O O P iff v I i Burgerlijke Godshuizen der stad IJperen. buitengewoon lange en zware LAKEN Dixmudestraat, 33te IJperen. in BEN GOEDKOOP, Dixmudestraat, 33, IJperen. 5 centiemen. - ill 11 III V It )j k Op WOENSDAG 31 MAART 1875, ten 9 uren voormiddag, in de gewone zittingzaal van het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen der stad IJperen, Rijselstraat, n° 38, zal men openbaarlijk verpachten, voor negen jaren in te gaan den ln October 1875, de Landgoederen hieronder opgege ven en aan de Burgerlijke Godshuizen behoorende. NAMEN GELEGENHEID. De voorwaarden dezer verpachting berusten ten kantore van den Notaris VANDERMEERSCII, Oude-Houtmarkt te IJperen, en in het kantoor der gemelde Godshuizen, in de Rijselstraat, waar de belanghebbenden er kunnen lezing van nemen. Burgerlijke Godshuizen Tan Mjiercn. VERKOOPING TIMMERHOUT, KEPERS EN TABAKPERSEN. ten 12 ure 's middags. Eerst te ZILLEBEKEin het Pitjebosch weinig zuid van den steenweg van IJperen naar Meenen, bij d'herberg den Hoogen Zandberg 18 koopen Sparren. 2° In den Hoogeziekenbosch, wei nig zuid van het Pappotje aan den westkant van de straat naar den Hoogendorp, 43 koopen Sparren. 3° te HOLLEBEKE, in den Pa- penhelstbosch niet verre van de herbergde Vodde32koopen Sparren. Bijna al deze Sparren van 1 m. tot 1 m. 50 in den omtrek, en van eene lengte van 20 meters, zijn van de merkweerdigste die in deze streek bestaan en kunnen voordeelig ge bruikt worden voor alle slach van werken. De boschwachter L.-R. Lignel, te Zillebeke, zal de koopen aan de lief hebbers aantoonen. Deze verkooping zal gehouden worden met tijd van betaling, mits door de koopers te stellen begoede borgen en 10 p. °/0 gereed te betalen. De Notaris VANDERMEERSCU is met deze verkooping belast. ^2 u - s VOOR 1' COMMUNIE te beginnen van fr. 3-75, VOOR 1' COMMUNIE I te beginnen van fr3-75 Le 29 MARS 1875, all heures du matin, il sera procédé dans la susdite ville, a' de la construction dun ET DÉPENDANCES, dont le devis estimatif selève a frs 149,625-77. Les plans et autres pièces sont déposés au Secretariat a Dixmude. Het doel der Maatschappij is van alle jaren hare artikels geheel uit te verkoo- pen, ten einde zooveel mogelijk hare magazijnen te vernieuwen en altiid voorzien te Mm van een volledigen keus der laatste Nieuwigheden Aide mnriuièi'cn, gemaakte artikels, wateryraolPs, enz., zullen insgely met den GROOTEN AFSLAG VAN 21$ o/Q verkocht worden rMht hlïtVhr ie ec,hteprijsvermindering te overtuigen, de Maatschappij ver- wMenbezoJken maaV UÜ nieuw^gierigheid, hare magazijnen te TRI JEN ÏSGAHG d un trés beau noir en ecrivant, d'une limpidité inalterable, tie depose pas dans l'encrier, ne s'é- paissit jamais et n'oxide pas les Plumes métal- liques. En vente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmude, 59. 0 «j» he tl est af linn men 'S'ahelle tier vei'Srcliseeest van Sjtzenest- Wet) qe/sosttcn ten httreeH van ©us Matl aast ilen ps'ij Mekaniekdrukkerij, Eugel Vai» Eeckhont Dixmudestraat, 59, te IJperen. it 5H- VAN O O 3 -2 C3 AARD DER GOEDEREN. GROOTTE DER ba J TEGENWOORDIGE PACHTERS. H. A. C. 1 IJperen. Land. 1-15-90 Sinaeve Charles (we). 2 S' Jan. j Bebouwde Grond, Weide en Land. 2-57-42 Walerbley Leo. 5 S' Jan. Weide. 47-70 Debrouvver-Mccrsseman. 4 Kemmel. Land. 45-10 De Ghelcke Auguste. 5 Wytschaete. Bebouwde Grond, Weide en Land. Land. 3-88-50 Boudulle Archange (w"). 6 Zillebeke. 92-20 Garem Pieter en üervaux Jran. 7 Reninglle. Weide en Laqd. 2-71-50 Wattelet-De Gheus. 8 Zuidschote. Land. 49-40 Tahon Charles. 9 S' Jan, IJperen en Boesinghe. Hofstede. 43-75-70 Dochy Aioïse. 10 S' Jan. Hof. 11-50 Geldhof Amand. IJ IJperen. Land. 57-80 Van Gheluwe Livin en Segrrs Louis. 12 IJperen. Weide. 1-48-50 Casier Alphonse. 15 Langemarck. Weide. 44-10 Van Bissbrouck Charles. 14 Dickebusch. Land. 56-20 Depreeuw Ch. en Trouwant Ch. 15 Zonnebeke. Land. 1-08-20 Matten Henri. 16 Zonnebeke. Land. 12-20 Vanderghote Louis. 17 Westroosebeke. Bebouwde Grond, Weide en Land. 3-51-53 Devoldcr Frederic. 18 Dickebusch. Meersch. 63-20 Costeur J.-B. en Goene Leander. 19 IJperen. Hoveniershof. 5-10-82 Sinaeve Ch. (vvc). 20 Woesten. Land. 10-00 Amelie Pannecoucke wc Haelewyn. 21 Woesten. Land. 77-00 Blanckaert J.-B. en Haelewyn Ch.-L. 22 Boesinghe, S' Jan. Land. 67-50 Waterbley Leo. Zillebeke. Hofstede. 26-14-88 Delbeke Pieter. 24 Zillebeke. Land. 08-50 Lignel Ignaas. 23 Kemmel en Voormezeele. Weide en Land. 1-55-50 Vanthuyne Dominicus. 26 Hollebeke. Bosch en Land. 58-51 Pannecoucke Albert. 27 IJperen. Land. 51-50 Sinaeve Ch. (w°). 28 IJperen, S' Jacobs. Hofstede. 10-74-40 Daele Charles. 29 IJperen, Sl Jacobs. Bebouwde Grond en Land. 54-40 Paret Désiré. 50 IJperen, Sl Jacobs. Land. 25-20 Sinaeve Charles (we). 51 IJperen, S'Pieters. Weide. 14-00 Voordezen gebruikt door Henri Clare- bout, tegenwoordig zonder pachter. Van Peleghem Pieter. 52 Westroosebeke.. Bosch en Land. 1-10-90 55 IJperen, S' Pieters. Bebouwde Grond, Hof en Boomgaard. 1-16-60 Voor dezen gebruikt door Henri Clare- bout, tegenwoordig zonder pachter. 54 Noordschole. Weide, Land en Meersch. 1-90-60 Tahon Charles. 55 Wytschaete. Meersch en Land. 39-80 Boudulle Archange (w6). 56 Zillebeke. Land. 82-50 Pillaert Henri. 57 Zillebeke. Land. 71-91 Lignel Louis-Romain. 58 Gheluvelt en Becelaere. Bebouwde Grond, Weide en Land. 4-72-50 Dnloil Mansuelus. 59 Dickebusch. Land 1-21-60 Costeur J.-B. 40 Elverdinghe. Land. 86-00 Decadt Ange. VAN DIENSTIG VOOR A3 C <U A3 C/2 - b3.= r S c: m. c g a W-, QJ CU O 3! UB ET AFSLAG WB—WWBHBBaBB'TOBIIt»

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 4